M. G. Baltes Home Page

Vernieuwde website met vele wijzigingen.
Laatste wijziging op: 2 februari 2019

Gesponsord door:

  

Nu de pensionering een voldongen feit is heb ik het maritieme gedeelte
verwijderd en is de site gericht op de Genealogie, een onveranderd
gedeelte, en op de
literatuur van collegae, vrienden, sympatisanten
en mijzelf, allen die het schrijven hebben opgepakt en dat graag
met anderen willen delen. De
Genealogie zal nog flink worden uitgebreid zodra er tijd voor is en natuurlijk zullen er regelmatig nieuwe verhalen, columns, en boeken verschijnen van diverse schrijvers, sommigen zelfs semi-professioneel.
Dan is er ook een nieuwe hobby die ik hoop met anderen te kunnen delen, letterlijk en figuurlijk, nml. het maken van puzzels van 1000 stukjes of zelfs meer, die na gemaakt te zijn kunnen worden geruild met liefhebbers (zolang de kwaliteit evenredig is). In deze aparte gedeeltes zal het ťťn en ander verder worden verduidelijkt.

 
                                                                         

Maar .... omdat de walvisvaart toch een historisch deel heeft uitgemaakt van de Nederlandse geschiedenis en ik nog steeds contact heb met enkele vroegere opvarenden van de "WILLEM BARENTSZ" heb ik die pagina ook teruggeplaatst. Ook nu nog kunnen de video's worden aangevraagd via mijn email onderaan deze of die pagina.

De ernstig verstoorde opleiding van Arhan:
Als laatste doe ik verslag van de gevoerde en te voeren strijd tegen de decadentie van normen en waarden bij de
Hoornse scholengemeenschap "Atlas College" en Onderwijsbegeleidingsdienst (OBD) "Noordwest" die door slap quasi-socialitisch gedrag t.a.v. de educatieve opvoeding van onze zoon Arhan zijn psychische toestand ernstig negatief heeft beÔnvloed. Deze strijd duurt al een hele tijd wegens de vele opgeworpen drempels die deze kleptocratieŽn moeten beschermen, want eigen gewin staat boven de educatie van het kind waarover zij de zorgplicht op zich hebben genomen. Een langdurig verhaal, met vele verbazingwekkende momenten, maar dat door niet aflatend doorzettingsvermogen van mijzelf is gevorderd tot een rechtszaak waarbij een behoorlijke schadeclaim zal worden bedongen. Ik zie wel paralellen met Nouri, waar Ajax geen verantwoordelijkheid neemt , waarschijnlijk ingegeven door hun verzekering die in de clausules heeft gezet dat ze nooit aansprakelijkheid mogen accepteren, want dat zou de stugge houding verklaren. De rechter zal een uitspraak laten horen. Deze is openbaar, dus zal ik die hier minstens linken, maar ook becommentariŽren.

De reeds gedane uitspraken en volgende zitting van de rechtbank te Alkmaar:
 Er is een lange weg te gaan, met vele drempels die overwonnen moeten worden. Het is niet anders in links-democratisch Nederland. In de loop van het proces zijn er een aantal hordes genomen met een openbare uitspraak van het Landelijke Klachtencommissie Onderwijs voor de activiteiten van de school, een openbare uitspraak van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen en een openbare uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam; de laatste twee uitspraken voor de betrokken psychologen van
Onderwijsbegeleidingsdienst (OBD) "Noordwest":
1. Landelijke Klachtencommissie Onderwijs:
https://onderwijsgeschillen.nl/uitspraken/de-school-heeft-niet-goed-met-ouders-over-hun-kind-gecommuniceerd-en-zonder-voldoende
2: College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen:
https://www.psynip.nl/wp-content/uploads/2016/11/Uitspraak-1460-CvT.pdf
3. Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam: 
http://tuchtrecht.overheid.nl/nieuw/gezondheidszorg/uitspraak/2015/ECLI_NL_TGZRAMS_2015_120
4. De openbare zitting inzake de bovengenoemde aansprakelijkheid en schadeclaim diende op 29 november 2018 te Alkmaar, uitspraak eind februari 2019. Natuurlijk zal ik hier rapporteren wat deze uitspraak inhoudt en hopen we dit achter ons te kunnen laten, al sluit in niet uit dat ik er een een flink verhaal over zal maken welke misschien in eboek-vorm kan worden gedownload. De titel zal dan zijn: "Zo werkt het niet", naar hetgeen de zorgcoŲrdinator zei toen ik de resultaten van het ongeoorloofde psychologisch onderzoek, de gewraakte SEV, verlangde. Ik zal hier laten zien hoe het dan wel werkt en gewerkt heeft, en hoe zij sjoemelde met de diverse gegevens nadat bleek dat een gefalsificeerde AMK-melding onze drijfveer om de opleiding van Arhan te verzorgen (reden om terug te komen naar Nederland, godbetert!) ondanks haar tegenwerking en opgeworpen drempels. Wij zijn overtuigd van haar negatieve manier van rancuneus handelen jegens ons en zullen daarvoor de bewijzen aanbrengen. Ondanks dat is het haar door de scholen toegestaan aan te blijven en anderen het ongetwijfeld moeilijk te maken als iemand het waagt tegen haar ideeŽn te zijn.

Belangstellenden mogen contact opnemen voor meer informatie over dit alles.

Omdat ik ervan overtuigd ben dat er meerdere gezinnen met deze "schoolse" toestanden bij SG Newton te maken hebben gehad waarbij gezinnen uit elkaar zijn gerukt door middel van AMK-meldingen door de zorg-coŲrdinator (minstens vijf per jaar!), roep ik die gezinnen op met mij contact op te nemen met het doel samen te bereiken dat deze gedrochten van de (s)linkse democratie zullen stoppen en dat er verantwoordelijkheid voor de daden zal worden afgedwongen bij de betrokkenen. Als daaruit een enorme schadeclaim kan volgen ten koste van deze Hoornse scholengemeenschap, en misschien zelfs ook daarbuiten, dan zal dat een bonus zijn, al zal de schade aan de kinderen nimmer teniet gedaan kunnen worden. Maar samen staan we sterk en wie weet waartoe we dan in staat zijn. Meldt u zich via mijn email; u kunt rekenen op vertrouwelijke behandeling van alles. Maar de "onderste steen moet boven", en dat kan alleen met zijn allen.

Meld u zich!!!

LEES HET VERHAAL!!
(Een eerste indruk, meer volgt)

                                             

© 2018, M.G. Baltes, Hoorn, Nederland