(een deel van de)Andijker Genealogie

  

Let op!!! Deze website gaat eind 2021 verdwijnen, in zijn geheel, dus ook de vaak bezochte genealogieŽn van Baltes, Bijsterbosch en de Andijker Buurtjeskerk Database.

Ik ben nu eindelijk gepensioneerd!! Dat maakt dat ik graag andere dingen ga doen die ik in mijn werkzame leven niet deed en dus moeten dingen die ik wel in mijn werkzame tijd deed wijken. Dus ook deze website wordt opgedoekt.
De vraag is nu of er iemand geÔnteresseerd is deze genealogieŽn voort te zetten op een eigen website en eventueel uit te breiden met gegevens die ikzelf nog heb en die te vinden zijn op internet. Een enorme klus, maar wie het wil doen zal ik op weg helpen.
Graag een bericht naar mijn emailadres, welke ook zal verdwijnen, en dan gaan we afspreken. Graag alleen serieuze kandidaten!

 

 

 

 

              

        

 

                                                                                Klik HIER om direct de gehele Genealogie van Andijk te bekijken.

 

Hier is het resultaat te vinden van een jarenlang werk aan het samenstellen van databases welke zijn gebaseerd op de kerkboeken van de Andijker Buurtjeskerk. Het betreft hier de doopboeken, de trouwboeken en de begraafboeken van deze in 1667 gefundeerde kerk. In deze boeken zijn de gegevens te vinden van vele voorvaderen van tegenwoordige Andijkers, al moet direct gezegd worden, dat de boeken niet geheel compleet zijn en er dus grote hiaten zitten in de geschiedenis van de Andijker Buurt. Desalniettemin zijn er lange genealogische lijnen te ontdekken van Andijker families, welke vele Andijkers best interessant zullen vinden, voor zover zij niet al zelf hun stamboom hebben uitgezocht.

De gegevens van deze kerkboeken werden mij op CD-Rom, dus waren ze van goede kwaliteit, ter beschikking gesteld door Dhr. Pieter Kistemaker, van de website Het Kistemaker Netwerk welke zoveel gegevens bevat over de geschiedenis van Andijk en waar de meeste (maar niet alle!!) van deze gegevens ook te vinden zijn. Deze gegevens zijn echter niet gegroepeerd naar familienaam en het zoeken naar gegevens is dan ook een heidens karwei als de jaartallen vooraf niet bekend zijn. Nu dus niet meer, want al die gegevens zijn nu per familienaam gegroepeerd; en dat niet alleen! De gegevens zijn aangevuld met de vele gegevens die men zoal verspreid op het internet zou kunnen vinden. Zo is er een gegevens-databank ontstaan van meer dan 16.000 personen in een tijdvak van 1600 tot heden. Ruim vierhonderd (400) jaar!! Omstreeks 1660 waren er nog slechts een handjevol mensen die "Aan de Dijk" woonden, die besloten de Buurtjeskerk te bouwen, welke toen uitgroeide van een eigen buurt (Buurtje) tot een plaats zoals die nu nog steeds langs de dijk te vinden is met meer dan 6000 inwoners, van wie er diversen afstammen van die paar honderd mensen destijds. Op de website van Pieter Kistemaker zijn met veel zorg samengestelde verhalen te lezen uit die tijd, en de tijd daarna.
Voor de periode dat de mensen naar de Buurtjeskerk konden gaan, gingen zij naar de kerk in Wervershoof. Ook hiervan zijn een aantal boeken bewaard gebleven, maar niet zo erg uitgebreid als die van de Buurtjeskerk. De gegevens van de Wervershover kerk, die teruggaan tot 1600 ongeveer, zijn ook hier in deze website verwerkt, waardoor het duidelijk werd dat sommige familielijnen ook in Wervershoof werden ingeschreven. Dat is niet altijd zo duidelijk zichtbaar omdat slechts de voornamen en patroniemen worden gebruikt, maar na wat onderzoek kwamen er duidelijke verlenging van de genealogie van een aantal families tevoorschijn en ik sluit niet uit dat er nog meer is te vinden, want ik zocht er niet erg intensief naar en wilde slechts de gegevens beschikbaar maken in een overzichtelijker vorm. Dat is wel gelukt en op de download-pagina kunnen de databases worden gedownload voor de liefhebber en onderzoeker.

      

De databanken zijn dus groot, met vele gegevens (voor zover bekend), zoals de naam en die van de vader en de moeder, de geboortedatum en/of doopdatum in de Buurtjeskerk, de trouwdatum (en met wie) en de datum van overlijden, soms ook de plek waar men werd begraven. Waar die gebeurtenissen in Wervershoof plaatsvonden wordt dat vermeld.
Nu is het altijd moeilijk om zoveel gegevens overzichtelijk op een computerbeeldscherm te krijgen, maar dat het de poging waard was is zeker. Het is ook leuk om te doen en ik hoop dat dit resultaat goed wordt ontvangen door de personen die op zoek zijn naar hun afstamming. Ik hoop dan ook dat ik die mensen van dienst ben geweest bij hun onderzoek en verzoek een ieder die opmerkingen of aanvullingen heeft mij daarover te berichten, zodat ik die aanpassingen ook voor anderen beschikbaar kan maken. Sommige gegevens zijn aangevuld, omdat deze uit de samenhang bleken, of met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zo zouden moeten zijn, of zo elders op internet zijn gepubliceerd. Waar het niet geheel duidelijk is of de vermelde gegevens juist zijn is een vraagteken ingelast of is een naam tussen haakjes geplaatst.
Dat er nog vele onduidelijkheden zijn en blijven moet geaccepteerd worden. In de vroegste tijd van deze databases werden de meiden van de gezinnen nog zonder enige achternaam begraven, vreemdelingen hadden geen naam, of er spoelde zelfs soms iemand aan. De administratie was zeker ook nog niet echt perfect te noemen. De kerk-oudsten deed het meest aan administratie, maar waren ook ernstig gelimiteerd in hun kennis en zochten daarom eerder de sluiting van hun begroting dan dat zij belang achtten in correcte gegevens van degenen die werden begraven (er is dus niets veranderd in de loop der tijd). Namen werden keer op keer verkeerd gespeld, door elkaar gehusseld of er werd simpelweg een bijnaam neergeschreven, een bijnaam die soms zelfs veranderde in een echte achternaam. Achternamen veranderden dus wel eens; ook dat is terug te vinden in deze database. Een incomplete opsomming van gebruikte namen die veranderingen ondergingen kan hier worden gevonden:

 

Namenverwarring            
             
Aalbert Albert          
Aalbrecht Aalbregt Elberigh        
Aaldersz Aaldertsz Aldertsz        
Aav Aaf Aafje Aafjen      
Anne Antje Antie        
Arisz Aressen Aeres Ares      
Barent Barend Barends Barents Baarents Berentsz  
Bauke Baukje Bauwke        
Beemsterboer Bankert          
Bil Cooyman Bakker        
Boeijer Boeyer Booyer        
Brecht Bregt Breg Bregtje Bregje Breght  
Broersz Broers Broersen Broersz wordt Dekker!!      
Buishand Buijshand          
Buisman Buysman Buijsman        
Calmijn Kalmijn          
Catharina Katrein Katrijn Katrien Trijntje?    
Clayer Kleijer Kleyer        
Cornelia Cornelisje Crelisje        
Cragt Kragt          
Crelis Cornelis Krelis        
Dieuwtje Dieutje Diewertje Dieuw Duuwtje    
Doef Doet          
Efrouw Eefvrouw          
Eilander Eylander          
Eisinga Eysinga          
Elbreght Elberich          
Et Ett Eth Ette Etje    
Ever Evere Evera        
Ewouts Eeuwouds          
Fokeltje Vokeltje          
Fredericks Freeksz Vreecks        
Geers Geerts          
Geertje Grietje Geertrui Griedt      
Gerbrant Gerbrand          
Gerrit Gerrid Gerridt Gert Gerret    
Haijke Haijcke Heijke Heijcke      
Harmes Hamkes Harmansz Hermesz Hermensz Harmsz  
Harres Harras Heeres        
Heertsen Heertsz Heertjes Heertjesz Heertjensz    
Heinis Heynis Heijnis        
Hendricks Hendriks Heijndricks Heijndriks      
Hermen(s) Herman(s) Harmen(s)        
Hiltje Hilletie Hilletje        
Hooijveld Hooijvelt Hooyvelt Hooiveld Hooivelt    
IJtje IJtjen Eijtie        
Immetje Jannetje          
Izaks IJsses IJses        
Jaapje Jacobje          
Jansje Jantje ?        
Jansz Jansen          
Jelle Jelte Jelles Jeltsz      
Jelsz Jeltes          
Jitgen Stien          
Jongejeugt Jongejeugd          
Joosten Mantel!          
Jobs Jops          
Kleyn Klein          
Koerts Koers          
Kok Kocks Koksz Koks Kort??    
Koolhaas Coolhaas          
Krijnsz Crijnsz          
Kuijper Kuyper Cuijper Cuyper      
Lamerts Lamberts          
Ligter Lichter          
Lijsebet Lijsbet Lysbet Lijsbeth Elisabeth Lijp  
Louwris Lourens          
Luup Luub Lub        
Machtel Machtelt Maghtelt Machteld      
Marij Maartje          
Maseree Masereeuw

Massereeuw

Mazereeuw

Masereeuw

 

 
Meijnerts Meinerts Meijndert Meynders      
Meinou Meinouw Meynou Meijnuw Meinuw Meynuw Meijnu
Melchert Melgert          
Molen Meulen Moolen Robbert!      
Nannings Nannes Nannesz Nansz Nanszen Nanninghsz  
Neeltje Neetje          
Okke Okken          
Olphert Olphard          
Otsz Otsen Ootes Ottesz Ottes Ottos  
Outjer Outger          
Palenstijn Palensteijn Palensteyn        
Pieterman Pietermans          
Pieternella Petronella          
Poulis Paulus          
Rayer Reyer Reijer        
Reynders Reinderts Reynderts Reinders Rayersz Reijersz Reijder(t)
Riddersz Ridwertsz          
Rijmpje Reimpje          
Robbert Robberts Robbertsz        
Rol Roll Rolle        
Ruiter Ruyter          
Schild Schilt          
Schilderman Swiep!! Swier        
Schut Swagerman Krul!!        
Schuurman Schuerman          
Scoenmaacer Schoenmaker Schoemaker        
Semeyn Semeins          
Sieuwerts Sijvers Sijvertsz        
Sijbit Sijbidt Sijbout Sijboudt      
Sijbrech Sij Zij Sijberig Sijberich    
Sjerps Sjerpsz          
Snelman Snelleman          
Soon Zoon          
Souwtje Soutje Sou Souw Evera?    
Spijker Spicker Spijkers zijn Backers!!!        
Streetsman Straatsman          
Sucker Suiker Sukker Zuijker      
Sweid Swijd          
Swuup Swiep Zwuup Swieb Zwiep    
Taed Taedt Teet Teeth      
Teeuwisz Tewisz Thewis Theewis Theeuwis Teunis (Tonis) Theunis
Tent Tensz Tentsz Tents Tensen    
Tetje Elisabeth          
Tijs Thijs          
Theunis Teunisz Teunis        
Valenteijn Valentijn          
Visker Visser Visscher        
Vokels Buijsman!! Fokels        
Vreeksz Freeksz Fredericks        
Vrint/vrind Vriend          
Vroucke Vrouckien Vrouwke        
Vuuk Kruk!          
Waker Waaker Kruk!        
Willem Wilhelm Willhelm        
Wijbrant Wijbrand Wijbrandt Wibrant Wiebrant    
Zijmon(s) Sijmen(s) Sijmen(sz) Zymen(s) Zymon(s) Symon(s) Zymon(sz)
Zinger Singer          
Zuyker Sucker Suyker Zuiker Suiker    
Zwagerman Swagerman Wagemaker (1795)!!! Buusse!! Buus!!    
             
Willem Jacobsz Meulen (1511)   Ook Beemsterboer genoemd. - 1768        

Zelfs in zo'n kleine gemeenschap als Andijk is het daardoor een puzzle om de juiste familielijn te volgen. Deze puzzle is niet geheel door mij uitgezocht, maar het vormt waarschijnlijk een grote uitdaging voor degene die op zoek is naar zijn stamboom om dat met behulp van de hier gepubliceerde gegevens te doen.

Onder het hoofdstuk "REFERENTIES" is een pagina te vinden met de diverse websites waaruit ik de gegevens heb verzameld en waar ook divers fotomateriaal te vinden is. Ik druk de intensievere gebruiker van deze site dan ook op het hart tevens die sites te bezoeken om deze database-gegevens te verifiŽren.