In Tanjung Pinang bevindt zich een ernstig verwaarloosde begraafplaats, waar ook Nederlanders zijn begraven die zelfs nog banden hadden met de Verenigde Oostindische Company. Het bevindt zich aan de Jalan Kambodja. Van tijd tot tijd wordt het onkruid wat opgeruimd, maar het fungeert voornamelijk als speelplek voor kinderen, of hangplek voor oudere kinderen en jeugd en het ligt nu eenmaal niet in hun natuur de monumenten met rust te laten. Het gevolg is nu wel, dat de teloorgang uiterst snel verloopt. Het bord aan de weg is redelijk nieuw, echter.
Het is de bedoeling de paar grafmonumenten die nog leesbaar zijn digitaal te behouden voor het grotere publiek, voordat het allemaal verdwenen zal zijn. Dat het eens gaat verdwijnen lijkt me logisch, want het stelt al niets meer voor en het is een mooie plek voor bebouwing, dichtbij het centrum, dus goedkoop zal het niet zijn. Als er wat te verdienen is, zijn ze er als de kippen bij, dus dit kerkhof is geen lang leven meer beschoren.
De kleine fotootjes op de volgende pagina geven de nog leesbare monumenten aan. Klik erop om de grotere foto te zien en, waar bekend, te lezen wat er over de overledene bekend is of was.

 


 
In Tanjung Pinang you can find a seriously neglected cemetry, where also some Dutch are buried who had ties with the EAst India Company, located at Jalan Kambodja. From time to time the weeds are cleared, but the area is mainly used as a playground for children, or a hangout place for adolescents, and it is simply not in their nature to leave the monuments alone. The result is that the wear is very rapdly. The road sign is relatively new, however.
It is the intention to digitally preserve what is left, for the greater public, before it all is disappeared. That it will disappear seems logical and only a matter of some more time. It is already in disarray while it is a nice space for buildings, and being near the city centre, it will not be cheap. And if there is money to be made, the cemetry wont last too long again.
The thumbnails on the next page show the legible monuments. Click it to get to the bigger picture and some story, if something is known.

 

                                                                                                                            

    2018, M.G. Baltes, Hoorn, Nederland