Andere Zeemansverhalen: zie onderaan deze pagina! Of klik hier.

 

STCW'95 PERIKELEN

De hedendaagse toestand op zee

Laatste update: 16 - 6 -2014
Algemene herziening, al is er in de loop der tijd vrijwel niets verbeterd.

_____________________________________________________________________________________________

  Mijn site was hier voor vele jaren en werd vaak bezocht, maar er veranderde niets ten goede van de zeevarende. Wel verslechterde de omstandigheden voor de zeeman en verloren we meer en meer leerlingen (en leerkrachten) in de maritieme sector, waardoor er een enorme achterstand is ontstaan in bekwame bemanning, die tegenwoordig vooral uit het voormalige Oostblok wordt betrokken. Daar zijn ruim voldoende mensen aanwezig die aan boord kunnen werken en sommigen hebben zelfs enige kennis in die richting, maar er zijn er ook velen die dat niet hebben, maar toch de certificaten bezitten, wat voldoende schijnt te zijn voor menige scheepseigenaar om ze op hun dure schepen te zetten, schepen die in de loop der tijd steeds geavanceerder zijn geworden.
  STCW-bepalingen hebben geleid tot een verlaging van de algehele kwaliteit van de bemanning op vele offshore schepen, en ik denk ook wel op vrachtschepen, al heb ik daarmee vrijwel niets te maken. Een gereguleerde verslechtering om het mogelijk te maken meer mensen van meer nationaliteiten op een schip geplaatst te krijgen omdat dát goedkoper leek voor de scheepseigenaar, terwijl voor elk aspect van de degelijk onderwezen zeeman er nu cursussen worden gegeven, tegen exorbitante prijzen voor degene die rechtgeaard is, waar voorheen deze aspecten een gewoon onderdeel uitmaakten van het beroep.

  Enfin, het wordt tijd deze pagina voor andere doeleinden in te zetten, want mijn betoog is een zinloze aangelegenheid gebleken, misschien omdat het te lang was. Het lijkt me zinvoller om nu de diverse gevaarlijke gebeurtenissen die in ons beroep voorkomen, vooral op het gebied van de persoonlijke veiligheid, en welke geleid hebben tot al dan niet grote problemen of potentionele calamiteiten, aan te kaarten, hier te verzamelen en aan de kaak te stellen. Misschien dat dit dan enige invloed mag gaan hebben. Iedereen mag mij emailen en zijn verhaal vertellen, om deze hier te plaatsen, al dan niet anoniem. Stuur me je verhaal door op deze button te klikken:  of gewoon naar martin@mgbaltes.com

  Laten we de spits afbijten met mijn laatste rapportage over Hallin Marine Singapore, op DSV Ullswater, een kleine, goedkoop in Indonesië gebouwde DSV, volledig afhankelijk van Caterpillar motoren:

   

  1. Van mijn ervaringen gedurende mijn laatste trip op een DSV, Ullswater van Hallin, in de zomer van 2013, heb ik een relaas gemaakt van zowel die ervaringen als van mijn aanklacht aan offshorebedrijven in het algemeen en Hallin in het bijzonder dat zij geen bal geven om de veiligheid van de offshorewerker. Hallin's OCM Colin Rimmer heeft daar veelvuldig de veiligheid in gevaar gebracht en werd daarbij gesteund door het management, die verder geen maatregelen heeft genomen, ook niet nadat ik alle details aan het hoogste management had doorgespeeld, compleet met bewijzen. Dus kon hij gewoon doorgaan en nu heeft hij net, eind mei 2014, de dekkraan van de Ullswater naar de bliksem geholpen, gewoon door eigenwijzigheid en tegen technisch advies in, doordeze als sleepwinch te gebruiken op 200 meter diepte en daarbij het schip en de opvarende in gevaar gebracht- je zou toch aan boord zitten met een dergelijke idioot die zonder nautische opleiding het hele schip bestuurd. Gelukkig zijn ze weer voor lange tijd off-hire en dat kost flink geld. Eigen schuld, dikke bult, het is Hallin van harte gegund, maar niet de bemanning, die hun leven niet zeker is. Colin Rimmer is op 2 juni naar huis gestuurd, maar gezien de eerdere ervaring zal hij vast wel weer terugkeren en het leven van de eerlijke zeeman op zijn despotische wijze weer onveilig gaan maken.


   Klik op de volgende linken voor het hele verhaal.

   Is Offshore Work Safe or it that a Myth?
   My Last DSV Experience

    
  2. Hier ruimte voor het volgende verhaal!

 

 

Belangstelling voor Walvisvaarder Willem Barendsz op DVD? Klik HIER voor o.a. een video-impressie.

board_b_home.gif board_b_next.gif Naar de schepen