Het Recht dat KROM is

Laatste update: 9 november 2020

De eerder gedane uitspraken

 
 Er is een lange weg gegaan, met vele drempels die overwonnen moesten worden. Het is niet anders in slinks-links-"democratisch" Nederland. In de loop van het proces zijn er een aantal hordes genomen met een openbare uitspraak van het
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs voor de activiteiten van zorgcoördinator
Wagemakers van de school SG Newton van Atlas College te Hoorn, een openbare uitspraak van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen en een openbare uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam; de laatste twee uitspraken voor de betrokken psychologen van Onderwijsbegeleidingsdienst (OBD) "Noordwest":
       1.
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs:
https://onderwijsgeschillen.nl/uitspraken/de-school-heeft-niet-goed-met-ouders-over-hun-kind-gecommuniceerd-en-zonder-voldoende
       2:
College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen:
https://www.psynip.nl/wp-content/uploads/2016/11/Uitspraak-1460-CvT.pdf
       3.
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam
http://tuchtrecht.overheid.nl/nieuw/gezondheidszorg/uitspraak/2015/ECLI_NL_TGZRAMS_2015_120

       4. De openbare zitting inzake de bovengenoemde aansprakelijkheid en schadeclaim diende op 29 november 2018 te Alkmaar. Natuurlijk zal ik hier rapporteren wat deze uitspraak inhoudt en hopen we dit achter ons te kunnen laten, al sluit in niet uit dat ik er een een flink verhaal over zal maken welke waarschijnlijk in eboek-vorm kan worden gedownload. De titel zal dan zijn: "Zo werkt het niet", naar hetgeen zorgcoördinator Wagemakers zei toen ik de resultaten van het ongeoorloofde psychologisch onderzoek, de gewraakte SEV, verlangde. Ik zal daarin laten zien hoe het dan wel zou moeten werken in een geciviliseerde samenleving en hoe het gewerkt heeft in een slinks-linkse "democratie", en hoe zij kon sjoemelen met de diverse gegevens met een gefalsificeerde AMK-melding als strafmaatregel omdat wij het aandurfden haar oordeel te betwisten. Het was ons doel om de opleiding van Arhan te verzorgen (reden om terug te komen naar Nederland, godbetert!) ondanks haar stugge tegenwerking en opgeworpen drempels, een opleiding die voor Arhan toch zijn hele leven moet betekenen. Wij zijn overtuigd van haar negatieve manier van rancuneus handelen jegens ons en zullen daarvoor de bewijzen aanbrengen. Ondanks dat is het haar door de scholen toegestaan aan te blijven, waar het bedrijfsleven haar allang uit haar functie had gezet, en het anderen ongetwijfeld moeilijk te maken zodra iemand het waagt tegen haar slinks-linkse ideeën te zijn.

Eindelijk de UITSPRAAK !!!

De uitspraak liet op zich wachten tot eind maart. Tenslotte heeft de rechtbank het druk en hebben ze te weinig mensen. Wat mij betreft doen ze dat zichzelf aan, want als je de uitspraak leest kun je niet anders concluderen dat er geen rechtvaardig oordeel is geveld en dat je gedwongen wordt in hoger beroep te gaan om proberen daar je rechtsgevoel te bevredigen. Misschien is dat wel helemaal niet mogelijk met de slinks-linkse D66-mentaliteit, gevoedt door moederkloekgevoelens en niet door feiten geregeld, allemaal het gevolg van de Dolle Mina-activiteiten uit de 70-er jaren, die ervoor hebben gezorgd dat waar je ook kijkt er teveel vrouwen in het management zitten en het gevolg daarvan vooral chaos is. Gaten worden met gaten gevuld en vooruitkijken is zover als de neus - of minder. Kijk in de zorg, het onderwijs, het UWV, de politie, het gevangeniswezen en ga maar door. Het kost klauwen vol geld, ondempbare putten, en er wordt niets opgelost. Van de ene blunder in de andere rollen en dan de onmiskenbare discussie voeren dat het allemaal toch echt aan een ander heeft gelegen.
Het door de Alkmaarse Rechtbank op 27 maart 2019 openbaar uitgesproken vonnis kan ik u niet onthouden hier, al is dit vonnis niet door de rechtbank op de site gepubliceerd waar meerdere vonnissen van rechtbanken gelezen kunnen worden. Stel je toch voor dat een openbaar vonnis door iedereen gelezen zou kunnen worden! Ik zie het als een bescherming van de personen die de zorgplicht voor Arhan hebben geschonden en er nu ook weer zonder enige genoegdoening van af kunnen komen. Ook nu is wéér geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor hun misdragingen. Zo gaat dat in bananencratie Nederland van tegenwoordig. Maar alle 22 pagina's mogen van mij
HIER wel gelezen worden. Het behoeft geen betoog dat ik ook de Onderwijsinspectie hiervan op de hoogte heb gesteld, want een weggemoffelde schending van de zorgplicht van een school is een ernstige zaak!
Laatste nieuws: Het hoger beroep is gepasseerd; het arrest zal naar verwachting 21 april 2021 zijn, meer dan 7 jaar na de gebeurtenissen begonnen!

WORDT VERVOLGD!!

 

                      

© 2020, M.G. Baltes, Hoorn, Nederland