Let op: Deze pagina is onderdeel van een frame-stelsel.
                                                       Klik HIER om de hele Genealogie van de Familie Bijsterbosch te bekijken.


                Genealogie van de Familie Bijsterbosch
                                                   met dank aan Anton Biesterbos voor zijn gegevens, ook te vinden op zijn website


                                   Voor Magere Hein is IEDEREEN gelijk !!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Laatste veranderingen: 10 juni 2021
Geachte bezoekers, ik heb nog heel veel informatie dat nog hier moet worden bijgewerkt; m.a.w. deze site is zeker niet af.
Er wordt aan gewerkt, maar uw geduld wordt op prijs gesteld, evenals uw herhaaldelijk bezoek alhier.
Mocht u zelf informatie hebben voor deze site, dan wordt dat zeer op prijs gesteld.


Let op!!! Deze website gaat eind 2021 verdwijnen, in zijn geheel, dus ook de vaak bezochte genealogieën van Baltes, Bijsterbosch en de Andijker Buurtjeskerk Database.

Ik ben nu eindelijk gepensioneerd!! Dat maakt dat ik graag andere dingen ga doen die ik in mijn werkzame leven niet deed en dus moeten dingen die ik wel in mijn werkzame tijd deed wijken. Dus ook deze website wordt opgedoekt.
De vraag is nu of er iemand geïnteresseerd is deze genealogieën voort te zetten op een eigen website en eventueel uit te breiden met gegevens die ikzelf nog heb en die te vinden zijn op internet. Een enorme klus, maar wie het wil doen zal ik op weg helpen.
Graag een bericht naar mijn emailadres, welke ook zal verdwijnen, en dan gaan we afspreken. Graag alleen serieuze kandidaten!

 

 

 

 

 

 

 

Doelstelling van deze pagina's

Het is vooral de bedoeling van de beheerder van deze site een zo getrouw mogelijk document te vervaardigen van (een deel van) de afstamming van zijn gezin, vooral voor zijn kinderen Gaya en Arhan, zodat zij zo goed mogelijk te weten kunnen komen uit welke gebeurtenissen en/of personen zij zijn ontstaan. Daar zijn vele foto's, links en verhalen bij noodzakelijk. Velen hebben daarbij, al dan niet bewust, hun inbreng gehad. Mede daardoor heeft de samensteller gemeend alle informatie voor iedereen toegankelijk te maken via Internet, omdat velen op zoek zijn naar hun afkomst en er heel erg veel raakvlakken zijn. Met de gegevens is zo zorgvuldig mogelijk omgegaan; niemand zou zich gekwetst hoeven te voelen doordat zijn of haar gegevens hier zijn vermeld, omdat het om algemene gegevens gaat. Heeft iemand echter bezwaar tegen het plaatsen van zijn/haar gegevens dan verzoekt de beheerder die persoon dit gemotiveerd kenbaar te maken. In de meeste gevallen zal de informatie terstond kunnen worden verwijderd of gewijzigd, indien nodig.
Ik heb vanzelfsprekend niet alle mogelijke gegevens bij elkaar weten te verzamelen en ben dus nog steeds op zoek. Er moet nog veel meer zijn wat het vermelden waard is. Aanvullingen en verbeteringen zijn dus altijd mogelijk; als de kijker/lezer die heeft, zou de samensteller van deze site dat graag willen gebruiken. Heeft een bezoeker van deze site dus meer informatie, gegevens, anekdotes, foto's, tekeningen of ander relevant materiaal neem dan a.u.b. contact op via de email. Klik daarvoor of op de onderaan deze pagina. Elke inbreng wordt ten zeerste gewaardeerd en gerespecteerd.
Mede daardoor zullen er weer updates kunnen worden geïnstalleerd. Commentaar geven mag natuurlijk ook!


De naam Bijsterbosch

De oudste gegevens
De oudste gegevens van 1450 - 1700 zijn verzameld door enkele deskundigen personen: Dhr. Johannes Christiaan Bijsterbos, Dhr. H.H.J. Bisterbosch en Dhr. D. Otten.
Volgens een overlevering, opgetekend door Dhr. Johannes Christiaan Bijsterbosch, is de stamvader van het geslacht Bijsterbosch, Henrick Bijsterbuss geheten, afkomstig uit het noordelijke of Duitse deel van Polen. Hij zou gevlucht zijn na iemand doorstoken te hebben en vestigde zich omstreeks 1475 te Epe op het erve "Kaisersguet". Dhr. Johannes Christiaan Bijsterbosch vond akten waaruit bleek dat de Bijsterbussen inderdaad in de 16e eeuw het "Kaisersguet" bewoonden.

In het jaar 1600 of 1601 vertrok Johan Bijsterbuss uit Epe en vestigde zich te Heerde.

Volgens Dhr. H.H.J. Bisterbosch vestigde een latere generatie van de naar Heerde getrokken Bijsterbuss zich in Kampen, maar die is waarschijnlijk in de mannelijke lijn uitgestorven. Hier wordt misschien gedacht aan Antonius die geboren is te Vaassen op woensdag 13 december 1809 en overleden in Kampen op zondag 22 september 1839. Maar deze Antonius had twee zonen en één ervan was Wilhelmus geboren op zaterdag 26 juli 1834. Deze Wilhelmus was omstreeks 1850 naar Vaassen teruggekeerd en had zich daar als schoenmaker gevestigd.

Dhr. H.H.J. Bisterbosch merkte op, dat het erve "Kaisersguet" reeds in het begin van de 14e eeuw als belastingplichtig stond vermeld, en dat het later Beelheym heette. Wanneer Henrick Bijsterbuss en zijn nakomelingen daar dan tot 1600 hebben gewoond, ging het erve geleidelijk aan de naam Bijsterbosch krijgen. Na het vertrek van Johan Bijsterbuss ontleenden de nieuwe bewoners hun naam aan het erve: Derk Stevens van den Bijsterbosch, geboren omstreeks 1625 had een dochter, Maritjen Derks van den Bijsterbosch, die trouwde met een zekere Cornelis WiIlems(z). Hun zoon, geboren omstreeks 1713, heette Derk Cornelis Bijsterbosch. Maar zij hadden nog twee kinderen: Jenna trouwde op vrijdag 18 april 1729 met Jan Teunis Hoff , en Willem Cornelwerd, geboren omstreeks 1711 te Epe en overleden aldaar op dindag 1 december 1778; hij trouwde op zaterdag 28 april 1739 te Epe met Maria Jans en vestigde zich later te Vaassen.

NB: Dhr. H.H.J. Bisterbosch trok hier de conclusie, dat allen die nu nog de naam Bijsterbosch dragen, nakomelingen zijn van hen, die na 1600 het erve te Epe bewoonden. Maar het zou ook kunnen zijn dat er twee takken zijn, waarbij de Eper Bijsterbosch-tak (waarschijnlijk) niet verwant is aan de naar Heerde en Kampen vertrokken tak. Verder onderzoek kan hierin misschien klaarheid brengen; als daarin duidelijkheid is gevonden, zal dat ook hier worden vermeld.

 
De naam Bijsterbos
De naam Bijsterbos werd door Dhr. H.H.J. Bisterbosch als volgt verklaard: "bijster" was onvruchtbaar, verlaten, schraal; "buss" was burcht, naar analogie met Oostduitse plaatsnamen.
Dr. D. Otten gaf bij de veldnaam "Bijsterbosch" de volgende betekenis: Een "bijsterbos" was een dicht en vrij ontoegankelijk bos; enkele van deze "bijsterbossen" werden ontgonnen, maar de naam van de nieuwe akker of weide herinnerde nog aan de vroegere staat.

Schrijfvarianten
De schrijfvarianten hadden we al opgemerkt. Omstreeks 1600 veranderde Bijsterbuss in Bijsterbosch. In de Eper tak komen in één en dezelfde stamreeks verschillende schrijfwijzen voor, n.l. Bijsterbosch, Bisterbosch en Biesterbosch.

De volkstelling van 1947 leverde de volgende gegevens op:

 

aantal personen

waarvan op de Veluwe

aantal te Heerde

Bijsterbosch

± 600

bijna allen

191

Biesterbosch

35

14

0

Biesterbos

86

77

5

Bisterbosch

10

10

0

Bijsterbos

0

 

 

Deze gegevens geven een indruk van de thans nog voorkomende schrijfwijzen en het aantal in 1947 levende Bijster-, Biester- en Bisterboss(ch)en.

Boerderijen en veldnamen
De eerste boerderij, het "Kaisersguet", is omstreeks 1918 afgebroken. Daarna was er op die plaats een vakantiekolonie/jeugdherberg, "De Bijsterbos" geheten.Dr. D. Otten schrijft in zijn boek "Geschiedenis van de familienamen te Heerde" over een tweede boerderij te Epe die dicht bij de grens met Heerde ligt. Een derde boerderij ligt een paar kilometer verder naar het noordoosten in de Horsthoek te Heerde. Deze heet "Groot Biesterbosch" (zie ook het boek "Boerderijnamen" van D. Otten, p.39).

Dr. D. Otten citeert verder de volgende Heerder veldnamen:

1648: " den Bijsterbosch, in 't Hoornerbroick, 2½ -mergen weijlandts"

1715: " de grote Bijsterbos, in den Ampte Heerde, buirschap Hoorn, in't Hoornerbroec, een camp Landts"

1729: "den Bijsterbos, in 't Hoornse Broek, 4 mergen"

En te Epe onder Vemde bestaat nog steeds de veldnaam: de Biesterbosch-weiden.
 

Parenteel van Biesterbos (Biesterbosch - Bijsterbosch - Bisterbosch) - Eper-Tak
Zie Heerde-Tak

Generatie 1

Willem-Cornelis trouwde met N.N. Willem-Cornelis werd geboren in 1590 te Beemte-Apeldoorn, ouders onbekend.

  Kinderen van Willem-Cornelis en N.N.:

1. Cornelis, geboren te Beemte-Apeldoorn.
2. Lubbert-Willems, geboren in 1620 te Beemte-Apeldoorn
.
 

Generatie 2


Lubbert-Willems werd geboren in 1620 te Beemte-Apeldoorn, zoon van Willem-Cornelis en
N.N. Hij overleed in 1677 te Beemte-Apeldoorn, 57 jaar oud. Verdere gegevens onbekend.

    Kinderen van Lubbert-Willems en N.N.:

1. Jenneken, geboren te Beemte.
2. Willem-Lubberts, geboren in 1650 te Beemte.
 

Generatie 3


Willem-Lubberts werd geboren in 1650 te Beemte, zoon van
Lubbert-Willems en N.N. Hij overleed in 1708, 58 jaar oud. Willem-Lubberts trouwde met Jentien Jurriens.

     Kinderen van Willem-Lubberts en Jentien Jurriens:

1. Lubbert Willems, geboren op zondag 17 februari 1684 te Beemte-Apeldoorn.
2. Cornelis Willems, geboren op dinsdag 24 augustus 1686 te Beemte
.
3. Gerrit Willems, geboren op zondag 26 oktober 1690 te Beemte.
 

Generatie 4


Cornelis Willems
werd geboren op dinsdag 24 augustus 1686 te Beemte, zoon van Willem-Lubberts en Jentien Jurriens. Hij overleed in 1716 te Epe, 30 jaar oud en trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 22 april 1708 te ?? met Maritjen Derks van den Bijsterbosch, dochter van Derk Stevens van den Bijsterbosch.

 
Notitie bij van den Bijsterbosch: De naam Biesterbos is als familienaam al eeuwen oud. Ze stamt af van de ook nu nog voorkomende naam Bijsterbosch, de familienaam Bijsterbosch. De dragers van de familienaam B(ij)(ie)sterbos(ch) hebben hun roots in de gemeenten Epe en Heerde. Daar stonden boerderijen met deze naam. De Heerder boerderij Groot Biesterbos heeft één of meer voorgangers gehad. Een voorganger van de Eper boerderij "De Bijsterbosch" werd in 1534 als ´Erve Bisterbosch´ geregistreerd. Omstreeks 1600 was Bijsterbosch al een erfelijke familienaam geworden. De boerderij- en familienaam gaan terug op een veldnaam, een benaming voor een bijster bos, een dichtbegroeid en dus moeilijk toegankelijk bos, dat na ontginning de oorspronkelijke naam behield. Als je kijkt naar een foto van de Biesterbos in 1920 elders op deze site is niet moeilijk te bedenken, dat een pand gelegen aan een zandweg bij een groot bos zo is komen te heten. Een andere bekende samenstelling met "bijster" is Bijsterveld. In Ede Veldhuizen is er tegenwoordig nog steeds een straat die zo heet, én Bijsterveld is natuurlijk ook nu als familienaam bekend
; relaties met Bijsterboschen zijn niet bekend.

De Biesterbossen zijn niet op de zandgronden bij Heerde blijven steken, ze zwierven over de hele wereld uit! We komen ze tegen in Suriname, Nederlands Indie, in Brabant en natuurlijk is de naam niet beperkt gebleven tot een boerderij zoals we allen weten..... Hieronder een paar voorbeelden van "Biesterbossen" in heden en verleden..... wie meer weet, stuur een mailtje, we plakken ze er bij!

Aldus een tekst van een WEBSITE.  


Kinderen van Cornelis Willems en Maritjen Derks van den Bijsterbosch:

1. Jenna van den Bijsterbosch, geboren in ??. Zij trouwde op vrijdag 18 april 1729 te Epe met
    Jan Teunis Hoff (v.d. Belt).
2. Willem Cornelis van den Bijsterbosch, geboren in 1711 te Epe.
3. Theodorus (Derk Cornelis) van den Bijsterbosch, geboren in 1713 te Epe
.
 

Generatie 5


Willem Cornelis van den Bijsterbosch werd geboren in 1711 te Epe, zoon van Cornelis Willems en Maritjen Derks van den Bijsterbosch. Hij overleed op dinsdag 1 december 1778 te Epe, 67 jaar oud. Willem Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 26 april 1739 te ?? met Maria Jans. Verdere gegevens onbekend.

Kinderen van Wilem Cornelis van den Bijsterbosch en Maria Jans:

1. Cornelis Bijsterbosch, geboren op zondag 16 januari 1743 te Vaassen.
2. Joannes Bijsterbosch, geboren op zaterdag 3 oktober 1747 te Vaassen
.

Theodorus (Derk Cornelis) van den Bijsterbosch werd geboren in 1713 te Epe, zoon van Cornelis Willems en Maritjen Derks van den Bijsterbosch. Hij overleed op 06-03-1781 te Vaassen, 68 jaar oud.

Notitie bij Theodorus (Derk Cornelis) van den Bijsterbosch: In een andere stamboom wordt deze persoon Derk Cornelis genoemd. Maar de gezinnen van deze personen en de data en partner zijn gelijk.

Theodorus (Derk Cornelis) van den Bijsterbosch trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 18 april 1740 te Vaassen met Jentje Willems Bouwmeester, 20 jaar oud. Zij werd geboren op woensdag 17 juni 1719 te Vaassen (Epe), dochter van Willem Jans Bouwmeester. Zij overleed op dinsdag 5 mei 1789 te Heerde, 69 jaar oud.

Kinderen van Theodorus (Derk Cornelis) van den Bijsterbosch en Jentje Willems Bouwmeester:

1. Maria van den Bijsterbosch, geboren op zaterdag 7 februari 1741 te Vaassen, overleden in 1741(?),
    0 jaar oud.
2. Wilhelmus Theodorusz van den Bijsterbosch, geboren op maandag 3 mei 1742 te Vaassen
.
3. Margaretha van den Bijsterbosch, geboren op maandag 28 februari 1743 te Vaassen.
4. Maria (?) van den Bijsterbosch, geboren op donderdag 28 februari 1745 te Vaassen.
5. Aartjen van den Bijsterbosch, geboren op zondag 9 april 1749 te Vaassen.
6. Cornelis Derks van den Bijsterbosch, geboren op zaterdag 30 maart 1751 te Vaassen
.
7. Joannes Maarten van den Bijsterbosch, geboren op vrijdag 20 april 1753 te Vaassen.
8. Johanna Jacoba van den Bijsterbosch, geboren op maandag 3 februari 1755 te Vaassen.
9. Johanna (?) van den Bijsterbosch, geboren op donderdag 20 oktober 1757 te Vaassen.
 

Generatie 6


Cornelis Bijsterbosch werd geboren op zondag 16 januari 1743 te Vaassen, zoon van
Willem Cornelis van den Bijsterbosch en Maria Jans, hij overleed op dinsdag 8 april 1800 te Vaassen, 57 jaar oud. Cornelis:
(1) trouwde, 38 jaar oud, op zondag 29 april 1781 te Vaassen met Wilhelmina Willems. Zij overleed op maandag 25 oktober 1784 te Vaassen.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op vrijdag 7 april 1786 te Vaassen met Janna Gerrits.
(3) trouwde, 44 jaar oud, op zaterdag 7 april 1787 te Vaassen met Lamberdina Lammers. Zij werd geboren te Wijhe.

Kind van Cornelis Bijsterbosch en Wilhelmina Willems:

1. Wilhelmus Cornelis Biesterbosch, geboren op vrijdag 26 april 1782 te Vaassen.


Joannes Bijsterbosch werd geboren op
zaterdag 3 oktober 1747 te Vaassen, zoon van Willem Cornelis van den Bijsterbosch en Maria Jans. Joannes Bijsterbosch overleed op maandag 17 maart 1800 te Epe, 52 jaar oud. Hij trouwde, 49 jaar oud, op donderdag 9 februari 1797 te Vaassen met Fenanna Berends.

Kind van Joannes Bijsterbosch en Fenanna Berends:

1. Wilhelmus Bijsterbosch, geboren op dinsdag 21-11-1797 te Epe.


Wilhelmus Theodorusz van den Bijsterbosch werd geboren op maandag 3 mei 1742 te Vaassen, zoon van
Theodorus (Derk Cornelis) van den Bijsterbosch en Jentje Willems Bouwmeester. Hij overleed op donderdag 29 januari 1824 te Wilp, 81 jaar oud. Wilhelmus trouwde met Gertrudis Johansdochter Bosch, geboren te Ommen. Zij overleed te Wilp.

Kinderen van Wilhelmus Theodorusz van den Bijsterbosch en Gertrudis Johansd Bosch:

1. Joanne Biesterbos, geboren op maandag 19 december 1785 te Emst, overleden op dinsdag 31 maart
    1874 te Wilp, 88 jaar oud.
2. Joannes Willemszoon Biesterbos, geboren op woensdag 7 november 1787 te Vaassen
.
3. Theodora Biesterbos, geboren op vrijdag 9 april 1790 te Emst.
4. Henricus Biesterbos, geboren op zaterdag 31 december 1791 te Emst.
5. Henrica Biesterbos, geboren op zondag 29 juni 1794 te Emst.
6. Joanna Biesterbos, geboren op maandag 28 september 1795 te Emst.
7. Albertus Biesterbos, geboren op donderdag 1 augustus 1799 te Wilp.


Cornelis Derks van den Bijsterbosch werd geboren op zaterdag 30 maart 1751 te Vaassen, zoon van
Theodorus (Derk Cornelis) van den Bijsterbosch en Jentje Willems Bouwmeester. Hij overleed op zondag 19 oktober 1823 te Apeldoorn, 72 jaar oud. Cornelis trouwde met Henrica Teunis van 't Erve. Zij werd geboren op vrijdag 26 september 1766 te Vaassen, dochter van Teunis Hendriks van 't Erve en Ulenberg v.d. ?. Zij overleed te Apeldoorn.

Kinderen van Cornelis Derks van den Bijsterbosch en Henrica Teunis van 't Erve:

1. Maria van den Bijsterbosch, geboren op woensdag 30 maart 1785 te Vaassen, overleden op vrijdag 8 februari
    1850 te Epe, 64 jaar oud. Zij trouwde met Jannes Teunis Marrissink, geboren op dinsdag 17 mei 1785 te Vaassen,
    zoon van Teunis Hendriks Marrissink en Janna Hunen. Hij overleed te Epe.

2. Theodores van den Bijsterbosch, geboren op maandag 20 maart 1786 te Vaassen.
3. Anthonius van den Bijsterbosch, geboren op zondag 16 december 1787 te Vaassen.
4. Joannes van den Bijsterbosch, geboren op zaterdag 11 april 1789 te Vaassen.
5. Johanna van den Bijsterbosch, geboren op zaterdag 3 juli 1790 te Vaassen.
6. Henricus van den Bijsterbosch, geboren op vrijdag 9 maart 1792 te Vaassen.
7. Johanna van den Bijsterbosch, geboren op woensdag 26 maart 1794 te Vaassen, overleden op zaterdag
    22 april 1876 te Epe, 82 jaar oud. Zij trouwde met Joannes Loogen, geboren te Epe, zoon van Cornelis Jans
    Loogen en Joanna Anker. Hij overleed te Vaassen.

8. Henricus van den Bijsterbosch, geboren op maandag 14 maart 1796 te Vaassen.
9. Gertrudis van den Bijsterbosch, geboren op dinsdag 27 februari 1798 te Vaassen. Zij
trouwde, 25 jaar oud,
   op zaterdag 7 februari 1824 te Epe met Joannes van Bussel. Hij was een zoon van Albertus Helena van
   Bussel en Joanna Zwaenenberg.
 
10. Joannes van den Bijsterbosch, geboren op vrijdag 29 november 1799 te Vaassen.
11. Petronelle van den Bijsterbosch, geboren op zaterdag 7 februari 1801 te Vaassen,
overleden op
   zondag 11 januari 1880 te Vaassen, 78 jaar oud. Zij trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 19 april 1828 te Epe
   met Albertus Koekkoek. Hij was een zoon van Lambert Albertus Koekkoek en Anthonia Jans Molenaar.
 
12. Hermanus van den Bijsterbosch, geboren op maandag 7 februari 1803 te Vaassen.
13. Wilhelmus van den Bijsterbosch, geboren op maandag 8 september 1806 te Vaassen.
14. Gertrudis van den Bijsterbosch, geboren op maandag 28 november 1808 te Vaassen.
 

Generatie 7


Wilhelmus Cornelis Biesterbosch werd geboren op vrijdag 26 april 1782 te Vaassen, zoon van
Cornelis Bijsterbosch en Wilhelmina Willems. Wilhelmus Cornelis Bijsterbosch overleed op dinsdag 3 november 1835 te Vaassen, 53 jaar oud. Hij trouwde, 18 jaar oud, op dinsdag 14 april 1801 te Epe met Wilhelmina Teunis Kloosterman.

Kinderen van Wilhelmus Cornelis Biesterbosch en Wilhelmina Teunis Kloosterman:

1. Cornelis Biesterbos, geboren op dinsdag 23 februari 1802 te Vaassen, overleden op vrijdag 28 november
    1845 te Vaassen, 43 jaar oud.
2. Maria Biesterbos, geboren op maandag 9 april 1804 te Vaassen.
3. Wilhelmus Biesterbos, geboren op maandag 8 september 1806 te Vaassen
.
4. Antonius Biesterbos, geboren op zaterdag 30 december 1809 te Vaassen.
5. Arnoldus Bijsterbosch, geboren op donderdag 7 januari 1813 te Vaassen.


Joannes Willemszoon Biesterbos werd geboren op
woensdag 7 november 1787 te Vaassen, zoon van Wilhelmus Theodorusz van den Bijsterbosch en Gertrudis Johansd Bosch. Hij overleed op maandag 29 november 1841 te Wilp, 54 jaar oud. Joannes trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 9 november 1822 in Voorst met Joanna Johansdochter Poll, 29 jaar oud, geboren op maandag 19 november 1792 te Wilp.

Kinderen van Joannes Willemsz Biesterbos en Joanna Johansd Poll:

1. Joanna Berendina Biesterbos, geboren op zaterdag 14 februari 1829 te Wilp, overleden op zaterdag 9
    maart 1929 te Wilp, 100 jaar oud.
2. Gerardus Biesterbos, geboren op zaterdag 4 februrai 1832 te Wilp
.
3. Xeno Everardus Biesterbos, geboren op vrijdag 10 mei 1833 te Wilp, overleden op donderdag 18 januari
    1900 te Wilp, 66 jaar oud.


Henricus van den Bijsterbosch werd geboren op maandag 14 maart 1796 te Vaassen, zoon van
Cornelis Derks van den Bijsterbosch en Henrica Teunis van 't Erve. Hij overleed op maandag 15 april 1867 in Beekbergen, 71 jaar oud.

Notitie bij Henricus: Hij was van beroep landbouwer-herbergier (waarschijnlijk de Smittenberg in Beekbergen)

Henricus trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 6 februari 1822 te Apeldoorn met Theodora Henrica B
rouwer, 22 jaar oud, geboren op vrijdag 8 februari 1799 in Beekbergen, overleden op donderdag 11 oktober 1866 in Rijssen, 67 jaar oud.

Kinderen van Henricus van den Bijsterbosch en Theodora Henrica Brouwer:

1. Henricus Cornelis van den Bijsterbosch, geboren op woensdag 23 juli 1823 in Beekbergen.
2. Henrica Margaretha van den Bijsterbosch, geboren op zaterdag 21 mei 1825 in Beekbergen.
3. Theodorus Joachim Franciscus van den Bijsterbosch, geboren op zaterdag 2 mei 1835 in Beekbergen,
    overleden op dinsdag 13-12-1842 in Beekbergen, 7 jaar oud.

Generatie 8


Wilhelmus Biesterbos werd geboren op maandag 8 september 1806 te Vaassen, zoon van
Wilhelmus Cornelis Biesterbosch en Wilhelmina Teunis Kloosterman. Hij overleed op vrijdag 29 juni 1883 te Vaassen, 76 jaar oud. Wilhelmus trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 23 maart 1838 te Epe met Susanne Zwaantje Wools.

Kinderen van Wilhelmus Biesterbos en Susanne Zwaantje Wools:

1. Wilhelmina Biesterbos, geboren op zaterdag 16 maart 1839 te Epe.
2. Hendrika Aarts Biesterbos, geboren op dinsdag 14 december 1841 te Epe.
3. Willem Biesterbos, geboren op donderdag 31-10-1844 te Epe
.
4. Albertha Biesterbos, geboren op maandag 16 oktober 1848 te Epe.
5. Antonia Biesterbos, geboren op maandag 14 februari 1853 te Epe, overleden op zondag 12 juni 1859
    te Epe, 6 jaar oud.


Antonius Biesterbos werd geboren op zaterdag 30 december 1809 te Vaassen, zoon van
Wilhelmus Cornelis Biesterbosch en Wilhelmina Teunis Kloosterman. Hij overleed op zondag 22 september 1839 in Kampen, 29 jaar oud. Antonius trouwde, 23 jaar oud, op donderdg 14 november 1833 in Kampen met Aldegundis (Aleida) Kriewel. Zij overleed op vrijdag 11 augustus 1843.

Kind van Antonius Biesterbos en Aldegundis (Aleida) Kriewel:

1. Wilhelmus Biesterbos, geboren op zaterdag 26 juli 1834 in Kampen.


Arnoldus Bijsterbosch (Arend) werd geboren op donderdag 7 januari 1813 te Vaassen, zoon van
Wilhelmus Cornelis Biesterbosch en Wilhelmina Teunis Kloosterman. Hij overleed op woensdag 30 juli 1890 te Apeldoorn, 77 jaar oud. Arnoldus trouwde, 32 jaar oud, op maandag 28 april 1845 te Epe met Maria Helfterkamp, geboren op woensdag 26 november 1817 te Vaassen, overleden op vrijdag 27 oktober 1899 te Wenum, 81 jaar oud.

Kinderen van Arnoldus Bijsterbosch en Maria Helfterkamp:

1. Willem Bijsterbosch, geboren op donderdag 29 januari 1846 te Vaassen, overleden op woensdag 20 mei
    1868 te Apeldoorn, 22 jaar oud.
2. Jan Bijsterbosch, geboren op vrijdag 22 september 1848 te Vaassen
.
3. Teunis Hendriks Bijsterbosch, geboren op donderdag 24 oktober 1850 te Vaassen, overleden op vrijdag
    18 november 1859 te Apeldoorn, 9 jaar oud.
4. Gerrit Dina Bijsterbosch, geboren op dinsdag 18 oktober 1853 te Vaassen.
5. Hermannes Bijsterbosch, geboren op maandag 6 mei 1861 te Apeldoorn.


Gerardus Biesterbos werd geboren op zaterdag 4 februari 1832 te Wilp, zoon van
Joannes Willemszoon Biesterbos en Joanna Johansd Poll. Hij overleed op donderdag 11 april 1907 te Wilp, 75 jaar oud. Gerardus trouwde, 42 jaar oud, op zaterdag 2 januari 1875 in Brummen met Aleidis uit te Weert, 36 jaar oud, geboren op woensdag 31 januari 1838 in Brummen, overleden op woensdag 13 mei 1903 te Wilp, 65 jaar oud.

Kinderen van Gerardus Biesterbos en Aleidis uit te Weert:

1. Gerardus Johannes Biesterbos, geboren te Wilp. Hij overleed te Wilp.
2. Gehardus Antonius (Gradus) Biesterbos, geboren op woensdag 26 januari 1881 te Wilp
.
3. Joanna Berendina Biesterbos, geboren op maandag 20 februari 1905 te Wilp, overleden op donderdag
    11 april 1907 te Wilp, 2 jaar oud.


Henricus Cornelis van den Bijsterbosch werd geboren op woensdag 23 juli 1823 in Beekbergen, zoon van
Henricus van den Bijsterbosch en Theodora Henrica Brouwer. Hij overleed op vrijdag 6 september 1878 in Beekbergen, 55 jaar oud.

Notitie bij Henricus Cornelis van den Bijsterbosch: In de voetsporen van zijn vader Hij was van beroep landbouwer herbergier (waarschijnlijk de Smittenberg in Beekbergen)
.

Henricus trouwde met Gardina Maria Brinkhof, geboren op dinsdag 3 augustus 1830 in Diepenveen, dochter van Wolter Brinkhof (1798 - 1871; bron)en Margrita Zuethoff (1795 - 1835; bron), overleden op maandag 31 januari 1910 in Beekbergen, 79 jaar oud.

Kinderen van Henricus Cornelis van den Bijsterbosch en Gardina Maria Brinkhof:

1. Theodora Margaretha van den Bijsterbosch, geboren op dinsdag 13 maart 1855 in Beekbergen.
2. Margaretha Theodora van den Bijsterbosch, geboren op donderdag 6 maart 1856 in Beekbergen.
3. Wilhelmus Henricus van den Bijsterbosch, geboren op vrijdag 26 februari 1858 in Beekbergen.
4. Henrica Johanna van den Bijsterbosch, geboren op donderdag 29 november 1860 in Beekbergen.
5. Heimerik Henricus Johannes van den Bijsterbosch, geboren op vrijdag 29 mei 1863 in Beekbergen
.

 

Generatie 9


Willem Biesterbos werd geboren op donderdag 31 oktober 1844 te Epe, zoon van
Wilhelmus Biesterbos en Susanne Zwaantje Wools. Willem trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 6 april 1872 te Epe met Johanna Harleman. Zij is een dochter van Jannes Harleman (1798 - 1868; bron) en Antonia Sieberink.

Kinderen van Willem Biesterbos en Johanna Harleman:

1. Wilhelmina Biesterbos, geboren op maandag 25 januari 1875 te Epe. Wilhelmina trouwde:
   (1) op 32 jaar oud, op zaterdag 2 februari 1907 te Epe met Anthonius Huis in ´t Veld. Hij was een zoon
   van Jannes Huis in ´t Veld en Maria Marrissink.
   (2) op 43 jaar oud, op zaterdag 11 januari 1919 te Epe met Gerhardus Albertus Heinen. Hij was een zoon
   van Gerhardus Heinen en Kristiena Ravens.

2. Johannes Antonius Biesterbos, geboren op donderdag 31 januari 1878 te Vaassen, overleden op woensdag
    14 maart 1883 te Vaassen, 5 jaar oud.
3. Susanna Biesterbos, geboren op maandag 15 december 1879 te Vaassen.
4. Johannes Antonius Biesterbos, geboren op vrijdag 21 maart 1886 te Vaassen.


Wilhelmus Biesterbos werd geboren op zaterdag 26 juli 1834 in Kampen, zoon van
Antonius Biesterbos en Aldegundis (Aleida) Kriewel. Hij overleed op donderdag 19 oktober 1899 te Vaassen, 65 jaar oud. Hij was schoenmaker.
Wilhelmus Biesterbos:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 26 april 1862 te Epe met Katharina Schrijver, 28 jaar oud, geboren op donderdag 26 september 1833 te Epe, overleden op woensdag 15 februari 1871 te Vaassen, 37 jaar oud.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op zaterdag 1 juni 1872 te Epe met Hendrika Bouwmeester, 41 jaar oud, geboren op dinsdag 4 januari 1831 te Vaassen, overleden op zaterdag 28 december 1872 te Vaassen, 41 jaar oud.

Kinderen van Wilhelmus Biesterbos en Katharina Schrijver:

1. Aleida Gerharda Biesterbos, geboren op dinsdag 8 september 1863 te Vaassen, overleden op zondag
    9 juni 1935 te Vaassen, 71 jaar oud. Zij trouwde, 14 jaar oud, op dinsdag 7 mei 1878 te Epe met
    Martinus van Dooremolen, 18 jaar oud, geboren op zondag 1 januari 1860 te Vaassen, zoon van Antonij
    van Dooremolen (1829 - 1893; bron)en Hendrika Alberts (1827 - 1886; bron), overleden op zondag 30 januari
    1944 te Vaassen, 84 jaar oud.

2. Johannes Biesterbos, geboren op dinsdag 13 maart 1866 te Vaassen. Johannes overleed op zaterdag
    19 januari 1867 te Vaassen, 10 maanden oud.
3. Gerharda Aleida Biesterbos, geboren op vrijdag 27 december 1867. Zij
trouwde, 36 jaar oud, op
    zaterdag 30 juli 1904 te Epe met Hubertus van der Vegt, 70 jaar oud, geboren op vrijdag 11-10-1833 in Kuinre.

4. Antonius Biesterbos, geboren op donderdag 2 februari 1871 te Vaassen.


Jan Bijsterbosch werd geboren op vrijdag 22 september 1848 te Vaassen, zoon van
Arnoldus Bijsterbosch en Maria Helfterkamp. Hij overleed op maandag 1 november 1926 te Apeldoorn, 78 jaar oud. Jan trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 12 mei 1880 in Herwen en Aerdt met Mathilda Buijl, 28 jaar oud, geboren op woensdag 4 februari 1852 in Herwen en Aerdt, dochter van Jan Willem Buijl (1822 - 1885; bron) en Johanna Sanders (1819 - 1881; bron), overleden op dinsdag 22 december 1908 te Apeldoorn, 56 jaar oud.

Kinderen van Jan Bijsterbosch en Mathilda Buijl:

1. Arnoldus Johannes Bijsterbosch, geboren op zaterdag 12 februari 1881 te Apeldoorn.
2. Johanna Bijsterbosch, geboren op woensdag 17 januari 1883 te Apeldoorn, 
overleden op vrijdag 16
    oktober 1959 in Gorssel, 76 jaar oud. Zij trouwde met Bernardus Martens, geboren op donderdag 25
    januari 1877 in Gorssel, zoon van Johannes Frederikus Martens (1845 - 1889; bron)en Hendrika Smit
    (1847 - 1920; bron), overleden op zaterdag 11 mei 1963 in Zutphen, 86 jaar oud.
 
3. Martinus Bijsterbosch, geboren op woensdag 17 december 1884 te Apeldoorn.
4. Johannes Arnoldus Bijsterbosch, geboren op dinsdag 18 januari 1887 te Apeldoorn
.
5. Wilhelmus Bijsterbosch, geboren op zaterdag 16 augustus 1890 te Apeldoorn.
6. Antonius Bijsterbosch, geboren op woensdag 23 januari 1895 te Apeldoorn.


Gerhardus Antonius (Gradus) Biesterbos werd geboren op woensdag 26 januari 1881 te Wilp, zoon van
Gerardus Biesterbos en Aleidis uit te Weert. Hij overleed op vrijdag 3 november 1961 te Wilp, 80 jaar oud. Gerhardus trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1905 te Wilp met Aleida Berendina (Leida) Berends, 27 jaar oud, geboren op maandag 14 januari 1878 in Bussloo, overleden op woensdag 10 oktober 1956 in Deventer, 78 jaar oud.

Kinderen van Gerhardus Antonius (Gradus) Biesterbos en Aleida Berendina (Leida) Berends:

1. Gerardus Martinus Biesterbos, geboren op zondag 7 oktober 1906 te Wilp.
2. Johanna Aleida Biesterbos, geboren op maandag 23 september 1907 te Wilp, overleden op vrijdag 19
    augustus 1955 in Zutphen, 47 jaar oud.
3. Martinus Wilhelmus Biesterbos, geboren op woensdag 21 oktober 1908 te Wilp, overleden op maandag
    20 juni 1960 te Wilp, 51 jaar oud.
4. Johannes Antonius Biesterbos, geboren op maandag 8 augustus 1910 te Wilp, overleden op vrijdag
    21 juni 1985 te Wilp, 74 jaar oud.
5. Wilhelmus Martinus Biesterbos, geboren op woensdag 26 februari 1913 te Wilp, overleden op woensdag
    7 maart 1990 te Wilp, 77 jaar oud.
6. Antonius Hendrikus Biesterbos, geboren op zondag 8 november 1914 te Wilp, overleden op dinsdag 16
    mei 1967 in Zeeland (N-Br), 52 jaar oud.
    Notitie bij Antonius Hendrikus Biesterbos:
Was bij de Politie en is tijdens de dienst met een ultralicht
    motorvoertuig verongelukt.
7. Aleida Gerharda Biesterbos, geboren op zondag 13 augustus 1916 te Wilp. Zij
trouwde te Epe met
    Gerhardus Dolphijn, geboren op donderdag 6 januari 1916 in Ruurlo, overleden in 1981 te Epe, 65 jaar oud.
           Kind van Aleida Gerharda Biesterbos en Gerhardus Dolphijn:

                   1. Gerard Dolphijn, geboren te Epe.
8. Hermanus Antonius Biesterbos, geboren op 27-?-1918 te Wilp, overleden op donderdag 5 september
    2002 in Twello, 84 jaar oud.
9. Bernardus Hendrikus Biesterbos, geboren op donderdag 27 oktober 1921 te Wilp.
10. Hendrikus Antonius Biesterbos, geboren op maandag 25 december 1922 te Wilp, overleden op
     donderdag 16 februari 1956 te Wilp, 33 jaar oud.


Heimerik Henricus Johannes van den Bijsterbosch werd geboren op vrijdag 29 mei 1863 in Beekbergen, zoon van
Henricus Cornelis van den Bijsterbosch en Gardina Maria Brinkhof. Hij overleed op zondag 10 februari 1935 te Apeldoorn, 71 jaar oud.
Notitie bij Heimerik Henricus Johannes van den Bijsterbosch: Beroep manufacturier
.
Heimerik trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1890 in Twello met Janna Spoelstra, 33 jaar oud, geboren op woensdag 24 december 1856 in Harlingen, dochter van Leoardus Johannes Spoelstra en Rigtje Zeinstra, overleden op zaterdag 24 november 1928 te Apeldoorn, 71 jaar oud.

Kinderen van Heimerik Henricus Johannes van den Bijsterbosch en Janna Spoelstra:

1. Henricus Cornelis van den Bisterbosch, geboren op zondag 16 oktober 1892 in Beekbergen.
2. Leonardus Johannes van den Bisterbosch, geboren op maandag 7 mei 1894 in Beekbergen
.
3. Gardina Maria van den Bijsterbosch, geboren op donderdag 27 februari 1896 in Beekbergen.

Generatie 10


Antonius Biesterbos werd geboren op donderdag 2 februari 1871 te Vaassen, zoon van Wilhelmus Biesterbos en Katharina Schrijver. Hij overleed op maandag 26 februari 1945 te Vaassen, 74 jaar oud. Antonius trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 30 juli 1904 te Epe met Alberta Maria Bonekamp, 26 jaar oud, geboren op woendag 15 mei 1878 te Vaassen, overleden op donderdag 16 juni 1938 te Vaassen, 60 jaar oud.

Kinderen van Antonius Biesterbos en Alberta Maria Bonekamp:

1. Wilhelmus Johannes Biesterbos, geboren op vrijdag 16 juni1905 te Vaassen.
2. Wilhelmina Catharina Biesterbos, geboren op maandag 6 april 1908 te Vaassen, 
overleden op zondag
    6 november 1988 te Apeldoorn, 80 jaar oud. Zij trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 20 mei 1930 te Epe met
    Gradus Antonius van de Schepop, 27 jaar oud, geboren op zaterdag 2 mei 1903 te Vaassen, overleden
    op donderdag 3 maart 1983 te Apeldoorn, 79 jaar oud.
           Kinderen van Wilhelmina Catharina Biesterbos en Gradus Antonius van de Schepop:

           1. G. A. M. Gerard van de Schepop, geboren op zondag 10 mei 1931 te Vaassen. Hij trouwde met
                  Dick van de Horst, geboren op donderdag 20 juni 1935.
                       Kinderen van G. A. M. Gerard van de Schepop en Dick van de Horst:

                               1. Gerard van de Schepop.
                                     2. Lia van de Schepop.
                                     3. Petra van de Schepop.

               2. A. H. Ton van de Schepop
, geboren op donderdag 4 mei 1933 te Vaassen.
Hij trouwde, 29 jaar
                oud, op donderdag 16 augustus 1962 met Agnes Besselink, 24 jaar oud, geboren op donderdag
                16 juni 1938.
                       Kinderen van A. H. Ton van de Schepop en Agnes Besselink:

                               1. Antoinet A. M. G. W. van de Schepop geboren op woensdag 12 juni 1963 in Haaksbergen.
                                     2. Mieke van de Schepop, geboren op zaterdag 14 augustus 1965 in Haaksbergen.
                                     3. Huub van de Schepop, geboren op donderdag 6 juli 1967 in Haaksbergen.

             3. W. A. Wim van de Schepop
, geboren op woensdag 10 oktober 1934 te Vaassen. Hij 
trouwde op 20 mei
               (jaar onbekend) in ? met Tiny van Dijen, geboren op woensdag 5 juni 1935 in Baarn.
                       Kinderen van W. A. Wim van de Schepop en Tiny van Dijen:

                               1. Frank van de Schepop.
                                     2. Anemiek van de Schepop.
                                     3. Pieter van de Schepop.
                                     4. Pim van de Schepop.

             4. P. C. J. Nel van de Schepop
, geboren op zondag 20 februari 1938 te Vaassen.
Zij trouwde te Epe
               met Ties van Bussel, geboren op zaterdag 2 oktober 1937 te Vaassen.
                       Kinderen van P. C. J. Nel van de Schepop en Ties van Bussel:

                               1. Wilma van Bussel.
                                     2. Karin van Bussel.
                                     3. Liesbeth van Bussel.
                                     4. Paul van Bussel.

             5. J. J. M. Hans van de Schepop
, geboren op maandag 8 december 1941 te Vaassen. Hij 
trouwde
               met Anneke Schoonewelle, geboren op woensdag 29 oktober 1941.
                       Kinderen van J. J. M. Hans van de Schepop en Anneke Schoonewelle:

                               1. Anne-Claire van de Schepop, geboren in Zwolle.
                                     2. Anouk Mieke van de Schepop, geboren in Zwolle.

             6. Louis van de Schepop
, geboren op donderdag 1 juni 1944 te Vaassen.
             7. Koos van de Schepop, geboren op vrijdag 19 april 1946 te Vaassen. Koos overleed op vrijdag
               8 juli 1966 te Apeldoorn, 20 jaar oud.
3. Catharina Aleida Biesterbos, geboren op zondag 14 november 1909 te Vaassen, 
overleden te Apeldoorn.
    Zij trouwde, 31 jaar oud, op dinsdag 13 mei 1941 te Epe met Evergradus Martines Mulder, 41 jaar oud,
    geboren op donderdag 7 december 1899 in Klarenbeek, overleden op vrijdag 10 november 1989 in Klarenbeek,
   89 jaar oud.
           Kinderen van Catharina Aleida Biesterbos en Evergradus Martines Mulder:

                   1. Alberta Maria Johanna Mulder, geboren op zondag 15 februari 1942 in Klarenbeek. Zij trouwde,
                       23 jaar oud, op vrijdag 22 oktober 1965 met Albertus Bruil
                           Kind van Alberta Maria Johanna Mulder en Albertus Bruil:

                                   1. Hendrikus Johannes Bruil, geboren op zaterdag 29 april 1967.
                      2. Catharina Martina Maria Mulder
, geboren op maandag 26 april 1943 in Klarenbeek
. Zij trouwde,
                       23 jaar oud, in 1966 met Willem Frederik Kok, 25 jaar oud, geboren op zaterdag 19 april 1941.
                           Kinderen van Catharina Martina Maria Mulder en Willem Frederik Kok:

                                   1. Hendrikus Martinus Albertus Kok, geboren op maandag 29 april 1968.
                                          2. Catharina Gezina Kok, geboren op zondag 21 december 1969.
                                          3. Willem Frederik Kok, geboren op woensdag 30 juni 1971.

                      3. Evergradus Martinus Maria Mulder
, geboren op donderdag 23 januari 1947 in Klarenbeek. Hij
                       trouwde, 22 jaar oud, in 1971 met J. C. M. de Croon, 22 jaar oud, geboren op dinsdag 6
                       september 1949, overleden op vrijdag 1 juli 1988 in Twello, 38 jaar oud.
                           Kinderen van Evergradus Martinus Maria Mulder en J. C. M. de Croon:

                                   1. Patrick Martinus Bernardus Mulder, geboren op dinsdag 10 oktober 1972.
                                          2. Jeroen Wilhelmus Maria Mulder, geboren op dinsdag 8 april 1975.

                      4. Clemens Wilhelmus Johannes Maria Mulder
, geboren op maandag 5 november 1951 in
                       Klarenbeek.
Hij trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 19-10-1973 met Wilhelmina Alberdina
                           Maria Hendriks

                           Kinderen van Clemens Wilhelmus Johannes Maria Mulder en Wilhelmina Alberdina Maria Hendriks:

                                   1. Sonja Catharina Gerharda Mulder, geboren op donderdag 6 mei 1976.
                                          2. Rosan Wilhelmina Maria Mulder, geboren op donderdag 27 juli 1978.

   4. Johannes Wilhelmus Biesterbos
, geboren op woensdag 22 november 1911 te Vaassen
.


Arnoldus Johannes Bijsterbosch werd geboren op zaterdag 12 februari 1881 te Apeldoorn, zoon van
Jan Bijsterbosch en Mathilda Buijl, overleden op vrijdag 11 november 1966 te Apeldoorn, 85 jaar oud. Arnoldus trouwde:
(1) met Theodora Petronella Sebila Stokman, dochter van Albertus Stokman (*1854; bron) en Grada Christina Christiaans (1857 - 1896; bron) geboren op dinsdag 19 augustus 1884 in Duiven, overleden op zondag 17 december 1933 te Vaassen, 49 jaar oud.
(2) op woensdag 25 november 1936 te Apeldoorn met Maria (?) Migchelberg, 17 jaar oud, geboren op donderdag 14 maart 1919 in Gendringen, dochter van Martinus Migchelberg en Johanna Maria Stokman (*1893; bron). 

Kinderen van Arnoldus Johannes Bijsterbosch en Theodora Petronella Sebila Stokman:

1. Johannes Bijsterbosch, geboren op zondag 21 juli 1918 te Epe, overleden op zaterdag 14 april 1934 te
    Apeldoorn, 15 jaar oud.

2. Abertus Arnoldus Bijsterbosch, geboren op zondag 18 september 1921 te Apeldoorn, overleden op dinsdag
    28 maart 1922 te Apeldoorn, 6 maanden oud.

3. Grada Maria Bijsterbosch, geboren op maandag 1 december 1924.
Zij trouwde met Hendrikus Johannes
    Iding,
geboren op donderdag 20 april 1916 te Vaassen, overleden donderdag 6 april 1961 te Vaassen, 44 jaar oud.

4. Theodorea Arnolda Bijsterbosch, geboren op maandag 22 augustus 1927 te Apeldoorn.

Kinderen van Arnoldus Johannes Bijsterbosch en Maria (?) Migchelberg:

1. Leendert Bijsterbosch, geboren op maandag 20 april 1936 te Apeldoorn.
2. Johanna Maria Bijsterbosch, geboren op zaterdag 30 april 1938 te Apeldoorn.
3. Berendina Maria Bijsterbosch, geboren op vrijdag 21 februari 1941 te Apeldoorn.
4. Arnoldus Johannes Bijsterbosch, geboren op woensdag 30 juni 1943 te Apeldoorn.

Martinus Bijsterbosch werd geboren op woendag 17 december 1884 te Apeldoorn, zoon van Jan Bijsterbosch en Mathilda Buijl. Hier een foto van hem, en hier een foto met een keinzoon. Hij overleed op maandag 25 mei 1964 in Krommenie, 79 jaar oud. Hier is een foto van hem omstreeks die tijd. Hij werkte bij de Nederlanse Spoorwegen. Martinus trouwde met Dorothea Maria de Vries, zie hier een foto van haar. Dorothea Maria de Vries werd geboren op maandag 17 december 1888 in Haarlem, dochter van Lambertus de Vries en Anna Maria Wingander. Zij woonden in Krommenie aan de Lindelaan, waarvan HIER een foto van de nog bestaande woning in 2009. Zij overleed op zondag 30 september 1945 in Krommenie, 56 jaar oud. Hier een foto van haar vlak voor die tijd. Zie ook de stamboom van de Familie Baltes.

Kinderen van Martinus Bijsterbosch en Dorothea Maria de Vries:

1. Johannes Lambertus Bijsterbosch, geboren op maandag 4 juni 1923 in Velsen.
2. Martinus Bijsterbosch, geboren op woensdag 30 juli 1924 in Velsen, overleden op donderdag 19 juli 1951
    in Haarlem, 26 jaar oud. Van Martinus is slechts deze foto bekend, maar ook op deze foto staat hij, achteraan.
3. Maria Mathilde Bijsterbosch, geboren op vrijdag 29 januari 1926 in Velsen,
overleden op dinsdag 29
    december 1992 in Krommenie, 66 jaar oud. Kijk hier naar een album van haar. Zij trouwde, 21 jaar oud,
    op donderdag 24 april 1947 in Krommenie met Cornelis Baltes (Baltus), 23 jaar oud, zie hier een
    foto van die dag. Cornelis Baltes (Baltus) werd geboren op maandag 18 februari 1924 in Krommenie,
    zoon van Johannes Hendricus Baltes en Susanne (Zwaantje) Veldhuis. Hij is overleden op zondag 30
    december 2007 te Krommenie. Zie ook de stamboom van de Familie Baltes
voor meer foto's en gegevens.
4. Theodora Maria Bijsterbosch, geboren op zondag 23 september 1928 in Velsen.
Zie hier een foto van
    Theodora in vroeger jaren. Zij is overleden op dinsdag 15 februari 2011, 82 jaar en woonde in Heemskerk;
    zie hier haar overlijdensadvertentie. Zij trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 25 april 1957 in Heemskerk met
    Wilhelmus Johannes Numan, 28 jaar oud, trouwfoto hier te zien, geboren op zaterdag 15 december 1928 in
    Beverwijk, zoon van Henricus Numan en Catharina Mooij (zie ook de genealogie van Numan
voor meer gegevens),
    overleden op vrijdag 25 maart 2011, 82 jaar oud; zie hier zijn overlijdensadvertentie. Hier een foto van het jonge
    gezin met hun twee kinderen, Henri en Thea. Zie hier een foto van Wilhelmus in vroeger jaren. Hier nog een foto
    van latere datum, en hier een foto van Wilhelmus Numan voor het huis in Heemskerk, waar ze toch zeker
    50 jaar hun onderkomen hebben gehad, en hier een foto van Theodora in de deur van dat huis, beiden
    op 80-jarige leeftijd; hier één van hun laatste foto's samen. Zie ook de stamboom van de Familie Baltes

    voor meer foto's en gegevens
.


Johannes Arnoldus Bijsterbosch werd geboren op dinsdag 18 januari 1887 te Apeldoorn, zoon van
Jan Bijsterbosch en Mathilda Buijl. Hij overleed op maandag 5 november 1928 te Apeldoorn, 41 jaar oud. Hij trouwde met Aleida Maria Berenschot, geboren op dinsdag 15 december 1891 te Apeldoorn, dochter van Martinus Berenschot (*1853; bron) en Geertruida van de Hoek (*1851; bron), overleden op donderdag 1 februari 1968 te Apeldoorn, 76 jaar oud.

Kinderen van Johannes Arnoldus Bijsterbosch en Aleida Maria Berenschot:

1. Johannes Martinus Bijsterbosch, geboren op zaterdag 23 september 1911 te Apeldoorn. Johannes
    Martinus Bijsterbosch overleed op dinsdag 18 november 1986 te Apeldoorn, 75 jaar oud.
2. Geertruida Mechtilda Bijsterbosch, geboren op donderdag 15 mei 1913 te Apeldoorn.
3. Mechtilda Geertruida Bijsterbosch, geboren op maandag 20 juli 1914 te Apeldoorn. Mechtilda Geertruida
    Bijsterbosch overleed op zaterdag 2 januari 1943 te Apeldoorn, 28 jaar oud.
4. Martina Hendrika Bijsterbosch, geboren op zaterdag 4 maart 1916 te Apeldoorn. Zij
trouwde, 29 jaar oud,
    op donderdag 8 november 1945 te Apeldoorn met Nicolaas Ant. Wilhelmina van der Hoef, 38 jaar oud,
    zoon van Willem van der Hoef en Anna Maria Huurman, geboren op maandag 19 november 1906, overleden
    op zondag 18 augustus 1991, 84 jaar oud.

5. Theodora Johanna Bijsterbosch, geboren op maandag 31 december 1917 te Apeldoorn. Zij
trouwde, 23 jaar
    oud, op woensdag 3 september 1941 te Apeldoorn met Herman Borgonjen, 25 jaar oud, zoon van Johannes
    Borgonjen en Johanna Gerritsen, geboren op donderdag 13 april 1916 in Lochem, overleden op vrijdag 27 april
    1973 in Lochem, 57 jaar oud.

6. Martinus Johannes Bijsterbosch, geboren op vrijdag 15 april 1921 te Apeldoorn. Martinus Johannes
    Bijsterbosch overleed op maandag 1 maart 1976 te Apeldoorn, 54 jaar oud.
7. Gradus Johannes Bijsterbosch, geboren op zondag 31 januari 1926 te Apeldoorn.
8. Bernardus Hendrikus Bijsterbosch, geboren op vrijdag 27 april 1928 te Apeldoorn
.
 

Henricus Cornelis (Hein) van den Bisterbosch werd geboren op zondag 16 oktober 1892 in Beekbergen, zoon van Heimerik Henricus Johannes van den Bijsterbosch en Janna Spoelstra. Hij overleed op donderdag 6 juni 1960 te Apeldoorn, 67 jaar oud.

Notitie bij Henricus Cornelis van den Bisterbosch: Procuratiehouder
.

Henricus trouwde, 26 jaar oud, op maandag 26 mei 1919 in Tilburg met Anna Maria Josephina Cornelia Lemmens, 24 jaar oud, geboren op donderdag 18-1-1894 in Tilburg, overleden op woensdag 19 oktober 1988 te Apeldoorn, 94 jaar oud.

Kinderen van Henricus Cornelis (van den) Bisterbosch en Anna Maria Josephina Cornelia Lemmens:

1. Heimerich Henricus Josephus (Heimie) Bisterbosch, geboren op donderdag 23 februari 1922 te Apeldoorn, overleden op vrijdag 1 januari 1988.
2. Josephina Maria Cornelia (Finy) Bisterbosch, geboren op vrijdag 25 mei 1923 te Apeldoorn, overleden op vrijdag 19 december 1969.
3. Paula Elisabeth Johanna (Paula) Bisterbosch, geboren op zaterdag 23 augustus 1924 te Apeldoorn.
4. Petrus Henricus Maria (Piet) Bisterbosch, geboren op maandag 7 december 1925 te Apeldoorn.
5. Maria Josephina Theresia (Ria) Bisterbosch, geboren op zondag 1 januari 1928 te Apeldoorn.
6. Hendricus Cornelis (Henk) Bisterbosch, geboren op woensdag 20 november 1929 te Apeldoorn, overleden.
7. Anna Maria Josephina Theresia (Anneke) Bisterbosch, geboren op vrijdag 30 november 1934 te Apeldoorn, overleden.
8. Theresia Josephina Helena (Resi) Bisterbosch, geboren op donderdag 31 maart 1938 te Apeldoorn.

Leonardus Johannes van den Bisterbosch werd geboren op maandag 7 mei 1894 in Beekbergen, zoon van Heimerik Henricus Johannes van den Bijsterbosch en Janna Spoelstra. Hij overleed op dinsdag 31 december 1974 te Apeldoorn, 80 jaar oud.

Notitie bij Leonardus Johannes van den Bisterbosch: Antiqair
.

Leonardus trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 9 juli 1918 in Tilburg met Paulina Elisabeth Johanna van Gestel, 25 jaar oud, geboren op 10-?-1893 in Tilburg, dochter van Augustinus Paulus van Gestel (1846 - 1934; bron) en Maria Catharina Louer (1855 - 1907; bron), overleden op maandag 24 maart 1975 te Apeldoorn, 82 jaar oud.

Kinderen van Leonardus Johannes van den Bisterbosch en Paulina Elisabeth Johanna van Gestel:

1. Heimerich Henricus Josephus van den Bisterbosch, geboren op zaterdag 12 juli 1919 te Apeldoorn.
2. Antoinette Paula Elisabeth van den Bisterbosch, geboren op maandag 22 november 1920 te Apeldoorn.
3. Jeanne Marie Josepha Cornelia van den Bisterbosch, geboren op zaterdag 4 februari 1922 te Apeldoorn.
4. Maria Johanna Leonie van den Bisterbosch, geboren op donderdag 24 mei 1923 te Apeldoorn.
5. Leonardus Johannes van den Bisterbosch, geboren op zaterdag 18 april 1925 te Apeldoorn.
6. Elisabeth Maria Theresa van den Bisterbosch, geboren op zaterdag 5 juli 1930 in Beekbergen.
 

Generatie 11


Wilhelmus Johannes Biesterbos, geboren op vrijdag 16 juni 1905 te Vaassen, zoon van
Antonius Biesterbos en Alberta Maria Bonekamp, overleden op woensdag 20 september 1972 te Apeldoorn, 67 jaar oud. Hij trouwde, 31 jaar oud, op dinsdag 18 augustus 1936 te Epe met Johanna Jacoba van der Veer, 30 jaar oud, geboren op woensdag 25 oktober 1905 in Utrecht, dochter van Jacobus Franciscus van der Veer (*ca. 1879; bron) en Maria Helena Boll (* ca. 1874; bron), overleden op dinsdag 28 januari 1992 te Vaassen, 86 jaar oud.

Kinderen van Wilhelmus Johannes
Biesterbos en Johanna Jacoba van der Veer:

1. Alberta Helena Johanna Biesterbos, geboren op maandag 21 juni 1937 te Vaassen. Zij trouwde, 24 jaar
    oud, op vrijdag 1 juni 1962 te Epe met Johannes Hermanus Hullegie, 25 jaar oud, geboren op donderdag
    15 april 1937 te Vaassen.
           Kinderen van Alberta Helena Johanna Biesterbos en Johannes Hermanus Hullegie:

                   1. Johanna Jacoba Maria Hullegie, geboren op woensdag 28 november 1962 in Hoorn. Zij
                       trouwde, 27 jaar oud, op zondag 29 april 1990 in Hoorn met Allex Jan Gerritsen, 33 jaar
                       oud, geboren op donderdag 8 november 1956 in Groningen.
                           Kinderen van Johanna Jacoba Maria Hullegie en Alex Jan Gerritsen:

                               1. Alberta Helena Gerritsen, geboren op woensdag 17 januari 1990 in Groningen.
                                     2. Evert Jan Gerritsen, geboren op maandag 9 september 1991 in Groningen.
                                     3. Johannes Herman Gerritsen, geboren op woensdag 8 december 1993 in Aduarderzijl.
                                     4. Mick Allex Gerritsen, geboren op vrijdag 31 mei 1996 in Aduarderzijl.
                       2. Bernardus Antonius Hullegie, geboren op donderdag 6 februari 1964 in Hoorn. Hij 
trouwde,
                       25 jaar oud, op dinsdag 6 juni 1989 in Hoorn met Francisca de Winter, 24 jaar oud, geboren
                       op zaterdag 29 augustus 1964 in Amsterdam, overleden op vrijdag 6 januari 2006 in
                       Berschenhoek, 41 jaar oud.
                           Kind van Bernardus Antonius Hullegie en Francisca de Winter:

                               1. Sabine Hullegie, geboren in mei 1994 in Hoorn.
                       3. Susanna Gertruida Hullegie
, geboren op maandag 20 november 1967 in Hoorn. Zij 
trouwde,
                       23 jaar oud, op woensdag 24 april 1991 in Hoorn met Johannes Matthias Maria Blankedaal,
                       27 jaar oud, geboren op maandag 28 oktober 1963 in Hoorn.
                           Kinderen van Susanna Gertruida Hullegie en Johannes Matthias Maria Blankendaal:

                               1. Isabelle Blankedaal, geboren op vrijdag 10 september 1993 in Hoorn.
                                     2. Marieke Blankedaal, geboren op dinsdag 8 november 1994 in Hoorn.
                                     3. Matthias Johannes Maria Blankendaal, geboren op dinsdag 26 augustus 1997 in Hoorn.

2. Maria Wilhelmina Catharina Mia Biesterbos
, geboren op donderdag 17 augustus 1939 te Vaassen
. Zij
    trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 19 september 1968 te Epe met Ton Kievits, 32 jaar oud,geboren op
    vrijdag 11 oktober 1935 in Heerlen.
           Kinderen van Maria Wilhelmina Catharina Mia Biesterbos en Ton Kievits:

                   1. Anne Rieke Kievits, geboren op woensdag 3 juni 1970 in Nijmegen.
                       2. Gregje Janneke Kievits, geboren op vrijdag 17 september 1971.

3. Antonius Jacobus Josephes Biesterbos, geboren op dinsdag 9 maart 1943 te Vaassen.
4. Jacoba Henrica Juliana Biesterbos, geboren op zaterdag 10 maart 1945 te Vaassen. Zij
trouwde, 24 jaar
    oud, op donderdag 12 februari 1970 in Arnhem met Adriaan Wilhelmus Zwaan, 27 jaar oud, zoon van
    Adriaan Wilhelmus Zwaan en Adriana Hendrika Boodt, geboren op zondag 11 oktober 1942.
           Kind van Jacoba Henrica Juliana Biesterbos en Adriaan Wilhelmus Zwaan:

                   1. Willem Jacob Laurens Zwaan, geboren op vrijdag 2 juni 1978 in Zwolle.


Johannes Wilhelmus Biesterbos, geboren op woensdag 22 november 1911 te Vaassen, zoon van
Antonius Biesterbos en Alberta Maria Bonekamp, overleden op vrijdag 11 oktober 1996 te Apeldoorn, 84 jaar oud. Hij trouwde, 29 jaar oud, op maandag 2 juni 1941 te Epe met Juliana Valentina van der Vegt, 32 jaar oud, geboren op dinsdag 9 februari 1909 te Apeldoorn. Zij overleed te Vaassen.

Kinderen van Johannes Wilhelmus Biesterbos en Juliana Valentina van der Vegt:

1. Antonius Jacobus Josephes Biesterbos, geboren op zaterdag 18 maart 1944 te Vaassen.
2. Valentina Mechtrudis Joanna Biesterbos, geboren op woensdag 13 februari 1946. Zij
trouwde, 25 jaar
    oud, op woensdag 24 maart 1971 te Vaassen met Theodorus Gerardus Brandsma, 31 jaar oud,
    geboren op maandag 27 november 1939 in Amsterdam.
           Kinderen van Valentina Mechtrudis Joanna Biesterbos en Theodorus Gerardus Brandsma:

               1. Robertus Hermanus Johannes Brandsma, geboren op maandag 17 januari 1972 in Zaandam.
                  2. Johannes Hermanus Theodorus Brandsma, geboren op zondag 7 april 1974 in Zaandam.

3. Julianus Gerardus Johannen Biesterbos, geboren op zondag 20 april 1947.
4. Cecelina Alberta Maria Biesterbos, geboren op vrijdag 13 oktober 1950. Zij
trouwde, 29 jaar oud, op
    donderdag 20 december 1979 in met Willem Frederik Kok, 32 jaar oud, geboren op zondag 30 maart 1947.
           Kinderen van Cecelina Alberta Maria Biesterbos en Willem Frederik Kok:

               1. Wille Marnix Kok, geboren op zaterdag 17 oktober 1981 te Vaassen.
                  2. Anne Carlijn Kok, geboren op zaterdag 5 mei 1984 te Vaassen.
                  3. Jan Maarten Kok, geboren op zondag 21 juli 1985 te Vaassen.

5. Maria Elisabeth Jacinta Biesterbos, geboren op donderdag 13 mei 1954 te Vaassen
. Zij trouwde, 20 jaar
    oud, op woensdag 2 oktober 1974 in Hilversum met Johan Bakker, 20 jaar oud, geboren op maandag
    14 juni 1954 in Hilversum.
           Kind van Maria Elisabeth Jacinta Biesterbos en Johan Bakker:

               1. Elfie Bakker, geboren op woensdag 22 januari 1975 in Hilversum.

Johannes Lambertus Bijsterbosch, geboren op maandag 4 juni 1923 in Velsen, zoon van Martinus Bijsterbosch en Dorothea Maria de Vries. Zie hier een foto van Johannes in vroeger jaren. Johannes Lambertus Bijsterbosch is overleden op vrijdag 18 oktober 1996, 73 jaar oud; zie hier zijn advertentie. Hij trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 18 augustus 1945 in Krommenie met Anthonia Maria van Rosmalen, 21 jaar oud, geboren op woensdag 26 december 1923, dochter van Jacobus Anthonius van Rosmalen (*1894; bron) en Maria Snijder (*1896; bron). Zie hier een foto van het toen nog jonge gezin. Zij is overleden op zaterdag 24 februari 2007 te Zaandam, 83 jaar oud; zie hier haar advertentie. Zie ook de stamboom van de Familie Baltes.

Kinderen van Johannes Lambertus Bijsterbosch en Anthonia Maria van Rosmalen:

1. Martinus Jacobus Bijsterbosch, geboren op maandag 7 oktober 1946 in Krommenie.
2. Maria Dorothea Bijsterbosch, geboren op zondag 29 februari 1948 in Krommenie. Zij trouwde, 21 jaar
    oud, op donderdag 23 oktober 1969 in Zaandam met Jacob Johan Onrust, 22 jaar oud, geboren op
    donderdag 20 februari 1947, overleden op zaterdag 14 november 1981 in Amsterdam, 34 jaar oud.

3. Dorothea Cornelia Bijsterbosch, geboren op zaterdag 4 maart 1950 in Krommenie
. Zij trouwde, 21 jaar
    oud, op donderdag 8 juli 1971 in Zaandam met Dirk Sellis, 23 jaar oud, geboren op vrijdag 5 maart 1948
    te Heerde, zoon van Jan Sellis (1906 - 1977; bron) en Aaltje van Velsen (1908 - 1994: bron).

4. Johannes Henricus Bijsterbosch, geboren op vrijdag 6 maart 1953 in Zaandam
.
5. Ronald Gerardus Bijsterbosch, geboren op maandag 5 augustus 1957 in Zaandam.

Gradus Johannes Bijsterbosch, geboren op zondag 31 januari 1926 te Apeldoorn, zoon van Johannes Arnoldus Bijsterbosch en Aleida Maria Berenschot. Hij trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 27 januari 1954 in Klarenbeek met Gerdina Hermina Linthorst, 26 jaar oud. Gerdina Hermina Linthorst werd geboren op donderdag 15 september 1927 te Apeldoorn, dochter van Johannes Bernardus Linthorst (*1887; bron) en Hermina Hendriks (1892; bron).

Kinderen van Gradus Johannes Bijsterbosch en Gerdina Hermina Linthorst:

1. Aleida Hermina Maria Bijsterbosch, geboren op dinsdag 14 december 1954 te Apeldoorn.
2. Johannes Bernardus Arnoldus Bijsterbosch, geboren op vrijdag 6 april 1956 te Apeldoorn.
3. Johanna Geertruida Maria Bijsterbosch, geboren op woensdag 7 mei 1958 te Apeldoorn.
4. Gerardus Johannes Maria Bijsterbosch, geboren op donderdag 5 mei 1960 te Apeldoorn.


Bernardus Hendrikus Bijsterbosch, geboren op vrijdag 27 april 1928 te Apeldoorn, zoon van
Johannes Arnoldus Bijsterbosch en Aleida Maria Berenschot, overleden op zondag 12 november 2000 te Zaandam, 72 jaar oud. Hij trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 2 september 1953 in Voorst met Antonia Maria Pelgrim, 23 jaar oud Zie HIER zijn overlijdensadvertentie en HIER zijn grafmonument. Antonia werd geboren op woensdag 30 april 1930 in Voorst, dochter van Albertus Franciscus Pelgrim (*1898; bron) en Wilhelmina Maria Boekhoorn (1901 - 1968; bron).

Kinderen van Bernardus Hendrikus Bijsterbosch en Antonia Maria Pelgrim:

1. Aleida Wilhelmina Maria Bijsterbosch (Lidy), geboren op donderdag 3 juni 1954 te Apeldoorn.
2. Wilhelmina Maria Bijsterbosch, geboren op zondag 15 mei 1955 te Apeldoorn, overleden op zondag
    12 februari 1956 te Apeldoorn, 8 maanden oud.
3. Wilhelmina Maria Bijsterbosch (Wilma), geboren op donderdag 14 juni 1956 te Apeldoorn.
 Zij trouwde,
    19 jaar oud, op donderdag 25 september 1975 in Alkmaar met Bernardus Nicolaas Maria Appel,
    21 jaar oud, geboren op vrijdag 12 maart 1954 in Opdam, zoon van Cornelis Appel en Margaretha Dekker.

4. Antonia Wilhelmina Maria Bijsterbosch (Annet), geboren op vrijdag 2 augustus 1957 te Apeldoorn
. Zij
    trouwde met N.N.
           Kinderen van Antonia Wilhelmina Maria Bijsterbosch en N.N.:

                   1. N.N. N.N., geboren op donderdag 9 maart 1978 in Beverwijk.
                       2. N.N. N.N., geboren op zondag 15 juni 1980 in Beverwijk.
                       3. N.N. N.N., geboren op zondag 17 juni 1990 in Amsterdam.

5. Johanna Alberta Martina Bijsterbosch (Joke), geboren op vrijdag 16 september 1958 te Apeldoorn.
    Zij
trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 20 april 1978 in Schagerbrug met Gerardus Johannes van Straten,
    27 jaar oud, zoon van Johannes van Straten (1920 - 2009; bron) en Maria Catharina (Riet) Bleeker
    (1921 - 2003; bron), geboren op woensdag 10 mei 1950 in St. Maartenvlotbrug.

6. Alberta Maria Francisca Bijsterbosch (Bea), geboren op maandag 22 augustus 1960 te Apeldoorn. Zij

    trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 15 januari 1981 in Alkmaar met Martinus van der Wiele, 24 jaar oud,
    zoon van Pieter van der Wiele en Margje Wilhelmina van de Bosch, geboren op maandag 14 juni 1956 in
    Heemskerk.

7. Bernadette Theodora Maria Bijsterbosch (Bernadet), geboren op donderdag 13 februari 1964 in Beverwijk.


Heimerich Henricus Josephus (Heimie) Bisterbosch
, geboren op donderdag 23 februari 1922 te Apeldoorn, overleden op vrijdag 1 januari 1988, zoon van Henricus Cornelis (van den) Bisterbosch en Anna Maria Josephina Cornelia Lemmens. Heimerich trouwde met Geertruide Aleida Jacoba (Truus) Jaartsveld, geboren op zaterdag 30 september 1922, overleden op vrijdag 21 mei 1999, 76 jaar oud.

Kinderen van Heimerich Henricus Josephus Bisterbosch en Geertruide Aleida Jacoba Jaartsveld:

1. Hendrikus Cornelis (Hein) Bisterbosch, geboren op donderdag 22 november 1951. Hij trouwde met Elisabeth Cornelis Theresia Willart, geboren op vrijdag 8 november 1946.
             Kinderen van Hendrikus Cornelis Bisterbosch en Elisabeth Cornelis Theresia Willart:
                   
1. Jasper Heimerich Bisterbosch, geboren op woensdag 6 maart 1985.
                   
2. Olga Pieternel Bisterbosch, geboren op zondag 18 mei 1986.
2. Coenraad Johannes (Coen) Bisterbosch, geboren op donderdag 21 januari 1954
. Hij trouwde met Esther Wilhelmina Maria (Esther) Niënhuis, geboren op donderdag 14 juli 1955.
            Kinderen van Coenraad Johannes Bisterbosch en Esther Wilhelmina Maria Niënhuis:
                   
1. Gijsbrecht Hendrik (Gijs) Bisterbosch, geboren op donderdag 8 december 1983.
                   
2. Diederik Jan (Jan) Bisterbosch, geboren op zondag 30 november 1986.
                   
3. Aleid Joanne (Aleid) Bisterbosch, geboren op zondag 8 oktober 1989.
                   
4. Pieter Bernard (Piet) Bisterbosch, geboren op dinsdag 25 augustus 1992.
3. Elisabeth Anna Maria (Liesbeth) Bisterbosch, geboren op vrijdag 20 mei 1955.
4. Felix Callistus (Felix) Bisterbosch, geboren op zondag 29 juli 1956. Hij trouwde met Georgina Mark (Georgina) Calekerinos, geboren op dinsdag 27 mei 1958.
           Kinderen van Felix Callistus Bisterbosch en Georgina Mark Calekerinos:
                   
1. Meimerich Marco (Heimi) Bisterbosch, geboren op dinsdag 9 augustus 1988.
                   
2. Marco Heimerich (Marco) Bisterbosch, geboren op zaterdag 23 juni 1990.
5. Bernadette Liduina Maria (Erna) Bisterbosch, geboren op zondag 2 maart 1958.


Josephina Maria Cornelia (Finy) Bisterbosch, geboren op vrijdag 25 mei 1923 te Apeldoorn, overleden op vrijdag 19 december 1969, dochter van Henricus Cornelis (van den) Bisterbosch en Anna Maria Josephina Cornelia Lemmens. Josephina trouwde met Antonius Johannes Richardus (Tom) Röthengatter, geboren op woensdag 13 augustus 1924.

Kinderen van Josephina Maria Cornelia Bisterbosch en Antonius Johannes Richardus Röthengatter:

1. H. F. M. Röthengatter (Riet), geboren op zaterdag 27 maart 1948. Zij trouwde met A. (Ab) Laumans, geboren op donderdag 18 december 1947.
           Kinderen van Ab Laumans en Riet Röthengatter:

                  
1. Ab Laumans, geboren op maandag 6 november 1972.
                  
2. Rob Laumans, geboren op dinsdag 14 januari 1975.
2. A. M. J. C. (Miek) Röthengatter, geboren op vrijdag 1 juli 1949. Zij trouwde met J. (Jan) Geraedts, geboren op donderdag 14 oktober 1948.
            Kinderen van Jan Geraedts en Miek Röthengatter:
                   1. Bart Geraedts, geboren op zondag 21 januari 1973.
                   
2. Maud Geraedts, geboren op dinsdag 21 januari 1975.
3. P. R. C. (Paula) Röthengatter, geboren op woensdag 11 februari 1953. Zij trouwde met F. (Fred) Schokker, geboren op zondag 29 juli 1951.
            Kinderen van Fred Schokker en Paula Röthengatter:
                   1. Marc Schokker, geboren op donderdag 2 oktober 1975.
                   
2. Kirsten Schokker, geboren op maandag 23 april 1979.
                   
3. Björn Schokker, geboren op dinsdag 5 mei 1981.

Paula Elisabeth Johanna (Paula) Bisterbosch, geboren op zaterdag 23 augustus 1924 te Apeldoorn, dochter van Henricus Cornelis (van den) Bisterbosch en Anna Maria Josephina Cornelia Lemmens. Paula trouwde met Carolus Theodorus Jaartsveld, geboren op dinsdag 22 januari 1924.

Kinderen van Paula Elisabeth Johanna Bisterbosch en Carolus Theodorus Jaartsveld:

1. Anna Maria (Anneke) Jaartsveld, geboren op zondag 30 december 1956. Zij trouwde met Stephanus Hyginus Johannes (Stephan) Karsten, geboren op vrijdag 11 januari 1957.
            Kinderen van Stephan Karsten en Anneke Jaartsveld:
                    1. Rebecca Tosca Karsten, geboren op vrijdag 27 november 1992.
                    2. Roxanne Justine Karsten, geboren op vrijdag 2 juni 1995.
2. Caroline Theresia Maria (Carla) Jaartsveld, geboren op dinsdag 22 april 1958. Zij trouwde met Adriaan John Sirks, geboren op 25 februari 19xx.
            Kinderen van Adriaan Sirks en Carla Jaartsveld:
                   1. Martine Therère Sirks, geboren op woensdag 11 maart 1987.
                   2. Emma Elisabeth Sirks, geboren op zaterdag 21 januari 1989.
                   3. Karel Adriaan Sirks, geboren op donderdag 20 februari 1992.
3. Elisabeth Geertruide Maria (Elisabeth) Jaartsveld, geboren op donderdag 23 december 1960. Zij trouwde met Jan Willem Vogel, geboren op maandag 21 november 1960.
            Kinderen van Jan Vogel en Elisabeth Jaartsveld:
                   1. Maaike Elisabeth Vogel, geboren op zondag 1 september 1991.
4. Petra Hendrica Maria (Petra) Jaartsveld, geboren op disndag 11 mei 1965. Zij trouwde met Robert Willem (Rob) Selles, geboren op donderdag 25 juni 1964.
            Kinderen van Rob Selles en Petra Jaartsveld:
                   1. Marieke Barbara Selles, geboren op zaterdag 9 mei 1992.

Hendricus Cornelis (Henk) Bisterbosch, geboren op woensdag 20 november 1929 te Apeldoorn, overleden, zoon van Henricus Cornelis (van den) Bisterbosch en Anna Maria Josephina Cornelia Lemmens. Piet trouwde met Antonia Cornelia Maria (Tonie) Verberg, geboren op zondag 2 augustus 1931.

Kinderen van Hendricus Cornelis Bisterbosch en Antonia Cornelia Maria Verberg:

1. Anna Antonia Maria (Annette) Bisterbosch. Zij trouwde met Marcellinus Johannes Maria (Marcel) Harleman, geboren op woensdag 28 oktober 1953.
            Kinderen van Marcel Harleman en Annette Bisterbosch:
                   1. Leontine Anna Maria (Leonie) Harleman, geboren op zaterdag 3 december 1983.
                   2. Hubertus Hendricus Bernardus (Huub) Harleman, geboren op woensdag 8 juli 1987.
2. Hendricus Cornelis (Hein) Bisterbosch, geboren op vrijdag 31 januari 1958. Hij trouwde met Daniëlle Marianne Kleevens, geboren op zondag 2 December 1962.

           Kinderen van Hein Bisterbosch en Daniëlle Kleevens:
                       1. Daphne Antonie Bisterbosch
, geboren op zondag 3 juli 1988.
                       2. Hidde Christiaan Bisterbosch, geboren op maandag 1 oktober 1990.
                       3. Kirsten Fabienne Bisterbosch, geboren op dinsdag 23 juni 1992.

3. Johannes Gerardus (Hans) Bisterbosch
, geboren op donderdag 20 december 1962. Hij trouwde met Edit Maria Overvelde, geboren op maandag 3 december 1962.
           Kinderen van Hans Bisterbosch en Edit Overvelde:
                   
1. Hendricus Everhardus Michiel (Chiel), geboren op disdag 6 februari 1990.
4. Leonardus Johannes (Leo) Bisterbosch, geboren op dinsdag 28 juli 1964.

Anna Maria Josephina Theresia (Anneke) Bisterbosch, geboren op vrijdag 30 november 1934 te Apeldoorn, overleden, dochter van Henricus Cornelis (van den) Bisterbosch en Anna Maria Josephina Cornelia Lemmens. Anneke trouwde met Johannes Hindricus (Jan) Wiegers, geboren op donderdag 11 maart 1937.

Kinderen van Johannes Hindricus Wiegers en Anna Maria Josephina Theresia Bisterbosch:

           1. Hermannus Hindricus Cornelis (Harman) Wiegers, geboren op woensdag 17 mei 1961, overleden op woensdag
           22 augustus 1990, 29 jaar oud.
           2. Ronaldus Gerardus Maria Johannes (Ronald) Wiegers
, geboren op zaterdag 23 juni 1962. Hij trouwde met
           Annemiek Brekveld, geboren op zondag 19 oktober 1969.
           3. Werner Antonius Johannes (Werner) Wiegers
, geboren op dinsdag 12 juli 1966, overleden. Hij trouwde met
            Jos Gieser, geboren op zaterdag 11 februari 1967.
           4. Sander Carolus Cornelis (Sander) Wiegers
, geboren op zaterdag 6 april 1968.

Theresia Josephina Helena (Resi) Bisterbosch, geboren op donderdag 31 maart 1938 te Apeldoorn, dochter van Henricus Cornelis (van den) Bisterbosch en Anna Maria Josephina Cornelia Lemmens. Resi trouwde met Gerardus Jacobus Maria (Gerard) van der Post, geboren op donderdag 1 december 1938.

Kinderen van Gerardus Jacobus Maria van der Post en Theresia Josephina Helena Bisterbosch:

             1. Cornelia Anna Maria (Conny) van der Post, geboren op maandag 6 april 1964. Zij trouwde met Paul Joseph
               Wezenberg
, geboren woensdag 25 november 1959.
                   Kinderen van Paul Wezenberg en Conny van der Post:
                            1. Richard Gerard (Rik) Wezenberg, geboren dinsdag 9 juli 1991.
             2. Marinus Hendrikus Gerardus (Rien) van der Post, geboren zondag 28 maart 1965. Hij trouwde met Margaretha
               (Margot) van Vliet
, geboren op dinsdag 12 november 1968.
             3. Monica Clara Theresia (Monique) van der Post
, geboren op zaterdag 10 juni 1967. Zij trouwde met Robert (Rob)
               Man
, geboren op zaterdag 30 november 1963.
             4. Josephina Maria (Finy) van der Post
, geboren op maandag 19 januari 1970.

Heimerich Henricus Josephus van den Bisterbosch werd geboren op zaterdag 12 juli 1919 te Apeldoorn, zoon van Leonardus Johannes van den Bisterbosch en Paulina Elisabeth Johanna van Gestel.

Notitie bij Heimerich Henricus Josephus van den Bisterbosch: Wethouder
.

Heimerich trouwde, 27 jaar oud, op maandag 27 januari 1947 te Apeldoorn met Johanna Maria Leontine van Werkhoven, 22 jaar oud, geboren op dinsdag 27 januari 1925 in Leiden, dochter van Antonius Gerardus van Werkhoven en Elisabeth Maria van der Hart.

Kinderen van Heimerich Henricus Josephus van den Bisterbosch en Johanna Maria Leontine van Werkhoven:

dochter van Henricus Cornelis (van den) Bisterbosch en Anna Maria Josephina Cornelia Lemmens.5. Anthonius Gerardus van den Bisterbosch, geboren op donderdag 14 april 1955 in Arnhem.
6. Regina Maria van den Bisterbosch, geboren op woensdag 9 oktober 1957 in Arnhem.
 

Generatie 12

Antonius Jacobus Josephes Biesterbos werd geboren op dinsdag 9 maart 1943 te Vaassen, zoon van Wihelmus Johannes Biesterbos en Johanna Jacoba van der Veer. Antonius Jacobus Josephes Biesterbos trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 16 april 1975 te Vaassen met Marie Antoinette Josepha Bervoets, geboren op woensdag 27 juli 1949, dochter van Piet Johan Bervoets (1914 - 1990; bron) en Gerardina Christina Maria Josephina Poppe (1910 - 2002; bron).

Kinderen van Antonius Jacobus Josephes Biesterbos en Marie Antoinette Josepha Bervoets:

1. Wihelmus Petrus Antonius Biesterbos, geboren op zaterdag 10 juli 1976 te Vaassen.
2. Jurgen Antonius Maria Biesterbos, geboren op donderdag 22 november 1979 te Vaassen.

Antonius Jacobus Josephes Biesterbos werd geboren op zaterdag 18 maart 1944 te Vaassen, zoon van Johannes Wilhelmus Biesterbos en Juliana Valentina van der Vegt. Hij trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 18 maart 1969 te Apeldoorn met Catharina Maria van Riel, 22 jaar oud, geboren op donderdag 30 mei 1946.

Kinderen van Antonius Jacobus Josephes Biesterbos en Catharina Maria van Riel:

1. Edwenus Johannes Antonius Biesterbos, geboren op dinsdag 13 januari 1970.
2. Frank Johannes Biesterbos, geboren op dinsdag 20 februari 1973.
3. Peter Franciscus Biesterbos, geboren op vrijdag 18 augustus 1978.

Julianus Gerardus Johannes Biesterbos werd geboren op zondag 20 april 1947, zoon van Johannes Wilhelmus Biesterbos en Juliana Valentina van der Vegt. Hij trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 18 december 1975 in Venray met Margareth Ingrid Hulsbergen, 23 jaar oud, geboren op zaterdag 29 december 1951 in Weert.

Kinderen van Julianus Gerardus Johannen Biesterbos en Margareth Ingrid Hulsbergen:

1. Faemke Biesterbos, geboren op maandag 17 mei 1976 in Venray.
2. Bregje Johanneke Biesterbos, geboren op donderdag 2 maart 1978.

Martinus Jacobus Bijsterbosch werd geboren op maandag 7 oktober 1946 in Krommenie, zoon van Johannes Lambertus Bijsterbosch en Anthonia Maria van Rosmalen. Hij trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 26 augustus 1970 in Zaandam met Ingrid aan 't Goor, 19 jaar oud, geboren op zondag 5 november 1950 in Haarlem.

Kinderen van Martinus Jacobus Bijsterbosch en Ingrid aan 't Goor:

1. Denise Bijsterbosch, geboren op vrijdag 28 juli 1972 in Zaandam.
2. Bjorn Bijsterbosch, geboren op woensdag 11 mei 1977 in Zaandam.

Johannes Henricus Bijsterbosch werd geboren op vrijdag 6 maart 1953 in Zaandam, zoon van Johannes Lambertus Bijsterbosch en Anthonia Maria van Rosmalen. Hij trouwde met Jeanette Mathilde Molenaar, geboren op woensdag 12 september 1951 in Alkmaar, dochter van Dirk Molenaar en Pieternella Keijzer.

Kinderen van Johannes Henricus Bijsterbosch en Jeanette Mathilde Molenaar:

1. Karin Sandra Bijsterbosch, geboren op woensdag 27 mei 1981 in Zaandam.
2. Jeroen Johan Bijsterbosch, geboren op zaterdag 25 december 1982 in Zaandam.
3. Susan Marion Bijsterbosch, geboren op zaterdag 28 januari 1984 in Zaandam.


Ronald Gerardus Bijsterbosch werd geboren op maandag 5 augustus 1957 in Zaandam, zoon van
Johannes Lambertus Bijsterbosch en Anthonia Maria van Rosmalen. Ronald trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 11 oktober 1979 in Zaandam met Petra Johanna Licht, 19 jaar oud, geboren op dinsdag 12 januari 1960, dochter van Harmen Jan Licht (*1922; bron) en Francisca Spelt (*1926; bron).

Leoardus Johannes van den Bisterbosch werd geboren op dinsdag 24 januari 1950 in Arnhem, zoon van
Heimerich Henricus Josephus van den Bisterbosch en Johanna Maria Leontine van Werkhoven.

Notitie bij Leoardus Johannes: Makelaar
.

Leoardus Johannes van den Bisterbosch trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 16 september 1981 in Gouda met Eva Lijkke Hansen, 1981 jaar oud. Eva Lijkke Hansen werd geboren in Kopenhagen (Denemarken).

Kind van Leoardus Johannes van den Bisterbosch en Eva Lijkke Hansen:

1. Kristoffer Emericus van den Bisterbosch, geboren op vrijdag 19 februari 1982 in Arnhem.


Parenteel van Bijsterbosch (Bijsterbuss - Biesterbosch) - Heerde-Tak
Zie Eper-Tak

Generatie 1

Hendrick Bijsterbuss, geboren ca. 1460. Hij vertrek ca. 1485 vanuit Polen naar Epe. Hendrick trouwde met een vooralsnog onbekende en kreeg minstens één zoon: Henrick Hendricksz Bijsterbuss, geboren omstreeks 1510.

Generatie 2

Henrick Hendricksz Bijsterbuss, zoon van Hendrick Bijsterbuss en NN, geboren ca. 1510. Hij zou in 1528 op het Kaiserguet wonen, wat later de Bijsterbosch werd genoemd. Hij trouwde met een vooralsnog onbekende en kreeg minstens één zoon: Jan (Johan) Hendricksz Bijsterbuss, geboren omstreeks 1540. Hij werd ook Bijsterbosch genoemd.

Generatie 3

Jan (Johan) Henricksz Bijsterbosch of Johan Bijsterbuss, zoon van Henrick Hendricksz Bijsterbuss en NN, geboren ca. 1540. Hij pachtte Erve Bysterbusch te Epe van 1581 tot 1599. Hij trouwde met een vooralsnog onbekende.

Kinderen van Jan (Johan) Hendricksz Bijsterbosch en NN:

     1. Marten Jansz Bijsterbosch, geboren ca. 1565.
     2. Hendrick Jansz Bijsterbosch, geboren ca. 1570, overleden vóór 1618.
     3. Dirck Jansz Bijsterbosch, geboren ca. 1570.
     4. Gerrit Jansz Bijsterbosch, geboren ca. 1570.

Generatie 4

Marten Jansz Bijsterbosch, zoon van Jan (Johan) Hendricksz Bijsterbosch en NN, geboren ca. 1565, trouwde met een vooralsnog onbekende. Hij was eigenaar van de Grote Molen te Hoorn (Vosbergen) onder Heerde, gesticht ca. 1624. Hij was ca. 66 toen hij een kleine molen op Steensvoort opzette.

Kinderen van Marten Jansz Bijsterbosch en NN:

     1. Lijsbeth Martens Bijsterbosch, geboren ca. 1590. Zij trouwde met Jan Jansz Wolffs.

Hendrik Jansz Bijsterbosch, zoon van Jan (Johan) Hendricksz Bijsterbosch en NN, geboren ca. 1570, overleden vóór 1618, landbouwer in Marckluijden. Hij trouwde:
(1) omstreeks 1600 met Gerritgen Martens in den Hagen, dochter van Marten in den Hagen en NN, geboren ca. 1580, overleden vóór 1613
(2) op zondag 17 januari 1613 in de kerk te Epe met Maria Jans Poll, waarvoor op zondag 3 januari 1613 te Epe toestemming was gegeven (ondertrouw).

Kinderen van Hendrik Jansz Bijsterbosch en Gerritgen Martens in den Hagen:

     1. Jennichjen Hendricks Bijsterbosch, geboren omstreeks 1600.Zij trouwde op donderdag 23 september
           1619 in de kerk met Dries Aerts.
     2. Jan Hendricksz Bijsterbosch, geboren omstreeks 1600. Jan is een vernoemde zoon, geen verdere gegevens.
     3. Marten Hendricksz Bijsterbosch, geboren omstreeks 1602 te Heerde.
     4. Egbert Hendricksz Bijsterbosch, geboren omstreeks 1603 te Heerde, landbouwer.
     5. Gerrit Hendricksz Bijsterbosch, geboren omstreeks 1610.

Generatie 5

Marten Hendricksz Bijsterbosch, zoon van Hendrik Jansz Bijsterbosch en Gerritgen Martens in den Hagen, geboren ca. 1602, landbouwer te Marckluijden. Hij trouwde rond 1635 in de kerk met Janneken Beernts, geboren ca. 1602 te Zwolle.

Kinderen van Marten Hendricksz Bijsterbosch en Janneken Beernts:

     1. Maerten Martensz Bijsterbosch, geboren ca. 1635.
     2. Jan Martensz Bijsterbosch, geboren in 1639 te Kampen.
     3. Hendrik Martensz Bijsterbosch, geboren ca. 1640 te Heerde.
     4. Berend Martensz Bijsterbosch, geboren ca. 1640.

Gerrit Hendricksz Bijsterbosch, zoon van Hendrik Jansz Bijsterbosch en Gerritgen Martens in den Hagen, geboren omstreeks 1610, landbouwer in Marckluijden. Hij trouwde ca. 1630 in de kerk met Marrije Claes, geboren rond 1610.

Kinderen van Gerrit Hendricksz Bijsterbosch en Marrije Claes:

     1. Henrik Gerritsz Bijsterbosch, geboren ca. 1630 te Heerde.
     2. Jan Gerritsz Bijsterbosch, geboren ca. 1640.

Generatie 6

Maerten Martensz Bijsterbosch, zoon van Marten Hendricksz Bijsterbosch en Janneken Beernts, geboren ca. 1635. Hij trouwde op vrijdag 22 augustus 1662 te Kampen met Jannetje Berents, geboren ca. 1635 te Zwolle.

Kinderen van Maerten Martensz Bijsterbosch en Jannetje Berents:

     1. Marten Maertens Bijsterbosch, geboren in 1663 te Kampen, gedoopt op maandag 29 juni 1663 te Kampen.
     2. Jannetje Maertens Bijsterbosch, geboren 1665 te Kampen, gedoopt op woensdag 1 februari 1665 te Kampen.
     3. Marta Maertens Bijsterbosch, geboren in 1667 te Kampen, gedoopt op vrijdag 7 juni 1667 te Kampen.
     4. Stijntje Maertens Bijsterbosch, geboren in 1669 te Kampen, gedoopt op vrijdag 25 juni 1669 te Kampen, overleden
           op 5 oktober 1706 te Amsterdam, 37 jaar oud. Stijntje trouwde vóór 1701 met Jan van den Berg, geboren ca. 1670.
                       Kinderen van Jan van den Berg en Stijntje Maertens Bijsterbosch:

                            1. Jan van den Berg, geboren in 1701 te Amsterdam. Jan werd gedoopt op donderdag 20 maart 1701 te Amsterdam;
                                   doopgetuigen: Gerrit van der Voort en Gerritje Jans Bijsterbosch. Hij overleed vóór 1703.

                             2. Jan van den Berg, geboren in 1703 te Amsterdam. Getuigen van de geboorteaangifte waren Gerrit van der Voort en
                                   Dirckje Jans Bijsterbosch. Jan werd gedoopt op dinsdag 20 juli 1703 te Amsterdam;
                       3. Marten van den Berg, geboren in 1705 te Amsterdam. Getuigen van de geboorteaangifte waren Marta Biesterbos
                                   en Maximiliaan Seijllaar. Marten werd gedoopt op zondag 24 juni 1705 te Amsterdam.
.
     5. Gerritje Maertens Bijsterbosch, geboren in1671 te Kampen, gedoopt op dinsdag 24 oktober 1671 te Kampen.
     6. Geertruit Maertens Bijsterbosch, geboren in 1679 te Kampen, gedoopt op vrijdag 25 april 1679 te Kampen.
     7. Marta Maertens Bijsterbosch, geboren in 1684 te Kampen, gedoopt op vrijdag 1 februari 1684 te Kampen.

Jan Martensz Bijsterbosch, zoon van Marten Hendricksz Bijsterbosch en Janneken Beernts, geboren in 1639 te Kampen en werd op donderdag 5 december 1639 te Kampen gedoopt. Jan trouwde rond 1656 te Kampen met Jacomina Freriks Waterbeeck, geboren ca. 1635 te Heerde.

Kinderen van Jan Martensz Bijsterbosch en Jacomina Freriks Waterbeeck:

     1. Marten Jans Bijsterbosch, Marten Biesterbos genoemd, geboren ca. 1657 te Kampen.
     2. Jacob Jansz Bijsterbosch, geboren ca. 1660.
     3. Frerik Jansz Bijsterbosch, Frerik Jansz Biesterbos, geboren 1666 te Kampen.
     4. Dina Jans Bijsterbosch, geboren 1668 te Kampen, gedoopt op zondag 24 mei 1668 te Kampen. Dina ging in
           ondertrouw op dinsdag 5 april 1692 te Amsterdam met Jacob Jacobsz.
     5. Jannetje Jans Bijsterbosch, geboren 1670. Jannetje Trouwde op donderdag 31 augustus 1693 (?) te Amsterdam met Gerrit
           Jansz van der Voort
. Zij overleed op dinsdag 22 juni 1703 te Amsterdam, ongeveer 33 jaar oud.
                   Kinderen van Gerrit Jansz van der Voort en Jannetje Jans Biesterbos:
                             1. Jan Gerritsz van der Voort.
                                   2. Marten Gerritsz van der Voort, geboren in 1695 te Amsterdam, gedoopt op woensdag 29 mei 1695 in de
                                         Westerkerk te Amsterdam.

     6. Gerritje Jans Bijsterbosch, geboren 1671 te Kampen, gedoopt op zondag 22 januari 1671 te Kampen. Gerritje
           trouwde met Evert Pele.

     7. Ida Jans Bijsterbosch, geboren in 1673 te Kampen, gedoopt op vrijdag 3 januari 1673 te Kampen. Ida trouwde op dinsdag12 maart
           1706 te Amsterdam met Harmen Willem Schut, geboren ca. 1675 te Apeldoorn, zoon van Willem Herms Schut (*1660; bron)
           en Aaltje Pannekoek.
                       Kind van Harmen Willem Schut en Ida Jans Bijsterbosch:

                                    1. Albert Herms Schut, geboren ca. 1720.
     8. Maria Jans Bijsterbosch, geboren 1675, overleden op vrijdag 6-3-1719 te Amsterdam, ong. 44 jaar oud. Maria trouwde op dinsdag
           9 april 1695 te Amsterdam met Maximilianus Seijllaar, geboren ca. 1675 te Amsterdam.

                     Kind van Maximilianus Seijllaar en Maria Jans Bijsterbosch:
                             1. Fransina Seijllaar, geboren in 1699 te Amsterdam, gedoopt op zaterdag 1 juli 1699 te Amsterdam.
     9. Nicolaas Jansz Bijsterbosch, geboren in 1675 te Kampen, gedoopt op donderdag 27 mei 1675 te Kampen.
   10. Dirckje Jans Bijsterbosch, geboren ca. 1679, overleden op maandag 15 maart 1731 te Amsterdam, ca. 52 jaar oud. Zij woonde
           in de Korte Keyserstraat bij de Oude Schans te Amsterdam. Dirckje trouwde op dinsdag 23 april 1706 te Amsterdam met Hendrik
           Jacobs van Donck
, geboren ca. 1680.

                       Kind van Hendrik Jacobs van Donck en Dirckje Jans Bijsterbosch:
                             1. Jakomina van Donck, geboren in 1710 te Amsterdam, gedoopt op zondag 23 april 1710 in Amsterdam door
                                         pastoor Adrianus van Oostrum; getuigen: Jacob Jans van Geel en Maria Biesterbosch.

   11. Dirk Jansz Bijsterbosch, geboren 1685.

Henrik Gerritsz Bijsterbosch, ook wel geschreven als Bisterbos of Biesterbos, zoon van Gerrit Hendricksz Bijsterbosch en Marrije Claes, geboren ca. 1630 te Heerde. hij trouwde met Else Henricks, geboren ca. 1630 (?).

Kind van Henrik Gerritsz Bijsterbosch en Else Henricks:

     1. Catharina Henriks Bijsterbosch (Trijntje), geboren in 1662 te Heerde. Zij werd gedoopt op zondag 10 augustus 1662 te Heerde.
           Zij trouwde ca. 1695 in de kerk met Gerrit Everts Bijsterbosch, geboren ca. 1660 te Epe, zoon van Evert Aarts Bijsterbosch
           (* ca. 1630; bron) en Hendrikje Gerrits. Gerrit Everts Bijsterbosch trouwde hier voor de tweede keer; hij was weduwnaar van Grietje
           Hendriks Bijsterbosch, geboren ca. 1660, overleden vóór 1695, met wie hij op zondag 9 maart 1684 te Heerde trouwde. Gerrit was
           landbouwer op Hoeve Groot Bijsterbosch.

                       Kinderen van Gerrit Everts Bijsterbosch en Catharina Hendriks Bijsterbosch (Trijntje):
                1. Geertje Gerrits Bijsterbosch, geboren ca. 1695 te Heerde. Geertje ging op woensdag 31 januari 1722 te Heerde in ondertrouw
                           en trouwde aldaar op donderdag 22 februari 1722 met Reindert Gijsberts van Putten, geboren in 1699 te Heerde, gedoopt op
                           zondag 17 september 1699 te Heerde.

                                   Kinderen van Reindert Gijsberts van Putten en Geertje Gerrits Bijsterbosch:    
                                         1. Gerrit Reinders van Putten, geboren ca. 1723.
                                         
2. Trijntje Reinders van Putten, geboren in 1724 te Heerde, gedoopt op donderdag 16 april 1724 te Heerde.
                                        
 3. Gijsbert Reinders van Putten, geboren in 1726 te Heerde, gedoopt op donderdag 10 februari 1726 te Heerde.
                                        
 4. Bartjen Reinders van Putten, geboren in 1728 te Heerde, gedoopt op maandag 1 januari 1728 te Heerde. Zij is
                                               vóór 1731 overleden, hoogstens 3 jaar oud.

                                         
5. Hendrik Reinders van Putten, geboren in 1729 te Heerde, gedoopt op donderdag 12 juni 1729 te Heerde.
                                         
6. Bartjen Reinders van Putten, geboren in 1731 te Heerde, gedoopt op maandag 8 februari 1731 te Heerde.
                                         
7. Marrigje Reinders van Putten, geboren in 1732 te Heerde, gedoopt op donderdag 7 december 1732 te Heerde.
                                         8. Jan Reinders van Putten, geboren in 1734 te Heerde, gedoopt op donderdag 17 januari 1734 te Heerde.
                                         
9. Timan Reinders van Putten, geboren in 1735 te Heerde, gedoopt op maandag 19 mei 1735 te Heerde.
                                       
10. Bertjen Reinders van Putten, geboren in 1736 te Heerde, gedoopt op zondag 28 november 1736 te Heerde.
                                       
11. Timan Reinders van Putten, geboren in 1738 te Heerde, gedoopt op vrijdag 31 maart 1738 te Heerde.
                                       
12. Trijntje Reinders van Putten, geboren in 1739 te Heerde, gedoopt op dinsdag 5 juni 1739 te Heerde.
                               13. Trijntje Reinders van Putten, geboren in 1741 te Heerde, gedoopt op vrijdag 3 april 1741 te Heerde.
                2. Maria Gerrits Bijsterbosch, geboren ca. 1697. Maria ging op woensdag 20 september 1721 te Heerde in ondertrouw en
                          trouwde aldaar op donderdag 12 oktober 1721 met Dries Jans van Emst, geboren in 1688 te Heerde, gedoopt op zondag
                          2 december 1688 te Heerde.

                                   Kinderen van Dries Jans van Emst en Maria Gerrits Bijsterbosch:
                                 1. Gerrit Dries van Emst, geboren in 1722 te Heerde, gedoopt op donderdag 4 oktober 1722 te Heerde.
                                         
2. Trientje Dries van Emst, geboren in 1724 te Heerde, gedoopt op donderdag 16 januari 1724 te Heerde.
                                        
 3. Gerrit Dries van Emst, geboren in 1725 te Heerde, gedoopt op donderdag 10 juni 1725 te Heerde.
                                        
 4. Jan Dries van Emst, geboren in 1727 te Heerde, gedoopt op donderdag 9 februari 1727 te Heerde.
                                         
5. Geertje Dries van Emst, geboren in 1729 te Heerde, gedoopt op donderdag 11 december 1729 te Heerde.
                     3. Hendrik Gerrits Bijsterbosch, geboren in 1707 te Heerde, overleden in 1788.

Jan Gerritsz Bijsterbosch, zoon van Gerrit Hendricksz Bijsterbosch en Marrije Claes, geboren ca. 1640. Hij trouwde:
(1) in de kerk, vóór 1668, met Annechien van Erckelens, gedoopt op vrijdag 10 november 1643 te kampen, overleden vóór 1676
(2) in de kerk rond 1676 met Jannetje Claes van 't Engbert.

Kinderen van Jan Gerritsz Bijsterbosch en Annechien van Erckelens:

     1. Marrechien Jans Biesterbosch, geboren ca. 1666.
     2. Marritje Jans Biesterbosch, geboren in 1668 te Kampen.
     3. Marritje Jans Bijsterbosch, geboren in 1669 te Kampen, gedoopt op maandag 18 oktober 1669 te Kampen.
           Marritje trouwde op maandag 17 mei 1703 te Kampen met Jurriaan de Greve.

     4. Gerrit Jans Biesterbosch, geboren in 1673 te Kampen, overleden in 1750 te Kampen.

Kinderen van Jan Gerritsz Bijsterbosch en Jannetje Claes van 't Engbert:

     1. Claes Jans Biesterbosch, geboren in 1677 te Kampen, gedoopt op woensdag 19 september 1677. Claes is
           vóór 1678 overleden.

     2. Claes Jans Biesterbosch, geboren in 1678 te Kampen, gedoopt op zondag 17 november 1678 te Kampen.

Generatie 7

Marten Biesterbos, zoon van Jan Martensz Bijsterbosch en Jacomina Freriks Waterbeeck, geboren in 1657 te Kampen, gedoopt op woensdag 8 juli 1657 te Kampen. Marten ging in 1681 in ondertrouw in Amsterdan en trouwde in1682 te Kampen met Catrina (Trijntje) Smits, geboren in 1656 te Kampen, gedoopt in 1656 te Kampen. Trijntje is vóór 1710 overleden.

Kinderen van Marten Biesterbos en Trijntje Smits:

     1. Jan Martens Biesterbos, geboren in 1682 te Kampen, gedoopt op woensdag 13 september 1682 te Kampen, Jan
           overleed in 1688 te Kampen.

     2. Marten Biesterbos, geboren in 1684 te Kampen.
     3. Margreta Martens Biesterbos, geboren in 1686 te Kampen, gedoopt op vrijdag 26 maart 1686 te Kampen. Margreta
           overleed vóór 1687.

     4. Margreta Martens Biesterbos, geboren in 1687 te Kampen, gedoopt op maandag 24 januari 1687 te Kampen.
     5. Jan Martens Biesterbos, geboren in 1688 te Kampen, gedoopt op woensdag 25 april 1688 te Kampen. Jan overleed
           ca. 1688 te Kampen.

     6. Jan Martens Biesterbos, geboren in 1689 te Kampen.
     7. Albertus Martens Biesterbos, geboren in 1692 te Kampen.
     8. Jacomina Anna Biesterbos, geboren in 1694 te Kampen, gedoopt op vrijdag 25 mei 1694 te Kampen. Zij was
           doopgetuige bij  de doop van Harmanus Biesterbos, zoon van Marten Biesterbos.

     9. Derck Martens Biesterbos, geboren in 1697 te Kampen.

Jacob Jansz Bijsterbosch, zoon van Jan Martensz Bijsterbosch en Jacomina Freriks Waterbeeck, geboren ca. 1660, trouwde met Hendrikje Gerrits, geboren ca. 1670 te Welsum (gem. Olst). Voor dit huwelijk werd op zaterdag 28 april 1694 te Heerde toestemming verleend.

Kinderen van Jacob Jansz Bijsterbosch en Hendrikje Gerrits:

     1. Roelof Jacobs Bijsterbosch, geboren in 1695 te Wapenveld (gem. Heerde).
     2. Sara Jacobs Bijsterbosch, geboren in 1697 te Heerde, gedoopt in januari 1697 te Heerde.
     3. Jan Jacobs Bijsterbosch, geboren in1699 te Heerde, gedoopt op zondag 5 februari 1699 te Heerde.
     4. Klaas Jacobs Bijsterbosch, geboren in 1701 te Heerde, gedoopt op donderdag 17april 1701 te Heerde. Klaas
           overleed vóór 1712 te Heerde.

     5. Koendert Jacobs Bijsterbosch, geboren in 1703 te Heerde, gedoopt op donderdag 15 april 1703 te Heerde.
     6. Jutte Jacobs Bijsterbosch, geboren in 1706 te Heerde, gedoopt op dinsdag 10 september 1706 te Heerde.
           Jutte trouwde met Jan Hendriks.

     7. Claas Jacobs Bijsterbosch, geboren in 1712 te Heerde.

Frerik Jansz Biesterbos, zoon van Jan Martensz Bijsterbosch en Jacomina Freriks Waterbeeck, geboren in 1666 te Kampen, gedoopt op woensdag 21 februari 1666 te Kampen. Frerik werd in 1724 Diaken en in 1728 Ouderling. Frerik ging op vrijdag 29 mei 1702 te Heerde in ondertrouw, en trouwde in 1702 te Heerde met Hendrikje Gerrits, geboren te Epe.

Kinderen van Frerik Jansz Biesterbos en Hendrikje Gerrits:

     1. Jacomina Freriks Biesterbos, geboren in 1702 te Heerde, gedoopt op donderdag 2 juli 1702 te Heerde. Jacomina
           overleed vóór 1710.

     2. Jan Freriks Biesterbos, geboren in 1705 te Heerde, gedoopt op donderdag 4 januari 1705 te Heerde.
     3. Willemtje Freriks Biesterbos, geboren in 1705 te Heerde, gedoopt op donderdag 4 januari 1705 te Heerde. Willemtje
           trouwde met Harmen Everts Slijkman, ze overleed op zaterdag 15 januari 1785 te Amsterdam, 80 jaar oud.

     4. Gerritje Freriks Biesterbos, geboren in 1708 te Heerde, gedoopt op donderdag 4 maart 1708 te Heerde.
     5. Jacomina Freriks Biesterbos, geboren in 1710 te Heerde, gedoopt op donderdag 16 maart 1710 te Heerde. Jacomina
           trouwde met Gerrit Jonas.

     6. Gergje Freriks Biesterbos, geboren in 1712 te Heerde, gedoopt op dinsdag 25 maart 1712 te Heerde.

Jannetje Jans Biesterbos, dochter van Jan Martensz Bijsterbosch en Jacomina Freriks Waterbeeck, geboren in 1670 te Kampen. Jannetje Trouwde op donderdag 31 augustus 1693 (?) te Amsterdam met Gerrit Jansz van der Voort. Zij overleed op dinsdag 22 juni 1703 te Amsterdam, ongeveer 33 jaar oud.

Kinderen van Gerrit Jansz van der Voort en Jannetje Jans Biesterbos:

     1. Jan Gerritsz van der Voort.
     2. Marten Gerritsz van der Voort, geboren in 1695 te Amsterdam, gedoopt op woensdag 29 mei 1695 in de Westerkerk
           te Amsterdam.

Gerrit Jans Biesterbosch, zoon van Jan Gerritsz Bijsterbosch en Annechien van Erckelens, geboren in 1673 te Kampen, gedoopt op zondag 8 juni 1673 te Kampen, overleden op maandag 5 november 1750 te Kampen, ca. 76 of 77 jaar oud, begraven op zondag 11 november 1750 te Kampen. Hij trouwde op maandag 17 mei 1703, net als zijn zus, met Cornelia de Greve, geboren ca. 1672 te Kampen, overleden op vrijdag 5 april 1751 te Kampen, ca. 79 jaar oud, begraven op woensdag 10 april 1751 te Kampen.

Kinderen van Gerrit Jans Biesterbosch en Cornelia de Greve:

     1. Jan Biesterbosch, geboren in 1707 te Kampen.
     2. Jurjen Biesterbosch, geboren in 1709 te Kampen, gedoopt op zondag 17 juli 1709 te Kampen.
     3. Jurriaan Biesterbosch, geboren in 1711 te Kampen.
     4. Mergjen Biesterbosch, geboren in 1715 te Kampen, gedoopt op donderdag 11 augustus 1715 te Kampen.

Generatie 8

Marten Biesterbos, zoon van Marten Biesterbos en Catrina (Trijntje) Smits, geboren in 1684 te Kampen, gedoopt op vrijdag 8 augustus 1684 te Kampen, overleden in 1722 te Amsterdam, ca. 37 jaar oud. Marten werd begraven op woensdag 7 februari 1722 te Amsterdam. Hij trouwde op dinsdag 28 maart 1710 te Amsterdam met Marieke Pieters, geboren ca. 1687.

Kinderen van Marten Biesterbos en Marieke Pieters:

     1. Marten Biesterbos, geboren in 1711 te Amsterdam.
     
2. Anna Biesterbos, geboren in 1712 te Amsterdam, gedoopt op zonndag 24 augustus 1712 te Amsterdam door pastor
           Theodorus Dominicus in de Lutherse Kerk, getuigen Pieter Louwerse en Marretje Barentsz, overleden in ca. 1712, nog
           geen jaar oud.
    
 3. Anna Biesterbos, geboren in 1713 te Amsterdam, gedoopt op maandag 31 augustus 1713 te Amsterdam door pastor
           Jacobus Velten in de Lutherse Kerk, getuigen Pieter Louwerse en Marretje Barentsz.
    
 4. Pieter Matijs Biesterbos, geboren in 1715 te Amsterdam.
     
5. Hendrik Biesterbos, geboren in 1718 te Amsterdam.
     
6. Hermannus Biesterbos, geboren in 1720 te Amsterdam, gedoopt op zondag 2 oktober 1720 te Amsterdam door pastor
           Gerardus Puppius Hondius in de Noorderkerk, getuigen Harmanus ten Hooven en Jacomina Anna Biesterbos.
     
7. Daniel Biesterbos, geboren in 1722 te Amsterdam, gedoopt op donderdag 1 februari 1722 te Amsterdam door pastor
           Josius Hollebeek in de Westerkerk, getuigen Willem Pastoor en Maria van der Velde.

Jan Martens Biesterbos, zoon van Marten Biesterbos en Catrina (Trijntje) Smits, geboren in 1689 te Kampen, gedoopt op donderdag 5 december 1689 te Kampen. Jan trouwde:
(1) vóór 1714 met Katrina Belflu, geboren ca. 1690, overleden vóór 1718, hoogstens 28 jaar oud.
(2) op dinsdag 16 september 1718 te Amsterdam met Jannetje Engelgraaf, geboren ca. 1695, overleden in 1730 te Amsterdam, ca. 35 jaar oud, begraven op donderdag 15 oktober 1730 te Amsterdam.
(3) op 15 november 1739 te Kampen met Johanna Seelen, geboren in 1702 te Kampen, gedoopt op donderdag 17 maart 1702 te Kampen.

Kind van Jan Martens Biesterbos en Katrina Belflu:

     1. Jan Biesterbos, geboren in 1714 te Amsterdam, gedoopt op zondag 4 april 1714 te Amsterdam door pastor Caspar
           Ruppius, getuigen Albert Biesterbos en Jacomina Biesterbos.

Kind van Jan Martens Biesterbos en Jannetje Engelgraaf:

     1. Catrina Biesterbos, geboren in 1719 te Amsterdam, gedoopt op zondag 16 augustus 1719 te Amsterdam, getuigen
           Cornelis Engelgraaf en Annetje Jans. Zij overleed vóór 1721, hoogstens 2 jaar oud.
     
2. Catrina Biesterbos, geboren in 1721 te Amsterdam, gedoopt op zondag 19 november 1721 te Amsterdam.
    
 3. Aaltje Biesterbos, geboren in 1724 te Amsterdam, gedoopt op donderdag 19 maart 1724 te Amsterdam, getuigen
           Hendrik ter Veen en Aaltje Smes
.
    
 4. Marten Biesterbos, geboren in 1728 te Amsterdam, gedoopt op donderdag 21 november 1728 te Amsterdam,
           getuigen Dirk Bijsterbosch en Catrina (Trijntje) Smits.

Kind van Jan Martens Biesterbos en Johanna Seelen:

     1. Jan Antoni Biesterbos, geboren in 1738 te Kampen, gedoopt op zondag 3 september 1738 te Kampen.
     
2. Helena Biesterbos, geboren in 1742 te Kampen, gedoopt opzondag 9 mei 1742 te Kampen.
    
 3. Helena Biesterbos, geboren in 1743 te Kampen, gedoopt op vrijdag 17 juni 1743 te Kampen.

Albertus Martens Biesterbos, zoon van Marten Biesterbos en Catrina (Trijntje) Smits, geboren in 1692 te Kampen, gedoopt op zondag 6 maart 1692 te Kampen, overleden op donderdag 18 oktober 1770 te Kampen, 78 jaar oud. Albertus trouwde:
(1) op donderdag 12 oktober 1721 te Kampen met Margreta Smits, geboren in 1689 te Kampen, gedoopt op donderdag 4 april 1689 te kampen, overleden in 1722 te Kampen, 33 jaar oud, begraven op vrijdag 17 augustus 1722 te Kampen. Zij gingen op dinsdag 26 september 1721 te Amsterdam in ondertrouw.
(2) op dinsdag 30 april 1723 te Kampen met Johanna Nieuwveen, geboren ca. 1700, overleden ca. 1759 te Kampen, ca. 59 jaar oud, begraven op vrijdag 16 februari 1759 te Kampen.

Kind van Albertus Martens Biesterbos en Margreta Smits:

     1. Marten Biesterbos, geboren in 1722 te Kampen.

Kinderen van Albertus Martens Biesterbos en Johanna Nieuwveen:

     1. Arnoldus Biesterbos, geboren in 1724 te Kampen, gedoopt op donderdag 2 januari 1724 te Kampen.
     
2. Anna Jacomina Biesterbos, geboren in 1725 te Kampen, gedoopt op dinsdag 12 januari 1725 te Kampen.
    
 3. Jacob Biesterbos, geboren in 1726 te Kampen.
    
 4. Jacobus Biesterbos, geboren in 1729 te Kampen.
     
5. Sophya Biesterbos, geboren in 731 te Kampen, gedoopt op donderdag 19 augustus 1731 te Kampen.
           Sophya maakte op vrijdag 7 augustus 1772 haar testament op. Zij was ongehuwd.
     
6. Catrina Biesterbos, geboren 1733 te Kampen, gedoopt op donderdag 15 november 1733 te Kampen.
     
7. Johanna Biesterbos, geboren in 1735 te Kampen, gedoopt op dinsdag 7 januari 1735 te Kampen.
     8. Johannes (Jan) Biesterbos, geboren in 1736 te Kampen.
     
9. Dirk Biesterbos, geboren in 1739 te Kampen.
   
10. Catrine Biesterbos, geboren in 1740 te Kampen, gedoopt op donderdag 18 september 1740 te Kampen.
   
11. Isak Biesterbos, geboren in 1742 te Kampen, gedoopt op donderdag 3 juni 1742 te Kampen.
   
12. Isak Biesterbos, geboren in 1746 te Kampen, gedoopt op donderdag 22 mei 1746 te Kampen.

Derck Martens Biesterbos, zoon van Marten Biesterbos en Catrina (Trijntje) Smits, geboren in 1697 te Kampen, gedoopt op vrijdag 6 augustus 1697 te Kampen, overleden op zaterdag 6 april 1745 te Kampen, 47 jaar oud. Derck trouwde op donderdag 22 september 1726 te Zwolle met Anthoinette van Bevervoorden, geboren in 1687 te Zwolle, gedoopt op zondag 20 maart 1687 te Zwolle, overleden op donderdag 17 juni 1762 te Kampen, 75 jaar oud. Zij gingen op maandag 1 augustus 1726 te Kampen in ondertrouw.

Kinderen van Derck Martens Biesterbos en Anthoinette van Bevervoorden:

     1. Geertruyt Aleyda Biesterbos, geboren in 1727 te Kampen, gedoopt op donderdag 24 augustus 1727 te Kampen,
           overleden in 1727 te Kampen, begraven op dinsdag 19 september 1727 te Kampen.
     
2. Geertruyt Aleyda Biesterbos, geboren in 1729 te Kampen, gedoopt op dinsdag 22 april 1729 te Kampen.

Roelof Jacobs Bijsterbosch, zoon van Jacob Jansz Bijsterbosch en Hendrikje Gerrits, werd geboren in 1695 te Wapenveld. Roelof overleed op vrijdag 19 januari 1776 te Heerde, 80 of 81 jaar oud, begraven op maandag 22 januari 1776 te Heerde. Roelof was papiermaker. Hij trouwde op donderdag 11 maart 1725 te Heerde met Geertje Aarts van Olst, geboren in 1705. Zij was een dochter van Aart (Arend) Jansz van Olst (*1670; bron) en Gerretje Jans (getrouwd op zondag 12 september 1686), gedoopt op zondag 28 oktober 1705 te Wapenveld, overleden op woensdag 8 augustus 1787 te Heerde, 80 of 81 jaar oud en begraven op dinsdag 14 augustus 1787 te Heerde.

Kinderen van Roelof Jacobs Bijsterbosch en Geertje Jans van Olst:

     1. Jacob Roelofs Bijsterbosch, geboren in 1726, gedoopt op donderdag 3 maart 1726 te Wapenveld (trouwde
           met Albertje Gerrits).
     
2. Gerritje Roelofs Bijsterbosch, geboren in 1727, gedoopt op donderdag 30 november 1727 te Wapenveld
           (gem. Heerde).
    
 3. Aart Roelofs Bijsterbosch, geboren in 1729, gedoopt op donderdag 2 oktober 1729 te Heerde.
    
 4. Hendrikjen Roelofs Bijsterbosch, geboren in 1731 te Wapenveld - Heerde, gedoopt op donderdag 4 november 1731, gedoopt
           op donderdag 4 november 1731 te Heerde, overleden op donderdag 15 maart 1792 te Heerde, begraven op woensdag 21 maart
           1792 te Heerde. Hendrikjen trouwde op zondag 29 april 1764 te Heerde met Hendrik Jansz van Steenbergen, de ondertrouw-
           datum was vrijdag 6 april 1764 te Heerde. Hij was geboren in 1736 te Heerde, zoon van Jan Jansz van Steenbergen en Theunisje
           Hendriks Boeve (weduwe) (geh. op woensdag 26 maart 1735), gedoopt op zondag 2 december 1736 te Heerde, overleden op vrijdag
           11 oktober 1816 te Heerde - Horsthoek, 79 jaar oud, begraven op donderdag 17 oktober 1816 te Heerde.
                       Kinderen van Hendrik Jansz van Steenbergen en Hendrikjen Roelofs Bijsterbosch:

                             1.  Teunisjen Steenbergen, geboren in 1765 te Heerde, gedoopt op zondag 28 april 1765 te Heerde.
                         
    2.  Roelof Steenbergen, geboren in 1767 te Heerde, gedoopt op zondag 8 maart 1767 te Heerde.
                             3.  Jan Steenbergen, geboren in 1768 te Heerde, gedoopt op zondag 10 april 1768 te Heerde.
                             4. Jan Steenbergen, geboren in 1769 te Heerde, gedoopt op zondag 20 augustus 1769 te Heerde.
                             5. Gerrit Steenbergen, geboren op zondag 20 januari 1771 te Heerde. Gerrit trouwde op vrijdag 12 februari 1813 te
                                   Heerde met Willemina Hendriks, geboren op zaterdag 25 december 1784 te Heerde. Hij was spoorwegarbeider.

     
5. Abel Roelofs Bijsterbosch, geboren in 1736, gedoopt op donderdag 22 april 1736 (trouwde Bartje Teunis van Putten).
     
6. Claas Roelofs Bijsterbosch, geboren in 1738, gedoopt op donderdag 22 juni 1738 te Wapenveld.
     
7. Marrigje Roelofs Bijsterbosch, geboren in 1743, gedoopt op donderdag 21 april 1743 te Wapenveld, overleden op vrijdag
           13 juli 1804 te Heerde, 61 jaar oud. Marrigje trouwde:
           (1) op zondag 1 maart 1767 te Heerde met Gerrit Albertsz Bredenoort, de ondertrouwdatum was vrijdag 6 februari 1767 te
           Heerde. Gerrit was de zoon van Albert Bredenoort (*ca. 1700; bron) en Berendina Nijmeijer (*ca. 1700; bron), geboren in 1733
           te Heerde, overleden op donderdag 21 augustus 1817 te Heerde - buurtschap Markluiden, 83 of 84 jaar oud. Hij was eigenaar
           van boerderij De Zwaan.
           (2) met Gerrit Kroon, verdere gegevens ontbreken.

                       Kinderen van Gerrit Albertsz Bredenoort en Marrigje Roelofs Bijsterbosch:
                                1. Albert Bredenoort, geboren in 1768 te Heerde, gedoopt op zondag 31 juli 1768 te Heerde.
                                
2. Geertjen Bredenoort, geboren in 1769 te Heerde, gedoopt op zondag 20 augustus 1769 te Heerde.
                
             3. Berendina Gerrits Bredenoort, geboren in 1771 te Heerde.
                               
 4. Roelof Bredenoort, geboren op donderdag 7 januari 1773 te Heerde, gedoopt op zondag 10 januaru 1773 te Heerde.
                                
5. Hendrik Bredenoort, geboren op zondag 17 april 1774 te Heerde, gedoopt op zondag 24 april 1774 te Heerde,
                                     overleden op woensdag 3 december 1851 te Heerde (buurtschap Hoorn), 77 jaar oud. Hij was schoenmaker. Hendrik
                                     trouwde op zondag 7 april 1816 te Heerde met Gergjen Jacobs Keijzer, dochter van Jacob Egberts Keijer en Janna
                                     Aalberts Krijgsman, geboren op zondag 17 april 1768 te Heerde, overleden op 25 oktober 1833 te Heerde, 65 jaar oud.
                                     Gergjen was weduwe van Gerrit Jacobs Bijsterbosch
.
                                
6. Jacob Bredenoort, geboren op woensdag 30 augustus 1775 te Heerde, gedoopt op zondag 3 september 1775 te Heerde.
                                
7. Willem Bredenoort, geboren op vrijdag 27 juni 1777 te Heerde, gedoopt op zondag 29 juni 1777 te Heerde.
                                8. Garrit Bredenoort, geboren op woensdag 11 oktober 1780 te Heerde, gedoopt op zondag 15 oktober 1780 te Heerde.

Claas Jacobs Bijsterbosch, zoon van Jacob Jansz Bijsterbosch en Hendrikje Gerrits, geboren in 1712 te Heerde, gedoopt op donderdag 3 april 1712 te Heerde. Claas trouwde op donderdag 14 oktober 1731 te Heerde met Rijkje Jans, dochter van Jan Aarts en Berentje Jans, geboren op donderdag 15 januari 1708 te Heerde. Zij gingen op zondag 22 augustus 1731 te Heerde in ondertrouw.

Kinderen van Claas Jacobs Bijsterbosch en Rijkje Jans:

     1. Berentje Claassen Bijsterbosch, geboren in 1732 te Heerde, gedoopt op donderdag 28 september 1732
           te Heerde.

     
2. Hendrikjen Claassen Bijsterbosch, geboren in 1734 te Heerde, gedoopt op donderdag 28 november 1734
           te Heerde.

    
 3. Janna Claassen Bijsterbosch, geboren in 1736 te Heerde, gedoopt op donderdag 21 oktober 1736 te
           Heerde.

    
 4. Gerritje Claassen Bijsterbosch, geboren in 1738 te Heerde, gedoopt op donderdag 6 juli 1738 te Heerde.
     
5. Jacob Claassen Bijsterbosch, geboren in 1740 te Heerde.
     
6. Jan Claassen Bijsterbosch, geboren in 1744 te Heerde, gedoopt op donderdag 2 februari 1744 te Heerde.

Hendrik Gerrits Bijsterbosch, zoon van Gerrit Everts Bijsterbosch en Catharina Hendriks Bijsterbosch (Trijntje), geboren in 1707 te Heerde, gedoopt op 1 mei 1707 te Heerde, overleden op maandag 9 juni 1788 te Heerde, 81 jaar oud. Hendrik trouwde op woensdag 5 april 1732 te Epe met Johanna Aarts van Dijkhuizen, dochter van Aart Jansz van Dijkhuizen en Megteld Hagedoorns, geboren in 1710 te Epe, gedoopt op zondag 26 maart 1710 te Epe. Zij werd ook wel Bekenkamp genoemd.

Kinderen van Hendrik Gerrits Bijsterbosch en Johanna Aarts van Dijkhuizen:

     1. Catharina Hendriks Bijsterbosch, geboren in 1733 te Epe, gedoopt op woensdag 30 mei 1733 te Epe.
     
2. Aart Hendriks Bijsterbosch, geboren in 1735 te Epe, gedoopt op donderdag 13 maart 1735 te Epe.
    
 3. Magtelt Hendriks Bijsterbosch, geboren in 1736 te Epe, gedoopt op donderdag 9 september 1736 te Epe. Magtelt ging op
           vrijdag 18 april 1766 te Amsterdam in ondertrouw met Gerrit de Weert, zoon van Cornelis de Weert 
(ged. donderdag 5 mei 1715,
           Veessen)
en Aleida Dries van Emst (ged. donderdag 4 november 1714, Heerde), geboren op dinsdag 21 maart 1738 te Veessen,
           gem. Heerde. Bron:
http://www.beertema.nl/deweerd-stb.html.
                       Kinderen van Gerrit de Weert en Magtelt Hendriks Bijsterbosch:
                             1. Cornelis de Weert, geboren in 1767 te Amsterdam, gedoopt op vrijdag 13 februari 1767 te Amsterdam, getuigen
                                  Cornelis de Weert en Aleida Dries van Emst.
                             
2. Hendrik de Weert, geboren in 1769 te Amsterdam, gedoopt op zondag 2 april 1769 te Amsterdam, getuigen Hendrik
                                  Bijsterbosch en Trijntje Bijsterbosch.
                            
 3. Gerrit de Weert, geboren in 1776 te Amsterdam, gedoopt op zondag 17 maart 1776 te Amsterdam, getuigen Johannes
                                  van Genderen en Jannetje de Weert.

                            
 4. Johannes de Weert, geboren in 1777 te Amsterdam, gedoopt op vrijdag 25 juli 1777 te Amsterdam, getuigen Hendrik
                                  Bijsterbosch en Maria Bijsterbosch.
                             
5. Johanna de Weert, geboren in 1778 te Amsterdam, gedoopt op woensdag 12 augustus 1778 te Amsterdam, getuigen
                                  Wolter van den Berg en Jannetje Veen.

    
 4. Maria Hendriks Bijsterbosch, geboren in 1738 te Epe, gedoopt op donderdag 27 april 1738 te Epe, overleden op zaterdag
           3 januari 1795 te Vaassen - Gem. Epe, 56 jaar oud, begraven op vrijdag 9 januari 1795 te Vaassen. Maria trouwde:
           (1) op zondag 20 februari 1774 te Vaassen met Wouter Poll, geboren op donderdag 30 november 1749 te Vaassen, overleden
           op donderdag 25 maart 1779 te Apeldoorn, 29 jaar oud. Notitie: Wouter koopt in 1778 de afgebrande Stinkmolen en herbouwd
           deze. Bij zijn vroege overlijden zijn er veel schulden: 4500 gulden. Hij was verder pachter van de papiermolens de Stinkmolen II
           en de Nieuwe Hattemse molen.
           (2) op zondag 23 januari 1780 te Apeldoorn met Paul Hering, of Heering, geboren op zondag 18 februari 1753 te Vaassen,
           overleden op vrijdag 6 januari 1826 te Vaassen, 72 jaar oud. Hij was landbouwer.
                       Kinderen van Wouter Poll en Maria Hendriks Bijsterbosch:

                             1. Annetje Poll, geboren op donderdag 13 juli 1775 te Vaassen.
                             
2. Janna Poll, geboren op vrijdag 11 april 1777 te Vaassen.
                       Kinderen van Paul Hering en Maria Hendriks Bijsterbosch:

                             1. Geertruij Hering, geboren op woensdag 20 september 1780 te Apeldoorn, gedoopt op zondag 24 september 1780 te
                                   Apeldoorn, getuige Gerritje van Gervink.
                             
2. Hendrik Hering, geboren op woensdag 25 mei 1785 te Apeldoorn, gedoopt op zondag 29 mei 1785 te Apeldoorn.
                            
 3. Geertruid Hering, geboren op donderdag 8 maart 1787 te Apeldoorn.
                            
 4. Pouwel Hering, geboren op maandag 13 oktober 1788 te Apeldoorn, gedoopt op zondag 19 oktober 1788 te Apeldoorn.
                             
5. Paul Hering, geboren op woensdag 24 december 1794 te Vaassen, gedoopt op vrijdag 26 december 1794 te Vaassen.
           5. Janna Hendriks Bijsterbosch, geboren in 1739 te Epe, gedoopt op donderdag 22 november 1739 te Epe, overleden op zondag
           25 maart 1810 te Epe (buurtschap Vemde), 70 jaar oud. Janna trouwde op zondag 14 september 1760 te Epe met Hendrik Aarjens
           (Ariens), zoon van Ariaan Hendriks en Derkje Stevens Eijlander, geboren in 1712 te Epe, gedoopt op woensdag 23 april 1712 te Epe,
           overleden op woensdag 3 september 1783 te Epe, 70 jaar oud. Hendrik was eerder getrouwd op zondag 30 juni 1754 te Epe met
           Maria Gerrits, geboren in 1723.

                       Kinderen van Hendrik Aarjens en Janna Hendriks Bijsterbosch:
                            1. Derkje Hendriks van Vemde, geboren in 1761 te Epe (buurtschap Noorel), gedoopt op zondag 25 oktober 1761 te Epe.
                                   Zij trouwde op zondag 13 mei 1781 te Epe met Kornelis Derks Bouwman, geboren in 1757 te Vaassen (gem. Epe),
                                   gedoopt op zaterdag 27 augustus 1757 te Vaassen, overleden op maandag 6 november 1820 te Epe, 63 jaar oud.
                            
2. Hendrikje Hendriks van Vemde, geboren in 1763 te Epe, gedoopt op zondag 11 december 1763 te Epe, overleden op
                                   zondag 4 maart 1838 te Epe - buurtschap Noorel, 74 jaar oud. Zij trouwde op zondag 15 maart 1789 te Epe met Lubbert
                                   Hermens van Noorel
, geboren in 1758 te Epe, gedoopt op zondag 12 november 1758 te Epe, overleden op zondag 16 april
                                   1820, 61 jaar oud.
                                                Kind van Lubbert Hermens van Noorel en Hendrikje Hendriks van Vemde:
                                                     1. Janna van Noorel, geboren op maandag 30 maart 1795 te Epe.
                           
 3. Aerjen Hendriks van Vemde, geboren op zondag 18 januari 1767 te Epe, overleden op vrijdag 12 februari 1841 te Heerde,
                                   74 jaar oud. Hij was ziekenverpleger en trouwde:

                                   (1) op vrijdag 19 juni 1795 te Epe met Fijtje Deewes Wijnholt, overleden op zaterdag 9 juni 1798 te Epe,
                                   (2) op zondag 23 maart 1800 te Epe met Aaltjen Dries van Koldenhoven Viege, geboren in 1767 te Heerde, gedoopt op
                                   zondag 6 december 1767 te Heerde, overleden op vrijdag 21 december 1810, 43 jaar oud.
                                                Kind van Aerjen Hendriks van Vemde en Fijtje Deewes Wijnholt:

                                                     1. Deewes Aarjens van Vemde, geboren op zaterdag 27 februari 1796 te Epe.
                                               Kinderen van Aerjen Hendriks van Vemde en Aaltjen Dries van Koldenhoven Viege:
                                                     1. Hendrik Ariens van Vemde, geboren op zondag 27 februari 1800 te Epe.
                                                     
2. Dries Ariens van Vemde, geboren op dinsdag 14 september 1802 te Epe.
                                                    
 3. Janna Aarjens van Vemde, geboren op dinsdag 11 juni 1805 te Epe.
                           
 4. Hendrik Hendriks van Vemde, geboren ca. 1770 te Epe, overleden op maandag 16 april 1821 te Epe, ca. 51 jaaar oud. Hij
                                   trouwde op zondag 4 mei 1806 te Epe met Leena Hendriks Jonker, geboren ca. 1778 te Epe, overleden op maandag 20
                                   oktober 1828 te Epe, ca. 50 jaar oud.
.
           
6. Gerrit Hendriks Bijsterbosch, geboren in 1742 te Epe.
           
7. Trijntje Hendriks Bijsterbosch, geboren in 1745 te Epe.
           8. Hendrik Hendriks Bijsterbosch, geboren in 1747 te Epe. Hij werd gedoopt op donderdag 11 juni 1747 te Epe.
           
9. Jentjen Hendriks Bijsterbosch, geboren in 1749 te Epe. Zij werd gedoopt op donderdag 9 maart 1749 te Epe.

Jan Biesterbosch, zoon van Gerrit Jans Biesterbosch en Cornelia de Greve, geboren in 1707 te Kampen, gedoopt op zaterdag 13 september 1707 te Kampen, overleden op zondag10 oktober 1779 te Kampen, 72 jaar oud, begraven op woensdag 13 oktober 1779 te Kampen. Jan trouwde op zaterdag 19 december 1741 te Kampen met Geertje van Detten, geboren op dinsdag 24 augustus 1708 te Kampen, overleden op vrijdag 9 maart 1787 te Kampen, 78 jaar oud; zij werd begraven op maandag 12 maart 1787 te Kampen.

Kinderen van Jan Biesterbosch en Geertje van Detten:

     1. Gerrit Biesterbosch, geboren op dinsdag 16 november 1742 te Kampen.
     
2. Hendricus Biesterbosch, geboren op maandag 29 oktober 1744 te Kampen, gedoopt op donderdag
          1 november 1744 te Kampen en overleden op zaterdag 22 augustus 1747, 2 jaar oud.
    
 3. Hendricus Jansz Biesterbosch, geboren op woensdag 20 september 1749 te Kampen.

Jurriaan Biesterbosch, zoon van Gerrit Jans Biesterbosch en Cornelia de Greve, geboren in 1711 te Kampen, gedoopt op zondag 14 oktober 1711 te Kampen. Hij was burgemeester van Kampen. Hij trouwde:
(1) op zondag 18 mei 1740 te Kampen met Anna Dina ten Hove, geboren ca. 1712 te Amsterdam, overleden op donderdag 17 september 1741 te Kampen, ongeveer 29 jaar oud, begraven op maandag 21 september 1741 te Kampen.

Kinderen van Jurriaan Biesterbosch en Anna Dina ten Hove:

     1. NN Biesterbosch, doogeboren kind op zaterdag 22 augustus 1741 te Kampen.

(2) op zondag 25 april 1742 te Kampen met Janneke Arendsen, geboren 1721 te Kampen, gedoopt op zondag 29 oktober 1721 te Kampen, overleden op zondag 16 september 1759 te Kampen, 37 jaar oud, begraven op vrijdag 21 september 1759 te Kampen.

Kinderen van Jurriaan Biesterbosch en Janneke Arendsen:

     1. Willem Bijsterbosch, geboren op dinsdag 5 april 1743 te Kampen.

(3) op vrijdag 8 februari 1760 te Kampen met Lumiena ter Horst, geboren in augustus 1712 te Zutphen, overleden op woensdag 4 juni 1760 te Kampen, 47 jaar oud, begraven op dinsdag 10 juni 1760 te Kampen.

Generatie 9


Marten Biesterbos, zoon van Marten Biesterbos en Marieke Pieters, geboren in 1711 te Amsterdam, gedoopt op dinsdag 6 februari 1711 te Amsterdam, getuigen Marten Biesterbos en Catrina (Trijntje) Smits. Marten trouwde op dinsdag 4 mei 1742 te Amsterdam met Barbera Helena Koning, geboren ca. 1720, overleden ca. 1800, ca. 80 jaar oud.

Kinderen van Marten Biesterbos en Barbera Helena Koning:

     1. Johannes Biesterbos, geboren in 1744 te Amsterdam, aan huis gedoopt door pasator Hermanus van Garél op vrijdag
           8 juni 1744 te Amsterdam, getuigen: Jan Kops en Maria Pieters.

Pieter Matijs Biesterbos, zoon van Marten Biesterbos en Marieke Pieters, geboren in 1715 te Amsterdam, gedoopt op donderdag 3 november 1715 te Amsterdam door pastor Johannes Petrus Canzius in de Noorderkerk, getuigen Marten Biesterbos en Catrina (Trijntje) Smits. Pieter trouwde:
(1) ongeveer in 1745 met Anna Kottigh, geboren ca. 1720, overleden in1781 te Amsterdam, ca. 61 jaar oud, begraven op vrijdag 23 februari 1781 te Amsterdam.
(2) ongeveer in 1786 met Geertruijda Paalman, geboren ca. 1720, overleden in 1786 te Amsterdam, ca. 66 jaar oud, begraven op dinsdag 21 november 1786 te Amsterdam.

Hendrik Biesterbos, zoon van Marten Biesterbos en Marieke Pieters, geboren in 1718 te Amsterdam, gedoopt op donderdag 16 oktober 1718 te Amsterdam door pastor Gerardus Puppius Hondius in de Noorderkerk, getuigen Tobias Rensburg en Jannetje Hendricx. Hendrik is overleden in 1794 te Amsterdam, 75 jaar oud. Hij trouwde op zondag 27 mei 1753 te Amsterdam met Maria van Hesselt, geboren ca. 1725, overleden in 1788 te Amsterdam, ca. 63 jaar oud. Ze werd begraven op zaterdag 7 juni 1788 te Amsterdam.

Kinderen van Hendrik Biesterbos en Maria van Hesselt:

    1. NN Biesterbos, levenloos geboren kind.
     
2. NN Biesterbos, levenloos geboren kind.
    
 3. Jan Pieter Biesterbos, geboren in 1759 te Amsterdam, gedoopt op vrijdag 23 november 1759 door pastor Petrus
           Curtenius in de Oude Kerk te Amsterdam, getuigen Pieter Biesterbos en Maria Cloppenburg.

    
 4. David Biesterbos, geboren in 1766 te Amsterdam, gedoopt op woensdag 31 december 1766 door pastor Rutgerus
           Perizonius in de Noorderkerk te Amsterdam, getuigen Joost van Hesselt en Aldertje Wijknie.

     
5. Maria Anna Biesterbos, geboren in 1769 te Amsterdam, gedoopt op vrijdag 27 oktober 1769 door pastor Johannes
           Henricus Westerhoff in de Westerkerk te Amsterdam, getuigen Pieter Nicolaas Haringh en Anna Magdalena Stree.
           Maria trouwde met Joannes Waller, getuigen Pieter Nicolaas Haringh en Anna Magdalena Stree.

Marten Biesterbos, geboren in 1722 te Kampen, zoon van Albertus Martens Biesterbos en Margreta Smits, gedoopt op donderdag 2 augustus 1722 te Kampen, overleden in 1796 te Amsterdam, 73 jaar oud begraven op donderdag 3 maart 1796 te Amsterdam.Marten trouwde:
(1) op donderdag 11 mei 1749 te Amsterdan met Cornelia Jonkheer, geboren ca. 1711, overleden vóór 1759.
(2) op donderdag 20 september 1750 te Amsterdan met Anna Rutgers van Immenes, geboren ca. 1725.

Kind van Marten Biesterbos en Cornelia Jonkheer:

    1. Lambertus Biesterbos, geboren en overleden in 1750, waarschijnlijk met zijn moeder.

Kinderen van Marten Biesterbos en Anna Rutgers van Immenes:

    1. Margritha Biesterbos, geboren in 1751 te Amsterdam, gedoopt op zondag 23 juni 1751 in de Zuiderkerk te Amsterdam
          door pastor Johan Temmink, getuigen Albert Biesterbos en Johanna Nieuwveen. Zij overleed ca. 1753.
     
2. Pieternella Biesterbos, geboren in 1753 te Amsterdam, gedoopt op zondag 25 maart 1753 in de Oude Kerk door pastor
          Johannes van der Vorm, getuigen Albert Biesterbos en Pieternella van Eemenes. Zij overleed ca. 1796, ca. 43 jaar oud.
    
 3. Johanna Biesterbos, geboren in 1753 te Amsterdam, gedoopt op zondag 25 maart 1753 in de Oude Kerk door pastor
          Johannes van der Vorm, getuigen Albert Biesterbos en Pieternella van Eemenes. Zij overleed hetzelfde jaar.
    
 4. Albert Biesterbos, geboren in 1755 te Amsterdam, gedoopt op woensdag 26 februari 1755 in de Nieuwezijdskapel te
          Amsterdam door pastor Johannes Jacobus Kessler, getuigen Albert Biesterbos en Johanna Nieuwveen. Hij overleed
          ca. 1804, ca. 49 jaar oud.

     
5. Johanna Elizabeth Biesterbos, geboren in 1757 te Amsterdam, gedoopt op zondag 18 september 1757 door pastor
           Rutgerus Schutte in de Nieuwezijdskapel te Amsterdam, getuigen Albert Biesterbos en Johanna Nieuwveen, overleden ca.
           1808, ca. 51 jaar oud. Johanna trouwde op vrijdag 23 februari 1787 te Amsterdam met Barend van der Meij, geboren ca.
           1755, overleden op woensdag 29 maart 1809 te Amsterdam, ca. 54 jaar oud, begraven op maandag 3 april 1809 te
           Amsterdam. Barend was weduwnaar van Hendrina van Beek.
           Kind van Barend van der Meij en Johanna Elizabeth Biesterbos:

                1. Sara Alieda van der Meij, geboren op dinsdag 4 december 1792 te Amsterdam, gedoopt op zondag 9 december
                          1792 te Amsterdam, getuigen Jan Albert Tigges en Sara van der Meij.

   
  6. Klaas Biesterbos, geboren in 1761 te Amsterdam.

Jacobus Biesterbos, geboren in 1729 te Kampen, zoon van Albertus Martens Biesterbos en Johanna Nieuwveen, gedoopt op donderdag 6 maart 1729 te Kampen. Jacobus trouwde op mandag 11 mei 1761 met Johanna Aarsen(s), geboren ca. 1730 te Den Haag.

Kinderen van Jacobus Biesterbos en Johanna Aarsen(s):

    1. Albert Biesterbos, geboren in 1762 te Kampen, vroeg overleden.
     
2. Elisabeth Biesterbos, geboren in 1763 te Kampen, gedoopt op maandag 18 juli 1763 te Kampen.
    
 3. Albert Biesterbos, geboren in 1764 te Kampen, gedoopt op, zondag 7 oktober 1764 te Kampen.
    
 4. Jacobus Biesterbos, geboren in 1766 te Kampen.
     
5. Aegidius Biesterbos, geboren in 1767 te Kampen, gedoopt op zondag 12 april 1767 te Kampen.
   
  6. Albert Jan Biesterbos, geboren in 1768, gedoopt op zondag 26 juni 1768 te Kampen.
    
 7. Johannes Biesterbos, geboren in 1770 te Kampen, gedoopt op zondag 28 januari 1770 te Kampen.
     
8. Johanna Elisabeth Biesterbos, geboren in 1772 te Kampen, gedoopt op zondag 26 april 1772 te Kampen.
   
  9. Johanna Sofya Biesterbos, geboren in 1774 te Kampen, gedoopt op zondag 13 maart 1774 te Kampen.

Johannes (Jan) Biesterbos, geboren in 1736 te Kampen, zoon van Albertus Martens Biesterbos en Johanna Nieuwveen, gedoopt op donderdag 18 maart 1736 te Kampen, overleden in 1809 te Amsterdam, 73 jaar oud, begraven op woensdag 9 augustus 1809 te Amsterdam. Hij trouwde op vrijdag 28 november 1777 te Amsterdam met Cornelia Douwes, geboren ca. 1731, overleden in 1810 te Amsterdam, begraven op vrijdag 11 mei 1810 te Amsterdam.

Kinderen van Johannes (Jan) Biesterbos en Cornelia Douwes:

    1. Albertus Biesterbos, geboren in 1767 te Amsterdam.
     
2. Arejaantie Biesterbos, geboren in 1770 te Amsterdam, gedoopt op zondag 21 januari 1770 te Amsterdam, getuigen
          Willem Douwes en Arejaantie van Houten.

Dirk Biesterbos, geboren in 1739 te Kampen, zoon van Albertus Martens Biesterbos en Johanna Nieuwveen, gedoopt op donderdag 24 mei 1739 te Kampen. Hij trouwde met Alida Lent, geboren ca. 1740.

Kind van Dirk Biesterbos en Alida Lent:

    1. Jacoba Biesterbos, geboren in 1787 te Uitgeest, gedoopt op woensdag 28 maart 1787 te Uitgeest, getuigen
               Jacobus Biesterbos en Johanna Aarsen, overleden op donderdag 28 juli 1864 te Ede, 77 jaar oud. Jacoba trouwde
               op dinsdag 20 mei 1817 in Vreeland (U) met Hendrik Astro, geboren in 1789 te Amsterdam.

               Kinderen van Hendrik Astro en Jacoba Biesterbos:
                     1. Willemina Astro, geboren op woensdag 30 januari 1822 te Benthuizen, overleden op maandag 4 februari
                           1822 te Benthuizen, 5 dagen oud.
                     
2. Jan Casper Dirk Astro, geboren op donderdag 9 februari 1832 te Zegveld (U), overleden op zaterdag 18 maart
                           1865 te Ede, 33 jaar oud.

Jacob Roelofs Bijsterbosch, zoon van Roelof Jacobs Bijsterbosch en Geertje Jans van Olst, geboren in 1726, gedoopt op donderdag 3 maart 1726 te Wapenveld/Heerde, overleden op vrijdag 29 mei 1801 te Heerde, 75 jaar oud, begraven op dinsdag 2 juni 1801 te Heerde. Hij trouwde op zondag 23 juli 1752 te Heerde met Albertje Gerrits, geboren in 1731 te Heerde, dochter van Gerrit Jacobs en Janna Theunis Kempen, gedoopt op donderdag 4 november 1731 te Heerde, overleden op vrijdag 11 juni 1773 te Heerde, 41 jaar oud, begraven op maandag 14 juni 1773 te Heerde.
Jacob Roelofs Bijsterbosch en Albertje Gerrits bewoonde de "Bijsterbosch", welke eigendom was van de familie Westerveld.

Kinderen van Jacob Roelofs Bijsterbosch en Albertje Gerrits:

     1. Gerrit Jacobs Bijsterbosch, geboren in 1754 te Heerde - buurtschap Horsthoek.
     
2. Geertje Jacobs Bijsterbosch, geboren in 1755 te Heerde, gedoopt op donderdag 27 maart 1755 te Heerde, overleden
           op woensdag 25 april 1832 te Heerde, 77 jaar oud, Geertje trouwde op zondag 19 februari 1786 te Heerde, ondertrouw-
           datum zaterdag 28 januari 1786 te Heerde, met Gerrit Kroon, geboren op donderdag 1 augustus 1734 te Vaassen (gem. Epe),
           overleden op woensdag 4 november 1812 te Heerde, 78 jaar oud, begraven op zondag 8 november 1812 te Heerde,
           beroep landbouwer. Gerrit was weduwnaar van Lambertje L. Groenbergen uit Wapenveld.
    
 3. Roelof Jacobs Bijsterbosch, geboren in 1756 te Heerde, gedoopt op zondag 2 mei 1756 te Heerde, vroeg overleden.
    
 4. Roelof Jacobs Bijsterbosch, geboren in 1757 te Heerde, gedoopt op zondag 24 april 1757 te Heerde, vroeg overleden.
     
5. Roelof Jacobs Bijsterbosch, geboren in 1758 te Heerde.
     
6. Janna Jacobs Bijsterbosch, geboren in 1760 te Heerde, gedoopt op vrijdag 21 maart 1760 te Heerde, overleden op vrijdag
           30 juli 1841 te Heerde, 81 jaar oud. Janna trouwde op zondag 26 augustus 1792 te Heerde, ondertrouwdatum vrijdag 3 augustus
           1792 te Heerde, met Lambert Zielhuis, geboren op donderdag 25 april 1751 te Wijhe, overleden op woensdag 4 oktober 1843 te
           Wapenveld (gem. Heerde), 92 jaar oud.

                       Kinderen van Lambert Zielhuis en Janna Jacobs Bijsterbosch:
                        1. Albertjen Zielhuis, geboren op dinsdag 16 april 1793 te Heerde, gedoopt op zondag 21 april 1793 te Heerde. Zij
                                    trouwde op zaterdag 6 september 1823 te Heerde met Kornelis Locht, geboren op woensdag 14 maart 1798 te Zalk
                                    en Veecaten. Hij was bakker.
     
                    2. Maria Lamberts Zielhuis, geboren op zaterdag 16 augustus 1794 te Wapenveld, gedoopt op zondag 17 augustus
                                   1794 te Heerde, overleden op maandag 2 december 1811 te Heerde, 17 jaar oud.
    
                     3. Jacob Zielhuis, geboren op donderdag 9 november 1797 te Heerde, gedoopt op zondag 12 november 1797 te
                                   Heerde, overleden op donderdag 5 mei 1881 te Heerde, 83 jaar oud.

    
                     4. Johanna Zielhuis, geboren in 1799 te Wapenveld, overleden op donderdag 12 december 1811 te Heerde, 11
                                   of 12 jaar oud
.

     
                    5. Hendrik Zielhuis, geboren op zondag 22 september 1799 te Heerde. Hij was boerenknecht. Hij trouwde op zaterdag
                                   19 februari 1801 te Hattem met Heijltjen Boer, geboren op zondag 20 september 1801 te Hattem.
   
                      6. Derkjen Zielhuis, geboren op zaterdag 20 december 1800 te Heerde, gedoopt op vrijdag 26 december 1800 te
                                  Heerde, overleden vóór 1801.
    
                     7. Dirkjen Zielhuis, geboren in 1801 te Wapenveld. Zij trouwde op zondag 9 augustus 1818 te Heerde met Willem
                                   Spijkerboer
, geboren in 1792 te Oldenbroek. Hij was landbouwer.
     
                    8. Johanna Zielhuis, geboren op maandag 8 februari 1802 te Heerde, gedoopt op zondag 12 februari 1802 te Heerde.
     
7. Gergje Jacobs Bijsterbosch, geboren in 1761 te Heerde (buurtschap Horsthoek), gedoopt op zondag 29 november 1761 te
           Heerde, overleden op maandag 30 augustus 1813 te Heerde, 51 jaar oud, begraven op vrijdag 3 september 1813 te Heerde.
           Gergje trouwde op zondag 9 maart 1794, ondertrouwdatum vrijdag 21 februari 1794 te Heerde, met Teunis Berends Rotman,
           zoon van Berent Rotman en Trijntje Haverslag, geboren in 1755 te Wijhe, gedoopt op vrijdag 28 februari 1755 te Wijhe, overleden
           op zondag 2 februari 1834 te Heerde, 78 jaar oud. Hij was landbouwer.

                       Kinderen van Teunis Berends Rotman en Gergje Jacobs Bijsterbosch:
                        1. Albertje Rotman, geboren op donderdag 10 april 1794 te Heerde, gedoopt op 16 april 1794 te Heerde, overleden
                                    op donderdag 24 mei 1849 te Heerde (buurtschap Markluiden), 55 jaar oud. Zij trouwde op zaterdag 6 augustus 1825
                                    te Heerde met Gerrit Hanekamp, geboren op maandag 19 december 1791 te Heerde. Hij was schoolcongierge.
     
                    2. Teuntje (Trijntje) Teunis Rotman, geboren op dinsdag 29 augustus 1797 te Heerde, gedoopt op zondag 3 september
                                    1797 te Heerde, overleden op vrijdag 10 december 1858 te Heerde, 61 jaar oud. Zij trouwde op zaterdag 14 augustus
                                    1819 te Heerde met Jan Boeve, zoon van Gerrit Boeve en Janna Jans, geboren in 1795 te Heerde, gedoopt op vrijdag
                                    3 juli 1795 te Heerde, overleden op dinsdag 16 april 1850 te Heerde, 54 jaar oud. Hij was landbouwer.

     8. Grietjen Jacobs Bijsterbosch, geboren in 1763 te Heerde, gedoopt op zondag 5 juni 1763 te Heerde, overleden op maandag
           28 juli 1823 te Heerde (buurtschap Hoorn), 60 jaar oud, begraven op maandag 4 augustus 1823 te Heerde. Grietjen trouwde op
           zondag 26 februari 1804 te Heerde, ondertrouwdatum zaterdag 4 februari 1804 te Heerde, met Roelof Derks Koopman, zoon
           van Derk Willems Koopman en Janna Roelofs Riphagen, geboren op zondag 13 november 1768 te Heerde, overleden op zaterdag
           10 oktober 1846 te Heerde (Hoorn), 77 jaar oud. Roelof trouwde voor de tweede maal op zaterdag 1 mei 1824 te Heerde met
           Hendrina van de Vosse (1802 - 1871).
     
9. Hendrikje Jacobs Bijsterbosch, geboren in 1764 te Heerde, gedoopt opzondag 16 december 1764 te Heerde, overleden op
           zaterdag 29 juni 1839 te Heerde, 74 jaar oud. Hendrikje trouwde op zondag 15 april 1798 te Heerde, ondertrouwdatum zaterdag
           24 maart 1798 te Heerde, met Lambert Vosselman, geboren op zondag 11 januari 1756 te Epe, overleden op dinsdag
           12 januari 1830 te Heerde, 74 jaar oud. Hij was landbouwer te Markluiden.

                       Kinderen van Lambert Vosselman en Hendrikje Jacobs Bijsterbosch:
                        1. Albertje Vosselman, geboren op vrijdag 25 januari 1799 te Heerde, overleden op vrijdag 12 december 1873 te Heerde,
                                    74 jaar oud. Zij trouwde op vrijdag 6 februari 1818 te Epe met Gerrit Riphagen, geboren op woensdag 16 juli 1788 te
                                    Epe. Hij was timmerman.
     
                    2. Hendrik Vosselman, geboren in 1802 te Oene (gem. Epe), overleden op woensdag 6 mei 1885 te Heerde, 82 of 83
                                    jaar oud. Hij was landbouwer. Hij trouwde op vrijdag 21 juni 1839 te Heerde met Arendina Keijzer, dochter van Sarris
                                    Keijzer en Aleida Buitenweerd, geboren op donderdag 21 september 1809 te Terwolde (gem. Voorst), overleden op
                                    zaterdag 11 februari 1882 te Heerde, 72 jaar oud.

   10. Jan Jacobs Bijsterbosch, geboren in 1768 te Heerde.
   
11. Jacob Jacobs Bijsterbosch, geboren in 1770 te Heerde, gedoopt op zondag 28 januari 1770 te Heerde

Aart Roelofs Bijsterbosch, zoon van Roelof Jacobs Bijsterbosch en Geertje Aarts van Olst, geboren in 1729, gedoopt op donderdag 2 oktober 1729 te Heerde. Aart Roelofs overleed op zondag 13 november 1791, 62 jaar oud, begraven op zaterdag 19 november 1791 te Heerde. Van beroep was hij gerechtsdienaar. Hij trouwde:
(1) op zondag 11 november 1764 te Heerde met Janna Gerrits, de ondertrouwdatum was vrijdag 19 oktober 1770. Zij was een dochter van Gerrit Jacobs en Janna Theunis Kempen, geboren in 1735, gedoopt op donderdag 16 januari 1735 te Heerde Markluiden, overleden op dinsdag 23 september 1766 te Heerde, 31 jaar oud, begraven op zaterdag 27 september 1766 te Heerde.
(2) op zondag 4 februari 1770 te Heerde met Hendrikje Arents van Deventer, de ondertrouwdatum was vrijdag 19 januari 1770. Zij werd geboren in 1750, gedoopt op donderdag 26 april 1750 te Heerde, overleden op vrijdag 27 juni 1794 te Heerde, 44 jaar oud, begraven op dinsdag 1 juli 1794 te Heerde. Zij was een dochter van Arend(t) Jacobs van Deventer en Lubbigje Rijx.

Kinderen van Aart Roelofs Bijsterbosch en Janna Gerrits:

     1. Janna Aarts Bijsterbosch, geboren in 1765 te Heerde, gedoopt op zondag 18 augustus 1765 te Heerde.
     2. Roelof Aarts Bisterbosch, geboren in 1766 te Heerde, gedoopt op zondag 14 september 1766 te Heerde.

Kinderen van Aart Roelofs Bijsterbosch en Hendrikje Arents van Deventer:

     1.  Arent Aarts Bijsterbosch, geboren in 1770 te Heerde, gedoopt op zondag 18 november 1770 te Heerde.
 
    2.  Gerrit Aarts Bijsterbosch, geboren op zaterdag 11 september 1773 te Heerde.
     3.  Lubbigjen Aarts Bijsterbosch, geboren op zaterdag 21 september 1776 te Heerde.
     4. Jan Aarts Bijsterbosch, geboren op zondag 24 januari 1779 te Heerde, gedoopt op zondag 31 januaru 1779 te Heerde,
           overleden op dinsdag 9 februari 1779.
     5. Jantjen Aarts Bijsterbosch, geboren op donderdag 21 maart 1782 te Heerde, overleden op dinsdag 29 november 1785.
     6. Jantjen Aarts Bijsterbosch, geboren op zondag 20 augustus 1786 te Heerde, gedoopt op zondag 27 augustus 1786
           te Heerde.

Abel Roelofs Bijsterbosch, zoon van Roelof Jacobs Bijsterbosch en Geertje Aarts van Olst, geboren op donderdag 22 april 1736 te Heerde, gedoopt op zaterdag 24 april 1736 te Heerde, overleden op maandag 25 november 1805 te Heerde, 69 jaar oud, begraven op zaterdag 30 november 1805 te Heerde. Abel trouwde op vrijdag 13 april 1764 te Heerde met Bartje Teunis van Putten, dochter van Teunis Gijsberts van Putten en Leentje Timens, geboren in 1728 te Heerde, gedoopt op woensdag 15 mei 1728 te Heerde, overleden op donderdag 22 februari 1821 te Heerde, buurtschap Hoorn, 92 jaar oud, begraven op woensdag 28 februari 1821 te Heerde.

Kinderen van Abel Roelofs Bijsterbosch en Bartje Teunis van Putten:

     1. Leentje Abels Bijsterbosch, geboren in 1765 te Heerde - buurtschap Hoorn, gedoopt op zondag 17 februari 1765 te
           Heerde. Zij trouwde op zondag 31 oktober 1784 te Heerde, ondertrouwdatum vrijdag 8 oktober 1784 te Heerde, met
           Gerrit Jans Welle, geboren in 1752 te Heerde - buurtschap Assendorp. Gerrit is overleden op dinsdag 13 maart 1827,
           74/75 jaar oud. Hij trouwde opnieuw op zondag 5 juli 1801 met Teuntje Jans Sterken (1779 - 1821).
                        Kinderen van Gerrit Jans Welle en Teuntje Jans Sterken:
                               1. Jantjen Welle, geboren op dinsdag 16 september 1806 te Heerde, gedoopt op zondag 21 september 1806 te Heerde.
     
2. Roelof Abels Bijsterbosch, geboren in 1766 te Heerde.
    
 3. Teunis Abels Bijsterbosch, geboren in1767 te Heerde, gedoopt op zondag 26 juli 1767 te Heerde.
    
 4. Geertjen Abels Bijsterbosch, geboren in 1768 te Heerde, gedoopt op zondag 4 september 1768 te Heerde.
     
5. Tijmen Abels Bijsterbosch, geboren in 1770 te Heerde, gedoopt op zondag 6 mei 1770 te Heerde.
     
6. Gerrigjen Abels Bijsterbosch, geboren in 1771 te Heerde, gedoopt op zondag 7 juli 1771 te Heerde.
     
7. Gerrit Abels Bijsterbosch, geboren op dinsdag 29 september 1772 te Heerde, gedoopt op zondag 4 oktober 1772 te Heerde.
     8. Gerrigjen Abels Bijsterbosch, geboren op dinsdag 21 december 1773 te Heerde, gedoopt op zaterdag 25 december 1773
          te Heerde.
     
9. Gerrigjen Abels Bijsterbosch, geboren op zondag 18 juni 1775 te Heerde, gedoopt op zondag 18 juni 1775 te Heerde,
          overleden op woensdag 3 mei 1820 te Epe, 44 jaar oud. Gerrigjen trouwde op zondag 24 april 1803 te Heerde, ondertrouw-
          datum zaterdag 2 april 1803 te Heerde, met Steven Dries van Heerde, geboren op dinsdag 12 mei 1772 te Heerde, gedoopt
          op zondag 17 mei 1772 te Heerde, overleden op vrijdag 28 april 1820, 47 jaar oud.

                       Kinderen van Steven Dries van Heerde en Gerrigjen Abels Bijsterbosch:
                               1. Dries van Heerde, geboren op vrijdag 16 maart 1804 te Heerde, gedoopt op zondag 18 maart 1804, getuige
                                     Aaltje Gerrits (ten Hoope?).
                               2. Bartha van Heerde, geboren zaterdag 26 oktober 1805 te Heerde.
    
                      3. Abel van Heerde, geboren op maandag 4 april 1808 te Heerde, gedoopt op zondag 10 april 1808 te Heerde.
                
            4. Jan van Heerde, geboren op dinsdag 14 november 1809 te Heerde, gedoopt op zondag 19 november 1809 te Heerde.
                               
5. Aaltje van Heerde, geboren op woensdag 15 mei 1811 te Epe.
                 
           6. Dries van Heerde, geboren op woensdag 15 mei 1811 te Epe.
                               
7. Dries van Heerde, geboren op maandag 20 december 1813 te Epe.
                               8. Abel van Heerde, geboren op dinsdag 22 november1815 te Epe.
                               
9. Jan Dries van Heerde, geboren op dinsdag 2 juni 1818 te Epe.
   10. Timen Abels Bijsterbosch, geboren op woensdag 7 augustus 1776 te Heerde.
   
11. Hendrikjen Abels Bijsterbosch, geboren op dinsdag 14 oktober 1777 te Heerde, gedoopt op zondag 19 oktober 1777
           te Heerde
   
12. Hendrikje Abels Bijsterbosch, geboren op donderdag 28 januari 1779 te Heerde (buurtschap Hoorn), gedoopt op
           zondag 31 januari 1779 te Heerde, overleden op zaterdag 8 april 1820 te Heerde, 41 jaar oud, begraven op 11 april
           1820 te Heerde. Hendrikje trouwde op zondag 21 juni 1801 te Heerde, overtrouwdatum zaterdag 30 mei 1801 te Heerde,
           met Lambert Aarts van den Bosch, zoon van Aart Lamberts van den Bosch en Gergjen Egberts Keijzer, geboren op
           woensdag 22 juni 1774 te Heerde (buurtschap Hoorn), gedoopt op zondag 26 juni 1774 te Heerde, getuige Trijntje
           Lamberts (van den Bosch?), overleden op zaterdag 11 maart 1820 te Heerde, 45 jaar oud, begraven op vrijdag 17 maart
           1820 te Heerde.
                       Kinderen van Lambert Aarts van den Bosch en Hendrikje Abels Bijsterbosch:
                                 
1. Gargjen van den Bosch, geboren op donderdag 27 augustus 1801 te Heerde.
                                 2. Abel van den Bosch, geboren op maandag 20 december 1802 te Heerde, gedoopt op zaterdag 25 december
                                      1802 te Heerde.
                
             3. Aart van den Bosch, geboren op woensdag 26 december 1804 te Heerde.
                
             4. Abel van den Bosch, geboren op disndag 24 februari 1807 te Heerde, gedoopt op zondag 1 maart 1807.
                                
5. Teunis van den Bosch, geboren op woensdag 22 februari 1809 te Heerde, gedoopt op zondag 26 februari 1809
                                      te Heerde
.
                 
            6. Barteld van den Bosch, geboren op woensdag 20 februari 1811 te Heerde, gedoopt op zondag 24 februari 1811
                                      te Heerde.

                                
7. Roelof van den Bosch, geboren op vrijdag 4 juni 1813 te Heerde.
                                8. Leentjen van den Bosch, geboren op zaterdag 27 februari 1819 te Heerde, overleden op dinsdag 23 mei 1920 te
                                     Heerde, 1 jaar oud.

   
13. Geertruid Abels Bijsterbosch, geboren op zaterdag 8 april 1780, gedoopt op zondag 9 april 1780 te Heerde.
   
14. Marrigje Abels Bijsterbosch, geboren op maandag 24 september 1781 te Heerde, gedoopt op zondag 30 september 1781
           te Heerde, overleden op zondag 23 mei 1852 te Wapenveld (gem. Heerde), 70 jaar oud. Marrigje trouwde op zondag 26 maart
           1809 te Heerde, ondertrouwdatum zaterdag 4 maart 1809 te Heerde, met Jan Everts Eilander, zoon van Evert Peters Eilander
           en Trijntje Gerrits van Olst, geboren op dinsdag 16 januari 1781 te Heerde, gedoopt op zondag 21 januari 1781 te Heerde,
           overleden op vrijdag 30 januari 1857 te Wapenveld, 76 jaar oud.

                       Kinderen vanJan Everts Eilander en Marrigje Abels Bijsterbosch:
                                1. Evert Eilander, geboren op vrijdag 26 januari 1810 te Heerde.
                                2. Abel Eilander, geboren op vrijdag 22 maart 1811 te Heerde, overleden op donderdag 3 april 1862 te Heerde,
                                      51 jaar oud, ongehuwd, beroep: dagloner.
                
             3. Gerrit Eilander, geboren op vrijdag 10 december 1813 te Heerde, overleden op maandag 25 september 1815
                                      te Wapenveld (gem. Heerde), 1 jaar oud.

                
             4. Bartha Eilander, geboren op zaterdag 8 juli 1815 te Wapenveld (gem. Heerde).
                               
 5. Gerrit Eilander, geboren op zondag 11 juli 1819 te Wapenveld (gem. Heerde), overleden op zondag 25 februari
                                      1821 te Wapenveld, 1 jaar oud
.
                 
            6. Trijntje Eilander, geboren op zaterdag 29 december 1821 te Wapenveld (gem. Heerde), overleden op vrijdag
                                      7 maart 1823 te Wapenveld, 1 jaar oud.

Claas Roelofs Bijsterbosch, zoon van Roelof Jacobs Bijsterbosch en Geertje Aarts van Olst, geboren in 1738, gedoopt op donderdag 22 juni 1738 te Wapenveld - Heerde, overleden op donderdag 26 mei 1803 te Heerde, 64 jaar oud. Claas trouwde op zondag 15 maart 1772 te Heerde met Grietjen Derks Bakker, dochter van Derk Jacobs Bakker en Bartha Jans van Putten, geboren in 1751 te Heerde, gedoopt op donderdag 17 oktober 1751 te Heerde, overleden op vrijdag 13 juli 1804 te Heerde, 52 jaar oud.

Kinderen van Claas Roelofs Bijsterbosch en Grietjen Derks Bakker:

     1. Geertjen Bijsterbosch, geboren op donderdag 14 januari 1773 te Heerde, gedoopt op zaterdag 23 januari 1773 te Heerde.
     
2. Geertjen Bijsterbosch, geboren op zaterdag 22 januari 1774 te Heerde, gedoopt op zondag 23 januari 1773 te Heerde.
    
 3. Bartha Bijsterbosch, geboren op woensdag 1 februari 1775 te Heerde, gedoopt op zondag 5 februari 1775 te Heerde.
    
 4. Gergje Claas Bijsterbosch, geboren zaterdag 19 oktober 1776 te Heerde, gedoopt op zondag 20 oktober 1776 te Heerde,
           overleden op zondag 2 mei 1847 te Heerde, 70 jaar oud. Gergje trouwde:
           (1) op zondag 21 augustus 1803 te Heerde, ondertrouwdatum zaterdag 30 juli 1803 te Heerde, met Berend Goosens
           Waterkamp
, zoon van Goosen Jans Waterkamp en Janna Egberts, geboren op zondag 14 februari 1773 te Heerde, gedoopt
           op zondag 14 februari 1773 te Heerde, overleden op vrijdag 17 juni 1814 te Heerde (buurtschap Markluiden), 41 jaar oud.
           (2) op zaterdag 8 april 1815 te Heerde met Berend Meijer, wedunaar van Janna Kamphuis, zoon van Jan Hendriks Meijer en
           Maria Coenders Spaarleer, geboren op vrijdag 11 november 1763 te Veessen (gem. Heerde), overleden op dinsdag 14
           februari 1843 te Heerde, 79 jaar oud. Van beroep was hij timmerman.
                    Kinderen van Berend Goosens Waterkamp en Gergje Claas Bijsterbosch:
                             1. Gerrit Waterkamp, geboren in 1809 te Heerde.
     
5. Roelof Claas Bijsterbosch, geboren op zondag 14 december 1777 te Heerde, gedoopt op 21 december 1777 te Heerde.
     
6. Derk Bijsterbosch, geboren op vrijdag 19 november 1779 te Heerde, gedoopt op zondag 21 november 1779 te Heerde.
     
7. Derk Bijsterbosch, geboren op zondag 17 december 1780 te Heerde, gedoopt op zondag 17 december 1780 te Heerde.
     8. Aaltje Bijsterbosch, geboren op maandag 24 maart 1783 te Heerde, gedoopt op woensdag 26 maart 1783 te Heerde.
     
9. Jan Claas Bijsterbosch, geboren op woensdag 11 augustus 1784 te Heerde.
  10. Jacob Bijsterbosch, geboren op donderdag 11 september 1788 te Heerde, gedoopt op zondag 14 september 1788 te Heerde.

Jacob Claassen Bijsterbosch, zoon van Claas Jacobs Bijsterbosch en Rijkje Jans, geboren in 1740 te Heerde, gedoopt op donderdag 10 januari 1740 te Heerde, overleden op zondag 22 mei 1808, 68 jaar oud, begraven op woensdag 25 mei 1808 te Heerde. Jacob trouwde op zondag 8 mei 1774 te Hattem, de ondertrouwdatum was zaterdag 16 april 1774 te Hattem, met Wichertje Jans Bouwmeester, geboren in 1754 te Hattem, gedoopt op zondag 29 september 1754 te Hattem, overleden op vrijdag 26 november 1824 te Oene (gem. Epe), 70 jaar oud.

Kinderen van Jacob Claassen Bijsterbosch en Wichertje Jans Bouwmeester:

     1. Rijkje Jacobs Bijsterbosch, geboren in 1778 te Hattem, gedoopt op zondag 7 juni 1778 te Hattem, overleden op dinsdag
           23 maart 1824 te Epe, 45 jaar oud. Zij trouwde op zondag 20 december 1801 te Epe, ondertrouwdatum vrijdag 4 december
           1801 te Epe, met Jan Hendriksz Jonker, geboren op zondag 28 januari 1776 te Epe, overleden op maandag 20 september
           1852 te Epe, 76 jaar oud. Hij was fuselier bij het 6e
bataljon der 14e afd. infanterie te Zutphen.
                        Kinderen van Jan Hendriksz Jonker en Rijkje Jacobs Bijsterbosch:
                                 1. Hendrik Jonker, geboren in 1802 te Epe.
                                 
2. Gerritjen Jonker, geboren in 1806 te Epe.
     
2. Klaas Jacobs Bijsterbosch, geboren in 1782 te Hattem.
    
 3. Jan Jacobs Bijsterbosch, geboren op vrijdag 16 december 1785 te Doornspijk.
    
 4. Gerrigjen Jacobs Bijsterbosch, geboren op zaterdag 13 december 1788 te Epe, gedoopt op zondag 21 december 1788
           te Epe, Zij trouwde op vrijdag 15 december 1815 te Heerde met Toon Herms van Dregt, geboren op 2 januari 1780 te
           Veessen (gem. Heerde), overleden op 12 december 1832 te Heerde, 52 jaar oud.

                       Kinderen van Toon Herms van Dragt en Gerrigjen Jacobs Bijsterbosch:

                                1. Hermina van Dregt, geb.oren op maandag 6 oktober 1817 te Veessen.
                                2. Wijchertje van Dregt, geboren op donderdag 6 december 1821 te Veessen.
                
             3. Hendrik van Dragt, geboren op maandag 10 oktober 1825 te Veessen.
                
             4. Jacomina van Dragt, geboren op dinsdag 24 juli 1827 te Veessen.
                               
 5. Gerrit van Dragt, geboren op dinsdag 7 december 1830 te Veessen.
     
5. Gerrit Jan Bijsterbosch, geboren op zaterdag 8 oktober 1791 te Epe.

Gerrit Hendriks Bijsterbosch, zoon van Hendrik Gerrits Bijsterbosch en Johanna Aarts van Dijkhuizen, geboren in 1742 te Epe, gedoopt op donderdag 9 december 1742 te Epe. Gerrit was landbouwer. Hij trouwde:
(1) op zondag 22 april 1770 te Epe met Petertje Lubberts van Vierhouten, geboren in ca. 1745
(2) op zondag 9 juli 1780 te Epe met Willemina Jacobs van Emst, dochter van Jacob van Emst en Fennigjen Lamberts, geboren in 1745 te Epe, gedoopt op donderdag 4 april 1745 te Epe, overleden op zondag 24 maart 1822, 76 jaar oud.

Kinderen van Gerrit Hendriks Bijsterbosch en Peterje Lubberts van Vierhouten:

     1. Lubbert Gerrits Bijsterbosch, geboren op maandag 14 december 1772 te Epe, gedoopt op zondag 20 december 1772
           te Epe, getuige Heiltjen Lubberts (van Vierhouten?).
     
2. Janna Gerrits Bijsterbosch, geboren op vrijdag 20 maart 1778 te Epe, gedoopt op zondag 22 maart 1778 te Epe, getuige
           Maria Hendriks Bijsterbosch
.

Kinderen van Gerrit Hendriks Bijsterbosch en Willemina Jacobs van Emst:

     1. Jacob Gerrits Bijsterbosch, geboren op maandag 6 augustus 1781 te Epe.
     
2. Janna Gerrits Bijsterbosch, geboren op maandag 12 juli 1784 te Epe, gedoopt op zondag 18 juli 1784 te Epe, getuige
           Maria Bijsterbosch, overleden op vrijdag18 maart 1859 te Epe, 74 jaar oud. Zij trouwde op zondag 6 mei 1810 te Epe met
           Gerrit Bibo, geboren op zondag 18 november 1781 te Epe, overleden op zondag 7 augustus 1836 te Zuuk (gem. Epe),
           54 jaar oud.
                        Kinderen van Gerrit Bibo en Janna Gerrits Bijsterbosch:
                             1. Arend Bibo, geboren op zondag 15 december 1811 te Epe.
                             
2. Willem Bibo, geboren op donderdag 30 december 1813 te Epe.
                            
 3. Willemina Bibo, geboren op donderdag 30 december 1813 te Epe.
                            
 4. Gerrit Bibo, geboren op maandag 30 december 1816 te Epe.
                             
5. Janna Bibo, geboren op vrijdag 28 januari 1820 te Epe.
                             
6. Hendrikje Bibo, geboren op dinsdag 19 maart 1822 te Epe.
                             
7. Jannetje Bibo, geboren op maandag 9 januari 1826 te Epe.
                             8. Gerrigje Bibo, geboren op zaterdag 11 oktober 1828 te Epe.
    
 3. Fennigje Gerrits Bijsterbosch, geboren op zondag 26 april 1789 te Epe, gedoopt op zondag 26 april 1789 te Epe,
           overleden op zondag 24 februari 1867 te Vaassen (Gem. Epe), 77 jaar oud. Fennigje trouwde:
           (1) op zaterdag 14 juni 1817 te Epe met Goossen Peters van Lohuizen, geboren op zaterdag 8 september 1792 te Epe, overleden
           vóór 1825. Hij was kleermaker.
           (2) op zaterdag 26 november 1825 met Goossen Mulder, geboren in 1794 te Vaassen (Gem. Epe).
                        Kind van Goossen Peters van Lohuizen en Fennigje Gerrits Bijsterbosch:
                         
     1. Hanna van Lohuizen, geboren op donderdag 6 augustus 1818 te Epe.
                       Kind van Goossen Mulder en Fennigje Gerrits Bijsterbosch:
                             1. Jan Mulder, geboren op maandag 9 april 1827 te Vaassen (Gem. Epe).

Trijntje Hendriks Bijsterbosch, dochter van Hendrik Gerrits Bijsterbosch en Johanna Aarts van Dijkhuizen, geboren in 1745 te Epe, gedoopt op zondag 11 juli 1745 te Epe, overleden op vrijdag 20 januari 1815 te Heerde - buurtschap Markluiden, 69 jaar oud. Trijntje trouwde op woensdag 17 maart 1773 te Heerde, ondertrouwdatum vrijdag 26 februari 1773 te Epe, met Hermen Jansz van Lohuizen, geboren in 1740, gedoopt op zondag 20 november 1740 te Heerde.

Kinderen van Hermen Jansz van Lohuizen en Trijntje Hendriks Bijsterbosch:

     1. Jan Herms van Lohuizen, geboren op woensdag 22 december 1773 te Heerde.
     
2. Janna Herms van Lohuizen, geboren op vrijdag 31 maart 1775 te Heerde, gedoopt op zondag 2 april 1775 te Heerde,
           getuige Maria Hendriks Bijsterbosch. Janna trouwde:
           (1) op zondag 3 juni 1804 te Heerde door Ds. W Brederode, predikant in de Hervormde Gemeente te Heerde,
           ondertrouwdatum 12 mei 1804 te Heerde, met Klaas Hendriks Visser, zoon van Hendrik Sarris Visscher en Anna Sarris
           Boeve, geboren in 1767 te Heerde, gedoopt op zondag 11 oktober 1767 te Heerde, overleden op vrijdag 16 februari 1810 te
           Heerde (buurtschap Markluiden), 42 jaar oud. Klaas Hendriks Visser was weduwnaar van Hendrika Hissink/Hissing
           (1775 - 1802), met wie hij trouwde op zondag 6 augustus 1797 te Twello (Gem. Voorst).
           (2) op zaterdag 28 augustus 1813 te Heerde met Harmen Gerrits, geboren op 21 april 1779 te Epe.
                        Kinderen van Klaar Hendriks Visser en Janna Herms van Lohuizen:
                             1. Anna Visser, geboren op dinsdag 19 maart 1805 te Heerde.
                             
2. Trintje Visser, geboren op dinsdag 28 oktober 1806 te Heerde.
                            
 3. Klasina Visser, geboren op vrijdag 31 augustus 1810 te Heerde.
    
 3. Hendrik Herms van Lohuizen, geboren op disdag 18 mei 1779 te Heerde, gedoopt op maandag 24 mei 1779 te Heerde, getuige
           Margjen Hendriks, overleden op 13 augustus 1779 te Heerde.

Gerrit Biesterbosch, zoon van Jan Biesterbosch en Geertje van Detten, geboren op dinsdag 16 november 1742 te Kampen, gedoopt op donderdag 18 november 1742 te Kampen, overleden op donderdag 24 januari 1799 te Kampen, 56 jaar oud. Gerrit was bakker. Hij trouwde op woensdag 6 augustus 1766 te Spaarndam (gem. Haarlem) met Maria Swarts, geboren op donderdag 17 mei 1744 te Spaarndam, gedoopt op donderdag 24 mei 1744 te Kampen.

Kinderen van Gerrit Biesterbosch en Maria Swarts:

     1. Johannes Theodorus Bijsterbosch, geboren op maandag 27 april 1767 te Kampen, gedoopt op woensdag 29 april
           1767 te Kampen, overleden op maandag 6 juli 1767 te Kampen, 2 maanden oud.
     
2. Theodorus Johannes Bijsterbosch, geboren op woensdag 20 juli 1768 te Kampen, gedoopt op zondag 24 juli 1768 te
           Kampen, overleden op vrijdag 15 juni 1781, 12 jaar oud.
    
 3. Gesina Elsabeth Bijsterbosch, geboren op maandag 5 maart 1770 te Kampen, gedoopt op woensdag 7 maart 1770 te
           Kampen, overleden op donderdag 24 mei 1770 te Kampen, 2 maanden oud.

    
 4. Gesina Bijsterbosch, geboren op zondag 20 oktober 1771 te Kampen, gedoopt op woensdag 23 oktober 1771 te Kampen,
           overleden op dinsdag 9 november 1773 te Kampen, 2 jaar oud.

     
5. Jan Bijsterbosch, geboren op donderdag 1 juli 1773 te Kampen, overleden op zaterdag 23 oktober 1773, 3 maanden oud,
           begraven op maandag 1 november 1773 te Kampen.

     
6. NN Bijsterbosch, dood geboren op 28 maart 1775 te Kampen.

Hendricus Jansz Biesterbosch, zoon van Jan Biesterbosch en Geertje van Detten, geboren op woensdag 20 september 1749 te Kampen, gedoopt op donderdag 21 september 1749 te Kampen, overleden in 1806, 56 jaar oud, begraven op zaterdag 10 mei 1806 te Kampen. Hendricus werd Bürger der Stadt Lingen in 1803. Hij trouwde op maandag 4 januari 1790 te Oosterwolde (Gld.) met Machteld Petronella van Limburgh, geboren in 1761 te Oene (gem. Epe), gedoopt op zondag 14 juni 1761 te Oene, overleden op zaterdag 19 april 1834 te Kampen, 72 jaar oud.

Kinderen van Hendricus Jansz Biesterbosch en Machteld Petronella van Limburgh:

     1. Johannes Hermanus Bijsterbosch, geboren op vrijdag 18 oktober 1793 te Oosterwolde (Gld.).
     
2. Hermanus Johannes Bijsterbosch, geboren op donderdag 28 januari 1796 te IJsselmuiden.

Willem Bijsterbosch, zoon van Jurriaan Biesterbosch en Janneke Arendsen, geboren op dinsdag 5 april 1743 te Kampen, overleden op zaterdag 20 augustus 1808 te Kampen, 65 jaar oud, begraven op woensdag 24 augustus 1808 te Kampen. Hij was fabrikeur, lid van drapeniersgilde. Willem trouwde:
(1) op woensdag 6 oktober 1762 te IJhorst (gem. Staphorst) met Catharina van Berkum, geboren op zaterdag 5 juni 1742 te Kampen, gedoopt op zondag 6 juni 1742 te Kampen, overleden op vrijdag 6 december 1782 te Kampen, 40 jaar oud, begraven op dinsdag 10 december 1782 te Kampen.
(2) op dinsdag 26 november 1793 te Kampen met Femmelia Helena Ridder, geboren op vrijdag 23 februari 1753 te Kampen, gedoopt op zondag 25 februari 1753 te Kampen, overleden op donderdag 12 mei 1831 te Kampen, 78 jaar oud.

Kinderen van Willem Bijsterbosch en Catharina van Berkum:

     1. Jurjen Nicolaas Bijsterbos, geboren op woensdag 26 oktober 1768 te Kampen.
     
2. Nicolaas van Bijsterbosch, geboren op maandag 11 november 1771 te Kampen.
    
 3. Willem Bijsterbosch, geboren ca. 1775.

Generatie 10

Klaas Biesterbos, zoon van Marten Biesterbos en Anna Rutgers van Immenes, geboren in 1761 te Amsterdam, gedoopt door pastor Gerardus Kulenkamp op zondag 1 februari 1761 in de Westerkerk te Amsterdam, getuigen Albert Biesterbos en Anna Maak, overleden ca. 1830, ca. 69 jaar oud. Klaas trouwde met Maartje van den Burgwal.

Kinderen van Klaas Biesterbos en Maartje van den Burgwal:

     1. Anna Biesterbos, geboren ca. 1817 te Uitgeest. Zij trouwde op zondag 20 november 1836 te Uitgeest met Cornelis
           Honingh
, geboren ca. 1814 te Zaandijk.
                        Kinderen van Cornelis Honingh en Anna Biesterbos:

                             1. Klaas Honingh.
                             
2. Maartje Honingh, geboren in 1838 te Assendelft.
                            
 3. Cornelis Honingh, geboren in 1843 te Assendelft.
     
2. Jacob Biesterbos, geboren ca. 1820 te Uitgeest.
    
 3. Marten (Maarten) Biesterbos, geboren ca. 1824 te Zijpe (NH).

Jacobus Biesterbos, zoon van Jacobus Biesterbos en Johanna Aarsen(s), geboren in 1766 te Kampen, gedoopt op zondag 26 januari 1766 te Kampen, overleden in 1831, ca. 65 jaar oud. Jacobus was timmerman. Hij trouwde:
(1) op zondag 22 april 1792 te Kampen, ondertrouwdatum vrijdag 30 maart 1792 te Kampen, met Hilligjen Kruimink, geboren ca. 1770, overleden in 1814 te Kampen, ca. 44 jaar oud.
(2) op vrijdag 8 juli 1814 te Kampen met Jannigjen Gerrits, dochter van Gerrit Roelofs en Janna Jans, geboren op zondag 8 december 1765 te Zalk en Veecaten. Jannigjen was weduwe van Johannes Mulder.

Kinderen van Jacobus Biesterbos en Hilligjen Kruimink:

     1. Jacobus Biesterbos, geboren op woensdag 16 juli 1794 te Kampen.
     
2. Roelof Biesterbos, geboren in 1797 te Kampen, gedoopt op zondag 3 december 1797 te Kampen. Roelof is vroeg overleden.
    
 3. Johanna Mattien Biesterbos, geboren op zondag 5 januari 1800 te Kampen, gedoopt op zondag 5 januari 1800 te Kampen.
           Zij trouwde op donderdag 2 september 1830 te Zwolle met
Fredrik Hagman, geboren op donderdag 5 juni 1794 te Arnhem,
           overleden in juni 1873 te Zwolle, 78 jaar oud; hij was scheepstimmerman.

    
 4. Roelof Biesterbos, geboren op donderdag 25 augustus 1802 te Kampen.
     
5. Jentjen Biesterbos, geboren in 1809 te Kampen.
     
6. Jan Biesterbos, geboren op zondag 3 maart 1811 te Kampen.

Albertus Biesterbos, zoon van Johannes (Jan) Biesterbos en Cornelia Douwes, geboren in 1767 te Amsterdam, gedoopt op zondag 20 september 1767 door pastor Johannes van der Vorm in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, getuige Marten Biesterbos en Anna van Eemenes. Albertus ging in ondertrouw op vrijdag 18 april 1800 te Amsterdam met Catharina Margaretha de Jong, geboren ca. 1777.

Kinderen van Albertus Biesterbos en Catharina Margaretha de Jong:

     1. Johannes Pieter Biesterbos, geboren op maandag 5 juli 1802 te Amersfoort.
     
2. Pieter Biesterbos, geboren op maandag 30 januari 1804 te Amsterdam, gedoopt op zondag 4 maart 1804 door pastor
           Hermanus Rietveld in de Oude Kerk te Amsterdam.
    
 3. Cornelia Adriana Biesterbos, geboren op dinsdag 7 april 1807 te Amsterdam, gedoopt op woensdag 13 mei 1807 in de
           Noorderkerk te Amsterdam door pastor Jacob Meinard Noothoven. Zij trouwde Pieter Christiaan Ribbeck.

 

Gerrit Jacobs Bijsterbosch, zoon van Jacob Roelofs Bijsterbosch en Albertje Gerrits, geboren in 1754 te Heerde - buurtschap Horsthoek, gedoopt op zondag 20 januari 1754 te Heerde, overleden op zaterdag 8 april 1815 te Heerde, 61 jaar oud. begraven op donderdag 13 april 1815 te Heerde, beroep cantonsdienaar. Gerrit trouwde op zondag 25 mei 1800 te Heerde, ondertrouwdatum zaterdag 19 april 1800 te Heerde, met Gergjen Jacobs Keijzer, dochter van Jacob Egberts Keijzer en Janna Aalberts Krijgsman, geboren op zondag 17 april 1768 te Heerde, overleden op vrijdag 25 oktober 1833 te Heerde, 65 jaar oud. Gergjen trouwde nogmaals op zondag 7 april 1816 te Heerde met Hendrik Bredenoort, geboren in 1774, overleden in 1851.

Kinderen van Gerrit Jacobs Bijsterbosch en Gergjen Jacobs Keijzer:

     1. Jacob Bijsterbosch, geboren op woensdag 27 mei 1801 te Heerde, gedoopt op zondag 7 juni 1801 te Heerde.
     
2. Janna Bijsterbosch, geboren op maandag 28 februari 1803 te Heerde, gedoopt op zondag 6 maart 1803 te Heerde, overleden
           op vrijdag 18 april 1862 te Heerde, 59 jaar oud. Janna trouwde op zaterdag 4 april 1840 te Heerde met Aalbert Bredenoort,
           geboren op donderdag 12 maart 1812 te Heerde (buurtschap Hoorn), overleden op woensdag 11 januari 1882 te Heerde
           (buurtschap Hoorn), 69 jaar oud. Aalbert hertrouwde op donderdag 7 mei 1863 te Zwollerkerspel (gem. Zwolle) met Reintjen van
           Zwolle (1826, Zalk en Veecaten - 5 mei 1866, Heerde). Hij was timmerman.
                       Kinderen van Aalbert Bredenoort en Janna (Gerrits) Bijsterbosch:
                             1. Egberdina Bredenoort, geboren op dinsdag 18 augustus 1840 te Heerde.
                             
2. Gerrit Bredenoort, geboren op zondag 22 augustus 1841 te Heerde, overleden op vrijdag 17 december 1841 te Heerde,
                                   3 maanden oud.
                            
 3. Gerrigje Bredenoort, geboren op donderdag 26 januari 1843 te Heerde.
    
 3. Jan Bijsterbosch, geboren op zondag 11 augustus 1805 te Heerde, gedoopt op zondag 18 augustus 1805 te Heerde,
           overleden op zondag 13 januari 1839 te Heerde, 33 jaar oud.
    
 4. Albertje Bijsterbosch, geboren op zondag 2 december 1810 te Heerde, gedoopt op dinsdag 25 december 1810 te Heerde,
           overleden op dinsdag 3 november 1868 te Heerde, 57 jaar oud. Albertje trouwde op zaterdag 19 augustus 1837 te Heerde met
           Gerrit de Brake, zoon van Beert de Brake (1766 - 30 mei 1820) en Margrieta van Zalk (geb. 1 juni 1773 te Heerde), geboren op
           dinsdag 8 januari 1811 te Heerde, gedoopt op zondag 3 februari 1811 te Heerde, overleden op vrijdag 12 juni 1891 te Heerde,
           80 jaar oud. Hij was landbouwer.    

                        Kinderen van Gerrit de Brake en Albertje Bijsterbosch:
                             1. Beert de Brake, geboren op zondag 17 juni 1838 te Heerde.
                             
2. NN de Brake, levenloos geboren zoon op zaterdag 7 december 1839 te Heerde.
                            
 3. NN de Brake, levenloos geboren zoon op woensdag 8 juli1840 te Heerde.
                            
 4. Gerrit de Brake, geboren op donderdag 12 augustus 1841 te Heerde.
                             
5. Wicher de Brake, geboren op zondag 16 juni 1844 te Heerde, overleden op 9 maart 1873 te Heerde, 28 jaar oud. Hij was
                                   ongehuwd en winkelbediende.

                             
6. Gerritje de Brake, geboren op maandag 2 augustus 1847 te Heerde, overleden op dinsdag 8 mei 1860 te Heerde, 12 jaar oud.
                             
7. Hendrik Jan de Brake, geboren op vrijdag 12 april 1850 te Heerde.
                             8. Gerhardus de Brake, geboren op zondag 2 januari 1853 te Heerde.
                             
9. Albertus de Brake, geboren op dinsdag 4 september 1855 te Heerde, overleden op woensdag 16 juni 1875 te Heerde, 19 jaar
                                   oud. Hij was ongehuwd en landbouwer.

Roelof Jacobs Bijsterbosch, zoon van Jacob Roelofs Bijsterbosch en Albertje Gerrits, geboren in 1758 te Heerde, gedoopt op zondag 21 mei 1758 te Heerde, overleden op dinsdag 15 februari 1814 te Heerde (buurtschap Markluiden), 55 jaar oud, begraven op zaterdag 19 februari 1814 te Heerde. Roelof trouwde op zondag 2 maart 1788 te Heerde, ondertrouwdatum vrijdag 8 februari 1788 te Heerde, met Gargje Rutgers Steenbergen, geboren in 1761 te Heerde, gedoopt op zondag 29 november 1761 te Heerde, overleden op zondag 31 augustus 1828, 66 jaar oud.

Kinderen van Roelof Jacobs Bijsterbosch en Gargje Rutgers Steenbergen:

     1. Albertjen Roelofs Bijsterbosch, geboren op maandag 24 november 1788 te Heerde, gedoopt op zondag 30 november 1788
           te Heerde, overleden op dinsdag 1 maart 1864 te Heerde, 75 jaar oud. Albertjen trouwde op zondag 2 mei 1819 te Heerde met
           Jan Derks Koopman, zoon van Derk Willems Koopman en Janna Roelofs Riphagen, geboren op dinsdag 9 februari 1773 te
           Heerde, gedoopt op zondag 14 februari 1773 te Heerde, overleden op woensdag 11 november 1846 te Heerde, 73 jaar oud.
           Jan was eerder getrouwd met Albertje Jacobs Heideveld, beroep: kleermaker.
     
2. Geertruid Bijsterbosch, geboren op zaterdag 3 oktober 1789 te Heerde, gedoopt op zondag 11 oktober 1789 te Heerde,
           overleden op zaterdag 18 maart 1848 te Heerde (buurtschap Horsthoek), 58 jaar oud. Geertruid toruwde op zaterdag 28 oktober
           1815 te Heerde met Harm Jacobs Heideveld, zoon van Jacob Jacobs Heideveld en Fennigjen Harms, geboren op woensdag 24
           oktober 1787 te Heerde, overleden op zaterdag 13 december 1845 te Heerde (buurtschap Horsthoek), 58 jaar oud.
           Hij was landbouwer.
                       Kinderen van Harm Jacobs Heideveld en Geertruid Bijsterbosch:
                                         1. Roeloff Heideveld, geboren op dinsdag 14 januari 1817 te Heerde (buurtschap Markluiden).
                             
            2. Fenne Heideveld, geboren op zondag 10 oktober 1819 te Heerde.
                            
             3. Gergjen Heideveld, geboren op donderdag 4 oktober 1821 te Heerde.
                            
             4. Jacob Heideveld, geboren op maandag 30 augustus 1824 te Heerde.
                             
            5. Janna Heideveld, geboren op maandag 17 december 1827 te Heerde.
                             
            6. Hermiona Heideveld, geboren op donderdag 30 juni 1831 te Heerde.
    
 3. Hendrika Roelofs Bijsterbosch, geboren op donderdag 6 januari 1791 te Heerde, gedoopt op zondag 9 januari 1791
           te Heerde.

    
 4. Jacob Roelofs Bijsterbosch, geboren op zondag 1 april 1792 te Heerde, gedoopt op woensdag 4 april 1792 te Heerde,
           overleden omstreeks 1814 op een tocht naar/door Rusland, aangevangen in 1812.

     
5. Rutger Roelofs Bijsterbosch, geboren op zondag 20 oktober 1793 te Heerde, gedoopt op zondag 27 oktober 1793 te Heerde.
     
6. Rutger Bijsterbosch, geboren op woensdag 3 december 1794 te Heerde.
     
7. Aaltjen Bijsterbosch, geboren op maandag 7 maart 1796 te Heerde, gedoopt op zaterdag 12 maart 1796 te Heerde, overleden
           op zaterdag 13 april 1867 te Elburg, 71 jaar oud. Aaltjen trouwde op donderdag 25 juli 1833 te Elburg, ondertrouwdatum zondag
           14 juli 1833 te Elburg, met Jannes Hoeve, zoon van Jan Hoeve en Maria van Weluwen, geboren in 1802 te Elburg, gedoopt op
           donderdag 25 maart 1802 te Elburg, overleden op zaterdag 18 maart 1837 te Elburg, 34 jaar oud. Van beroep was hij dagloner.
                        Kind van Aaltjen Bijsterbosch uit een onbekende relatie:

                             1. Jacob Bijsterbosch, geboren op dinsdag 4 november 1823 te Heerde.
                        Kind van Jannes Hoeve en Aaltjen Bijsterbosch:
                             1. Jan Hoeve, geboren in 1835 te Elburg, ongehuwd overleden op vrijdag 24 oktober 1862 te Elburg, 26 of 27 jaar oud.
     8. Gerrit Bijsterbosch, geboren op donderdag 21 september 1797 te Heerde.
     
9. Niekus Bijsterbosch, geboren op dinsdag 23 oktober 1798 te Heerde.
   10. Antonij Bijsterbosch, geboren op vrijdag 24 januari 1800 te Heerde.
   
11. Janna Bijsterbosch, geboren op woensdag 23 december 1801 te Heerde, gedoopt op zondag 27 december 1801 te Heerde,
           overleden op vrijdag 28 maart 1890 te Elburg, 88 jaar oud, en aldaar begraven. Janna trouwde op donderdag 5 mei 1831 te Elburg
           met Hendrik Witter, zoon van Frederik Witter en Gerharda Koopman, geboren op maandag 26 november 1804 te Doornspijk,
           overleden op vrijdag 18 april 1851 te Elburg, 46 jaar ou, en aldaar begraven. Hij was landbouwer.

                       Kinderen van Janna Bijsterbosch uit een onbekende relatie:
                             1. Gerrit Bijsterbosch, geboren op donderdag 29 juli 1819 te Heerde, overleden op vrijdag 19 augustus 1842 te Heerde,
                                   23 jaar oud. Hij was boerenknecht.
                             
2. Roelof Bijsterbosch, geboren op dinsdag 8 augustus 1826 te Heerde.
                       Kinderen van Hendrik Witter en Janna Bijsterbosch:
                             1. Grada Witter, geboren in 1832 te Elburg.
                             
2. Aaltje Witter, geboren op woensdag 7 augustus 1833 te Elburg, overleden op donderdag 26 januari 1837 te Elburg,
                                   3 jaar oud.
                            
 3. Frederika Witter, geboren op wonesdag 30 september 1835 te Elburg, overleden op woensdag 18 november 1835
                                   te Elburg, 1 maand oud.
                            
 4. Frederik Witter, geboren op zondag 11 juni 1837 te Elburg.
                             
5. Aaltje Witter, geboren in 1840 te Elburg.
                             
6. Gerritje Witter, geboren in 1846 te Elburg.
   
12. Hendrikje Bijsterbosch, geboren op zondag 22 januari 1804 te Heerde, diezelfde dag gedoopt in Elburg, overleden in 1883,
           79 jaar oud. Hendrikje trouwde:
           (1) op vrijdag 20 februari 1835 te Elburg met Aart Weijenberg, geboren in 1811 te Elburg, overleden op dinsdag 28 april 1835
           te Elburg, 23 of 24 jaar oud. Hij was landbouwer.
             (2) op zaterdag 4 juni 1842 te Heerde met Jacob Bijsterbosch, zie aldaar.
                        Kinderen van Aart Weijenberg en Hendrikje Bijsterbosch:
                             1. Aartje Weijenberg, geboren 1935 te Elburg.

Jan Jacobs Bijsterbosch, zoon van Jacob Roelofs Bijsterbosch en Albertje Gerrits, geboren in 1768 te Heerde, gedoopt op zondag 5 juni 1768 te Heerde, overleden op donderdag 13 september 1838 te Heerde, 70 jaar oud. Jan trouwde op zondag 9 maart 1800 te Heerde, ondertrouwdatum zaterdag 8 februari 1800 te Heerde, met Berendina Gerrits Bredenoort, dochter van Gerrit Albertsz Bredenoort en Marrigje Roelofs Bijsterbosch, gedoopt op zondag 28 april 1771 te Heerde, overleden op zaterdag 4 februari 1815 te Heerde (buurtschap Markluiden), 43 jaar oud.
Notitie bij Jan Jacobs Bijsterbosch: in 1812 neemt hij de naam Bisterbosch aan. Hij is mede-eigenaar van een weiland in Markluiderbroek in 1835.

Kinderen van Jan Jacobs Bijsterbosch en Berendina Gerrits Bredenoort:

     1. Albertjen Bijsterbosch, geboren op zondag 17 mei 1801 te Epe, overleden op zondag 25 januari 1885 te Ep, 83 jaar oud. Zij
           trouwde op zaterdag 6 april 1833 te Epe met Derk Nijhof, geboren op woensdag 4 september 1799 te Epe, overleden op
           zaterdag 9 november 1878 te Epe, 79 jaar oud. Derk was weduwnaar van R. Riphagen. Hij was landbouwer.
               Kind van Derk Nijhof en Albertjen Bijsterbosch:
                             1. NN Nijhof, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 25 februari 1835 te Epe.
     
2. Gerrit Bijsterbosch, geboren op zondag 31 oktober 1802 te Epe.
    
 3. Jacob Bijsterbosch, geboren op zondag 22 juli 1804 te Epe.
    
 4. Margjen Bijsterbosch, geboren op zondag 9 augustus 1807 te Epe, overleden op zondag 4 juli 1841 te Herde, 33 jaar oud.
           Zij trouwde op donderdag 22 maart 1838 te Heerde met Gerrit Eilander, zoon van Steven Eilander en Teuntjen Teunissen Kolkert,
           geboren op maandag 18 augustus 1806 te Heerde, overleden op donderdag 20 juli 1843 te Heerde, 36 jaar oud. Gerrit hertrouwde
           op zaterdag 11 februari 1843 te Heerde met Janna van der Worp (1812 - 1892). Hij was dagloner.

               Kinderen van Gerrit Eilander en Margjen Bijsterbosch:
                             1. Teuntje Eilander, geboren op maandag 27 mei 1839 te Heerde, overleden op zondag 26 september 1841 te Heerde, 2 jaar oud.
                             
2. Berendina Eilander, geboren op zondag 28 februari 1841 te Heerde, overleden op maandag 20 december 1841 te Epe, 9 maanden oud.
     
5. Gerhardus Bijsterbosch, geboren op dinsdag 12 februari 1811 te Heerde.

Roelof Aarts Bijsterbosch, zoon van Aart Roelofs Bijsterbosch en Janna Gerrits, geboren in 1766 te Heerde, gedoopt op zondag 14 september 1766 te Heerde, overleden op zondag 5 september 1830 te Heerde, 63 jaar oud, begraven te Heerde. Op woensdag 2 september 1812 heeft hij de achternaam Bisterbosch aangenomen, aktenummer 53:

Hij trouwde op zondag 29 september 1799 te Heerde met Jantje Jacobs van Putten, dochter van Jacob Evers van Putten, ondertrouwdatum zaterdag 7 september 1799 te Heerde, geboren op zondag 17 november 1745 te Oene, overleden op vrijdag 27 januari 1815, 69 jaar oud, en Aaltjen Bessels, geboren te Wapenveld vóór 1762, overleden op woensdag 6 november 1799 te Heerde. Jantje Jacobs van Putten werd geboren op maandag 15 september 1777 te Wapenveld, gedoopt aldaar op zondag 21 september 1777, getuige Aaltjen Evers van Putten (moeder), en overleden op maandag 3 maart 1834 te Heerde, 56 jaar oud, begraven te Heerde.
Zie hieronder de trouwakte en de overlijdensakte van Roelof Aart:Kinderen van Roelof Aarts Bisterbosch en Jantje Jacobs van Putten:

     1. Aart Bijsterbosch, geboren op vrijdag 7 augustus 1801 te Heerde.
     2. Aaltjen Bijsterbosch, geboren op dinsdag 22 mei 1804 te Heerde, gedoopt op zondag 27 mei 1804 te Heerde, overleden op
           donderdag 12 december 1905, 1 jaar oud, begraven op zaterdag 14 december 1805 te Heerde.
     3. Jacob Bijsterbosch, geboren op zaterdag 13 februari 1808 te Heerde, gedoopt op zondag 21 februari 1808 te Heerde,
           overleden op 28 februari 1808 te Heerde, 15 dagen oud, begraven op dinsdag 1 maart 1808 te Heerde.

Arent Aarts Bijsterbosch, zoon van Aart Roelofs Bijsterbosch en Hendrikje Arents van Deventer, geboren in 1770 te Heerde, gedoopt op zondag 18 november 1770 te Heerde, overleden op vrijdag 26 juni 1807 te Heerde. Arent trouwde op maandag 13 mei 1799 te Heerde, ondertrouwdatum zondag 21 april 1799 te Heerde, met Teuntje Gijsberts Waterkamp, dochter van Gijsbert Egberts Waterkamp en Aaltjen Gerrits ten Hoope, geboren op vrijdag 2 juli 1773 te Heerde, gedoopt op zondag 4 juli 1773 te Heerde, overleden op zaterdag 2 mei 1829 te Heerde, 55 jaar oud, begraven te Heerde. Teuntje hertrouwde op zondag 4 december 1808 te Heerde met Derk Jans Motze (1783 - 1831).

Kinderen van Arent Aarts Bijsterbosch en Teuntje Gijsberts Waterkamp:

     1. Aart Arents Bijsterbosch, geboren op zaterdag 2 augustus 1800 te Heerde, gedoopt op zondag 10 augustus 1800 te Heerde,
           vroeg overleden.
     2. Aaltje Arents Bijsterbosch, geboren op donderdag 24 februari 1803 te Heerde, gedoopt op zondag 27 februari 1803 te Heerde,
           overleden op dinsdag 16 mei 1871 te Epe, 68 jaar oud. Aaltje trouwde:
           (1) op zaterdag 29 april 1826 te Epe met Jan de Weerd, zoon van Jan Gerrits de Weerd en Maria Berends, geboren op dinsdag
           19 juni 1798 te Nijbroek (gem. Voorst), gedoopt op zondag 24 juni 1798 te Nijbroek (gem. Voorst), overleden op maandag 13 april
           1835 te Epe, 36 jaar oud. Hij was timmerman.
           (2) op vrijdag 2 september 1836 te Epe met Jurrien Berghorst, zoon van Sebus Berghorst en Barta Kamphuis, geboren in 1807 te
           Heerde, overleden op zondag 29 januari 1854 te Epe, 46 of 47 jaar oud. Hij was landbouwer.

            Kinderen van Jan de Weerd en Aaltje Arents Bijsterbosch:
                 1. Jan de Weerd, geboren op maandag 20 november 1826 te Epe.
                 
2. Arend de Weerd, geboren op maandag 16 februari 1829 te Epe.
                
 3. Maria de Weerd, geboren op zondag 31 oktober 1830 te Epe.
                
 4. Teunis de Weerd, geboren op zaterdag 1 november 1834 te Epe.

            Kind van Jurrien Berghorst en Aaltje Arents Bijsterbosch:
                 1. Bartus Berghorst, geboren op maandag 16 januari 1837 te Epe.
     3. Aart Arents Bijsterbosch, geboren op vrijdag 29 november 1805 te Heerde, gedoopt op zondag 8 december 1805 te Heerde.

Gerrit Aarts Bijsterbosch, zoon van Aart Roelofs Bijsterbosch en Hendrikje Arents van Deventer, geboren op zaterdag 11 september 1773 te Heerde, gedoopt op zondag 12 september 1773 te Heerde, getuigen Geertje van Olst. Gerrit overleed vóór 1813. Hij trouwde:
(1)  op zondag 29 augustus 1802 te Heerde, ondertrouwdatum zaterdag 7 augustus 1802 te Heerde, met Maria Nahum, geboren op dinsdag 29 juni 1779 te Epe, dochter van Johan Michael Nahum en Maria Pannekoek, gedoopt op zondag 4 juli 1779 te Epe, overleden op woensdag 13 april 1808 te Heerde, begraven op dinsdag 19 april 1808 te Heerde,
(2)  op dinsdag 16 mei 1809 te Heerde , ondertrouwdatum zaterdag 29 april 1809 te Heerde, met Christina Hendriks, weduwe van Derk Willems, geboren op vrijdag 24 juni 1774 te Epe, dochter van Hendrik Tijmens en Janna Lamberts, gedoopt op zondag 26 juni 1774 te Epe, hertrouwde op zaterdag 9 april 1814 te Heerde met Giesbert Voerman (1745 - 1823), overleden op zaterdag 26 mei 1821 te Heerde (buurtschap Assendorp). Getuige overlijdensaangifte: Arent Bijsterbosch.

Kinderen van Gerrit Aarts Bijsterbosch en Maria Nahum:

     1. Philip Jacob Gerrits Bijsterbosch, geboren op zaterdag 5 februari 1803 te Heerde, gedoopt op zondag 13 februari 1803 te
           Heerde, getuige Maria Pannekoek.
     2. Hendrikje Gerrits Bijsterbosch, geboren op maandag 30 apri 1804 te Heerde, gedoopt op zondag 6 mei 1804 te Heerde,
           getuige Lubbigjen Aarts Bijsterbosch.
     3. Jacobje Gerrits Bijsterbosch, geboren op woensdag 23 december 1807 te Heerde, gedoopt op zondag 27 december 1807
           te Heerde, getuige Hendrika Eikenaar.

Kinderen van Gerrit Aarts Bijsterbosch en Christina Hendriks:

     1. Maria Bijsterbosch, geboren op vrijdag 23 maart 1810 te Oene (gem Epe), gedoopt op woensdag 4 april 1810 te Oene (gem. Epe), overleden op zaterdag 16 maart 1907 te Heerde (buurtschap Hoornerveen), 96 jaar oud. Maria trouwde op zaterdag 14 oktober 1837 te Heerde met Hendrik Plakmeijer, zoon van Roelof Tijmens Plakmeijer en Grietje Hendriks Kers, geboren op woensdag 26 augustus 1812 te Heerde, overleden op zaterdag 9 april 1881 te Heerde (buurtschap 'Zuppelt), 68 jaar oud. Hij was zandvormer.

            Kinderen van Hendrik Plakmeijer en Maria Bijsterbosch:
                 1. NN Plakmeijer, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 15 september 1838 te Heerde.
                 
2. Grietje Plakmeijer, geboren op donderdag 7 mei 1840 te Heerde.
                
 3. Stijne Plakmeijer, geboren op donderdag 5 mei 1842 te Heerde.
                
 4. NN Plakmeijer, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 23 november 1843 te Heerde.
                 
5. Roelof Plakmeijer, geboren op donderdag 27 februari 1845 te Heerde, overleden op dinsdag 23 mei 1848 te Heerde, 3 jaar oud.
                 6. Roelof Plakmeijer, geboren op donderdag 27 februari 1845 te Heerde.
                 
7. NN Plakmeijer, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 22 oktober 1846 te Heerde.
                
 8. Roelofje Plakmeijer, geboren op donderdag 29 juni 1848 te Heerde (buurtschap 't Zuppelt).
                
 9. NN Plakmeijer, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 29 september 1851 te Heerde.
               10. Gerritje Plakmeijer, geboren op woensdag 30 augustus 1854 te Heerde (buurtschap 't Zuppelt).
     2. Derk Bijsterbosch, geboren op maandag 20 mei 1811 te Oene (gem. Epe), gedoopt op zondag 2 juni 1811 te Oene.

Lubbigjen Aarts Bijsterbosch, dochter van Aart Roelofs Bijsterbosch en Hendrikje Arents van Deventer, geboren op zaterdag 21 september 1776 te Heerde, gedoopt op zondag 22 september 1776 te Heerde, getuige Jennigje Schilders, overleden op zaterdag 25 mei 1867 te Heerde, 90 jaar oud. Zij trouwde:
(1) op zondag 2 maart 1800 te Heerde, ondertrouwdatum zaterdag 8 februari 1800 te Heerde, met Egbert Gijsberts Waterkamp, geboren in 1764 te Heerde, gedoopt op zondag 2 september 1764 te Heerde, overleden op dinsdag 6 februari 1810 te Heerde, 46 jaar oud, begraven op vrijdag 9 februari 1810 te Heerde.

(2) op dinsdag 1 januari 1811 te Heerde, ondertrouwdatum zaterdag 15 december 1810 te Heerde, met Egbert Keijzer, zoon van Klaas Egberts Keizer en Bijgjen Jans Kers, geboren op zaterdag 10 november 1781 te Heerde, gedoopt op zondag 11 november 1781 te Heerde, overleden op woensdag 4 maart 1857 te Heerde, 75 jaar oud. hij was een boerenknecht.

Kinderen van Lubbigjen Aarts bijsterbosch en Egbert Gijsberts Waterkamp:

     1. Aaltje Waterkamp, geboren op maandag 8 december 1800 te Heerde.
     
2. Hendrikjen Waterkamp, geboren op woensdag 4 augustus 1802 te Heerde.
    
 3. Gijsbert Waterkamp, geboren op zondag 6 november 1803 te Heerde, gedoopt op zondag 13 november 1803 te Heerde.
    
 4. Aartje Waterkamp, geboren op zondag 25 mei 1806 te Heerde.
     
5. Christina Waterkamp, geboren op woensdag 23 november 1808 te Heerde, gedoopt op zondag 11 december 1808 te Heerde.

Roelof Abels Bijsterbosch, zoon van Abel Roelofs Bijsterbosch en Bartje Teunis van Putten, geboren in 1766 te Heerde, gedoopt op zondag 13 april 1766 te Heerde, overleden op zondag 7 augustus 1814 te Heerde, 48 jaar oud, begraven op woensdag 10 augustus 1814 te Heerde. Hij trouwde op zondag 21 maart 1802 te Heerde, ondertrouwdatum zaterdag 27 februari 1802 te Heerde, met Hendrikje Aarts van den Bosch, dochter van Aart Lamberts van den Bosch en Gergjen Egberts Keijzer, geboren op donderdag 8 januari 1778 te Heerde,gedoopt op zondag 11 januari 1778 te Heerde, overleden op dinsdag 20 mei 1845 te Heerde, 67 jaar oud, begraven te Heerde. Hendrikje hertrouwde op vrijdag 28 juli 1815 te Heerde met Gerrit Evers Ridderbroek (1792 - 1845). Van beroep was Roelof boerenknecht.

Timen Abels Bijsterbosch, zoon van Abel Roelofs Bijsterbosch en Bartje Teunis van Putten, geboren op woensdag 7 augustus 1776 te Heerde, gedoopt op zondag 11 augustus 1776 te Heerde, overleden op zondag 29 juni 1856 te Heerde, 79 jaar oud. Beroep: landbouwer. Timen trouwde op zondag 20 mei 1810 te Heerde, ondertrouwdatum zaterdag 28 april 1810 te Heerde, met Geertjen Jacobs Draaijer, dochter van Jacob Hendriks Draaijer en Aaltjen Keijzer, geboren op dinsdag 2 oktober 1787 te Heerde, gedoopt op zondag 7 oktober 1787 te Heerde, overleden op 20 februari 1869 te Heerde, 81 jaar oud.

Kinderen van Timen Abels Bijsterbosch en Geertje Jacobs Draaijer:

     1. Abel Bijsterbosch, geboren op zaterdag 20 april 1811 te Heerde, gedoopt op zondag 28 april 1811 te Heerde, overleden op
           maandag 4 december 1837 te Heerde, 26 jaar oud.
     
2. Aartje Bijsterbosch, geboren op zondag 27 december 1812 te Heerde.
    
 3. Jacob Bijsterbosch, geboren op donderdag 1 december 1814 te Heerde.
    
 4. Teunis Bijsterbosch, geboren op woensdag 27 november 1816 te Heerde.
     
5. Bert Bijsterbosch, geboren op dinsdag 18 mei 1819 te Heerde.
     6. Grietjen Bijsterbosch, geboren op donderdag 1 november 1821 te Heerde.
     
7. Roelof Bijsterbosch, geboren op donderdag 17 juni 1824 te Heerde, overleden op 20 september 1910 te Heerde (buurtschap
           Hoornerveen), 86 jaar oud en ongehuwd.
    
 8. Hendrik Bijsterbosch, geboren op zondag 24 september 1826 te Veessen (gem. Heerde).
    
 9. Leentje Bijsterbosch, geboren op maandag 2 maart 1829 te Heerde.

Jan Claas Bijsterbosch, zoon van Claas Roelofs Bijsterbosch en Grietjen Derks Bakker, geboren op woensdag 11 augustus 1784 te Heerde, geboren op zondag 15 augustus 1784 te Heerde, overleden op donderdag 21 november 1867 te Heerde, 83 jaar oud. Hij was landbouwer. Jan trouwde op zaterdag 5 september 1835 te Heerde met Teuntje Jans van den Bosch, dochter van Jan Jannes van den Bosch en Hendrikje Jans, weduwe van Reinder van 't Geregt, geboren op zondag 21 mei 1780 te Hattem, gedoopt op woensdag 24 mei 1780 te Hattem, overleden op donderdag 22 juni 1843 te Heerde, 63 jaar oud.

Klaas Jacobs Bijsterbosch, zoon van Jacob Claassen Bijsterbosch en Wichertje Jans Bouwmeester, geboren in 1782 te Hattem, gedoopt op zondag 12 mei 1782 te Hattem, overleden op zondag 22 april 1849 te Oene (gem. Epe), 66 jaar oud. Hij woonde op 't Hul, onder Ede. Klaas trouwde op zondag 26 maart 1809 te Epe, ondertrouwdatum donderdag 2 maart 1809 te Epe, met Lubberta Geurts Knippenberg, geboren op vrijdag 1 juni 1787 te Epe, gedoopt op 3 juni 1787 te Epe, overleden op zondag 25 november 1866 te Oene, 79 jaar oud.

Kinderen van Klaas Jacobs Bijsterbosch en Lubberta Geurts Knippenberg:

     1. Jacob Bijsterbosch, geboren op zaterdag 12 augustus 1809 te Epe.
     
2. Gerrit Biesterbosch, geboren op maandag 8 februari 1813 te Oene (gem. Epe).
    
 3. Wicher Biesterbosch, geboren op vrijdag 31 mei 1816 te Oene (gem Epe).
    
 4. Johannes (Jannes) Bijsterbosch, geboren op dinsdag 29 september 181 te Epe.
     
5. Timen Bijsterbosch, geboren op zaterdag 18 november 1820 te Oene (gem. Epe), overleden op dinsdag 27 oktober 1835
           te Epe, 14 jaar oud.
     6. Rijk Bijsterbosch, geboren op woensdag 9 oktober 1822 te Oene, overleden op dinsdag 15 oktober 1822, 6 dagen oud.
     
7. Rijkje Bijsterbosch, geboren op zondag 2 november 1823 te Oene, overleden op zaterdag 20 december 1823 te Oene,
           1 maand oud.
    
 8. Lubberta Bijsterbosch, geboren op zondag 12 december 1824 te Oene (gem. Epe).
    
 9. Gerritje Bijsterbosch, geboren op vrijdag 13 februari 1829 te Oene (gem. Epe).

Jan Jacobs Bijsterbosch, zoon van Jacob Claassen Bijsterbosch en Wichertje Jans Bouwmeester, geboren op vrijdag 16 december 1785 te Doornspijk, overleden op donderdag 10 mei 1866 te Epe, 80 jaar oud.
LET OP: Jan wordt ook Jan van Dragt genoemt. Nageslacht in Twello / Voorst noemt zich "van Vemde", naar het buurtschap te Epe.
Jan trouwde op vrijdag 21 november 1817 te Epe met Aaltje Aarts Visch, geboren op zondag 29 januari 1792 te Epe, gedoopt op zondag 5 februari 1792 te Epe, overleden op woensdag 12 oktober 1864, 72 jaar oud.

Kinderen van Jan Jacobs Bijsterbosch en Aaltje Aarts Visch:

     1. Jacob van Dragt (Bijsterbosch), geboren op maandag 9 februari 1818 te Epe, overleden op vrijdag 4 mei 1838 te Zutphen.
           Hij was landbouwer en ongehuwd.
     
2. Aart van Vemde (Bijsterbosch), geboren op woensdag 3 november 1819 te Epe.
    
 3. Hermen Bijsterbosch, geboren op maandag 30 juli 1821 te Epe, ongehuwd overleden op zondag 42 januari 1858, 36 jaar oud.
    
 4. Wichertje Bijsterbosch, geboren op zaterdag 9 augustus 1823 te Epe.
     
5. Trijntje Bijsterbosch, geboren op dinsdag 12 juli 1825 te Epe.
     6. Willempje Bijsterbosch, geboren op zaterdag 13 oktober 1827 te Epe, overleden op zondag 20 februari 1831 te Epe, 3 jaar oud.
     
7. Aalt Bijsterbosch, geboren op maandag 10 augustus 1829 te Epe, overleden op zaterdag 17 augustus 1833, 4 jaar oud..
    
 8. Peter Bijsterbosch, geboren op maandag 10 augustus 1829 te Epe, overleden op woensdag 30 januari 1833 te Epe, 3 jaar oud.
    
 9. Jannetje Bijsterbosch, geboren op zondag 13 mei 1832 te Epe.
     10. Aaltje Biesterbosch, geboren op woensdag 18 juni 1834 te Epe.
     11. Hendrik Biesterbosch, geboren op vrijdag 27 januari 1837 te Epe.
     
12. Jacob Bijsterbosch, geboren op zaterdag 8 augustus 1840 te Epe.

Gerrit Jan Bijsterbosch, zoon van Jacob Claassen Bijsterbosch en Wichertje Jans Bouwmeester, geboren op zaterdag 8 oktober 1791 te Epe, gedoopt op zondag 16 oktober 1791 te Epe, overleden op woensdag 27 september 1865 te Epe, 73 jaar oud. Hij was een boerenknecht en trouwde:
(1) op vrijdag 25 augustus 1815 te Epe met Janna Hendriks van Essen (ook wel van den Breken genoemd!), geboren op woensdag 15 april 1795 te Heerde, overleden op zondag 11 oktober 1840 te Epe, 45 jaar oud,
(2) op zaterdag 16 juni 1842 te Epe met Aaltje Bos, geboren op zaterdag 19 november 1814 te Epe, overleden op donderdag 27 december 1877 te Epe, 63 jaar oud.

Kinderen van Gerrit Jan Bijsterbosch en Janna Hendriks van Essen:

     1. Wichertje Bijsterbosch, geboren op maandag 25 december 1815 te Heerde (buurtschap Markluiden).
     
2. Hendrik van Vemde - Bijsterbosch, geboren op maandag 31 augustus 1818 te Epe.
    
 3. Jacob Bijsterbosch, geboren op zaterdag 27 april 1822 te Heerde, overleden op maandag 19 januari 1829 te Heerde, 6 jaar oud.

Kinderen van Gerrit Jan Bijsterbosch en Aaltje Bos:

    
 1. Jacob Bijsterbosch, geboren op zondag 9 juli 1843 te Epe.
     
2. Klaasje Bijsterbosch, geboren op zondag 22 augustus 1847 te Epe, overleden op maandag 30 april 1849 te Epe, 1 jaar oud.
     3. Klaasje Bijsterbosch, geboren op vrijdag 27 september 1850 te Epe, overleden op 28 februari 1857 te Epe, 6 jaar oud.

Jacob Gerrits Bijsterbosch, zoon van Gerrit Hendriks Bijsterbosch en Willemina Jacobs van Emst, geboren op maandag 6 augustus 1781 te Epe, gedoopt op zondag 12 augustus 1781 te Epe, getuige Grietje Jacobs van Emst, overleden op woensdag 2 februari 1831 te Epe (buurtschap Dijkhuizen), 49 jaar oud. Hij was landbouwer. Jacob trouwde op zaterdag 8 mei 1819 te Epe met Luitje Hendriks Vosselman, dochter van Hendrik Jacobs Vosselman en Wijntje Jacobs van Emst, geboren op woensdag 7 november 1792 te Epe, gedoopt op zondag 11 november 1792 te Epe, overleden op woensdag 20 februari 1889 te Epe, 96 jaar oud.

Kinderen van Jacob Gerrits Bijsterbosch en Luitje Hendriks Vosselman:

     1. Willemina Bijsterbosch, geboren op zaterdag 10 augustus 1822 te Epe, overleden op donderdag 29 augustus 1822 te Epe, 19 dagen oud.
     
2. Willemina Bijsterbosch, geboren op vrijdag 2 juli 1824 te Epe.
     3. Weintje Bijsterbosch, geboren op zondag 11 maart 1827 te Epe.

Johannes Hermanus Bijsterbosch, zoon van Hendricus Jansz Biesterbosch en Machteld Petronella van Limburgh, geboren op vrijdag 18 oktober 1793 te Oosterwolde (Gld.). gedoopt op zondag 27 oktober 1793 te Oosterwolde, getuige Maria Bijsterbosch, overleden op donderdag 27 september 1838 te Kampen, 44 jaar oud. Johannes schreef zich in als student medicijnen te Harderwijk op donderdag 26 september 1811 en melde zich in 1818 aan als lid van het drapeniersgilde. Hij toruwde op woensdag 3 juni 1835 te Kampen met Geertruida van den Berg, geboren op vrijdag 28 februari 1812, overleden op zaterdag 18 maart 1899 te Kampen, 87 jaar oud, begraven op woensdag 22 maaart 1899 te Kampen. Na Johannes overlijden hertrouwde Geertruida met Peter Abrahams Teune.

Kind van Johannes Hermanus Bijsterbosch en Geertruida van den Berg:

     1. Magdalena Petronella Bijsterbosch, geboren op donderdag 31 mei 1838 te Kampen.

Hermanus Johannes Bijsterbosch, zoon van Hendricus Jansz Biesterbosch en Machteld Petronella van Limburgh, geboren op donderdag 28 januari 1796 te IJsselmuiden, gedoopt op zondag 7 februari 1796 te IJsselmuiden, overleden op zondag 17 juni 1827 te Kampen, 31 jaar oud. Hij was raadslid, en daarna secretaris van Kampen. Hij trouwde op vrijdag 26 april 1816 te Kampen met Catharina Elisabeth Nuis, geboren in 1792 te Kampen, gedoopt op zondag 25 november 1792 te Kampen, overleden op 16 november 1871 te Kampen, bijna 79 jaar oud.

Kind van Hermanus Johannes Bijsterbosch en Catharina Elisabeth Nuis:

     1. Henricus Otto Bijsterbosch, geboren op donderdag 22 mei 1817 te Kampen.

Jurjen Nicolaas Bijsterbos, zoon van Willem Bijsterbosch en Catharina van Berkum, geboren op woensdag 26 oktober 1768 te Kampen, gedoopt op zondag 30 oktober 1768 te Kampen, overleden op 17 november 1838 te Kampen, 70 jaar oud. Hij was advocaat, wethouder te Kampen, lid van de Provinciale Staten van Overijssel. Hij bezat een groot herenhuis met tuin, koetshuis en sta, aan de Burgwal, wijk 4 nr. 97 te Kampen, welke na zijn overlijden openbaar te koop wordt aangeboden maar het hoogste bod van ƒ4.500 van Nicolaas Plomp werd niet geaccepteerd. Jurjen trouwde op dinsdag 13 december 1791 te Kampen met Maria Johanna de Vriese, geboren op vrijdag 24 april 1772 te Zwartsluis, gedoopt op zondag 26 april 1772 te Zwartsluis, overleden op maandag 31 oktober 1825 te Kampen, 53 jaar oud.

Kinderen van Jurjen Nicolaas Bijsterbos en Maria Johanna de Vriese:

     1. Willem Bijsterbos, geboren op vrijdag 6 december 1793 te Kampen.
     2. Maria Catharina Bijsterbos, geboren op vrijdag 25 september 1795 te Kampen.
     3. Cornelis Johannes Bijsterbos, geboren op zondag 28 mei 1791 te Kampen, gedoopt op zondag 4 juni 1797 te Kampen,
           overleden op vrijdag 5 april 1805 te Kampen, 7 jaar oud, begraven op dinsdag 9 april 1805 te Kampen.
     4. Femmelia Helena Bijsterbos, geboren op zaterdag 15 november 1800 te Kampen, gedoopt op woensdag 26 november
           1800 te Kampen, overleden op maandag 7 november 1803 te Kampen, 2 jaar oud, begraven op 10 november 1803 te Kampen.
 
    5. Cornelis Johannes Bijsterbos, geboren op donderdag 29 augustus 1805 te Kampen, gedoopt in de Walenkerk op
           donderdag 29 augustus 1805 te Kampen, overleden op mandag 9 januari 1826 te Kampen, 20 jaar oud. Can beroep was hij
           advocaat, archivaris en lid van de raad van Kampen
.
 
    6. Nicolaas Berkum Bijsterbos, geboren op zaterdag 7 februari 1807 te Kampen, gedoopt op zondag 22 februari 1807 te
           Kampen, overleden op zaterdag 1 mei 1869 te Kampen, 62 jaar oud.
     7. Femmelia Helena Bijsterbos, geboren op vrijdag 4 augustus 1809 te Kampen, gedoopt op zondag 3 september 1809 te
           Kampen, overleden op woensdag 18 april 1810, 8 maanden oud, begraven op zaterdag 21 april 1810 te Kampen.
     8. Nicolaas Bijsterbos (Ridder), geboren op woensdag 2 oktober 1811 te Kampen, gedoopt op zondag 27 oktober 1811 te
           Kampen, overleden op maandag 15 mei 1826 te Kampen, 14 jaar oud.
     9. Johannes Christiaan Bijsterbos, geboren op dinsdag 16 augustus 1814 te Kampen, gedoopt op zondag 18 september
           1814 te Kampen, overleden op donderdag 13 oktober 1898 te Zwolle, 84 jaar oud. Van beroep was hij Luitenant ter Zee en
           Belastingontvanger. Hij was van 1850 tot 1861 en van 1882 tot 1885 lid van de Provinciale Staten van Overijssel, van 1852
           tot 1861 lid van de Gedeputeerde Staten van Overijssel, van 1861 tot 1875 Griffier van de Provinciale Staten, werd in 1857
           benoemd tot Ridder der Nederlandse Leeuw en werd de oprichter en eerste voorzitter vaan de vereniging tot beoefening van
           het Overijsselse Recht en Geschiedenis.

Nicolaas van Bijsterbosch (Berkum), zoon van Willem Bijsterbosch en Catharina van Berkum, geboren op maandag 11 november 1771 te Kampen, gedoopt op woensdag 13 november 1771 te Kampen, overleden op donderdag 13 december 1855 te Kampen, 84 jaar oud. Hij was belastingcontroleur. Nicolaas trouwde op maandag 23 september 1793 te Kampen, ondertrouwdatum vrijdag 6 september 1793 te Kampen, met Aleyda Johanna Stennekens, geboren op zaterdag 6 mei 1775 te Kampen, gedoopt op woensdag 10 mei 1775 te Kampen, overleden in 1851 te Kampen, 76 jaar oud, begraven op 6 november 1851 te Kampen.

Kinderen van Nicolaas van Bijsterbosch en Aleyda Johanna Stennekens:

     1. Catharina Wilhelmina van Bijsterbosch (Berkum), geboren op dinsdag 5 november 1811 te Kampen.
     2. Gerrit Jan van Berkum (Bijsterbosch), geboren op maandag 8 november 1813 te Kampen.
     3. Geertruid van Berkum (Bijsterbosch), geboren op donderdag 15 december 1814 te Kampen.
     4. Willem van Berkum (Bijsterbosch), geboren op donderdag 13 november 1817 te Kampen.

Jacob Biesterbos, zoon van van Klaas Biesterbos en Maartje van den Burgwal, geboren ca. 1820 te Uitgeest. Hij was arbeider. Jacob trouwde:
(1) op zondag 25 augustus 1839 te Uitgeest met Stijntje van Lith, geboren ca. 1816 te Uitgeest.
(2) op zondag 3 november 1861 te Uitgeest met Marritje Andriessen, geboren ca. 1823.

Kinderen van Jacob Biesterbos en Stijntje van Lith:

     1. Maartje Biesterbos, geboren ca. 1840 te Uitgeest.
     2. Sijgje Biesterbos, geboren op zondag 1 september 1844 te Uitgeest.
     3. Anna Biesterbos, geboren op zaterdag 24 augustus 1850 te Uitgeest.

Marten (Maarten) Biesterbos, zoon van van Klaas Biesterbos en Maartje van den Burgwal, geboren ca. 1824 te Zijpe (NH). hij was arbeider en trouwde op zondag 3 november 1844 te Uitgeest met Aaltje Kooij, dochter van Cornelis Kooij en Aafje Pott, geboren ca. 1823 te Zijpe (NH).

Kinderen van Marten (Maarten) Biesterbos en Aaltje Kooij:

     1. Klaas Biesterbos, geboren op donderdag 4 september 1845 te Zijpe (NH).
     2. Cornelis Biesterbos, geboren op zondag 2 januari 1848 te Zijpe (NH), op Oude Sluis.
     3. Aafje Biesterbos, geboren ca. 1851 te Uitgeest.
     4. Maartje Biesterbos, geboren ca. 1853 te Uitgeest.
 
    5. Anna Biesterbos, geboren ca. 1856 te Uitgeest.

Generatie 11

Jacobus Biesterbos, zoon van van Jacobus Biesterbos en Hilligjen Kruimink, geboren op woensdag 16 juli 1794 te Kampen, overleden in 1831 te Kampen, 36 of 37 jaar oud. Hij was schipper. Jacobus trouwde op donderdag 13 november 1823 te Kampen met Machteld Denekamp, geboren op dinsdag 12 februari 1799 te Doornspijk, overleden in 1863 te Kampen, 63 of 64 jaar oud. Zij hertrouwde later op vrijdag 17 mei 1833 te Kampen met Herman Hendrik Bonneke (*1797).

Kinderen van Jacob Biesterbos en Machteld Denekamp:

     1. Hilligjen Biesterbos, geboren op vrijdag 22 oktober 1824 te Kampen.
     2. Janna Biesterbos, geboren op dinsdag 5 september 1826 te Kampen.
     3. Jancob Annes Biesterbos, geboren op zondag 1 februari 1829 te Kampen.

Roelof Biesterbos, zoon van van Jacobus Biesterbos en Hilligjen Kruimink, geboren op donderdag 25 augustus 1802 te Kampen, overleden op vrijdag 6 maart 1891 te Kampen, 87 jaar oud; hij was bakker. Hij toruwde op donderdag 21 augustus 1828 te Kampen met Merrigjen Gerrits van der Werf, geboren op woensdag 13 november 1799 te Kampen.

     1. Klaziena Biesterbos, geboren op vrijdag 13 augustus 1830 te Kampen.
     2. Miena Biesterbos, geboren op donderdag 28 maart 1833 te Kampen
     3. Jacobus Biesterbos, geboren op dinsdag 2 september 1834 te Kampen.
     4. Gerritdina Biesterbos, geboren in 1839 te Kampen.

Jan Biesterbos, zoon van van Jacobus Biesterbos en Hilligjen Kruimink, geboren op zondag 3 maart 1811 te Kampen; hij was schippersknecht. Jan trouwde:
(1) op zondag 11 maart 1838 te Kampen met Geziena (Geesken) van Nunspeet (op 10 januari 1842 benoemd tot universele erfgename van Jan), geboren op zondag 27 maart 1796 te Kampen. Geesjen is overleden in 1848 te Kampen, 51 of 52 jaar oud.
(2) op donderdag 22 november 1849 te Olst met Johanna Antonetta Wilhelmina Petronella Worch, geboren in 1814 te Olst, overleden in 1889 te Kampen, 74 of 75 jaar oud.

Johannes Pieter Biesterbos, zoon van Albertus Biesterbos en Catharina Margaretha de Jong, geboren op maandag 5 juli 1802 te Amersfoort, gedoopt op woensdag 4 augustus 1802 te Amsterdam door pastor Dionysius Bredero (1752 - 1813) in de Noorderkerk, overleden op maandag 21 maart 1864 te Amersfoort, 61 jaar oud. Johannes trouwde op donderdag 5 juli 1832 te Amersfoort met Wilhelmina Petronella Jacoba Gockinga.

 

Aart Bijsterbosch, zoon van Roelof Aarts Bijsterbosch en Jantje Jacobs van Putten, geboren op vrijdag 7 augustus 1801 te Heerde, gedoopt op zondag 16 augustus 1801 te Heerde, getuige Janna Jacobs van Putten, overleden op woensdag 24 februari 1875 te Heerde (buurtschap Hoorn), 73 jaar oud. Hij was landbouwer. Hij trouwde op zaterdag 21 november 1835 te Heerde met Maria Masselis, zie HIER de trouwakte, een vondelinge te Amsterdam, gevonden op dinsdag 1 september 1801 te Amsterdam - zie het bericht hieronder, hoewel daar zaterdag staat, gedoopt op zaterdag 21 november 1801 te Amsterdam, overleden op maandag 22 september 1884 te Wapenveld, 83 jaar oud.

    


Maria Masselis trouwde eerder op vrijdag 7 februari 1823 te Hattem met Gerrit Gerritsz Drajer, geboren op zondag 29 september 1793 te Hattem, overleden op maandag 27 juni 1831 te Heerde, 38 jaar oud, zoon van Gerrit Gerrits Drajer en Grietjen de Haan.

           Kinderen van Gerrit Drajer en Maria Masselis:
                 1. Gerrit Drajer, geboren op dinsdag 7 september 1824 te Hattem of Heerde, overleden op zaterdag 4 augustus 1883 te
                       Utrecht, 58 jaar oud. Hij trouwde op zaterdag 3 november 1855 te Heerde met Hendrikje Burgmeier.
                 2. Grietje Draaijer, geboren op zondag 8 juni 1828 te Heerde, overleden op maandag 7 september 1903 te Wapenveld-Heerde,
                       75 jaar oud. Zij trouwde op zaterdag 28 november 1857 te Heerde met Jacob Dul.
                 3. Maria Draaijer, geboren op zaterdag 2 april 1831 te Heerde, overleden op dinsdag 20 januari 1903 te Heerde (buurtschap
                       Hoorn), 69 jaar oud. Zij trouwde op zaterdag 27 februari 1858 te Heerde met Wicher Rorije.

Kinderen van Aart Bijsterbosch en Maria Masselis:

     1. Reintje Bijsterbosch, geboren op dinsdag 29 maart 1836 te Heerde, overleden op woensdag 2 maart 1910 te Heerde, 73 jaar
           oud. Zij trouwde (1) op zaterdag 2 februari 1861 te Heerde met Gerrit Liefers, en (2) op dinsdag 2 januari 1894 met Marten IJzerman.
     2. Jantje Bijsterbosch, geboren op zaterdag 24 februari 1838 te Heerde, overleden op zondag 4 juni 1916 te Heerde, 78 jaar oud.
           Hij trouwde op zaterdag 6 februari 1869 te Heerde met Willem Meijer.
     3. Aaltje Bijsterbosch, geboren op dinsdag 24 november 1840 te Heerde, overleden op donderdag 12 december 1912 te Heerde (?),
           72 jaar oud. Zij trouwde op maandag 25 september 1865 te Heerde met Egbert Langenberg.
     4. Jacob Bijsterbosch, geboren op donderdag 8 juni 1843 te Heerde, overleden op zondag 4 juni 1933 te Heerde, 89 jaar oud. Hij
           trouwde (1) op donderdag 5 maart 1868 te Heerde met Jennigje Stijf, en (2) op zaterdag 24 maart 1906 met Berendina Brinkhuis.
     5. Arent Bijsterbosch, geboren op zondag 15 maart 1846 te Wapenveld.

Rutger Bijsterbosch, zoon van Roelof Jacobs Bijsterbosch en Gargje Rutgers Steenbergen, geboren op woensdag 3 december 1794 te Heerde, gedoopt op zondag 7 december 1794 te Heerde, overleden op woensdag 10 januari 1872 te Heerde, 77 jaar oud. Hij was landbouwer. Rutger trouwde op vrijdag 8 mei 1829 te Heerde met Aaltjen Sarris Visser, dochter van Sarris Hendriks Visser en Beertjen Gijsberts Waterkamp, geboren op zondag 7 januari 1798 te Epe, overleden op maandag 14 januari 1867 om 07:00 uur te Heerde (buurtschap Markluiden); overlijdensaangifte-getuigen: Michiel Nabuur en Albert Fransen.

Kinderen van Rutger Bijsterbosch en Aaltje Sarris Visser:

     1. Roelof Bijsterbosch, geboren op woensdag 3 maart 1830 te Heerde.
     2. Sarrissina Bijsterbosch, geboren op donderdag 30 oktober 1834 te Heerde.
     3. Gerrit Bijsterbosch, geboren op woendag 30 maart 1836 te Heerde.

Gerrit Bijsterbosch, zoon van Roelof Jacobs Bijsterbosch en Gargje Rutgers Steenbergen, geboren op donderdag 21 september 1797 te Heerde, gedoopt op zondag 24 september 1797 te Heerde, overleden op zondag 18 juni 1865 te Wapenveld- gem. Heerde, 67 jaar oud. Hij was boerenknecht. Gerrit trouwde op zaterdag 10 juni 1826 te Heerde Hendrina Klomp, dochter van Berend Berends Klomp en Maria Dirks Vinke, geboren op donderdag 21 april 1803 te Veessen - gem. Heerde, gedoopt op zondag 24 april 1803 te Heerde, overleden op zaterdag 5 december 1863 te Wapenveld, 60 jaar oud.

Kinderen Gerrit Bijsterbosch en Hendrina Klomp:

     1. Roelof Bijsterbosch, geboren op zaterdag 2 december 1826 te Heerde.
     2. Maria Bijsterbosch, geboren op donderdag 4 december 1828 te Heerde.
     3. Gerrit Bijsterbosch, geboren op zaterdag 12 februari 1831 te Heerde.
     4. Berend Bijsterbosch, geboren op vrijdag 23 augustus 1833 te Heerde.
 
    5. Jacob Bijsterbosch, geboren op vrijdag 26 februari 1836 te Heerde.
 
    6. Jan Bijsterbosch, geboren op maandag 12 november 1838 te Heerde.
     7. Gerrigje Bijsterbosch, geboren op donderdag9 december 1841 te Heerde.
     8. Hendrik Bijsterbosch, geboren op zaterdag 30 maart 1844 te Heerde, ongehuwd overleden op donderdag 14 november 1878 te
           Heerde (buurtschap Werven), 34 jaar oud.
     9. Rutger Bijsterbsoch, geboren op donderdag 15 oktober 1846 te Heerde (buurtschap Markluiden).

Niekus Bijsterbosch, zoon van Roelof Jacobs Bijsterbosch en Gargje Rutgers Steenbergen, geboren op dinsdag 23 oktober 1798 te Heerde, gedoopt op zondag 28 oktober 1798 te Heerde, overleden op zondag 16 maart 1879 te Heerde (buurtschap Markluiden), 80 jaar oud; hij was landbouwer en Nederduits gereformeerd. Niekus trouwde:
(1) op zaterdag 5 december 1829 te Heerde met Christina Sarris Visser, dochter van Sarris Hendriks Visser en Beertjen Gijsberts Waterkamp, geboren op vrijdag 29 januari 1802 te Heerde, gedoopt op zondag 31 januari 1802 te Heerde, overleden op zaterdag 8 januari om 01:00 uur 1842 te Heerde (buurtschap Markluiden), 39 jaar oud. Christina was weduwe van Gerrit Viege (1797 - 1823) met wie zij op zaterdag 3 mei 1823 te Heerde trouwde.
(2) op maandag 29 april 1844 te Heerde met Geertjen Hanekamp, dochter van Albert Hanekamp en Janna Willems van 't Hul, geboren op zondag 8 december 1822 te Epe, overleden op zondag 9 juni 1861 te Heerde (buurtschap Markluiden), 38 jaar oud.

Kinderen van Niekus Bijsterbosch en Christina Sarris Visser:

     1. Gerrigje Bijsterbosch, geboren op donderdag 25 maart 1830 te Heerde, overleden op donderdag 8 november 1832 te Heerde,
           2 jaar oud.
     2. Sarrisina Bijsterbosch, geboren op zondag 4 maart 1832 te Heerde.
     3. Gerrit Bijsterbosch, geboren op dinsdag 26 augustus 1834 te Heerde.
     4. Roelof Bijsterbosch, geboren op woensdag 1 februari 1837 te Heerde.
 
    5. Jacob Bijsterbosch, geboren op donderdag 13 augustus 1840  te Heerde.

Kinderen van Niekus Bijsterbosch en Geertjen Hanekamp:

     1. Nikus Bijsterbosch, geboren op woensdag 17 september 1845 te Heerde (buurtschap Markluiden).
     2. Toon Bijsterbosch, geboren op woensdag 19 juli 1848 te Heerde (buurtschap Markluiden), ongehuwd overleden op dinsdag
           4 januari 1870 te Arnhem. Hij was landbouwer.
     3. Janna Bijsterbosch, geboren op woensdag 18 december 1850 te Heerde (buurtschap Markluiden).
     4. Albert Bijsterbosch, geboren op maandag 21 februari 1853 te Heerde (buurtschap Markluiden), overleden op zondag 27 februari
           1853 te Heerde, 6 dagen oud.
 
    5. Christina Bijsterbosch, geboren op dinsdag 27 maart 1855 te Heerde (buurtschap Markluiden), overleden op donderdag 28
           oktober 1858 te Heerde, 3 jaar oud
.
 
    6. Willem Bijsterbosch, geboren op dinsdag 13 oktober 1857 te Heerde (buurtschap Markluiden).
     7. Ruth Bijsterbosch, geboren op zaterdag 13 april 1861, overleden op vrijdag 6 december 1861 te Heerde, 7 maanden oud.

Antonij Bijsterbosch, zoon van Roelof Jacobs Bijsterbosch en Gargje Rutgers Steenbergen, geboren op vrijdag 24 januari 1800 te Heerde, gedoopt op zondag 2 februari 1800 te Heerde, overleden op zondag 23 februari 1868 te Heerde, 68 jaar oud; hij was arbeider / papiermakersknecht. Antonij trouwde op zaterdag 10 juni 1837 te Heerde met Hendrikje Sarris Visser, dochter van Sarris Hendriks Visser en Beertjen Gijsberts Waterkamp, geboren op vrijdag 6 januari 1797 pm 14:00 uur te Oene, gem. Epe, gedoopt op zondag 15 januari 1797 te Oene, overleden op donderdag 24 december 1840 om 14:00 uur te Heerde, 43 jaar oud. Getuigen van de overlijdensaangifte waren Hendrik Buitenkamp en Gerhardus Sprkholt.

Kinderen van Antonij Bijsterbosch en Hendrikje Sarris Visser:

     1. Berendje Visser - pleegkind, geboren op zaterdag 15 april 1826 te Heerde.
     2. Gerrit Bijsterbosch, geboren op zondag 20 september 1840 te Heerde, overleden op zondag 18 oktober 1840 te Heerde,
           28 dagen oud.

Gerrit Bijsterbosch, zoon van Jan Jacobs Bijsterbosch en Berendina Gerrits Bredenoort, geboren op zondag 31 oktober 1802 te Epe, overleden op zondag 28 juni 1857 te Epe, 54 jaar oud. Hij was boswachter. Gerrit trouwde:
(1) op zaterdag 15 februari 1840 te Epe met Gerritjen Jonker, ondertrouwdatum maandag 27 januari 1840 te Epe, geboren op woensdag 2 december 1812 te Epe, overleden op zaterdag 12 december 1840, 28 jaar oud,
(2) op zaterdag 12 maart 1842 te Epe met Derkje Langen, geboren op zaterdag 2 april 1814 te Epe, overleden op vrijdag 16 juni 1899 te Apeldoorn, 85 jaar oud.

Kinderen van Gerrit Bijsterbosch en Derkje Langen:

     1. Berendina Bijsterbosch, geboren op zaterdag 4 februari 1843 te Epe.
     2. Catharina Johanna Bijsterbosch, geboren op zaterdag 30 november 1844 te Epe.
     3. Johanna Bijsterbosch, geboren op woensdag 26 juli 1848 te Epe.
     4. Hendrika Bijsterbosch, geboren op maandag 15 december 1851 te Epe.
 
    5. Gerrit Bijsterbosch, geboren op dinsdag 16 december 1856 te Epe.

Jacob Bijsterbosch, zoon van Jan Jacobs Bijsterbosch en Berendina Gerrits Bredenoort, geboren op zondag 22 juli 1804 te Epe, overleden op 3 februari 1876 te Heerde (buurtschap Markluiden), 71 jaar oud. Hij was dagloner. Jacob trouwde op zaterdag 4 april 1842 te Heerde met Hendrikje Bijsterbosch.

Kinderen van Jacob Bijsterbosch en Hendrikje Bijsterbosch:

     1. Berendina Bijsterbosch, geboren op woensdag 3 mei 1843 te Heerde, overleden op maandag 12 juni 1843 te Heerde, 1 maand oud.
     2. Jan Bijsterbosch, geboren op zondag 15 maart 1846 te Heerde (buurtschap Markluiden).

Gerhardus Bijsterbosch, zoon van Jan Jacobs Bijsterbosch en Berendina Gerrits Bredenoort, geboren op dinsdag 12 februari 1811 te Heerde, gedoopt op zondag 24 februari 1811 te Heerde, overleden op woensdag 19 augustus 1868 te Epe, 57 jaar oud. Hij was arbeider. Gerhardus trouwde op zaterdag 19 november 1842 te Heerde met Machteld van de Grift, dochter van Lambert Hendriks van de Grift en Janna Gerrits, geboren op 7 augustus 1817 te Heerde, overleden op woensdag 31 januari 1877 te Epe, 59 jaar oud.

Kinderen van Gerhardus Bijsterbosch en Machteld van de Grift:

     1. Jan Bijsterbosch, geboren op maandag 20 februari 1843 te Heerde, overleden opzondag 5 maart 1843 te Heerde, 13 dagen oud.
     2. Jan Bijsterbosch, geboren op dinsdag 4 maart 1845 te Epe.
     3. Janna Bijsterbosch, geboren op woensdag 12 augustus 1846 te Epe.
     4. Berendina Bijsterbosch, geboren op zaterdag 1 maart 1851 te Epe, overleden op woensdag 12 november 1851 te Epe,
           8 maanden oud.
 
    5. Berendina Bijsterbosch, geboren op woensdag 10 februari 1858 te Epe, overleden op maandag 15 februari 1858, 5 dagen oud.
     6. Berendina Bijsterbosch, geboren op woensdag 5 november 1862 te Epe.

Generatie 12

Arent Bijsterbosch, zoon van Aart Bijsterbosch en Maria Marcelis, geboren op zondag 15 maart 1846 te Wapenveld. Arent overleed op dinsdag 2 februari 1926 te Heerde, 79 jaar oud. Hij trouwde op zaterdag 5 maart 1870 te Heerde met Johanna Lunenberg, geboren op donderdag 26 juni 1845 te Deventer, overleden op dinsdag 24 december 1918 te Heerde, 73 jaar oud. Zie hier een foto van het paar. Johanna was de dochter van Gerhardus Lunenberg; hij was geboren op zondag 3 november 1816 te Veessen, overleden op zondag 18 maart 1877. Hij trouwde op zaterdag 18 februari 1843 te Heerde (1) met Janna Zandhuis, geboren in 1806 te Heerde, overleden op woensdag 14 september 1859, en (2) op zaterdag 2 maart 1861 met Derkje Holtslag, geboren op maandag 9 juni 1828.

Kinderen van Aart Bijsterbosch en Johanna Lunenberg:

     1. Arend Jan Lunenberg, geboren op zondag 4 november 1866 te Heerde, overleden op dinsdag 28 oktober 1941 te Apeldoorn,
           74 jaar oud. Arend Jan vertrok op maandag 8 juni 1896 naar Epe, maar trouwde op zaterdag 17 augustus 1889 te Heerde met
           Berendina Buitenhuis (geen verdere gegevens). Arend werd als kind Bijsterbosch erkend bij het huwelijk van Aart en Johanna.
     2. Gerhardus Lunenberg, geboren op dinsdag 7 juli 1868 te Heerde, overleden op vrijdag 15 maart 1872 te Heerde, 3 jaar oud.
           Hij werd als kind Bijsterbosch erkend bij het huwelijk van Aart en Johanna.
     3. Aart Bijsterbosch, geboren op zaterdag 26 maart 1870 te Heerde, overleden op dezelfde dag te Heerde.
     4. Aart Bijsterbosch, geboren op donderdag 27 juli 1871 te Heerde, overleden op donderdag 29 februari 1872 te Heerde, 0 jaar oud.
 
    5. Gerhardus Bijsterbosch, geboren op disdag 11 februari 1873 te Heerde, overleden op woensdag 28 januari 1925 te Zwolle.
           Hij trouwde op zaterdag 8 april 1893 met Jansje Kamphuis. Hij vertrok naar Wijhe op woensdag 24 februari 1904.
 
    6. Aart Bijsterbosch, geboren op zondag 13 juni 1875 te Heerde, overleden op dinsdag 20 maart 1956 te  Apeldoorn, 80 jaar oud.
           Hij trouwde op zaterdag 12 mei 1900 met Geertje van Velde. Aart vertrok naar Apeldoorn op dinsdag 18 april 1905.
     7. Johan Bijsterbosch, geboren op zater 4 augustus 1877 te Heerde, overleden op donderdag 11 november 1943 te Zwolle, 66 jaar
           oud. Hij trouwde op vrijdag 28 mei 1897 met Dirkje van Velde.
     8. Marinus Bijsterbosch, geboren op woensdag 5 februari 1879 te Heerde, overleden op maandag 18 augustus 1879 te Heerde,
           0 jaar oud.
     9. Marinus Bijsterbosch, geboren op woensdag 18 augustus 1880, één jaar na het overlijden van zijn broertje met dezelfde naam,
           overleden op dinsdag 5 maart 1946 te Heerde, 65 jaar oud. Marinus trouwde op zondag 3 mei 1905 met Willemina Visser.
   10. Johanna Bijsterbosch, geboren op donderdag 12 januari 1882 te Heerde, overleden op maandag 7 januari 1884, 1 jaar oud.
 
  11. Gerrit Bijsterbosch, geboren op maandag 6 augustus 1883 te Heerde, overleden op donderdag 11 oktober 1883 te Heerde,
           0 jaar oud.
   12. Jacob Bijsterbosch, geboren op zaterdag 23 augustus 1884 te Heerde.
   13. Johanna Bijsterbosch, geboren op dinsdag 24 augustus 1886 te Heerde, overleden op vrijdag 4 april 1958 te Apeldoorn,
           71 jaar oud. Johanna trouwde met Herman Pieter Pannekoek.
   14. Nicolaas Bijsterbosch, geboren op zaterdag 10 december 1887 te Heerde, overleden op zondag 2 september 1888 te Heerde,
           0 jaar oud.

Generatie 13

Jacob Bijsterbosch, zoon van Aart Bijsterbosch en Johanna Lunenberg, geboren op zaterdag 23 augustus 1884 te Heerde.Jacob overleed op donderdag 24 oktober 1963 te Wapenveld, 79 jaar oud. Hij trouwde op zaterdag 6 april 1907 te Heerde met Hendrikje van den Berg, geboren op maandag 25 oktober 1886 te Wapenveld, overleden op vrijdag 31 december 1971 te Wapenveld.

Kinderen van Jacob Bijsterbosch en Hendrikje van de Berg:

     1. Arent Bijsterbosch, geboren op vrijdag 30 augustus 1907 te Zwolle.
     2. Aaltje Bijsterbosch, geboren op zondag 8 november 1908 te Wapenveld, overleden op dinsdag 20 maart 1973 te Apeldoorn,
           64 jaar oud. Zij trouwde met Jacob Pieter van Wijk, geboren op vrijdag 16 augustus 1907 te Geldermalsen, overleden op
           zaterdag 1 maart 1969 te Apeldoorn.
     3. Johanna Bijsterbosch, geboren op maandag 26 december 1910 te Wapenveld, overleden op donderdag 4 mei 2000 te Vaassen,
           89 jaar oud. Zij trouwde met Lammert Berends, geboren op vrijdag 15 april 1910, overleden op maandag 3 november 1997 te
           Vaassen, 87 jaar oud.
     4. Berend Bijsterbosch, geboren op maandag 23 oktober 1916 te Wapenveld, overleden op vrijdag 3 maart 1967 te Zwolle,
           50 jaar oud. Hij trouwde op woensdag 2 mei 1951 te Heerde met Stijntje Bijsterbosch, geboren op donderdag 4 november 1920
           te Heerde.
     5. Jacoba Hendrika Bijsterbosch, geboren op zaterdag 24 januari 1920 te Wapenveld, overleden op vrijdag 9 december 2005 te
           Zwolle, 85 jaar oud. Zij trouwde op vrijdag 16 oktober 1959 te Heerde met Lambertus Vros, geboren op woensdag 8 augustus 1923
           te Hattem, overleden op woensdag 26 januari 2000, 76 jaar oud.

Generatie 14

Arent Bijsterbosch, zoon van Jacob Bijsterbosch en Hendrikje van de Berg, geboren op vrijdag 30 augustus 1907 te Zwolle. Arent Bijsterbosch overleed op maandag 28 juni 1999 te Wapenveld, 91 jaar oud. Hij trouwde op zaterdag 4 maart 1933 te Heerde met Jacoba Hendrika Put, geboren op donderdag 4 september 1913 te Wapenveld, overleden op maandag 19 september 2005 te Zwolle, 92 jaar oud.

Wordt binnenkort uitgebreid.


Referenties

1. Dhr. Piet Heres, zie zijn website: http://www.pietheres.nl/ met medewerking van L.P. Lap.

2. http://www.genealogieonline.nl/parenteel-dengerink-of-dingerink/

3. Dhr. Anton Bijsterbosch, zie zijn site: http://www.biesterbos.eu

4. http://www.beertema.nl/deweerd-stb.html

5. http://www.schenk.nl/genealogie/

6. http://www.stamboomonderzoek.com
 

 

Alle aanvullend materiaal / informatie is welkom !!

                                                                                                             nav/board_a_home.gif

 

Web Analytics