Let op: Deze pagina is onderdeel van een frame-stelsel. Klik HIER om de hele Genealogie van de Familie Baltes te bekijken.


Genealogie van de Familie Baltes


Voor Magere Hein is IEDEREEN gelijk !!


Let op: Daar waar BALTUS staat geschreven kan meestal ook BALTES gelezen worden!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Deze pagina kan het best bekeken worden in de resolutie 1024 x 768, in een vol scherm (F11).

Laatste veranderingen: juni 2021


Let op!!! Deze website gaat eind 2021 verdwijnen, in zijn geheel, dus ook de vaak bezochte genealogieën van Baltes, Bijsterbosch en de Andijker Buurtjeskerk Database.

Ik ben nu eindelijk gepensioneerd!! Dat maakt dat ik graag andere dingen ga doen die ik in mijn werkzame leven niet deed en dus moeten dingen die ik wel in mijn werkzame tijd deed wijken. Dus ook deze website wordt opgedoekt.
De vraag is nu of er iemand geïnteresseerd is deze genealogieën voort te zetten op een eigen website en eventueel uit te breiden met gegevens die ikzelf nog heb en die te vinden zijn op internet. Een enorme klus, maar wie het wil doen zal ik op weg helpen.
Graag een bericht naar mijn emailadres, welke ook zal verdwijnen, en dan gaan we afspreken. Graag alleen serieuze kandidaten!

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstelling van deze pagina's

Het is vooral de bedoeling van de beheerder van deze site een zo getrouw mogelijk document te vervaardigen van (een deel van) de afstamming van zijn gezin, vooral voor zijn kinderen Gaya en Arhan, zodat zij zo goed mogelijk te weten kunnen komen uit welke gebeurtenissen en/of personen zij zijn ontstaan. Daar zijn vele foto's, links en verhalen bij noodzakelijk. Velen hebben daarbij, al dan niet bewust, hun inbreng gehad. Mede daardoor heeft de samensteller gemeend alle informatie voor iedereen toegankelijk te maken via Internet omdat velen op zoek zijn naar hun afkomst en er heel erg veel raakvlakken zijn. Met de gegevens is zo zorgvuldig mogelijk omgegaan; niemand zou zich gekwetst hoeven te voelen doordat zijn of haar gegevens hier zijn vermeld, omdat het om algemene gegevens gaat. Heeft iemand echter bezwaar tegen het plaatsen van zijn/haar gegevens dan verzoekt de beheerder die persoon dit gemotiveerd kenbaar te maken. In de meeste gevallen zal de informatie terstond kunnen worden verwijderd of gewijzigd.
Hij heeft vanzelfsprekend niet alle mogelijke gegevens bij elkaar weten te verzamelen en is dus nog steeds op zoek. Er moet nog veel meer zijn wat het vermelden waard is. Aanvullingen en verbeteringen zijn dus altijd mogelijk; als de kijker/lezer die heeft zou de samensteller van deze site dat graag willen gebruiken. Heeft een bezoeker van deze site dus meer informatie, gegevens, anekdotes, foto's, tekeningen of ander relevant materiaal neem dan a.u.b. contact op via de email. Klik daarvoor of op de onderaan deze pagina. Elke inbreng wordt ten zeerste gewaardeerd en gerespecteerd.
Mede daardoor zullen er weer updates kunnen worden geïnstalleerd. Commentaar geven mag natuurlijk ook!


Directe links naar de generaties:   
 
Generatie 1:     Probandus                               Generatie 6:      Oudouders
Generatie 2:     Ouders                                    Generatie 7:      Oudgrootouders  
Generatie 3:     Grootouders                            Generatie 8:      Oudovergrootouders
Generatie 4:     Overgrootouders                      Generatie 9:      Oudbetovergrootouders
Generatie 5:     Betovergrootouders                 Generatie 10:     Stamouders
 

Symbool van Gaya, moeder der aarde

Kwartierstaat van Arhan Baltes

Generatie 1 (Probandus)

Arhan Sebastiaan (Arhan) Baltes, zoon van Martinus Gerardus Baltes en Sri Rahayu, geboren op vrijdag 21 juli ****, om 15:31 uur, in het Westfries Gasthuis te Hoorn.
Zie hier zijn eerste foto.
Zie hier een trotse vader op de dag dat Arhan voor het eerst thuiskwam. Zie hier een foto zoals hij in 2008 was. Hij woont bij zijn ouders in Tanjung Pinang, Indonesië.


Generatie 2 (Ouders)

Martinus Gerardus Baltes, roepnaam Martie, later Martien, weer later Martin, maar ook Mart en Tinus, zoon van Cornelis Baltes en Maria Mathilda (Rie) Bijsterbosch, geboren op zondag 16 maart 19**, omstreeks 14:45 uur op Esdoornstraat 19 te Krommenie. Een dag later werd hij in Krommenie gedoopt in de oude Rooms-Katholieke kerk in de Zuiderhooftstraat, welke ongeveer een jaar later werd vervangen door de nieuwe kerk met dezelfde naam: Sint Petrus Banden. De oude kerk werd gesloopt zodra de nieuwe klaar was. Van beroep werd hij eerst chemisch analist, voornamelijk bij Honig - tot 1972, en in de pharmaceutische industrie te Zaandam, waarna hij zeevarend scheepswerktuigkundig ingenieur werd en vooral als Chief Engineer werkte op offshore-schepen met DP (pijpenleggers en duikmoederschepen). Hij pensioneerde op 66-jarige leeftijd vooral wegens de roofbouw die het werk op zijn lichaam had gehad.

In zijn zevende levensjaar verhuisde hij met het hele gezin naar een wat grotere woning op Populierenlaan 30 te Krommenie (per bakfiets en handkar), één straat verderop. Hij verliet het huis op zijn achttiende en ging wonen te Wormer, alwaar hij op woensdag 20 december 1978 voor de eerste maal trouwde, in het (oude) gemeentehuis aan de Dorpsstraat te Wormer, met:

 1. Berendje (Bep) van Someren. Daarmee begon een zwarte bladzijde in zijn leven, nu afgesloten.

       Martinus Gerardus Baltes scheidde van Bep van Someren op dinsdag 29 juli 1997, ze ging in Bovenkarspel wonen, en trouwde voor de tweede maal, op maandag 24 november 1997 in Batam
       Barat (KUA), Indonesië met:

 1. Sri Rahayu (roepnaam Ayu), geboren op zondag 2 mei 19**, omstreeks 12:00 uur, te Serasan, Pulau Tujuh, Riau, Indonesië, dochter van Suhardi en Patimah, met wie hij heden nog steeds is getrouwd.

Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren:

  1. Gaya Fatimah (Gaya) Baltes, geboren op maandag 21 december ****, om 9:47 uur, in het Westfries Gasthuis te Hoorn. Mama Ayu werd van Andijk naar Hoorn vervoerd met een ambulance, over een gladde weg, terwijl de chauffeur de weg niet wist. Veel later dan nodig was arriveerde Ayu in het Gasthuis, terwijl het hartje van Gaya nog maar moeizaam klopte. Drie minuten nadat mama op de kamer kwam werd Gaya geboren en was verder leed geleden. Zie hier het geboortekaartje, en hier haar eerste foto. Zie hier een foto zoals ze in 2008 was. Nu is ze een gezonde jongedame, verpleegkundige van de Hogeschool van Amsterdam.

  2. Arhan Sebastiaan (Arhan) Baltes, geboren op vrijdag 21 juli ****, om 15:31 uur, in het Westfries Gasthuis te Hoorn. Na een moeizame start op de scholen in Hoorn, waarover elders op deze site meer, studeerde Arhan succesvol aan het Grafisch Lyceum te Utrecht.

Zij woonden te Andijk, maar emigratie eind 2005 naar Indonesië maakte een eind aan het Nederlandse verblijf van acht jaar, maar na weer acht jaar in Indonesië te hebben gewoond verhuisden zij terug naar Nederland om de kinderen een goede start met opleidingen te geven en gingen in Hoorn wonen met het idee terug te keren naar Indonesië als de kinderen waren afgestudeerd.


Generatie 3 (Grootouders)

Cornelis Baltus (Cor of Cees), zoon van Johannes Hendricus (Jan) Baltes en Suzanna (Antje of Anna) Veldhuis, geboren op maandag 18 februari 1924, in zijn slaap overleden op zondag 30 december 2007 in zijn kamer, nummer 3 van verzorgingstehuis Durghorst, 's morgens om half drie, beide te Krommenie, aan de gevolgen van slokdarmkanker; de bereikte leeftijd was 83 jaar. Zie hier zijn overlijdensbericht in de krant en hier de bijgewerkte grafsteen op de Algemene Begraafplaats van Krommenie. Beroep: lasser – bankwerker bij Linoleum Krommenie, later Forbo genoemd. Zijn werkterrein was net over de Veerbrug rechts, komende uit Wormerveer, waar vroeger Linoleum Krommenie gevestigd was, maar waar nu een woonwijk is gerezen. Toen men in 1923 bij Assendelft een nieuwe fabriek ging bouwen, werd de oude fabriek ‘Noord’ genoemd en de nieuwe ‘Zuid’. Cornelis heeft nog enige tijd op ‘Zuid’ gewerkt, voordat hij na bijna 40 jaar werken bij Linoleum Krommenie met (iets) vervroegd pensioen ging (in 1987). Cornelis gebruikte meestal de naam BALTUS, terwijl hij toch officieel BALTES moest heten, getuige zijn naamplaatje op de deur van het appartement welke hij te Krommenie had.
Hij trouwde op donderdag 24 april 1947 te Krommenie met de zwangere
Maria Mathilda (Rie) Bijsterbosch, dochter van Martinus Bijsterbosch, geboren op 17 december 1884, overleden in 1964, en Dorothea Maria de Vries, geboren op 17 december 1888, overleden in september 1945, (zie hier hun foto). Maria Mathilda werd geboren op vrijdag 29 januari 1926 te Velsen en overleed op dinsdag 29 december 1992, één minuut voor middernacht, aan de gevolgen van darmkanker. Hier is een album te zien van enkele foto's uit haar veel te vroeg beëindigde leven.
Haar ouders, Martinus Bijsterbosch (nog een foto) en Dorothea Maria de Vries (nog een foto), kregen nog drie kinderen, t.w. Johannes Lambertus Bijsterbosch (Ome Jo - zie hier een foto uit omstreeks 1941), geboren op maandag 4 juni 1923 te Velsen, overleden op vrijdag 18 oktober 1996 te Zaandam (zie hier het overlijdensbericht), getrouwd met Anthonia Maria van Rosmalen (tante To - zie hier een foto van hun gezin), overleden op 83 jarige leeftijd op zaterdag 24 februari 2007 te Zaandam (zie hier het overlijdensbericht), Martin, zie hier een foto van hem (veel te vroeg gestorven, er is niet veel van hem bekend) en Dorothea Bijsterbosch (hier een foto toen ze ongeveer tien jaar oud was), getrouwd met Wilhelmus Numan (zie hier hun foto's uit omstreeks 1942, hier hun trouwfoto) en thans nog steeds op hetzelfde adres wonende te Heemskerk. Zie hier nog een afbeelding van hen uit 1998.
Zie de uitgebreide Stamboom van de familie Bijsterbosch hier (opent een nieuw venster).
Dorothea Maria de Vries had (minstens) nog een broer, L. J. de Vries, die priester was geworden en aangesproken werd met Heeroom; zijn voornaam is niet bekend. Hier zijn twee afbeeldingen; afbeelding één: samen met zijn zuster en haar echtgenoot; afbeelding twee:
een plaatje ter ere van zijn 50-jarig priesterschap.

Hier nog enkele foto's van Cornelis en/of zijn gezin.

Foto  1: 1958: In het huis Esdoornstraat 19 te Krommenie.
Foto  2: 1960: Cornelis Baltes - 36 jaar.
Foto  3: 1967: Cornelis, geflankeerd door Martinus G. op een verjaardag.
Foto  4: 1995: Cornelis Baltes - 71 jaar.
Foto  5: 1998: Cornelis Baltes - 74 jaar.

Cornelis woonde met zijn gezin achtereenvolgens op het Padlaan, de Esdoornstraat, de Populierenlaan (44 jaar!), op de Heiligeweg en als laatste in kamer 3 van het verzorgingstehuis Durghorst aan de Eikenlaan 87, alles te Krommenie.

Uit het huwelijk van Cornelis Baltes en Maria Mathilda Bijsterbosch kwamen zeven kinderen voort. t.w.:

 1. Johannes Hendricus Martinus Gerardus (Hans), geboren op zondag 26 oktober 19** te Krommenie, beroep: hoofd automatisering. Hij trouwde op vrijdag 3 oktober 1969 te Wormer met Johanna Maria L. Roozendaal (Hannie), geboren op donderdag 10 juli 19** te Wormer. Zij was de dochter van Jacobus N. Roozendaal, geboren op maandag 5 april 1909, overleden op donderdag 12 februari 1976, en Catharina M.M. Nooij, geboren op zondag 18 juni 1912, overleden op dinsdag 18 december 1979; zie hier hun grafsteen. Zij woonden op de Mariastraat nr. 10 te Wormer.

  Uit het huwelijk van Hans Baltes en Hannie Roozendaal kwamen twee kinderen voort, t.w.:
 1. Irma, geboren op vrijdag 20 augustus 19** te Zaandam, zie een afbeelding hier uit 1972.
 2. Diana, geboren op vrijdag 17 mei 19** te Alkmaar.

Zij woonden achereenvolgens te Krommenie, Houten, Parramatta - Langley (Australië) en Waalre.

    Foto 1: 1969: Het hele gezin van Cornelis Baltes op de trouwdag van Johannes H.M.G. Baltes
    Foto 2: 1998: Johannes H.M.G. Baltes.
    Foto 3: 1998: Johanna M. Baltes - Roozendaal.
 1. Cornelis Joseph (Cees of Kees), geboren op maandag 7 maart 19** te Krommenie, beroep: bouwkundig mede-directeur van een architectenbureau te Castricum. Hij trouwde op woensdag 9 augustus 1972 te Koog aan de Zaan met de zwangere Cornelia Johanna (Corrie) van Loenhout, dochter van Petrus Adrianus van Loenhout en Maria Johanna Mertens, geboren op zondag 24 juli 19** te Amsterdam. Zij woonden te Hoorn. Uit hun huwelijk kwamen twee zonen voort:

  1. Martijn, geboren op dinsdag 16 januari 19** te Wormerveer; zie hier een afbeelding uit 1973. Hij trouwde met NN den Adel en krijgt een zoon, genaamd Sem, geboren op zondag 18 mei 20**. Sem krijgt de familienaam van zijn moeder.
  2. Frank, geboren op donderdag 6 januari 19** te Hoorn.

Cornelis J. en Cornelia J. scheidden in 1998. Cornelis hertrouwde in 1999 te Bandung, Indonesië met Nancy Mariam, geboren op vrijdag 10 oktober 19** te Bandung, Indonesië. Zij woonden kinderloos in Hoorn, namen twee kinderen aan, woonden daarna in Bandung, Indonesië, waarna hij in 2011 in Bandung ging samenwonen met Gietha Juwita (dan 28, één kind) uit Bandung en als gevolg daarvan in 2012 van Nancy Mariam scheidde. De aangenomen kinderen bleven bij haar.

        Foto 1: 1962: Cornelis J. met Martinus G. in de Esdoornstraat te Krommenie.
        Foto 2: 1972: Cornelis Joseph trouwt met Cornelia Johanna.

        Foto 3:
1972: Kinderen Baltes met aanhang bij het huwelijk van Cornelis Joseph en Cornelia Johanna.
        
Foto 4: 1998: Cornelis Joseph Baltes in Bandung.

 1. Martinus Gerardus (Martin), geboren op zondag 16 maart 19** te Krommenie.
 1. Wilhelmus Petrus, (Wim), geboren op zaterdag 18 april 19** te Krommenie, van beroep: productiemedewerker. Hij trouwde op maandag 29 december 1986 te Dacupan, Filippijnen met Zenaija (Zenaida) Reyes, dochter van José Reyes en Esperansa Reyes, op dinsdag 18 december 19** te Dacupan, Filippijnen. Zij wonen thans te Krommenie. Uit hun huwelijk kwamen twee zonen voort, t.w.:

  1. Rowell Sebastiaan, geboren op dinsdag 3 april 19** te Zaandam, zie hier een foto van hem uit 1998.
  2. Norman James, geboren op 26 januari 19**.
 1. Dorothea Maria (Thea), geboren op maandag 28 november 19** te Krommenie, huisvrouw. Zij trouwde op donderdag 22 december 1977 te Krommenie met Jan Willem Huisman, timmerman, zoon van Klaas Huisman en Anna Remelink, geboren op woensdag 27 januari 19** te Wormerveer. Zij woonden te Wormerveer. Uit dit huwelijk kwamen drie zonen voort, t.w.:

   1. Björn, geboren ???
   2. Sven, geboren ???
   3. Lars, geboren ???

  Zij scheidden in 1998 (?), waarna zij enige tijd samenwoonde met Anton Jacobs (met zoon Erwin) uit Assendelft. Ze bleef wel in Wormerveer wonen.

          
  Foto 1: 1960: Dorothea Maria op de kleuterschool.
          Foto 2:
  1978: Dorothea M. ter gelegenheid van het huwelijk van Martinus Gerardus.

 1. Maria Mathilda (Marja), geboren op donderdag 25 april 19** te Krommenie, huisvrouw. Zij trouwde op dinsdag 5 augustus 1975 te Assendelft met Johannes Petrus (Peter) Hijne, van beroep grondwerker, zoon van Petrus M. (Piet) Hijne (geboren op maandag 3-5-1920, overleden op woensdag 30-8-1972, zie hier zijn grafsteen) en Mien van Tunen, geboren op maandag 11 mei 19** te Wormerveer, overleden op zaterdag 16 november 2019 te IJmuiden. Zij woonden kinderloos te Assendelft.

         Foto 1: 1960: Maria Mathilda op de kleuterschool.
         Foto 2: 1967: Maria Mathilda in de achtertuin van Populierenlaan 30 te Krommenie; zomertijd.
         Foto 3:
  1978: Johannes Petrus Hijne.
         Foto 4: 1978: Maria Mathilda met Wilhelmus Petrus en Cornelis, hun vader.
         Foto 5: 1988: Petrus M. en Maria M. bij Martinus Gerardus op bezoek in Grootebroek.
 1. Rudolf (Ruud of Rudie), geboren op zondag 5 juni 19**, op Populierenlaan 30 te Krommenie (vlak voor middernacht, dus was het eigenlijk 4 juni, maar dan kreeg zijn vader geen vrije dag meer van de baas, dus daarom werd het de vijfde), beroep: controller/accountant. Hij trouwde op donderdag 4 juni 1998 te Zaandijk met Nora Holtman, dochter van XX Holtman, (voormalig) eigenaar van een dierenwinkel te Wormer, en NN, geboren te ??? op ??? Zie hier de uitnodiging voor het bijwonen van de huwelijksplechtigheid en het feest, waarna een bedankkaartje. Op deze afbeelding zijn ze te zien met de ouders van Nora en met de vader van Ruud, Cornelis Baltes. Zij woonden te Zaandijk. Uit dit huwelijk werden in ieder geval twee dochters geboren, Daisy, geboren op vrijdag 10 maart 20** en Peggy, geboren op maandag 26 augustus 20**.

   Foto 1: 1967: Rudolf met zijn moeder voor Populierenlaan 30 aan de wandel.
   Foto 2: 1967: Rudolf in de tuin van de overburen Heijne.
   Foto 3: 1968: Rudolf op Populierenlaan 30 te Krommenie, met Martinus Gerardus op de achtergrond.
   Foto 4:
   1971: Rudolf met zijn vader in Duitsland tijdens een vakantie aan de Biggesee.
   Foto 5:
   1978: Rudolf ter gelegenheid van het huwelijk van Martinus Gerardus.
   Foto 6: Rudolf op een schoolreunie, in of rond 2005.

Omdat alle kinderen van Cornelis en Maria Mathilda in Krommenie geboren en getogen waren, was er een grote band met dat dorp, welke is opgegaan in de Gemeente Zaanstad. De Krommenieër Geest blijft echter altijd nog wel een tijdje doorwerken in het dagelijkse leven van Krommenieërs, die toch een soort chauvinistisch en trots karakter hebben meegekregen.

Zo hebben ze in Krommenie nog steeds de Krommenieër, het wekelijkse huis-aan-huis-blad, en dat al sinds juli 1932! Het eerste nummer van de Krommenieër van dat blad kan hier worden bekeken. Voor de liefhebbers is hier nóg een boekje, welke in 1969 werd uitgegeven, welke de welluidende naam heeft van: Krommenie: Toen en Nu. Vele historische feiten worden daarin op speelse wijze beschreven door de schrijver, dhr. H.J. Meijer.

Omdat de Linoleum Fabrieken zo'n grote rol heeft gespeeld in het bestaan van de generatie van Johannes Hendricus Baltes en Cornelis Baltes is het gerechtvaardigd om even stil te staan bij deze voor heel Krommenie en omstreken belangrijke fabriek. Er is al veel over geschreven en er zijn vele foto's reeds op het internet geplaatst. Veel werk is er verricht op de website van het Zaans Industrieel Erfgoed. Vele pagina's met informatie over de Linoleum Fabrieken zijn daar al geschreven, dus ik verwijs daarnaar. Wel heb ik een aantal foto's van de ontwikkeling van het bedrijf verzameld en gegroepeerd in een fotoalbum, met veel dank aan de website van het Zaans Industrieel Erfgoed. Omdat Cornelis Baltes ook een vervent brandweerman was bij de bedrijfsbrandweer van Linoleum Krommenie en als zodanig ook betrokken is geweest bij enkele branden bij de Linoleum is er ook een album gemaakt van foto's welke betrekking hebben op een grote brand in de droogkamers van het bedrijf, in 1963, met dank aan de collectie van Jacob Kok (zaliger), ook te vinden op de website van het Zaans Industrieel Erfgoed, klik hier voor een directe link naar die bladzijden. Een prachtig document welke bewaard dient te blijven en mede daarom hier als een album getoond wordt.

Oproep: Cornelis Baltus voetbalde en floot als scheidsrechter bij L.S.V., de voetbalclub van Linoleum Krommenie, welke hun voetbalveld, clubhuis en kleedkamers net naast de spoorwegovergang in Assendelft had. Helaas is daarover niet veel terug te vinden. Wie informatie heeft, of foto's, wordt verzocht mij te emailen, zodat ik dit document kan aanvullen.

Klik op het mooie logo van het Zaans Industrieel Erfgoed voor een link naar die website:

Voor veel meer informatie over Krommenie surf naar de website van Jacob Baartse welke vele links heeft naar informatie over het dorp Krommenie van vroeger en nu, maar ook over Krommeniedijk, waar hijzelf opgroeide.  


Generatie 4 (Overgrootouders)

Johannes Hendrikus Baltes (Jan), zoon van Wilhelmus Petrus Baltes en Maria Rozina Hofman, geboren op donderdag 21 april 1898 te Heemskerk, zie hier de akte en hier een uittreksel, overleden op zaterdag 26 oktober 1963 te Krommenie (Esdoornstraat 35), in de leeftijd van 65 jaar. Hij overleed in zijn slaap aan de gevolgen van een hartaanval. Zie hier het bidprentje, dat voor hem was gemaakt. Hij was net gepensioneerd van zijn positie als kantoorbeambte bij Linoleum Krommenie, thans Forbo genoemd, toen nog gevestigd aan het Padlaan. Hij rookte grote sigaren en reed dagelijks op zijn brommertje, een heuse Solex met voorbandaandrijving, door Krommenie. Hij had als één van de eerste een zwart-wit televisie, een Blauwpunkt, waarop de kleinkinderen dan Dappere Dodo kwamen kijken, een kinderserie met Opa Buiswater, of het nieuws van Nederland en de rest van de wereld.
Johannes Hendrikus trouwde op donderdag 28 augustus 1919, op 21 jarige leeftijd, te Heemskerk, zie hier de akte, na op donderdag 14 augustus 1919 in Krommenie in ondertrouw te zijn gegaan, met:
Susanna (Antje of Anna) Veldhuis, dan 22 jaar oud, dochter van Cornelis Veldhuis (geboren op zaterdag 14 maart 1874 te Heemskerk, zie het uittreksel hier, hij hoefde niet in dienst, getrouwd op woensdag 20 mei 1896 te Heemskerk, zie de trouwakte hier, na op woensdag 13 mei 1896 in Krommenie in ondertrouw te zijn gegaan - zie hier het bewijs, overleden op zondag 17 maart 1907, zie hier de aangifte van overlijden en hier het uittreksel van de aangifte, zoon van Joannes (Jan) Veldhuis, geboren op maandag 2 maart 1846 te Heemskerk - zie de geboorteakte hier en een uittreksel hier, hij hoefde niet in dienst, getrouwd op zaterdag 10 mei 1873 te Heemskerk, zie de trouwakte hier, en Susanna van Eerden, geboren op zondag 12 april 1847 te Wijk aan Zee en Duin, zie hier het uittreksel uit het geboorteregister) en Maartje Huisman, zie hier een afbeelding van haar, (geboren op vrijdag 28 november 1874 te Krommenie, zie het uittreksel hier, overleden op zondag 21 augustus 1966 te Limmen; dochter van Pieter Huisman, geboren op donderdag 1 maart 1838 te Krommeniedijk, en moeder Neeltje van der Laan, geboren op woensdag 15 december 1841 te Krommeniedijk), geboren op dinsdag 2 maart 1897 te Heemskerk, zie hier de akte en hier een uittreksel, overleden op donderdag 2 januari 1992 te Krommenie, in de gezegende leeftijd van 94 jaar (al had de dementie wel enige tol geëist). Zij verhuisden naar Krommenie en woonden eerst in de Wilhelminastraat. Zie hier het overlijdensbericht van Susanna. Na het overlijden van Jan woonde Susanna na de Esdoornstraat achtereenvolgens in een duplexwoning aan de Pelikaanstraat, in een aanleunwoning van bejaardenhuis Rosariumhorst en als laatste in een kamer in Rosariumhorst, alles te Krommenie. Zie hier een foto van hun gezamenlijk graf op de Begraafplaats Serooskerken (Blok), nu Algemene Begraafplaats, te Krommenie, welke in december 2003 werd geruimd. Hier wordt ook weer eens de naamsverwisseling duidelijk.

Op 4 november 1953 vloog Johannes Hendrikus in zijn positie als werknemer van de Linoleum Fabrieken, met enige anderen, naar New York (U.S.A.). Hiervan zijn twee foto's voor handen, allebei gemaakt door de Joodse beroepsfotograaf Maurey Garber, destijds werkend vanuit zijn studio op nummer 48, West 48th Street, New York – Plaza 7-8366 (order by no. 250), zoals vermeld op de achterzijde van de foto's. Foto nummer 1 betreft de aankomst van de delegatie op het vliegveld van New York. Foto nummer 2 betreft een gezellig samenzijn van alle betrokkenen, waarbij een opsomming van de betreffende personen door de fotograaf is gegeven op een papiertje met de volgende tekst:


ARRIVAL OF DUTCHMEN – NOVEMBER 4, 1953

From left to right (seated): Vada Horsch, Assistent Secretary, National Association of Manufacturers; Pieter Rem; Nicolaas C. de Jong; Johannes H. Baltes; Adrianus Zwart; Martinus Gravesteyn; (standing) Philip J. Gomperts, Executive Secretary, The Netherlands Chamber of Commerce in the United States, Inc.; Mrs. C. Kremintser, secretary to Mr. Gomperts; Mr. Kremintser.


Nota bene: de zus van Susanna, Margaretha (Tante Gré) Veldhuis, geboren op zaterdag 15 februari 1902 te Heemskerk, zie hier de geboorteakte, overleden op donderdag 1 juli 2004 te Wormerveer, 102 jaar oud, zie hier de overlijdensadvertentie. Hier is een afbeelding van haar omstreeks haar 90ste (!) verjaardag. Zij trouwde op donderdag 22 september 1922 te Heemskerk, zie hier de trouwakte, met Simon Petrus Baltes (broer van Johannes Hendrikus), geboren op donderdag 14 januari 1897, zie hier de geboorteakte, overleden op zondag 2 maart 1958, zie aldaar. Zij hertrouwde, na scheiding van Simon, met Antoon de Bie. Uit dit huwelijk kwam een zoon voort, Leo, hier 62 jaar - zie afbeelding. Tante Gré woonde op het laatst jarenlang in bejaardenhuis Rosariumhorst, daarna nog enkele jaren in de Noordse Balk te Wormerveer en werd dus 102 jaar oud, zie afbeelding. De samensteller dezes zocht haar op voor haar 102-de verjaardag en nam een foto van haar, samen met zijn gezin: zie deze afbeelding, waarop ook de probandus is te zien op drie-jarige leeftijd, samen met zijn zus Gaya en zijn moeder Sri Rahayu. Dan was er ook nog een broer van Tante Gré, Jan Veldhuis, hij woonde te Krommenie, reeds op zeer hoge leeftijd (97 jaar), die op deze afbeelding te zien is, waar Tante Gré haar honderdste verjaardag viert in de Noordse Balk. Jan Veldhuis overleed 2 november 2004, zie deze advertentie. Hun moeder, Maartje Huisman, is overleden op 21 augustus 1966 in het verzorgingshuis te Limmen in de gezegende leeftijd van 92 jaar, te Limmen. De zus van Maartje, (Tante) Sien, overleed (ongeveer) een jaar eerder, waarschijnlijk met dezelfde hoge leeftijd, ook hetzelfde verzorgingshuis te Limmen.

Foto 1: 1931: Familie Baltes met alle kinderen.
Foto 2: 1938: Een foto van de kinderen.
Foto 3: 1973: Susanna Veldhuis op een terras, samen met haar kleinzoon Rudolf Baltes.
Foto 4: omstreeks 1985: Susanna Veldhuis op bezoek bij kleinzoon Martinus G. Baltes in Grootebroek.
Foto 5: omstreeks 1990: Susanna Veldhuis.

Uit het huwelijk van Johannes Hendrikus Baltes en Susanna Veldhuis kwamen vijf kinderen voort, t.w.:

1.    Maria Rosina (Rie), geboren op zaterdag 10 juli 1920 te Assendelft, overleden op woensdag 17 february 2010 te Ursem, 89 jaar oud, (zie hier het overlijdensbericht). Zij trouwde op dinsdag 1 augustus 1950 te Krommenie met Arnoldus Hendricus G. Vertegaal, zoon van Cornelis Vertegaal en Maria Vink, geboren op donderdag 5 juni 1919 te Hazerswoude, van beroep: bakker. Zij woonden in ’s Hertogenbosch. Uit dit huwelijk komen vier kinderen voort, t.w.:

a. Cornelis Arnoldus, Cees (of Kees) Vertegaal, geboren op maandag 10 september 19** te Vught. Hij trouwde met Johanna Maria Clasina Barbara (Annemarie) de Haas, geboren op zaterdag 29 januari 19** te Eindhoven. Zij wonen nu te Eindhoven, daarvoor in Boxtel. Kees en Annemarie zijn in 2007 naar Indonesië gekomen voor een rondreis, samen met Martin en Ayu, welke aanwezigheid als onprettig werd ervaren, hoogstwaarschijnlijk wegens een groot gebrek aan aanpassingsvermogen. Tenslotte is alles in Indonesië anders dan men gewend was in Nederland; daar vindt je geen exotische drankjes, welke men dagelijks wenst te nuttigen; wellicht dat hierdoor de geestelijke conditie wat was afgetakeld. Opscheppen over hoe geweldig en rijk zij het wel had geregeld in Nederland, ook voor hun kinderen (die mij volkomen apatisch en contactgestoord overkwamen en geen andere activiteit vertoonden dan het doen van computerspelletjes), was de dagelijkse bezigheid, welke niet past in een rondtrip in Indonesië. Ook dat reizen werd als onprettig ervaren, want van enige vorm van beweging buiten het normale patroon zoals gewend in Nederland (vooral niets doen en drinken); natuurlijk was daardoor ook de lichamelijke conditie ver beneden peil. Tenslotte waren ze rijk en hoefden niet meer te werken, ook niets meer te bewijzen, zelfs niet aan zichzelf, al werd genoegen genomen met een derde rangs hotelletje in Singapore. Ze vonden zich te oud voor vrijwel alles. Uit onvrede zijn zij plotseling en onaangekondigd met de noorderzon vertrokken, zodra ze op bekend terrein kwamen, hun gastheer, die alles voor ze had geregeld, achterlatend met een geldelijke schuld welke nimmer werd aangezuiverd; zo werkt dat met de rijken der aarde: rijk van weelde, arm van geest.
Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren, t.w.:
 1. Ralph
 2. Jerry
 3. Irene
 4. Caroline
b.  Susan, geboren op vrijdag 17 juli 19** te Vught. Zij trouwde met ?? en woonde te Veghel.
c.  Ingrid, geboren op zondag 20 oktober 19** te Vught. Zij trouwde met ?? en woonde te Hoorn - Kersenboogerd. Uit dit huwelijk werd een dochter, Simone, geboren.
d.  Jolande, geboren op woensdag 9 December 19** te Vught. Zij trouwde met ?? en scheidde op ?? Uit dit huwelijk werden twee dochters, Sabine en Patricia, geboren. Jolande woonde te Heerhugowaard.

2.     Cornelis (Cor of Cees), geboren op maandag 18 februari 1924 te Krommenie, overleden op zondag 30 december 2007 te Krommenie. Zie aldaar.

3.    Susanna (Ans), ook geboren op maandag 18 februari 1924 te Krommenie. Zie hier een foto van Ans uit 1943. Zij trouwt op woensdag 18 februari 1948 (op haar 24e verjaardag dus) te Krommenie met Hendricus Rijkhoff, zoon van Johannes Rijkhoff - geboren op zaterdag 19 November 1892, overleden op dinsdag 23 April 1974 - en Hendrika van Steen - geboren op zondag 1 oktober 1893, overleden op woensdag 3 November 1982; zie hier hun grafsteen, geboren op zaterdag 3 september 1920 te Assendelft, overleden op donderdag 15 augustus 1991 te Zaandam; beroep: boekhouder.

Uit dit huwelijk kwamen drie kinderen voort, t.w.:

  1. Martinus, geboren op zaterdag 29 december 19**, woonde in Heisdorf sur Alzette, Luxemburg, gescheiden, maar keerde in 2005 tijdelijk terug naar Nederland, thans in Afrika zijn domicilie gekozen. Verdere gegevens ontbreken.
  2. Suzan, geboren in op vrijdag 17 april 19**. Zij trouwde in 1975 met Jack Bijl, geboren op woensdag 10 juli 19** en kregen twee kinderen, t.w.: 1. Anne, geboren op zondag 1 maart 19**, zij trouwde in mei 2005 met Dominic Nijveld uit Krommenie, en 2. Matthijs, geboren op vrijdag 9 mei 19**. Suzan en Jack wonen in Assendelft.
  3. Henriëtte, geboren op dinsdag 12 juli 19**, verdere gegevens ontbreken.

Zij woonden op verschillende adressen in Assendelft, Susanna woonde als laatste in Krommenie, voorheen te Assendelft; zie hier een afbeelding van haar, vlak voor haar 80ste verjaardag.

 1. Maria Cornelia (Martha), geboren op donderdag 25 november 1926 te Krommenie. Zij trouwde op zaterdag 25 november 1950 (haar 24e verjaardag dus) te Krommenie met Marinus Johannes (Rinus) Greuter, zoon van Wilhelmus A. Greuter en Adriana Cornelia Verburgt, geboren op woensdag 23 januari 1924 te Krommenie, overleden op zondag 20 juli 1997 te Krommenie; beroep: timmermansbaas. Zie hier zijn grafsteen. Zij woonden te Krommenie. Uit dit huwelijk kwam een dochter, Mariëtte, voort.
 1. Wilhelmus Petrus (Wim), geboren op vrijdag 13 februari 1931, overleden op zaterdag 2 januari 2010, (zie hier het overlijdensbericht), beiden te Krommenie. Beroep: instructeur – eerder zeillegger bij Linoleum Krommenie. Hij trouwde op woensdag 5 oktober 1960 te Krommenie met Cornelia Louisa (Lia) Noom, dochter van Pieter Noom (dit is wellicht zijn grafsteen) en Cornelia van Oerle, geboren op dinsdag 4 maart 19** te Zaandam. Zie hier een foto van hen beiden uit 1998. Zij woonden in Krommenie, eerst in de Wilhelminastraat, later in de Zwaanstraat. Uit dit huwelijk kwamen twee kinderen voort, t.w.:
  1. Elisabeth Maria (Lisette), geboren op donderdag 20 juli 19** te Krommenie. Zij trouwt op woensdag 22 mei 1985 te Krommenie met Renee de Weger, zoon van Anthonie de Weger en Everdina Hendrika Spranger, geboren op dinsdag 7 juli 19** te Hoorn, van beroep: ambtenaar. Zij woonden in Krommenie. Kinderen: zie overlijdensadvertentie van vader Wim.
  2. Eduart Johannes Hendrikus (Ed), geboren op woensdag 29 oktober 19** te Krommenie, beroep: agent van politie te Amsterdam, zie hier zijn foto. Hij woonde te Krommenie. 

  


Generatie 5 (Betovergrootouders)

Wilhelmus Petrus Baltes, zoon van Antonius (Antonie of Antonij) Baltes en Johanna (Jannetje) Twisk, geboren op maandag 4 april 1870 te Heemskerk, overleden op zaterdag 28 maart 1953 te Egmond aan Zee, 82 jaar oud. Beroep: melkboer te Middelie/tuinder. Zie hier een afbeelding uit omstreeks 1946, hier een afbeelding van later datum. Hij trouwde op woensdag 7 juni 1893, op 23 jarige leeftijd, te Heemskerk met Maria Rozina Hofman, dan 26 jaar oud, {dochter van Johannes Thomas Hofman, zoon van NN en Rosetta Hofman, wasvrouw, geboren op dinsdag 1 december 1840 te Zierikzee; beroep: smidsknecht (hij hertrouwde na Cornelia’s dood op woensdag 24 december 1879 te Zierikzee met Jeannett of Johanna Leunis, de weduwe van Reinier Feijen), en Cornelia Proost (dochter van Petrus Proost, zie alhier, geboren in 1813 te Bergen op Zoom, overleden op donderdag 20 maart 1884 te Zierikzee, beroep: koopman, en Maria Jaspers, geboren op zondag 29 december 1816 te Bergen op Zoom, overleden op woensdag 4 maart 1885 te Zierikzee, trouwdatum donderdag 3 november 1842 te Bergen op Zoom), geboren op donderdag 23 mei 1839 te Bergen op Zoom, overleden op woensdag 26 maart 1879 te Zierikzee – slechts 39 jaar oud, tien dagen na de geboorte van een doodgeboren kind}, geboren op donderdag 4 oktober 1866 te Zierikzee. Maria Rozina is overleden op woensdag 1 november 1950 te Egmond aan Zee, 84 jaar oud. Zie hier nog een afbeelding van haar.

Uit dit huwelijk worden zeven kinderen geboren:

 1. Cornelia Maria, geboren op woensdag 7 maart 1894 te Heemskerk, overleden op donderdag 29 december 1966 te Beverwijk. Zij trouwde op zaterdag 3 juni 1916 te Beverwijk met Petrus Lensen, zoon van Pieter Lensen Sr. en Maria Pekel, geboren op zaterdag 7 januari 1893 te Heemskerk, overleden op dinsdag 6 juli 1971 te Beverwijk.
 1. Antonius, geboren op zondag 30 juni 1895 te Heemskerk, overleden op dinsdag 17 augustus 1971 te Deventer. Van beroep was hij koopman (en liefhebber!) van sigaren en kunstschilder. Door toeval kreeg ik een schilderij van hem in bezit, maar de prachtige lijst raakte beschadigd toe deze naar mij werd opgestuurd door Herman Schoonebeek, die mij vertelde dat zijn opa samen met Antonius optrok. Misschien dat het schilderij nog eens gerestaureerd kan worden. Hier een foto van het schilderij na schoonmaken en de ondertekening in detail. Hier een fotoserie van het schilderij en de zwaar beschadigde lijst zoals het werd ontvangen. Hier is nog een schilderij; hier nog een schilderij.
  Hij trouwde op woensdag 13 september 1916 te Rotterdam met Anna Cornelia de Graaf, geboren op dinsdag 19 juli 1892 te Zierikzee, overleden op vrijdag 24 november 1958 te Utrecht. Hun huwelijk werd op donderdag 29 juli 1948 te Zwolle ontbonden.

Uit dit huwelijk kwamen vier dochters voort, t.w.:

  1. Maria Rosina, geboren op dinsdag 13 november 1917 te ’s Gravenhage. Zij trouwde op woensdag 31 juli 1940 te Jutphaas met P. de Heer. Verdere gegevens onbekend.
  2. Cornelia, geboren op donderdag 15 oktober 1925 te Rotterdam. Verdere gegevens onbekend.
  3. Anna Cornelia, geboren op zaterdag 16 april 1927 te Rotterdam. Verdere gegevens onbekend.
  4. Wilhelmina P., geboren op donderdag 28 juni 1928 te Rotterdam. Verdere gegevens onbekend.
 1. Simon Petrus, geboren op donderdag 14 januari 1897 te Heemskerk, overleden op zondag 2 maart 1958 te Krommenie. Van beroep was hij barbier. Hij trouwde voor de 1e maal op dinsdag 21 september 1922 te Heemskerk met Margaretha (Tante Gré) Veldhuis, dochter van Cornelis Veldhuis en Maartje Huisman (*vrijdag 28 november 1874, † zondag 21 augustus 1966 te Limmen, dochter van Pieter Huisman, geboren op donderdag 1 maart 1838 te Krommeniedijk, en moeder Neeltje van der Laan, geboren op woensdag 15 december 1841 te Krommeniedijk), geboren op zaterdag 15 februari 1902 te Heemskerk, overleden op donderdag 1 juli 2004 te Wormerveer, zie hier de overlijdensadvertentie. Uit dit huwelijk komen drie kinderen voort, t.w.:
  1. Wilhelmus Petrus Cornelis, geboren op woensdag 28 maart 1923 te Krommenie, overleden donderdag 28 december 2000 te Hannover, tijdens een vakantie, zie hier de overlijdensadvertentie. Hij was van beroep kastelein, kapper en slijter. Hij trouwde op dinsdag 30 januari 1951 te Wormer met Margareta Anna Maria Vonk, dochter van Jan Vonk en Elisabeth Room, geboren op dinsdag 7 mei 1929 te Wormer, reeds eerder dan Wilhelmus overleden. Uit dit huwelijk kwamen twee kinderen voort:
   1. Wilhelmus Simon Petrus, geboren op woensdag 6 april 1955 te Assendelft; beroep: dieetkok.
   2. Frederikus R.M., geboren op dinsdag 17 februari 1959 te Assendelft; beroep: scheepswerktuigkundige.
  1. Cornelis, geboren op woensdag 31 maart 1926 te Krommenie, overleden op dinsdag 15 februari 1944 in Tjecho-Slowakije. Hij was één van de drie Nederlanders die met de partizanen meevochten tegen de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. De oorlogsgravenstichting geeft deze informatie.
  2. Maria Rozina, geboren op vrijdag 7 november 1930 te Krommenie. Zij trouwde op maandag 21 april 1952 te Uitgeest met Johannes du Crocq, zoon van Johannes du Crocq Sr. en Ina Oosterwal, geboren op donderdag 27 augustus 1925 te Uitgeest, beroep: fabrieksarbeider. Verdere gegevens onbekend.

Zie hier een afbeelding van deze drie kinderen, omstreeks 1933 gemaakt. Het huwelijk werd op maandag 17 februari 1941 te Heemskerk ontbonden.

Simon Petrus trouwde voor de 2e maal op donderdag 11 december 1941 te Amsterdam met Alida Christina Sophia Dixon, dochter van Johannes Dixon en Jacomin van Abelen, geboren op zaterdag 5 oktober 1912 te Bussum, overleden op donderdag 5 maart 1992 te Krommenie, zie hier hun grafsteen; zie hier het bidprentje. Hier blijkt ook weer, dat men niet duidelijk weet of de naam nu Baltes of Baltus is. Uit dit huwelijk komen eveneens drie kinderen voort, t.w.:

a.      Johannes Jacomin, geboren op maandag 15 maart 1943 te Krommenie, overleden op zaterdag 29 juli 1989 te Gouda, van beroep: varensgezel, pompbediende en betonwerker. Hij trouwde op vrijdag 22 november 1963 te Vriezeveen met Johanna Maria Polmans (op haar 18e verjaardag), dochter van Piet Polmans en Maria Alfonsa G. Reewinus, geboren op donderdag 22 november 1945 te Almelo. Uit dit huwelijk komen twee kinderen voort, t.w.:

1.      Simon Piet, geboren op vrijdag 3 september 19** te Sneek; van beroep is hij elektromonteur. Hij trouwde op vrijdag 13 september 1991 te Elgin, Schotland, Verenigd Koninkrijk, met Tineke van Foeken (op haar 29e verjaardag), dochter van Jan van Foeken en Tineke Kram, geboren op donderdag 13 september 1962 te Almelo.
2.      Marion Johanna, geboren op woensdag 5 november 19** te St. Maartensdijk. Zij trouwde op vrijdag 18 januari 1991 te Almelo met Martin Wessels, zoon van Jelles Wessels en Wilhelmina Hogenberg, geboren op zaterdag 25 juni 1966 te Schoonebeek; beroep: keukenmonteur.

b. Simon Petrus, geboren op dinsdag 2 juli 1946 te Krommenie, van beroep: leraar. Hij trouwde op woensdag 19 maart 1975 te Oegstgeest met Wilhelmina G. Nooithoek, dochter van Johannes Nooithoek en Ilona Ispàky, geboren op woensdag 16 oktober 1946 te Rotterdam. Uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren, t.w.:

1.      Barbara Ilonka, geboren op donderdag 10 januari 19** te Leiden. Verdere gegevens onbekend.
2.      Sebastiaan Ph., geboren op dinsdag 25 januari 19** te Leiden. Verdere gegevens onbekend.
3.      Gideon Alexander, geboren op zondag 28 oktober 19** te Leiden. Verdere gegevens onbekend.

c.      Maruschka J., geboren op woensdag 14 april 1948 te Krommenie. Verdere gegevens onbekend.

 1. Johannes Hendricus Baltes, geboren op donderdag 21 april 1898 te Heemskerk, overleden op zaterdag 26 oktober 1963 te Krommenie. Zie aldaar.
 1. Maria Rozina, geboren op maandag 25 maart 1901 te Heemskerk, overleden op donderdag 21 augustus 1980 te Wormerveer. Zij trouwde op woensdag 19 april 1922 te Assendelft met Cornelis Duin, zoon van Sijbren Duin en Geertruida Nooij, geboren op donderdag 11 augustus 1898 te Assendelft, overleden op woensdag 5 september 1973 te Zaandijk. Hij was werknemer van de Linoleum Krommenie, heden Forbo genoemd.
 1. Johanna, geboren op woensdag 25 juli 1906 te Heemskerk, overleden omstreeks 1950 te Djember (Jember, Oost-Java), Indonesië. Zij trouwde met Adolf Melchers, overleden te Djember, Indonesië.
 1. Wilhelmus Petrus (Baltus), zie foto, geboren op dinsdag 22 oktober 1907 te Beverwijk, overleden op dinsdag 1 april 1975 te Helledoorn. Beroep: directeur machinefabriek. Hij trouwde voor de 1e maal op donderdag 27 oktober 1932 te Zaandam met Lisa Fonteijn, geboren op vrijdag 31 juli 1908 te Zaandijk. Hij scheidde kinderloos op maandag 19 december 1949 en trouwde nauwelijks twee weken later op dinsdag 3 januari 1950 te Koog aan de Zaan met Catharina Dina Stad, dochter van Gerbrand Stad en Anna Dina Meijer, geboren op woensdag 6 februari 1918 te Koog aan de Zaan. Zij woonden in Nijverdal. Uit dit huwelijk kwamen twee dochters voort, t.w.:
  1. Rosemary Diana, geboren op zaterdag 25 november 1950 te Zaandijk; van beroep: lerares. Zij trouwde op donderdag 16 februari 1978 te Hellendoorn met Hinrik Gerrit Jurjen Alting, zoon van Doetinus Alting en Abeline Gezina Groenema, geboren op maandag 14 februari 1949 te Nieuwolda; beroep: directeur basisschool. Zij wonen in Vroomshoop. Verdere gegevens onbekend.
  2. Annemarie L., geboren op maandag 28 mei 1953 te Wormerveer. Zij trouwde op vrijdag 11 april 1975 te Hellendoorn met Hendrik Jan Voortman, zoon van Jan Hendrik Voortman en Berendina Hendrika Nijland, geboren op zondag 17 oktober 1943 te Den Ham (Overijssel); beroep: opsporingsambtenaar bij de gemeentepolitie Almelo. Zij wonen in Nijverdal. Verdere gegevens onbekend.

Generatie 6 (Oudouders)

Antonius (Antonie of Antonij) Baltes, zoon van Petrus Jansz (Pieter) Baltus en Catharina Hendriks (Trijntje) Berkhout, geboren op maandag 22 november 1830 te Heemskerk, overleden op woensdag 24 november 1886 te Heemskerk, 56 jaar oud, zie ook de kwartierstaat van Richard Numan, waarin deze personen ook worden genoemd. Van beroep was hij boerenknecht/landbouwer. Hij trouwde op zondag 3 februari 1856, op 25 jarige leeftijd, in Castricum met Johanna (Jannetje) Twisk, dan 22 jaar oud, dochter van Willem Twisk (zie aldaar) en Maartje Duijneveld (geboren op dinsdag 24 november 1801 te Heiloo, overleden op donderdag 2 augustus 1866 te Castricum, dochter van Simon Duijneveld en Aagje de Groot, verdere gegevens onbekend), geboren op dinsdag 12 februari 1833 te Castricum, overleden op donderdag 20 september 1894 te Heemskerk, in de leeftijd van 61 jaar. Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren, t.w.:

 1. Pieter, geboren op maandag 1 december 1856 te Heemskerk, overleden op maandag 31 augustus 1903 te Heemskerk; beroep: landbouwer. Hij trouwde op donderdag 2 december 1886 te Heemskerk met Jansje de Ruijter, dochter van Simon de Ruijter en Jansje van Son, geboren op zaterdag 11 juni 1864 te Heemskerk, overleden te Heemskerk. Verdere gegevens onbekend.
 1. Maria Catharina, geboren op woensdag 9 november 1859 te Heemskerk, overleden op woensdag 16 november 1898 te Heemskerk. Zij trouwde op woensdag 10 mei 1882 te Heemskerk met Klaas Vonk, zoon van Jan Vonk en Antje Brandjes, geboren op zaterdag 20 november 1852 te Uitgeest, beroep: koopman en winkelier. Zij kregen minstens één dochter: Maria Catharina, geboren omstreeks 1895 te Heemskerk; zij trouwde op vrijdag 20 februari 1920 te Heerhugowaard met Floris Evers, geboren omstreeks 1888 te Heerhugowaard, zoon van Klaas Evers en Antje Jonker. Verdere gegevens onbekend.
 1. Simon Petrus, geboren op woensdag 27 maart 1861 te Heemskerk, overleden op vrijdag 8 april 1887 te Heemskerk, oud 26 jaar. Verdere gegevens onbekend.
 1. Catharina Maria, geboren op zaterdag 28 februari 1863 te Heemskerk, overleden op maandag 29 mei 1882 te Heemskerk. Verdere gegevens onbekend.
 1. Willem Petrus, geboren op donderdag 5 januari 1865 te Heemskerk, overleden op maandag 9 juli 1866, 1½ jaar oud. Verdere gegevens onbekend.
 1. Wilhelmina Maria Catharina, geboren op dinsdag 26 februari 1867 te Heemskerk, overleden. Zij trouwde op woensdag 22 oktober 1890 te Heemskerk met Edouard A.A.H.E.C. Nozeman, zoon van Martinus Nozeman en Catharina van Ghent, geboren in 1860; beroep: timmerman.
 1. Wilhelmus Petrus, geboren op maandag 4 april 1870 te Heemskerk, overleden op zaterdag 28 maart 1953 te Egmond aan Zee. Zie aldaar.
 1. Cornelia Maria Catharina, geboren op dinsdag 20 april 1875 te Heemskerk, overleden op woensdag 2 juni 1920 te Rosmalen. Verdere gegevens onbekend.

Henricus Baltus (Hendrik), oudere broer van Anthonius (Antonie) Baltes, geboren op vrijdag 22 augustus 1828 te Heemskerk, overleden op donderdag 20 april 1893 te Heemskerk; beroep: boerenknecht, zie ook de kwartierstaat van Richard Numan, waarin deze personen ook worden genoemd. Hij trouwde voor de 1e maal op zondag 18 februari 1855 te Castricum met Aagtje Twisk, dochter van Willem Twisk en Maartje Duijneveld, geboren op vrijdag 18 september 1829 te Castricum, overleden te Heemskerk (verdere gegevens ontbreken). Uit dit huwelijk wordt een dochter geboren:

 1. Catharina, geboren op woensdag 14 november 1855 te Heemskerk, overleden op maandag 29 mei 1882 te Heemskerk. Zij trouwde op woensdag 11 mei 1881 te Heemskerk met Gerrit Dekker, zoon van Hendrik Dekker en Geertje Koedijk, geboren op dinsdag 16 augustus 1859 te Heemskerk, overleden te Heemskerk; beroep: arbeider. Verdere gegevens onbekend.

Hendrik Baltus trouwde voor de 2e maal op zondag 15 april 1883 te Uitgeest met Cornelia Bloedjes, dochter van Martinus Bloedjes en Maria Brakenhof, geboren in 1839 te Uitgeest, overleden in Heemskerk. Verdere gegevens onbekend.

Uit de tijd van de Oudouders en Oudgrootouders stamt deze Schrijf-Almanak (1852), welke ik van een vroegere vriend (bedankt, Cor Bruinink) te leen kreeg om deze te delen met de bezoekers van deze site. Het betreft een Almanak uit 1852 van een koopman, die daarin ook aantekeningen maakte van bestellingen, leveringen en betalingen. Deze aantekeningen heb ik gescheiden gehouden van de Almanak, die veel gegevens uit die tijd verzameld weergaf, waardoor de lezer een indruk kan krijgen van het leven in die tijd.


Generatie 7 (Oudgrootouders)

Petrus Jansz (Pieter) Baltus, zoon van Jan Kaspersz Baltus en Neeltje Laurisse Diemeer, gedoopt op vrijdag 22 april 1803 te Heemskerk, zie hier het uittreksel uit het doopregister, overleden op dinsdag 5 januari 1875 te Heemskerk, in de leeftijd van 71 jaar, zie hier de aangifte. Zijn beroep was dagloner/landbouwer. Hij trouwde op zondag 14 januari 1827, op 23 jarige leeftijd, te Heemskerk met Catharina Hendriks (Trijntje) Berkhout, dan 26 jaar oud, dochter van Hendrik Berkhout (overleden op woensdag 18 juli 1821, zie de akte hier) en Dieuwertje Willems Schuytemaker (overleden zaterdag 10 september 1808, zie de akte hier), gedoopt op vrijdag 14 maart 1800 te Akersloot, zie hier het uittreksel van het doopregister, overleden op zondag 11 mei 1856 te Heemskerk, slechts 56 jaar oud. Zie hier de huwelijksafkondiging gedaan te Assendelft op woensdag 27 december 1826, en hier de toestemming voor Pieter die kennelijk onder de wapenen was. Zie ook de kwartierstaat van Richard Numan, waarin deze personen ook worden genoemd (onder 56 en 57). Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren, t.w.:

 1. Cornelia (Neeltje), geboren op dinsdag 26 december 1826 te Heemskerk, overleden te Heemskerk. Verdere gegevens onbekend.
 1. Helena, geboren in 1827 te Heemskerk, overleden op zondag 26 augustus 1855 te Heemskerk. Verdere gegevens onbekend.
 1. Henricus, geboren op vrijdag 22 augustus 1828 te Heemskerk, zie verder aldaar.
 1. Antonius (Antonie of Antonij), geboren op maandag 22 november 1830 te Heemskerk, overleden op woensdag 24 november 1886 te Heemskerk. Beroep: landbouwer.
 1. Dieuwertje, geboren op vrijdag 31 maart 1832 te Heemskerk, overleden op zondag 22 juli 1894 te Heemskerk. Zij trouwde op zaterdag 11 mei 1867 te Heemskerk met Johannes (Jan) Sap, zoon van Kniertje Sap, geboren op vrijdag 8 februari 1833 te Heemskerk, overleden op vrijdag 31 mei 1901 te Heemskerk; zijn beroep was: landman. Verdere gegevens onbekend.
 1. Joannes (Jan), geboren op vrijdag 17 oktober 1834 te Heemskerk, overleden op zaterdag 11 december 1875 te Heemskerk; beroep: landbouwer. Hij trouwde op zaterdag 25 mei 1861 te Heemskerk met Grietje van Til, dochter van Roelof Klaasse van Til en Maartje Jakobs Vis, geboren op maandag 25 juni 1832 te Heemskerk, overleden op dinsdag 25 maart 1873 te Heemskerk. Jan vormt een nieuwe tak. Zie ook de kwartierstaat van Richard Numan, waarin deze personen ook worden genoemd (onder 28 en 29).
 1. Petrus (Pieter), geboren op maandag 24 september 1838 te Heemskerk, overleden op maandag 31 augustus 1903 te Heemskerk; beroep: dagloner. Hij trouwde op zaterdag 25 mei 1866 te Heemskerk met Antje Benning, dochter van Hendrik Willemsz Benning en Marijtje Gooijer, geboren op zondag 2 augustus 1840 te Heemskerk, overleden op vrijdag 31 maart 1911 te Heemskerk. Pieter vormt een nieuwe tak.

Generatie 8 (Oudovergrootouders)

Jan Kaspersz Baltus (ook Jan Casperse Baltes genoemd), zoon van Kasper Balster (Balsten of Baltus) en Antje Alberts Baars, gedoopt op donderdag 8 juli 1773 te Wijk aan Zee en Duin.

Jan overleed op woensdag 12 november 1851 te Heemskerk, 78 jaar oud, zie deze akte. Zijn beroep was veehouder. Hij trouwde op zondag 11 mei 1794, op 20 jarige leeftijd, te Heemskerk met Neeltje Laurisse Diemeer, dan 24 jaar oud, zie hier de opgemaakte akte, dochter van Louris Hendrikszn (Laurens) Diemeer (geboren/gedoopt op woensdag 2 augustus 1724 te Heemskerk, overleden op maandag 17 maart 1806 te Heemskerk) en Trijntje Pieters Langedijk (geboren/gedoopt op zaterdag 7 juli 1731 te Castricum, overleden op 19 oktober 1789 te Heemskerk – trouwdatum: zondag 18 januari 1756 te Heemskerk), gedoopt op dinsdag 6 maart 1770 te Heemskerk:

Zij is overleden op donderdag 1 juni 1837 te Heemskerk, in de leeftijd van 67 jaar, zie de opgemaakte akte. Zie ook de kwartierstaat van Richard Numan, waarin deze personen ook worden genoemd (onder 112 en 113). Uit dit huwelijk werden elf kinderen geboren, t.w.:

 1. Antje, gedoopt op maandag 16 maart 1795 te Heemskerk, overleden op zaterdag 15 december 1866 te Heemskerk, 71 jaar oud.

 1. Kasper, gedoopt op zaterdag 30 april 1796 te Heemskerk, overleden op woensdag 3 januari 1866 te Heemskerk; beroep: landbouwer.

  1. Laurentius, gedoopt op zaterdag 9 september 1797 te Heemskerk, overleden op maandag 21 februari 1870 te Heemskerk; beroep: arbeider.

  1. Jacob Janz, gedoopt op woensdag 14 november 1798 te Heemskerk, overleden op zaterdag 8 april 1876 te Heemskerk; beroep: arbeider.

   1. Jan, geboren op maandag 3 april 1826 te Assendelft, overleden op maandag 12 juni 1826, net twee maanden later.
   2. Guurtje, geboren op zaterdag 13 oktober 1827 te Assendelft, overleden op dinsdag 19 april 1892 te Beverwijk. Zij trouwde op zaterdag 14 februari 1857 te Heemskerk met Jan Neele, zoon van Jan Neele en Jansje van Weiden, geboren op donderdag 22 maart 1827 te Assendelft, overleden op donderdag 4 september 1890; beroep: dagloner. Verdere gegevens onbekend.
   3. Neeltje, Geboren op dinsdag 20 oktober 1829 te Assendelft, overleden op maandag 13 maart 1837 te Heemskerk, 7 jaar oud.
   4. Gerrit, geboren op dinsdag 24 mei 1831 te Assendelft, overleden op dinsdag 20 maart 1832 te Assendelft, nog geen jaar oud.
   5. Jan, geboren op maandag 11 februari 1833 te Heemskerk, overleden op maandag 22 december 1890 te Velsen; beroep arbeider. Hij trouwde op donderdag 7 mei 1863 te Velsen met Hendrika Bakker, dochter van Dirk Bakker en Johanna de Vries, geboren op dinsdag 2 oktober 1838 te Velsen, overleden op maandag 21 juni 1926 te Velsen. Jan vormt een nieuwe tak.

  Jacob trouwde voor de 2e maal op zondag 18 februari 1838 te Uitgeest met Maria Spaans, dochter van Johannes Spaans en Geertruida Bosch, geboren op zaterdag 24 februari 1787 te Alkmaar, overleden op donderdag 19 december 1872 te Heemskerk. Verdere gegevens onbekend.

  5.   Anthonius, gedoopt op zondag 23 maart 1800 te Heemskerk, overleden op dinsdag 15 december 1829 te Heemskerk. Verdere gegevens onbekend.

  6.    Antonie, gedoopt op dinsdag 28 april 1801 te Heemskerk. Verdere gegevens onbekend.

  7.     Petrus Jansz (Pieter), gedoopt op vrijdag 22 april 1803 te Heemskerk, overleden op dinsdag 5 januari 1875 te Heemskerk.

  8.    Trijntje, gedoopt op vrijdag 22 juni 1804 te Heemskerk, Zij is jong overleden. Verdere gegevens onbekend.

  9.    Trijntje, gedoopt op zaterdag 5 oktober 1805 te Heemskerk, overleden op zaterdag 9 januari 1858 te Heemskerk.

       Zij trouwde op zondag 5 oktober 1834 te Heemskerk, op haar 29e verjaardag, met Jacob Hoogduin, zoon van Arie Hoogduin en Aagtje Henneman, gedoopt op dinsdag 24 september 1799 te Heemskerk, overleden op dinsdag 8 oktober 1872 te Heemskerk; beroep: bouwman. Verdere gegevens (kinderen?) onbekend.

  10.  Marijtje, gedoopt op dinsdag 24 februari 1807 te Heemskerk, overleden op dinsdag 11 maart 1879 te Heemskerk.

       Zij trouwde op zondag 13 november 1831 te Assendelft met Cornelis de Jong, zoon van Pieter Gerritse de Jong en Marijtje Cornelise de Boer, geboren op woensdag 28 oktober 1807 te Assendelft, overleden op maandag 25 oktober 1847 te Assendelft; beroep: wever. Zij kregen minstens één zoon: Klaas, geboren omstreeks 1837 te Assendelft, beroep: arbeider; hij trouwde op zondag 24 November 1872 te Castricum met Antje van Diepen, geboren omstreeks 1846 te Castricum, dochter van Johannes Richardus van Diepen en Keetje Blom. Verdere gegevens onbekend.

  11.  Maria Jansdr., gedoopt op maandag 9 januari 1809 te Heemskerk, overleden op maandag 13 augustus 1849 te Wijk aan Zee en Duin.

       Zij trouwde op zondag 26 januari 1840 te Heemskerk met Gerardus (Gerrit) de Boer, zoon van Jan Pietersz de Boer en Antje Gerrits Betjes, geboren op zaterdag 28 september 1793 te Assendelft, overleden ??; beroep: bouwman. Gerardus de Boer was weduwnaar van Antje Beentjes(zie ook deze link met een raakvlak). Zíj kregen samen een dochter, Maartje de Boer, geboren op dinsdag 27 januari 1829 te Heemskerk, die op zaterdag 27 mei 1854 te Heemskerk trouwde met Adrianus (Arie) Baltus, geboren op vrijdag 22 december 1826 te Heemskerk, zoon van Pieter Baltus, geboren op vrijdag 24 oktober 1777, de broer van Jan Kaspersz Baltus.

  Uit het huwelijk van Maria Jansdr. en Gerrit de Boer werden drie dochters geboren, t.w.:

  a.      Joanna, geboren op dinsdag 16 maart 1841 te Heemskerk.
  b.      Cornelia, geboren op woensdag 18 januari 1843 te Heemskerk.
  c.       Emerentiana (Immetje), geboren op woensdag 19 maart 1845 te Heemskerk. Zij trouwde op zaterdag 2 februari 1878 te Assendelft met Jan Timmer, zoon van Jan Timmer en Antje Twaalfhooven.

  Verdere gegevens onbekend.

  12.  Alida, gedoopt op maandag 28 januari 1811 te Heemskerk, overleden op woensdag 24 april 1901 te Uitgeest.

       Zij trouwde op zondag 6 september 1835 te Uitgeest met Hendrik Kok, zoon van Machiel Kok en Machteltje Zonneveld, geboren op woensdag 6 juni 1804 te Uitgeest, overleden op zondag 19 mei 1850 te Uitgeest; beroep: boerenknecht. Zij krijgen minstens twee zonen:

  1.      Michiel, geboren omstreeks 1836 te Uitgeest, van beroep: arbeider; hij trouwde op zondag 24 februari 1867 te Castricum met Catarina Steeman, geboren omstreeks 1836 te Castricum, dochter van Cornelis Steeman en Aagje Stuifbergen. Verdere gegevens onbekend.
  2.      Anthonie, geboren omstreeks 1840 te Uitgeest, van beroep: arbeider; hij trouwde op zondag 13 januari 1867 te Castricum met Aafje Steeman, geboren omstreeks 1839 te Castricum, dochter van Cornelis Steeman en Aagje Stuifbergen. Als Aafje Steeman is overleden trouwt Anthonie nogmaals op zondag 19 oktober 1884 te Akersloot met Maartje Vonk, geboren omstreeks 1845 te Uitgeest, weduwe van Jan Voorhout, dochter van Klaas Vonk en Aaltje Stierp. Verdere gegevens onbekend.

  Generatie 9 (Oudbetovergrootouders)

  Kasper Balster, Balsten of Baltus, zoon van Herman Frerkes en Gertruid Balster, geboren op vrijdag 4 september 1733 te Langen onder Lingen (Dld), overleden op donderdag 24 maart 1796 te Heemskerk, 62 jaar oud.    


  Hij trouwde op zondag 11 november 1770, op 37 jarige leeftijd, met Antje (Jacobs) Alberts Baars, geboren in 1740 te Heemskerk.

  Antje Alberts is als Antje Jacobs overleden op maandag 17 december 1810 te Heemskerk, 70 jaar oud, zie de aangifte hier, en op zaterdag 22 december 1810 te Heemskerk begraven.

  Zie ook de kwartierstaat van Richard Numan, waarin deze personen ook worden genoemd (onder 224 en 225). Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren, t.w.:

  1. Jan Kaspersz Baltus/Balsten, gedoopt op donderdag 8 juli 1773 te Heemskerk, overleden op woensdag 12 november 1851 te Heemskerk, 78 jaar oud. Zie aldaar.
  1. Pieter, gedoopt op dinsdag 23 augustus 1774 te Heemskerk, overleden op donderdag 1 september 1774 te Heemskerk, net een week oud.

  1. Marijtje Kaspersdr., gedoopt op zondag 24 maart 1776 te Heemskerk, overleden op donderdag 18 september 1806 te Heemskerk, 30 jaar oud, zie hier de aangifte, begraven op dinsdag 23 september 1806 te Heemskerk.

  Uit dit huwelijk kwamen drie kinderen voort:

   1. Kasper, gedoopt op zaterdag 15 april 1797 te Heemskerk. Waarschijnlijk vroeg overleden, zie Kasper onder c.

   1. Antje, gedoopt op donderdag 6 juni 1799 te Heemskerk.

   1. Kasper, gedoopt op vrijdag 12 september 1800 te Heemskerk.

  Verdere gegevens onbekend.

  1. Pieter Kaspersz, gedoopt op vrijdag 24 oktober 1777 te Heemskerk. Verder zie aldaar.

  1. Gerrid, gedoopt op maandag 3 januari 1780 te Heemskerk, jong overleden op zaterdag 15 september 1781 te Heemskerk.

   


  Generatie 10 (Stamouders)

  Herman Frerkes. Herman is geboren/overleden in?? Hij trouwde met Gertruid Balster. Gertruid is geboren/overleden in ?. Uit dit huwelijk werden, voor zover bekend, vier kinderen geboren, die om onbekende reden de naam van moeder als familienaam meekregen, t.w.:

  1. Aaltje, geboren omstreek 1742 te Lengerik/Lengerich (Duitsland), overleden op zaterdag 3 januari 1818 te Egmond-Binnen. Zij trouwde op zondag 25 juni 1775 te Heemskerk met Dirk Bisschop, zoon van N.N., geboren omstreeks 1740 te Münsterland, overleden in 1784 te Alkmaar. Dit huwelijk is op maandag 20 december 1779 te Alkmaar door scheiding ontbonden (Not. A. Alkmaar. Inv. Nr. 636 akte 50). Uit dit huwelijk werd minstens één zoon geboren: Jan Bisschop, geboren omstreeks 1778 te Castricum; hij trouwde op zondag 16 mei 1819 te Egmond-Binnen met Maartje Bosman, geboren omstreeks 1788 te Egmond-Binnen, dochter van Cornelis Bosman en Catharina Mikkels.
  1. Harmen Baltus, geboren omstreeks 1744 te Langen onder Lingen in het Graafschap Lingen, Duitsland, overleden op donderdag 20 maart 1783 te Heemskerk. Hij trouwde op zondag 24 mei 1772 te Heemskerk met Marijtje Vrijer, dochter van Gerrid "Mack" Vrijer en N.N., geboren omstreeks 1745 te Castricum, overleden op vrijdag 6 december 1811 te Heemskerk, zie hier de aangifte door schoonzoon Jan van Roon. Zie hier de proclamatie, waarin Marijtje "Mack" wordt genoemd. Uit dit huwelijk werden twee dochters geboren, t.w.:
   1. Geertje, gedoopt op donderdag 25 augustus 1774 te Heemskerk, overleden op woensdag 28 augustus 1833 te Heemskerk.

    Zij trouwde voor de 1e maal op zondag 17 januari 1796 te Heemskerk met Jan van Roon, zoon van N.N., geboren omstreeks 1759 te Heemskerk, begraven op zaterdag 13 mei 1813 te Heemskerk; beroep: bouwman.

    Uit dit huwelijk kwam tenminste één kind voort, Maria van Roon. Zij overleed op woensdag 26 oktober 1808 te Heemskerk, een kwart jaar oud, zie de aangifte hier.

    Geertje trouwde voor de 2e maal op dinsdag 2 mei 1815 te Heemskerk met Engel Kroon, zoon van Engel Kroon en Trijntje Tuin, geboren in 1793 te Assendelft, overleden op zondag 28 juni 1846 te Heemskerk; beroep: bouwman. Testament van Geertje en Engel gemaakt op zaterdag 28 maart 1829 te Alkmaar (Not. A. Alkmaar. Inv. Nr. 1216 akte 45). Verder geen gegevens bekend.

   1. Maartje, gedoopt op dinsdag 28 januari 1777 te Heemskerk, oerleden op vrijdag 28 augustus 1833 te Heemskerk.

    Zij trouwde voor de 1e maal op zondag 11 juni 1797 te Heemskerk met Hendrik Barnhoorn, zoon van Jan Barnhoorn en N.N., geboren in 1775 te Heemskerk, overleden op dinsdag 18 oktober 1803 te Heemskerk, begraven op vrijdag 21 oktober 1803 te Heemskerk; beroep: bouwman. Zie hier de opgemaakte akte.

  Maartje trouwde voor de 2e maal op zondag 13 mei 1804 te Heemskerk met Pieter Klijbroek, geboren in 1775 te Velsen, overleden te Heemskerk. Zie hier de opgemaakte akte.
  Uit dit huwelijk kwam tenminste één kind voort, Marijtje Klijbroek. Zij overleed op 28 augustus 1812 te Heemskerk, 4 jaar oud, zie hier de aangifte door haar vader.

  1. Kasper, geboren op vrijdag 4 september 1733 te Langen onder Lingen in het Graafschap Lingen, Duitsland, overleden op donderdag 24 maart 1796 te Heemskerk. Zie aldaar.
  1. Anthonie, geen verdere gegevens bekend.


  De Indonesische tak    

  Generatie 1 (Probandus)

  Sim Pit Ha (Chinese naam wordt niet meer gebruikt), Indonesische naam: Sri Rahayu, (Ayu), geboren op zondag 2 mei 19**, omstreeks 12:00 uur, te Serasan, Pulau Tujuh, Riau, Indonesië, dochter van Suhardi en Patimah. Zij trouwde op op maandag 24 november 1997 in de moskee van Batam Barat (KUA), Indonesië met Martinus Gerardus Baltes. Zie verder aldaar.

  Foto 1: 19**: Anna Mothopani en Sri Rahayu.
  Foto 2: 19**: Sri Rahayu.
  Foto 3: 1985: Sri Rahayu met haar broertjes en een zusje.
  Foto 4: 1995: Sri Rahayu met haar broer Sumadi.

  Generatie 2 (Ouders)

  Sim Acu (Chinese naam wordt niet meer gebruikt), Indonesische naam: Suhardi, geb. vrijdag 29 april 19** te Midai, Pulau Tujuh, Riau, Indonesië, van beroep zeeman (motorman, mecaniciën en machinist), bijgenaamd: Bugis. Zie hier zijn KTP, een Indonesisch persoonsbewijs, compleet met een foute geboortedatum. Hij trouwt op dinsdag 16 juli 1968 te Tarempa met Patimah, geb. in het jaar 19** (datum niet bekend, maar wordt daarom op 1 juni gezet) te Serasan, Pulau Tujuh, Riau, Indonesië; bijnaam: Timah, huisvrouw. Zie hier haar KTP. Haar ouders waren Ibrahim (bijgenaamd: Layum) en Khadijah; zie hier een foto van haar met Sri Rahayu uit 1992, hier een foto van Khadijah in 2003. Zij zijn/waren allen islamitisch. Thans wonen zij in Tanjung Pinang op het eiland Bintan, Riau, Indonesië.

  Foto 1: 19**: Patimah.
  Foto 2: 2001: Suhardi en Patimah.
  Foto 3: 2001: Het gezin van Suhardi samen.
  Foto 4: 2003: Patimah.
  Foto 5: 2003: Hun woning te Tanjung Pinang.

  Zij krijgen samen vijf kinderen:

  1.     Sim Pip Pa (Chinese naam wordt niet meer gebruikt), Indonesische naam: Anna Mothopani (v), geb. op woensdag 20 augustus 19** te Ranai, omstreeks 10 uur ’s morgens, bijnaam: Butet. Zij trouwt op woensdag 12 december 1990 met Edward (bijnaam Aliong), geboren op zondag 22 november 19**; beroep: visser. Zij wonen te Ranai, Pulau Tujuh, Riau en krijgen vier kinderen:

  2.     Sim Pit Ha (Chinese naam wordt niet meer gebruikt), Indonesische naam: Sri Rahayu, bijgenaamd: Dedek, zie aldaar.

  3.     Sim Kim Pong (Chinese naam wordt niet meer gebruikt), Indonesische naam: Rudi Haryanto (m), geb. op zondag 4 november 19** te Midai, omstreeks 5 uur ‘s morgens; bijnaam: King Kim. Hij trouwt op 7 maart 2007 te Tanjung Pinang met de zwangere Nunik Purwigunawati, dochter van Supriyanto, zie hier een trouwfoto. Hier een foto van de ouders van Nunik, samen met haar zussen.

  4.      Sim Lep Pong (Chinese naam wordt niet meer gebruikt), Indonesische naam: Sumadi (m), geb. op donderdag 3 juni 19** te Midai, omstreeks 5:30 uur ‘s morgens; bijnaam: Lelep. Hij trouwt op 28 mei 2007 te Tanjung Pinang met de zwangere Mina.

  5.      Yeni (Jeni) Marini, geb. op woensdag 1 juli 19** te Midai, omstreeks 10 uur ’s morgens. Zij heeft geen Chinese naam meer gekregen; ook geen bijnaam. Hier een afbeelding uit 2003 toen zij een haar diploma vroedvrouw/ziekenverzorgster kreeg uitgerijkt. Zij trouwt op xx augustus 2005 te Tanjung Pinang met Syabudin. Uit dit huwelijk wordt op 12 juli 2006 een zoon geboren die de naam Bilqy Rafael krijgt (zie foto van Bilqy en zijn vader).

  Generatie 3 (Grootouders)

  Sim Kim CHong, bijnaam: Kingko, geb. op 21 december 1922, overl. op 23 mei 1996, hier een foto. Hij trouwde met Alena (ook A Lina), geb. op 21 oktober 1926, overl. 12 december 1997, zie haar foto hier. Kinderen uit dit huwelijk geboren zijn:

  1.     Sim Acu (Chinese naam wordt niet meer gebruikt), Indonesische naam: Suhardi, geb. vrijdag 29 april 19** te Midai, Pulau Tujuh, Riau, Indonesië. Verdere gegevens: zie generatie 2.

  2.    Alwi Kingko, geboren op 23 november 19**, overleden op 27 oktober 2003

  3.    Haslinda, zie hier een foto. Zij trouwde met Yohnny T. Kawangung, geb. op 30 augustus 1942, overleden op 15 februari 1992

  4.    Alius

  5.     

   


  Generatie 8: Baltus-tak met Pieter

  Adrianus (Arie), geboren op vrijdag 22 december 1826 te Heemskerk, overleden op vrijdag 19 januari 1900 te Heemskerk, beroep: landbouwer. Hij trouwde op zaterdag 27 mei 1854 te Heemskerk met Maartje de Boer, dochter van Gerardus de Boer en Antje Beentjes (zie ook deze link met een raakvlak), geboren op dinsdag 27 januari 1829 te Heemskerk, overleden op zondag 19 oktober 1902 te Heemskerk. Uit dit huwelijk kwamen negen kinderen voort, t.w.:

  1. Levenloos geboren kindje, een zoon, op dinsdag 21 augustus 1855 te Heemskerk.
  1. Levenloos geboren kindje, op woensdag 14 januari 1857 te Heemskerk.
  1. Aagje, geboren op woensdag 10 maart 1858 te Heemskerk, twee weken later overleden op woensdag 24 maart 1857 te Heemskerk.
  1. Antje (Anna), geboren op donderdag 19 mei 1859 te Heemskerk, overleden op zondag 16 maart 1941 te Heemskerk, zie hier haar bidprentje. Zij trouwde op woensdag 11 mei 1881 te Heemskerk met Wilhelmus (Willem) Zonneveld, zoon van Pieter Zonneveld en Grietje de Wildt, geboren op dinsdag 29 oktober 1844 te Heemskerk, overleden op maandag 27 juni 1910 te Heemskerk; beroep: landbouwer. Zie hier hun grafsteen. Het vermogen van Anna wordt na haar overlijden door een taxateur, Laurens Diemeer (de echtgenoot van haar zuster Maria - zie 8.?) op waarde geschat, zie hier het document. Hieruit blijkt, dat zij in Heemskerk op Kerkweg 38 woonden. Verder geen gegevens bekend.
  1. Agatha, geboren op zondag 30 december 1860 te Heemskerk, overleden op woensdag 16 januari 1918 te Heemskerk. Zij trouwde op woensdag 25 mei 1887 te Heemskerk met Simon Groenland, zoon van Cornelis Groenland en Guurtje Koopman, geboren op dinsdag 14 juli 1857 te Heemskerk, overleden op zondag 1 februari 1920 te Heemskerk; beroep: tuinder. Verder geen gegevens bekend.
  1. Pieter, geboren op donderdag 9 oktober 1862 te Heemskerk, overleden op zondag 3 december 1865 te Heemskerk, slecht drie jaar oud.
  1. Maartje, geboren op donderdag 18 februari 1864 te Heemskerk, overleden, nog geen twee jaar oud, op donderdag 14 december 1865, elf dagen na haar broertje Pieter, zie no. 6.
  1. Maria, geboren op zaterdag 5 oktober 1867 te Heemskerk, overleden op donderdag 3 januari 1935 te Heemskerk, zie hier haar bidprentje. Zij trouwde op woensdag 1 juli 1891 te Heemskerk met Laurentius (Laurens) Diemeer, zoon van Pieter Diemeer en Maartje Noom, geboren op vrijdag 9 maart 1866 te Heemskerk, overleden op vrijdag 31 oktober 1952 te Heemskerk; beroep: tuinder. Verder geen gegevens bekend.
  1. Petronella, geboren op donderdag 3 december 1868 te Heemskerk, overleden op woensdag 7 april 1948 te Heemskerk. Zij trouwde op woensdag 7 juni 1893 te Heemskerk met Cornelis de Wit, zoon van Jacob de Wit en Trijntje Groenland, geboren op vrijdag 18 december 1868 te Wijk aan Zee en Duin, overleden op maandag 23 juli 1900 te Amsterdam; beroep: landbouwer. Verder geen gegevens bekend.

  Generatie 9: Baltus-tak met Pieter

  Pieter Baltus, geboren op vrijdag 24 oktober 1777 te Heemskerk, de broer van Jan Kaspersz Baltus (generatie 8), overleden op maandag 7 januari 1828 te Heemskerk, begraven op woensdag 28 januari 1928 te Heemskerk; beroep: bouwman.

  Hij trouwde op zondag 27 januari 1822 te Heemskerk met Aagje Welp (Aagtje Wulp), dochter van Hendrik Welp en Antje Hoogduin, geboren op donderdag 14 april 1791 te Uitgeest, overleden op dinsdag 29 juni 1875 te Heemskerk. Uit dit huwelijk worden vijf kinderen geboren, t.w.:

  1.     Anna Pietersdr. (Antje), geboren op dinsdag 12 maart 1822 te Heemskerk, overleden op vrijdag 29 januari 1892 te Heemskerk. Zij trouwde op zaterdag 7 augustus 1847 te Heemskerk met Jan Mientjes, zoon van Pieter (Rut) Mientjes en Maria Schermer, geboren op vrijdag 19 maart 1819 te Heemskerk, overleden op maandag 8 mei 1899 te Heemskerk, 80 jaar oud; beroep: boerenknecht. Uit dit huwelijk komen de volgende kinderen voort:

          1. Maria (Maartje) Mientjes, geboren op donderdag 12 april 1849.
     2. 
  Aagje Mientjes, geboren op donderdag 24 oktober 1850 te Heemskerk, overleden op donderdag 28 november 1929, 80 jaar oud.
     3. Aagtje Mientjes, geboren op maandag 12 april 1852 te Heemskerk, overleden op zaterdag 14 augustus 1852, 16 weken oud.
     4. Antje Mientjes, geboren op dinsdag 26 juni 1855 te Heemskerk.
     5. Antje Mientjes, geboren op zaterdag 31 augustus 1861 te Heemskerk.
     6. Geertruida Mientjes, overleden op maandag 15 augustus 1859 te Heemskerk, 1 jaar oud.
     7. Geertruida Mientjes, geboren op donderdag 6 oktober 1859 te Heemskerk, zij trouwde op woensdag 5 mei 1886 te Heemskerk,
         26 jaar oud, met Pieter Schotvanger, 39 jaar oud, zoon van Pieter Schotvanger en Arendje Kuijs.
     8. Anna Mientjes, geboren op vrijdag 30 december 1864 te Heemskerk, overleden op donderdag 1 april 1920 te Beverwijk,
         55 jaar oud, zij trouwde op woensdag 15 november 1899, 34 jaar oud, te Heemskerk met Johannes Langendijk, 46 jaar oud,
         zoon van Pieter Langendijk en Maartje Putters.
     9. Aagje Mientjes, geboren ca 1856, zij trouwde op woensdag 26 april 1876 te Heemskerk, 20 jaar oud, met Jacob Kleef, 28 jaar
         oud, zoon van Jan Kleef en Jannetje Brakenhof, en zoons.
    10. Rut Mientjes, geboren in 1856, overleden op maandag 3 mei 1858 te Heemskerk, 19 maanden oud.
    11. Rutgerus Mientjes, geboren op 13 mei 1863, overleden op zondag 25 oktober 1863 te Heemskerk, ca. 5 maanden oud.

  2.     Gerarda (Geertje), geboren op zaterdag 3 mei 1823 te Heemskerk, jong overleden op woensdag 21 november 1827 te Heemskerk, begraven op zaterdag 24 november 1827 te Heemskerk.

  3.     Henricus, geboren op vrijdag 6 augustus 1824, na anderhalve week overleden op dinsdag 17 augustus 1824 te Heemskerk.

  4.     Henricus, geboren op dinsdag 11 oktober 1825 te Heemskerk, na twee weken overleden op woensdag 26 oktober 1825.

  5.     Adrianus (Arie), geboren op vrijdag 22 december 1826 te Heemskerk, overleden op vrijdag 19 januari 1900 te Heemskerk. Zie aldaar.


  Generatie 4: Baltes-tak met Jan

  Johannes, geboren op maandag 13 februari 1899 te Velsen, overleden op zaterdag 3 april 1982 te Lisse; beroep: kruidenier. Hij trouwde op donderdag 20 september 1923 te Velsen met Hendrika C.M. van der Hijden, dochter van Petrus P. van der Hijden en Hendrika F.E. Slakhorst, geboren op maandag 4 juli 1898 te Santpoort, overleden op donderdag 30 augustus 1984 te Lisse. Uit dit huwelijk komen vijf dochters voort, t.w.:

  1. Hendrika F.Th., geboren op maandag 29 november 1926 te Lisse. Zij trouwde op woensdag 23 mei 1951 te Lisse met Theodorus Bartels, zoon van Cornelis Bartels, en N.N., geboren op zondag 7 november 1915 te De Zilk, overleden in 1987 te De Zilk; beroep: expediteur. Zij woont in De Zilk. Verdere gegevens onbekend.
  1. Johanna G.M., geboren op woensdag 13 juni 1928 te Lisse. Zij trouwde op woensdag 22 december 1954 te Lisse met Johannes Wilhelmus van der Zwet, zoon van Clemens van der Zwet en Antonia Cornelia Burgmeijer, geboren op vrijdag 1 mei 1925 te Voorhove (?), overleden op zaterdag 4 november 1967 te Wassenaar; beroep: leraar LTS. Zij woont in Sassenheim. Verdere gegevens onbekend.
  1. Josephina T.M., geboren op woensdag 1 januari 1930 te Lisse. Zij trouwde op woensdag 29 juni 1955 te Lisse met Anthonius Hubertus Schakenbos, zoon van Cornelis Schakenbos en Clasina Cornelia Remmerswaal, geboren op zondag 23 oktober 1927 te Lisse, overleden op woensdag 18 juni 1980 te Lisse; beroep: bakker/offsetdrukker. Zij woont in Lisse. Verdere gegevens onbekend.
  1. Jacoba M. Th., geboren op donderdag 3 maart 1932 te Lisse; beroep: lerares. Zij trouwde op donderdag 3 maart 1955, haar 23e verjaardag, te Velsen met Gerardus J. Harkema, zoon van Doeke Harkema en Wilhelmina H. Rieswijk, geboren op vrijdag 28 maart 1930 te Bolsward, overleden op zaterdag 9 november 1985 te Hoorn; beroep: werkmeester HTS. Het huwelijk werd op dinsdag 4 december 1973 te Velsen door scheiding ontbonden. Zij woont in Beverwijk. Uit het huwelijk werd een zoon geboren:

  Jozef Johannes Jacobus, geboren op dinsdag 4 september 19** te Beverwijk; beroep: computerspecialist. Hij trouwde op dinsdag 7 mei 1985 te Beverwijk met Geertruida Cornelia Aardenburg, dochter van Cornelis Aardenburg en Anna Bol, geboren op zondag 8 januari 1961 te Beverwijk. Zij wonen te Uitgeest.

  Jozef Johannes Jacobus wijzigt zijn achternaam bij Koninklijk Besluit d.d. woensdag 30 mei 1979 in die van Baltes Harkema.

  Uit het huwelijk wordt een dochter geboren:

      Mylène, geboren op donderdag 21 juni 19** te Heemskerk.

  Verdere gegevens onbekend.

  1. Cornelia M. Th., geboren op vrijdag 15 september 1933 te Haarlem, overleden op woensdag 30 januari 1985 te Lisse. Zij trouwde op woensdag 12 februari 1958 te Lisse met Abraham Polderman, zoon van Abraham Polderman Sr. en Anna Hensing, geboren op vrijdag 6 maart 1931 te Haarlemmermeer; beroep: garagehouder. Zij wonen te Lisse. Verdere gegevens onbekend.

  Generatie 5: Baltes-tak met Jan

  Jacob, geboren op vrijdag 23 april 1875 te Velsen, overleden op donderdag 1 april 1965 te Beverwijk; beroep: spoorwegbeambte. Hij trouwde op woensdag 17 augustus 1898 te Haarlemmerliede met Johanna Jansen, dochter van Wengeslaus Jansen en Johanna T. Warmerdam, geboren op zondag 3 december 1876 te Haarlemmermeer, overleden op vrijdag 5 maart 1965 te Beverwijk. Zie hier een afbeelding, omstreeks 1928 gemaakt, van Jacob en Johanna, samen met twee van hun drie dochters, Johanna en Jacoba. Uit dit huwelijk kwamen vijf kinderen voort, t.w.:

  1. Johannes, geboren op maandag 13 februari 1899 te Velsen, overleden op zaterdag 3 april 1982 te Lisse; beroep: kruidenier.
  1. Wessel, geboren op vrijdag 26 januari 1900 te Velsen, overleden op maandag 9 mei 1988 te Vancouver, Canada; beroep: bloembollenkweker. Hij trouwde in 1950 met Eleanor Rough, geboren in 1893, overleden in september 1978 te Vancouver, Canada. Verdere gegevens onbekend.
  1. Hendrika Johanna, geboren op zaterdag 3 augustus 1901 te Bloemendaal, overleden op woensdag 18 juli 1956 te Vancouver, Canada. Zij trouwde op donderdag 25 oktober 1923 te Wijk aan Zee en Duin met Theodorus Koelman, zoon van Simon Koelman en Elisabeth Bol, geboren op woensdag 1 april 1896 te Wijk aan Zee en Duin, overleden op woensdag 9 maart 1988 te Vancouver, Canada; beroep: kleermaker.
  1. Johanna Cornelia, geboren op woensdag 3 mei 1905 te Velsen, overleden op dinsdag 10 juni 1980 te Purmerend. Zij trouwde op donderdag 21 augustus 1930 te Beverwijk met Frans Joseph Bökkers, zoon van Andries Bökkers en Catharina Caffier, geboren op maandag 18 februari 1901 te Ootmarsum, overleden op zaterdag 8 maart 1947 te Purmerend; beroep: kassier de indirect belastingen. Verdere gegevens onbekend.
  1. Jacoba, geboren op maandag 11 maart 1918 te Beverwijk, overleden op zaterdag 15 april 1939 te IJmuiden. Verdere gegevens onbekend.

  Generatie 6: Baltes-tak met Jan

  Jan, geboren op maandag 11 februari 1833 te Heemskerk, overleden op maandag 22 december 1890 te Velsen; beroep arbeider. Hij trouwde op donderdag 7 mei 1863 te Velsen met Hendrika Bakker, zie hier een afbeelding van haar, dochter van Dirk Bakker en Johanna de Vries, geboren op dinsdag 2 oktober 1838 te Velsen, overleden op maandag 21 juni 1926 te Velsen. Voor broers/zussen van Jan klik HIER. Uit dit huwelijk werden 14 (!) kinderen geboren, t.w.:

  1. Theodorus, geboren op vrijdag 22 juni 1863 te Velsen, overleden op dinsdag 29 maart 1864 te Velsen.

  2. Theodorus, geboren op vrijdag 17 juni 1864 te Velsen, overleden op dinsdag 13 december 1949 te Velsen; beroep: grondwerker. Zie hier een afbeelding van hem. Hij trouwde op woensdag 11 november 1891 te Haarlemmerliede met Jantje Spigt, zie hier een afbeelding van haar, dochter van Cornelis Spigt en Johanna Verberne, geboren op woensdag 12 maart 1862 te Texel, overleden op woensdag 28 april 1937 te Velsen. Uit dit huwelijk komen twee dochters voort, t.w.:
   1. Hendrika, geboren op zaterdag 11 juni 1892 te Velsen, overleden op maandag 30 november 1981 te Velsen. Zij trouwde op donderdag 21 oktober 1920 te Velsen met Laurentius Tervoort, zoon van Adrianus Tervoort en Antje (Anna) Alders, geboren op donderdag 10 september 1897 te Velsen, overleden donderdag 6 december 1956 te Velsen; beroep: tuinder. Verdere gegevens onbekend.
   2. Johanna, geboren op maandag 12 februari 1894 te Velsen, overleden op zondag 18 april 1976 te Heemskerk. Zij trouwde op donderdag 5 juni 1919 te Velsen met Johannes Dingedom Oudendijk, zoon van Cornelis Oudendijk en Maria Schoorl, geboren op maandag 29 juni 1891 te Velsen, overleden op donderdag 26 oktober 1950 te Velsen; beroep: werknemer papierfabriek te Velsen. Verdere gegevens onbekend.

  3. Alida, geboren op vrijdag 26 mei 1865 te Velsen, overleden op zondag 25 februari 1866, nog geen jaar oud.

  4. Jacobus, geboren op dinsdag 12 juni 1866 te Velsen, overleden op vrijdag 31 augustus 1866 te Velsen, slechts twee-en-een-halve maand oud.

  5. Alida, geboren op dinsdag 11 juni 1867 te Velsen, overleden op zondag 19 september 1880 te Velsen.

  6. Jacobus, geboren op zondag 7 juni 1868 te Velsen, drie maanden later overleden op donderdag 10 september 1868 te Velsen.

  7. Jannetje, geboren op woensdag 26 mei 1869 te Velsen, nauwelijks een week later overleden op dinsdag 1 juni 1869 te Velsen.

  8. Jannetje, een jaar na het overlijden van de eerste Jannetje geboren op woensdag 1 juni 1870 te Velsen, vier weken later overleden op dinsdag 28 juni 1870 te Velsen.

  9. Johanna, geboren op maandag 17 juli 1871 te Velsen, overleden op zaterdag 22 juli 1871 te Velsen. Ze mocht slechts enige dagen leven.

  10. Johanna, geboren op zondag 27 oktober 1872 te Velsen, vijf dagen later overleden op vrijdag 1872 te Velsen.

  11. Jacobus, geboren op woensdag 21 januari 1874 te Velsen, overleden op zondag 7 juni 1874 te Velsen.

  12. Jacob, geboren op vrijdag 23 april 1875 te Velsen, overleden op donderdag 1 april 1965 te Beverwijk.

  13. Johanna, geboren op vrijdag 27 oktober 1876 te Velsen, exact vier jaar na Johanna de Tweede, overleden op woensdag 29 juli 1953 te Haarlem. Zij trouwde op donderdag 16 augustus 1906 te Haarlem met Henricus Bruno van der Voort, zoon van Leonardus van der Voort en Margaretha Bijman, geboren op zaterdag 1 april 1882 te Haarlem, overleden op vrijdag 5 maart 1965 te Haarlem; beroep: beambte bij de Nederlandse Spoorwegen. Verdere gegevens onbekend.

  14. Gerardus, geboren op maandag 14 oktober 1878 te Velsen, overleden op woensdag 21 oktober 1942 te Noordwijkerhout. Beroep: schoenmaker. Verdere gegevens onbekend.


  De tak Joannes Baltus

  Generatie 2 (Ouders)

  Johannes Nicolaas M. Baltus, zoon van Cornelis Franciscus Petrus Baltus en Maria Welboren, geboren op dinsdag 26 januari 19** te Beverwijk; beroep: kraanmachinist. Hij trouwde op vrijdag 9 januari 1987 te Heemskerk met Wilhelmina B. M. Schuyt, dochter van Antonius Schuyt en Maria Sophia Kramer, geboren op zondag 10 februari 19** te Heemskerk. Zij wonen te Heemskerk. Zij krijgen samen één dochter:

  1. Elisabeth S. M., geboren op woensdag 22 november 19** te Heemskerk. Verdere gegevens ontbreken.

  Cornelis Petrus Baltus, zoon van Cornelis Baltus en Geertruida Duin, geboren op zaterdag 18 november 19** te Heemskerk; beroep: verkoper. Hij trouwde op donderdag 3 maart 1977 te Heemskerk met Geertruida Cornelia Half, dochter van Albertus Nicolaas Half en Jacoba Elisabeth de Graaf, geboren op woensdag 15 oktober 1952 te Beverwijk. Zij wonen te Heemskerk. Uit dit huwelijk worden twee kinderen geboren, t.w.:

  1. Cornelis P. A., geboren op zondag 30 maart 19** te Heemskerk. Verdere gegevens ontbreken.

  2. Michel A. N., geboren op vrijdag 12 maart 19** te Heemskerk. Verdere gegevens ontbreken.

  Petrus Jac. H. Baltus, zoon van Petrus Maria Baltus en Theodora Anna de Wildt, geboren op woensdag 8 november 19** te Heemskerk; beroep: medewerker van de belastingdienst. Hij trouwde op vrijdag 23 maart 1984 te Bloemendaal met Rolien Holleboom, dochter van Bernardus Holleboom en Ans Andriese, geboren op zondag 7 juni 19** te Overveen (bij Haarlem). Zij wonen te Heemskerk. Zij krijgen samen een dochter:

  1. Annette El., geboren op vrijdag 17 augustus 19** te Heemskerk.

  Jacobus Petrus C. Baltus, zoon van Petrus Maria Baltus en Theodora Anna de Wildt, geboren op donderdag 17 januari 19** te Heemskerk; beroep: administratief medewerker bij Hoogovens (Corus). Hij trouwde op donderdag 19 juni 1986 te Heemskerk met Ludwina Maria Dekker, dochter van Bernardus Dekker en Clasina Maria Dorff, geboren op woensdag 26 juni 19** te Heemskerk. Zij wonen te Heemskerk. Uit dit huwelijk worden twee kinderen geboren, t.w.:

  1. Lissa Maria, geboren op dinsdag 2 januari 19** te Heemskerk. Verdere gegevens ontbreken.

  2. Barry Petrus, geboren op donderdag 25 april 19**. Verdere gegevens ontbreken.

  Generatie 3 (Grootouders)

  Cornelis Franciscus Petrus Baltus, zoon van Johannes Josephus Baltes en Johanna Catharina van Dessel, geboren op zaterdag 13 april 1935 te Beverwijk, overleden op woensdag 3 juni 1987 te Beverwijk; beroep: veehouder. Hij trouwde op donderdag 9 april 1959 te Heemskerk met Maria Welboren, dochter van Nicolaas Welboren en Johanna van Duivenvoorde, geboren op woensdag 17 april 193* te Heemskerk. Zij wonen thans te Heemskerk. Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren, t.w.:

  1. Johannes Nicolaas M., geboren op dinsdag 26 januari 19** te Beverwijk; beroep: kraanmachinist. Hij trouwde op vrijdag 9 januari 1987 te Heemskerk met Wilhelmina B. M. Schuyt, dochter van Antonius Schuyt en Maria Sophia Kramer, geboren op zondag 10 februari 19** te Heemskerk. Zij wonen te Heemskerk.

  2. Johanna C. C. M., geboren op woensdag 21 december 19** te Beverwijk. Zij trouwde op vrijdag 12 oktober 1979 te Beverwijk met Albertus Johannes Tervoort, zoon van Adrianus Johannes Tervoort en Anna Winkelhuyzen, geboren op zondag 28 april 19** te Beverwijk; beroep: kraanmachinist. Zij wonen te Beverwijk.

  3. Catharina J. A. M., geboren op donderdag 1 maart 19** te Beverwijk. Zij trouwde op donderdag 29 november 1990 te Beverwijk met Cornelis Antonius van Egmond, zoon van Gerardus M. van Egmond en Engelina Petronella van der Laan, geboren op dinsdag 6 november 19** te Heemskerk; beroep: timmerman. Zij wonen te Assendelft.

  4. Maria Johanna C., geboren op woensdag 10 april 1963, overleden op donderdag 9 januari 1992 te Beverwijk. Zij trouwde op vrijdag 8 juli 1983 te Beverwijk met Johannes Petrus Theodorus Schuijt, zoon van Theodorus Schuijt en Annie Kuyl, geboren op donderdag 28 mei 19** te Beverwijk; beroep: werknemer bij Hoogovens (Corus). Zij wonen te Heemskerk.

  5. Monica M. A., geboren op zaterdag 12 september 19** te Beverwijk. Zij trouwde op vrijdag 21 augustus 1987 te Heemskerk met Johannes Cornelis Nicolaas Laan, zoon van Nicolaas Laan en Petronella de Boer, geboren op zondag 29 maart 19** te Zwaag; beroep: werknemer bij Hoogovens (Corus). Zij wonen te Beverwijk.

  6. Cornelia C. M., geboren op donderdag 23 februari 19** te Beverwijk. Verdere gegevens onbekend.

  Roelof Baltus, zoon van Joannes Baltus en Alida Anna Vromestijn, geboren op woensdag 15 september 1915 te Heemskerk, overleden op vrijdag 5 juli 1991 te Heemskerk; beroep: tuinder/landbouwer. Hij trouwde op dinsdag 13 februari 1951 te Limmen met Gesina Petronella Admiraal, dochter van Wouter Admiraal en Margaretha van der Hurk, geboren op zaterdag 9 maart 1918 te Limmen, overleden op 2 november 2003 te Heemskerk. Zij wonen te Heemskerk. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren, t.w.:

  1. Alida Anna M., geboren op woensdag 20 mei 19** te Heemskerk. Zij trouwde op vrijdag 22 oktober 1971 te Heemskerk met Christianus Vivilianus Jozef Stegemeijer, zoon van Petrus Jacobus Adrianus Stegemeijer en Mieke de Vreeze, geboren op maandag 19 maart 19** te Velsen-Zuid; beroep: gemeenteambtenaar. Zij wonen te Heemskerk.

  2. Margaretha M., geboren op zondag 17 april 19** te Heemskerk. Zij trouwde op dinsdag 10 mei 1977 te Limmen met Adrianus Vincentius Mooij, zoon van Jan Mooij en Truus Meijer, geboren op vrijdag 22 januari 19** te Limmen; beroep: machinaal timmerman. Zij wonen te Limmen.

  3. Johanna B., geboren op maandag 11 februari 19** te Heemskerk. Zij trouwde op woensdag 17 februari 1982 te Heemskerk met Johannes Martinus Knegt, zoon van Wim Knegt en Margaretha Winter, geboren op zaterdag 10 november 19** te Amsterdam; beroep: inkoper. Zij wonen te Alkmaar.

  4. Jolanda Ant. M., geboren op donderdag 10 december 19** te Heemskerk. Zij trouwde op donderdag 2 mei 1985 te Heemskerk met Johannes Cornelis M. Peekel, zoon van Adrianus Peekel (zie hier zijn grafsteen) en Margaretha van Gelderen, geboren op maandag 8 juni 19** te Heemskerk; beroep: machinebankwerker. Zij wonen te Heemskerk.

  5. Vanetta M. A., geboren op zaterdag 9 mei 19** te Heemskerk. Zij trouwde op donderdag 10 november 1988 te Heemskerk met Renerius Adrianus J. P. de Ruijter, zoon van Jaap de Ruijter en Els Kors, geboren op woensdag 31 oktober 19** te Oterleek; beroep: gemeenteambtenaar. Zij wonen te Heemskerk.

  Rudolphus Joh. A. Baltus, zoon van Reinier Petrus Baltus en Maria Geertruida van Geldrop, geboren op zaterdag 30 juni 19** te Haarlemmerliede; beroep: automonteur. Hij trouwde op donderdag 24 november 1966 te Haarlemmerliede met Anna Maria Rodenburg, dochter van Wilhelmus Johannes Rodenburg en Peternella Blasina Spruit, geboren op zaterdag 14 december 19** te Halfweg. Zij wonen te Spaarnedam. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren, t.w.:

  1. David Johannes, geboren op woensdag 17 januari 19** te Halfweg; beroep: onderhoudsmonteur. Verdere gegevens ontbreken.

  2. Esther Maria, geboren op zondag 28 maart 19** te Haarlem; beroep: kapster.

  Reinier Petrus P. Baltus, zoon van Reinier Petrus Baltus en Maria Geertruida van Geldrop, geboren op zondag 4 juli 19** te Haarlemmerliede; beroep: onderhoudstechnicus bij Hoogovens (Corus). Hij trouwde op donderdag 21 december 1972 te Haarlemmerliede met Geertje Betlehem, dochter van Hielke Betlehem en Iepje Douwsma, geboren op zondag 23 september 19** te Hoogkerk (Groningen). Zij wonen te Heerhugowaard. Uit dit huwelijk kwamen twee kinderen voort, t.w.:

  1. René, geboren op maandag 19 december 19** te Alkmaar. Verdere gegevens ontbreken.

  2. Annette, geboren op woensdag 15 augustus 19** te Heerhugowaard. Verdere gegevens ontbreken.

  Job Rudolphus Baltus, zoon van Petrus Adrianus Baltus en Maria Zonneveld, geboren op dinsdag 16 november 1937 te Heemskerk; beroep: tuinder/kweker. Hij trouwde op dinsdag 25 juli 19** te Grootschermer met Maria Th. Glorie, dochter van Nicolaas Johannes Glorie en Neeltje Gerarda Jannes, geboren op woensdag 25 juli 19** te Akersloot. Zij wonen te Castricum. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen voortgekomen, t.w.:

  1. Robertus Nicolaas F. J. M., geboren op zaterdag 5 september 19** te Alkmaar; beroep: bedrijfsleider in de horeca. Hij trouwde op donderdag 10 oktober 1991 te Limmen met Caroline Nathalie van de Maas, dochter van Cornelis van der Maas en Wouterina Montfoort, geboren op donderdag 6 mei 19** te Amsterdam. Zij wonen te Limmen.

  2. Richard Petrus N. R. M., geboren op vrijdag 13 september 19** te Castricum; beroep: hovenier. Hij trouwde op woensdag 26 februari 1992 te Beverwijk met Jaqueline Brijker, dochter van Piet Brijker en Neeltje Bakker, geboren op donderdag 15 februari 19** te Santpoort. Zij wonen te Limmen.

  3. Mariëlle Maria C. G. S., geboren op zondag 22 februari 19** te Castricum; beroep: coupeuse. Zij woont te Heemskerk.

  4. Franciska Maria Th. M. C., geboren op vrijdag 27 april 19** te Castricum. Verdere gegevens niet bekend.

  Roelof Job Baltus, zoon van Petrus Adrianus Baltus en Maria Zonneveld, geboren op vrijdag 12 juli 19** te Heemskerk, overleden op vrijdag 26 december 1986 te Wieringermeer (zie hier zijn grafsteen); beroep: directeur van een BV. Hij trouwde op dinsdag 17 december 1968 te Heilo met Anna C.M. Houtenbos, geboren op dinsdag 3 juni 19** te Heilo, thans woonachtig te Wieringerwerf. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren, t.w.:

  1. Anna Corn. M., geboren op vrijdag 14 november 19** te Castricum. Verdere gegevens onbekend.

  2. Liane Elis. M., geboren op maandag 3 april 19** te Castricum. Verdere gegevens onbekend.

  3. Stefanie R. M., geboren op donderdag 23 augustus 19** te Castricum. Verdere gegevens onbekend.

  4. Petrus Adrianus R., geboren op woensdag 31 augustus 19** te Castricum. Verdere gegevens onbekend.

  Cornelis Petrus A. Baltus, zoon van Petrus Baltus en Christina van der Does, geboren op vrijdag 2 april 1926 te Heemskerk; beroep: werknemer bij de Hoogovens (Corus). Hij trouwde op donderdag 4 november 1948 te Heemskerk met Geertruida Duin, dochter van Cornelis Duin en Cornelia Schuit, geboren op maandag 9 december 1929 te Heemskerk. Er kwamen acht kinderen voort uit dit huwelijk, t.w.:

  1. Christina C., geboren op woensdag 6 april 19** te Heemskerk. Zij trouwde op maandag 29 december 1969 te Heemskerk met Johannes Martinus Zandbergen, zoon van Johannes Martinus Zandbergen en Wilhelmina Schouten, geboren op donderdag 19 juli 19** te Castricum; beroep: filiaalchef. Zij wonen te Castricum.

  2. Cornelis Petrus, geboren op zaterdag 18 november 19** te Heemskerk; beroep: verkoper. Hij trouwde op donderdag 3 maart 1977 te Heemskerk met Geertruida Cornelia Half, dochter van Albertus Nicolaas Half en Jacoba Elisabeth de Graaf, geboren op woensdag 15 oktober 19** te Beverwijk. Zij wonen te Heemskerk.

  3. Cornelia C. P., geboren op vrijdag 17 juli 19** te Heemskerk. Zij trouwde op vrijdag 5 november 1971 te Heemskerk met Johannes H. A. Pirovano, zoon van Henk Pirovano en Rie Admiraal, geboren op donderdag 11 september 19** te Beverwijk; beroep: productiemedewerker. Dit huwelijk is ontbonden in maart 1991 door scheiding. Zij woont in Heemskerk.

  4. Geertruida A. H., geboren op maandag 17 september 19** te Heemskerk. Zij trouwde op vrijdag 12 september 1975 te Heemskerk met Johannes Leeuwerke, zoon van Johannes Leeuwerke en Japin Prak, geboren op maandag 6 juli 19** te Stadskanaal; beroep: operator. Zij wonen te Heemskerk.

  5. Petronella M., geboren op zaterdag 25 januari 19** te Heemskerk. Zij trouwde op donderdag 9 december 1976 te Heemskerk met Franciscus Hermanus Timmer, zoon van Petrus Nicolaas Timmer en Catharina Geertruida Maalman, geboren op dinsdag 21 oktober 19** te Heemskerk; beroep: chef werkplaats. Zij wonen te Heemskerk.

  6. Clasina C.M., geboren op zondag 20 september 19** te Heemskerk. Zij trouwde op dinsdag 29 juli 1986 te Heemskerk met Cornelis Martinus Schuijt, zoon van Martinus Schuijt en Catharina Maria Bets, geboren op zaterdag 14 december 19** te Heemskerk; beroep: machinebankwerker. Zij wonen te Heemskerk.

  7. Elisabeth M., geboren op woensdag 17 januari 19** te Heemskerk. Zij trouwde op vrijdag 9 december 1983 te Heemskerk met Nicolaas M. A. Zonneveld, zoon van Petrus J. Zonneveld en Christina Twisk (zie hier hun grafsteen), geboren op maandag 6 juli 19** te Heemskerk; beroep: tuinder. Zij wonen te Heemskerk.

  8. Corina A. M., geboren op dinsdag 21 juli 19** te Heemskerk. Zij trouwde op woensdag 15 december 1982 te Heemskerk met Johannes Nicolaas H. Groen, zoon van Adrianus Cornelis Groen en Agatha Koopmans, geboren op zondag 25 december 19** te Heemskerk; beroep: werknemer van Hoogovens (Corus). Zij wonen te Heemskerk.

  Matthijs Hendricus Baltus, zoon van Petrus Baltus en Christina van der Does, geboren op vrijdag 1 juli 1927 te Heemskerk; beroep: beambte bij P.W.N. Hij trouwde op donderdag 25 oktober 1948 te Uitgeest met Maria Anna Alida Winter, dochter van Johannes Winter en Cornelia Johanna Kooij, geboren op maandag 7 april 1924 te Uitgeest. Zij wonen te Heiloo. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren, t.w.:

  1. Cornelia C. G., geboren op vrijdag 1 augustus 19** te Heiloo. Zij trouwde op donderdag 25 juli 1974 te Heiloo met Thomas P. Bakker, zoon van Petrus Bakker en Anna Ruiter (zie hier hun grafsteen), geboren op maandag 9 juni 19** te Ursem; beroep: verlader. Zij wonen te Sint Pancras.

  2. Petrus Joh., geboren op woensdag 7 juli 19** te Heiloo; beroep: bankemployee. Hij woont te Heiloo.

  3. Christina C. M., geboren op dinsdag 8 oktober 19** te Heiloo. Zij trouwde voor de eerste maal op donderdag 20 oktober 1977 te Heiloo met Jan H. Beentjes, geboren op maandag 9 mei 19** te Almelo. Dit huwelijk werd te Heiloo door scheiding ontbonden op 31 oktober 1985. Zij trouwde voor de tweede maal op donderdag 31 maart 1988 te Alkmaar met Jan de Jong, zoon van Tjibbe de Jong en Geertje Stolte, geboren op woensdag 12 januari 19** te Het Bildt (Friesland); beroep: kok. Zij wonen te Alkmaar.

  4. Elisabeth M., geboren op vrijdag 26 februari 19** te Heiloo. Zij trouwde op donderdag 18 juni 1981 te Heiloo met Tamaris Theodorus Leek, zoon van Pieter Nicolaas Leek (zie hier zijn grafsteen) en Maria Catharina Bakker, geboren op donderdag 16 januari 19** te Obdam; beroep: politieagent. Zij wonen te Oudorp (bij Alkmaar).

  Petrus Maria Baltus, zoon van Petrus Baltus en Christina van der Does, geboren op maandag 24 december 1934 te Heemskerk, samen met zijn zus Christina. Van beroep is hij walser bij de Hoogovens (Corus). Hij trouwde op donderdag 29 december 1960 te Heemskerk met Theodora Anna de Wildt, dochter van Jacobus de Wildt en Maria Christina van der Aar (zie hier hun grafsteen), geboren op zaterdag 7 oktober 1939 te Heemskerk. Zij wonen te Heemskerk. Uit dit huwelijk komen twee kinderen voort:

  1. Petrus Jac. H., geboren op woensdag 8 november 19** te Heemskerk; beroep: medewerker van de belastingdienst. Hij trouwde op vrijdag 23 maart 1984 te Bloemendaal met Rolien Holleboom, dochter van Bernardus Holleboom en Ans Andriese, geboren op zondag 7 juni 19** te Overveen (bij Haarlem).

  2. Jacobus Petrus C., geboren op donderdag 17 januari 19** te Heemskerk; beroep: administratief medewerker bij Hoogovens (Corus). Hij trouwde op donderdag 19 juni 1986 te Heemskerk met Ludwina Maria Dekker, dochter van Bernardus Dekker en Clasina Maria Dorff, geboren op woensdag 26 juni 19** te Heemskerk.

  Cornelis Clasina Baltus, zoon van Petrus Baltus en Agatha Sinnege, geboren op zondag 24 december 1939 te Heemskerk; beroep: tuinder/bloemkweker. Hij trouwde op donderdag 4 november 1965 te Beverwijk met Hendrika Catharina Eijking, dochter van Johannes Eijking en Elisabeth van de Kolk, geboren op dinsdag 31 maart 1942 te Beverwijk. Zij wonen te Heemskerk. Zij kregen samen drie kinderen, t.w.:

  1. Agatha Elisabeth H., geboren op zondag 21 januari 19** te Heemskerk; beroep: assurantieadviseuse. Zij trouwde op donderdag 21 september 1989 te Heemskerk met Johannes Hendrikus G. Borst, zoon van Johannes H. Borst en Theresia Maria de Boer, geboren op maandag 19 september 19** te Haarlem; beroep: actuaris. Zij wonen te Heemskerk.

  2. Elisabeth A. A., geboren op vrijdag 17 december 19** te Heemskerk; beroep: ambtenaar. Verdere gegevens ontbreken.

  3. Johanna Th. G., geboren op vrijdag 13 februari 19** te Heemskerk. Verdere gegevens ontbreken.

  Petrus Margaretha Baltus, zoon van Petrus Baltus en Agatha Sinnege, geboren op maandag 30 juli 19** te Heemskerk; beroep: bouwkundige. Hij trouwde op woensdag 17 december 1969 te Heemskerk met Maria C. Beentjes, geboren op donderdag 28 augustus 19** te Heemskerk. Zij wonen ook te Heemskerk. Uit dit huwelijk worden twee kinderen geboren, t.w.:

  1. Martine G. M., geboren op donderdag 29 juni 19** te Heemskerk. Verdere gegevens ontbreken.

  2. Judith M. C., geboren op woensdag 23 maart 19** te Heemskerk. Verdere gegevens ontbreken.

  Generatie 4 (Overgrootouders)

  Johannes Josephus Baltus, zoon van Pieter Baltus en Catharina Schoonenberg, geboren op donderdag 2 augustus 1888 te Wijk aan Zee en Duin, overleden op donderdag 30 augustus 1973 te Beverwijk; beroep: veehouder en groentenhandelaar. Hij trouwde voor de eerste maal op onbekende datum te Wijk aan Zee en Duin met Cornelia van der Klooster, geboren op vrijdag 22 augustus 1890 te Nieuwe Niedorp, overleden op maandag 10 juni 1929 te Beverwijk. Zij krijgen samen zes kinderen, t.w.:

  1. Catharina A. C., geboren op donderdag 8 mei 1913 te Wijk aan Zee en Duin. Zij trouwde op donderdag 26 juni 1941 te Beverwijk met Jacobus Johannes Vessies, zoon van Simon Petrus Vessies en Alida Oud, geboren op dinsdag 8 juli 1913 te Beverwijk, overleden op dinsdag 9 juli 1985 te Ens (Noord-Oost-Polder); beroep: veehouder. Verdere gegevens onbekend.

  2. Petrus A. H., Piet, geboren op maandag 31 mei 1915 te Wijk aan Zee en Duin, overleden op woensdag 19 september 1990 te Beverwijk; beroep: melkhandelaar. Hij trouwde op donderdag 15 mei 1941 te Beverwijk met Agatha Hendrika Noordermeer, dochter van Cornelis Noordermeer en Hendrika Boskamp, op 94-jarige leeftijd overleden op dinsdag 28 april 2007 te Beverwijk, (zie hier het overlijdensbericht). Verdere gegevens ontbreken.

  3. Hendrikus J., geboren op maandag 3 december 1917 te Wijk aan Zee en Duin, overleden in 1988 te Mornsville (Nieuw Zeeland). Hij trouwde in oktober 1942 te Castricum met Engelina Hopman, geboren in 1921 te Castricum, overleden op zondag 15 maart 1987 te Mornsville (NZ). Hendrikus en Engelina kregen samen vier kinderen: Gerda, Jan, Corrie en Henry. Jan trouwde en heeft vijf kinderen. Zij wonen te Mornsville, een klein plaatsje in Nieuw Zeeland.

  4. Johannes Josephus Markus, geboren op donderdag 15 december 1921 te Beverwijk, overleden in december 1944 in Osendarf, Duitsland, aan de gevolgen van het verblijf in een concentratiekamp. De oorlogsgravenstichting geeft deze informatie. Zie hier zijn bidprentje.

  5. Agatha Corn., geboren op zaterdag 2 augustus 1924 te Beverwijk. Zij trouwde op donderdag 21 september 1950 te Beverwijk met Johannes Petrus Gaarthuis, zoon van Petrus Gaarthuis en Cornelia Admiraal, geboren op vrijdag 30 juni 1922 te Limmen, overleden op zondag 26 juli 1970 te IJmuiden; beroep: fijnmetaalbewerker.

  6. Cornelia M. Th., geboren op dinsdag 8 februari 1927 te Beverwijk, overleden op zondag 22 mei 1927 te Beverwijk.

  Johannes Josephus Baltus trouwde voor de tweede maal op donderdag 12 februari 1931 te Wijk aan Zee en Duin met Johanna Catharina van Dessel, dochter van Franciscus van Dessel en Helena van Balen, geboren op vrijdag 16 november 1906 te Beverwijk, overleden op zaterdag 19 november 1988 te Beverwijk. Ze kregen samen vier kinderen, t.w.:

  1. Cornelis Franciscus Petrus, geboren op zaterdag 13 april 1935 te Beverwijk, overleden op woensdag 3 juni 1987 te Beverwijk; beroep: veehouder. Hij trouwde op donderdag 9 april 1959 te Heemskerk met Maria Welboren, dochter van Nicolaas Welboren en Johanna van Duivenvoorde, geboren op woensdag 17 april 1935 te Heemskerk.

  2. Helena Catharina (Leny), geboren op maandag 26 juli 1937 te Beverwijk, overleden op 17 juli 2006 te Heemskerk, zie hier de overlijdensadvertentie. Zij trouwde op woensdag 13 mei 1970 te Beverwijk met Nicolaas Johannes Welboren, zoon van Nicolaas Welboren en Johanna van Duivenvoorde, geboren op zondag 12 april 1931 te Heemskerk; beroep: tuinder

  3. Johannes Petrus Franciscus, geboren op zaterdag 7 september 1940 te Beverwijk. Hij woont samen met zijn broer Johannes Josephus te Beverwijk. Verdere gegevens ontbreken.

  4. Johannes Josephus, geboren op woensdag 4 juli 1945 te Beverwijk. Hij woont samen met zijn broer Johannes Petrus Franciscus te Beverwijk. Verdere gegevens ontbreken.

  Joannes Baltus, zoon van Rudolphus (Roelof) Baltus en Margaretha (Grietje) Stet, geboren op maandag 11 november 1889 te Heemskerk, overleden op donderdag 15 maart 1945 te Heemskerk; beroep: tuinder. Hier is een bidprentje van hem, waarin sprake is van een geweldadige dood. Hij trouwde op dinsdag 4 februari 1913 te Heemskerk met Alida Anna Vromestijn, dochter van David Vromestijn en Anna Stuijt, geboren op vrijdag 18 augustus 1893 te Zaandam, overleden op donderdag 24 september 1970 te Beverwijk. Uit dit huwelijk kwamen vijf kinderen voort, t.w.:

  1. Alida Anna, geboren op zaterdag 25 april 1914 te Wijk aan Zee en Duin, overleden op woensdag 2 april 1941 te Heemskerk.

  2. Roelof, geboren op woensdag 15 september 1915 te Heemskerk, overleden op vrijdag 5 juli 1991 te Heemskerk; beroep: tuinder/landbouwer. Hij trouwde op dinsdag 13 februari 1951 te Limmen met Gesina Petronella Admiraal, dochter van Wouter Admiraal en Margaretha van der Hurk, geboren op zaterdag 9 maart 1918 te Limmen, overleden op 2 november 2003 te Heemskerk.

  3. David, geboren op maandag 6 augustus 1917 te Heemskerk; beroep: bloembollenkweker. Hij trouwde op donderdag 2 mei 1946 te Veenendaal (U) met Aaltje van Doorn, dochter van Hermanus van Doorn en Albertha Willemijntje van Amerongen, geboren op woensdag 13 december 1916 te Ede (Gld).

  4. Margaretha, geboren op zaterdag 29 mei 1920 te Heemskerk, overleden op donderdag 23 juli 1925 te Heemskerk. Er werd een bidprentje voor haar gemaakt.

  5. Margaretha, geboren op maandag 7 december 1925 te Heemskerk. Zij trouwde op zaterdag 7 februari 1959 te Heemskerk met Anthonius Dekker, zoon van Ariën Dekker en Geertruida Pater, geboren op zondag 6 november 1921 te Berkhout, overleden op dinsdag 4 oktober 1983 te Spierdijk, zie hier zijn grafsteen; beroep: metselaar.

  Reinier Petrus Baltus, zoon van Rudolphus (Roelof) Baltus en Margaretha (Grietje) Stet, geboren op dinsdag 4 april 1905 te Heemskerk, overleden op vrijdag 7 februari 1986 te Haarlem; beroep: landbouwer. Hij trouwde op vrijdag 9 oktober 1936 te Haarlemmerliede met Maria Geertruida van Geldrop, dochter van Jacob van Geldrop en Klazina Vervoorn, geboren op dinsdag 1 november 1910 te Haarlemmerliede, overleden op haar verjaardag dinsdag 1 november 1977 te Haarlemmerliede. Zie hier hun grafsteen. Uit dit huwelijk worden zes kinderen geboren, t.w.:

  1. Rudolphus Anthonius, geboren op zondag 27 februari 19** te Haarlemmerliede, overleden op donderdag 7 oktober 1943 te Haarlem. Hij werd bij zijn zusje Ina begraven, zie hier hun grafsteen.

  2. Clasina Margaretha Maria (Ina), geboren op zaterdag 18 oktober 19** te Haarlemmerliede, overleden op dinsdag 10 augustus 1943 te Haarlemmerliede. Zie hier haar bidprentje, zie hier haar grafsteen.

  3. Klasina M. H., geboren op maandag 26 juni 19** te Haarlemmerliede; beroep: bankemployee. Zij woont te Halfweg.

  4. Rudolphus Joh. A., geboren op zaterdag 30 juni 19** te Haarlemmerliede; beroep: automonteur. Hij trouwde op donderdag 24 november 1966 te Haarlemmerliede met Anna Maria Rodenburg, dochter van Wilhelmus Johannes Rodenburg en Pieternella Blasina Spruit, geboren op zaterdag 14 december 19** te Halfweg.

  5. Margaretha M., geboren op zaterdag 5 april 19** te Haarlemmerliede. Zij trouwde op maandag 20 mei 1968 te Haarlemmerliede met Louis Anthonius Maria Kloes, zoon van Wilhelmus H. Kloes en Catharina M. van Lieshout, geboren op maandag 5 augustus 193* te Haarlem; beroep: chef werkplaats. Zij wonen te Spaarndam.

  6. Reinier Petrus P., geboren op zondag 4 juli 19** te Haarlemmerliede; beroep: onderhoudstechnicus bij Hoogovens (Corus). Hij trouwde op donderdag 21 december 1972 te Haarlemmerliede met Geertje Betlehem, dochter van Hielke Betlehem en Iepje Douwsma, geboren op zondag 23 september 19** te Hoogkerk (Groningen).

  Petrus Adrianus Baltus, zoon van Rudolphus (Roelof) Baltus en Margaretha (Grietje) Stet, geboren op woensdag 9 januari 1907 te Heemskerk, overleden op donderdag 10 november 1977 te Heemskerk; beroep: tuinder. Hij trouwde op woensdag 25 april 1934 te Limmen met Maria Zonneveld, dochter van Job Zonneveld en Cornelia Nuijens, geboren op dinsdag 14 juli 1908 te Bakkum, overleden op maandag 10 januari 1994; zie hier hun grafsteen. Uit dit huwelijk kwamen drie kinderen voort, t.w.:

  1. Margaretha C., geboren op woensdag 24 april 193* te Heemskerk. Zij trouwde op donderdag 19 januari 1961 te Heemskerk met Petrus Jacobus de Wildt, zoon van Petrus Johannes de Wildt en Geertruida van Duivenvoorde, geboren op zaterdag 7 maart 19** te Heemskerk; beroep: gemeenteambtenaar. Zij wonen te Heemskerk.

  2. Job Rudolphus, geboren op dinsdag 16 november 19** te Heemskerk; beroep: tuinder/kweker. Hij trouwde op dinsdag 25 juli 1967 te Grootschermer met Maria Th. Glorie, dochter van Nicolaas Johannes Glorie en Neeltje Gerarda Jannes, geboren op woensdag 25 juli 19** te Akersloot. Zij wonen te Castricum.

  3. Roelof Job, geboren op vrijdag 12 juli 1946 te Heemskerk, overleden op vrijdag 26 december 1986 te Wieringermeer; beroep: directeur van een BV. Hij trouwde op dinsdag 17 december 1968 te Heiloo met Anna C.M. Houtenbos, geboren op dinsdag 3 juni 19** te Heiloo, thans woonachtig te Wieringerwerf.

  Petrus Baltus, zoon van Cornelis Baltus en Clasina (Gezina) van der Aar, geboren op zondag 27 juni 1897 te Heemskerk, overleden op vrijdag 25 juni 1976 te Heemskerk; beroep: werknemer bij de Hoogovens, IJmuiden. Hij trouwde op donderdag 28 mei 1925 te Heemskerk met Christina E. van der Does, dochter van Jan van der Does en Aafje Kloes, geboren op zaterdag 24 september 1898 te Heemskerk, overleden op zondag 14 augustus 1988 te Heemskerk. Zie hier een foto van het paar uit 1962. Uit dit huwelijk kwamen acht kinderen voort, t.w.:

  1. Cornelis Petrus A., geboren op vrijdag 2 april 1926 te Heemskerk; beroep: werknemer bij de Hoogovens (Corus). Hij trouwde op donderdag 4 november 1948 te Heemskerk met Geertruida Duin, dochter van Cornelis Duin en Cornelia Schuit, geboren op maandag 9 december 1929 te Heemskerk.

  2. Matthijs Hendricus, geboren op vrijdag 1 juli 1927 te Heemskerk; beroep: beambte bij Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (P.W.N.). Hij trouwde op donderdag 25 oktober 1948 te Uitgeest met Maria Anna Alida Winter, dochter van Johannes Winter en Cornelia Johanna Kooij, geboren op maandag 7 april 1924 te Uitgeest.

  3. Afra Clazina, geboren op donderdag 3 januari 1929 te Heemskerk. Zij trouwde op woensdag 10 januari 1951 te Heemskerk met Anton D. Duits, zoon van Antonius Duits en Hillegonda van Schaik, geboren op vrijdag 15 januari 1926 te Woerden; beroep: rapporteur. Zij wonen te Beverwijk.

  4. Clazina Maria, geboren op zondag 28 december 1930 te Heemskerk. Zij trouwde op donderdag 5 augustus 1954 te Heemskerk met Cornelis Nicolaas Welboren, zoon van Nicolaas Welboren en Johanna van Duivenvoorde, geboren op zaterdag 21 december 1929 te Heemskerk; beroep: beambte bij drinkwaterbedrijf P.W.N. Zij wonen thans in Heemskerk.

  5. Ansfrida A.M., geboren op zaterdag 9 juli 1932 te Heemskerk. Zij trouwde op donderdag 3 juni 1954 te Heemskerk met Johannes Cornelis Duits, zoon van Antonius Duits en Hillegonda van Schaik, geboren op donderdag 3 maart 1927 te Woerden; beroep: analist. Zij wonen te Beverwijk.

  6. Elisabeth M., geboren op maandag 30 oktober 1933 te Heemskerk. Zij trouwde op donderdag 28 augustus 1958 te Heemskerk met Nicolaas Petrus Mul, zoon van Adrianus Wilhelmus Mul en Catharina Maria Stroet, geboren op donderdag 28 juni 1928 te Uitgeest; beroep: verzekeringsadviseur. Zij wonen in Heemskerk.

  7. Petrus Maria, geboren op maandag 24 december 1934 te Heemskerk, samen met zijn zus Christina E. Van beroep is hij walser bij de Hoogovens (Corus). Hij trouwde op donderdag 29 december 1960 te Heemskerk met Theodora Anna de Wildt, dochter van Jacobus de Wildt en Maria Christina van der Aar (zie hier hun grafsteen), geboren op zaterdag 7 oktober 1939 te Heemskerk.

  8. Christina E., geboren op maandag 24 december 1934 te Heemskerk, als tweede van de tweeling. Zij trouwde op woensdag 20 februari 1957 te Heemskerk met Hendrikus Petrus Reijven, zoon van Johannes Matheus Reijven en Anthonia Kramer, geboren op vrijdag 2 mei 1930 te Wormer; beroep: beambte bij drinkwaterbedrijf P.W.N. Zij wonen te Heemskerk.

  Petrus Baltus, zoon van Cornelis Baltus en Clasina (Gezina) van der Aar, geboren op vrijdag 14 december 1900 te Heemskerk, overleden op woensdag 17 februari 1982 te Heemskerk; beroep: tuinder. Hij trouwde op dinsdag 9 juni 1931 te Heemskerk met Agatha Sinnege, dochter van Dirk Sinnege en Guurtje Kloes, geboren op maandag 4 mei 1903 te Heemskerk, overleden op vrijdag 30 september 1966 te Heemskerk. Zie hier hun grafsteen, samen met hun dochter Klasina. Uit dit huwelijk kwamen zes kinderen voort, t.w.:

  1. Klasina Gerarda, geboren op maandag 27 februari 1933 te Heemskerk, overleden op zaterdag 24 juli 1965 te Heemskerk; zie hier haar bidprentje, zie hier haar grafsteen, samen met haar ouders. Zij trouwde op woensdag 27 november 1957 te Heemskerk met Petrus Cornelis Koper, zoon van Piet Koper en Johanna Vendel, geboren op zaterdag 19 mei 1928 te Heemskerk; beroep: tuinder. Hij woont te Heemskerk.

  2. Theodorus C(ornelis?), geboren op dinsdag 10 maart 1936 te Heemskerk, overleden op dinsdag 13 oktober 1936 te Velsen.

  3. Geertruida Th., geboren op vrijdag 25 februari 19** te Heemskerk. Zij trouwde op donderdag 22 oktober 1964 te Heemskerk met Petrus Adrianus Dijkman Dulkes, zoon van Johannes Bernardus Dijkman Dulkes en Petronella Maria Kuijs, geboren op zondag 24 mei 1936 te Beverwijk; beroep: belastingadviseur. Zij zijn woonachtig te Heemskerk.

  4. Cornelis Clasina, geboren op zondag 24 december 19** te Heemskerk; beroep: tuinder/bloemkweker. Hij trouwde op donderdag 4 november 1965 te Beverwijk met Hendrika Catharina Eijking, dochter van Johannes Eijking en Elisabeth van de Kolk, geboren op dinsdag 31 maart 19** te Beverwijk. Zij wonen te Heemskerk.

  5. Theodora A. M., geboren op maandag 17 augustus 19** te Heemskerk; beroep: bedrijfsmaatschappelijk werkster. Zij trouwde op maandag 19 december 1966 te Heemskerk met Antonius Aloysius H. Rozemeijer, zoon van Johannes Rozemeijer en Anna Cornelia Jansen, geboren op zaterdag 14 september 19** te Beverwijk; beroep: logistiek manager. Zij wonen thans te Heemskerk.

  6. Petrus Margaretha, geboren op maandag 30 juli 19** te Heemskerk; beroep: bouwkundige. Hij trouwde op woensdag 17 december 1969 te Heemskerk met Maria C. Beentjes, geboren op donderdag 28 augustus 19** te Heemskerk. Zij wonen ook te Heemskerk.

  Generatie 5 (Betovergrootouders)

  Pieter Baltus, zoon van Joannes (Jan) Baltus en Grietje van Til, geboren op zondag 8 juni 1862 te Heemskerk, overleden op vrijdag 31 mei 1904 te Wijk aan Zee en Duin, zie hier zijn bidprentje; beroep: tuinder. Hij trouwde op maandag 8 augustus 1887 te Wijk aan Zee en Duin met Catharina Schoonenberg, dochter van Joseph Schoonenberg en Hendrica van Zutphen, geboren op zondag 6 september 1863 te Wijk aan Zee en Duin, overleden op onbekende datum te Wijk aan Zee en Duin. Er worden uit dit huwelijk zeven kinderen geboren, t.w.:

  1. Johannes Josephus, geboren op donderdag 2 augustus 1888 te Wijk aan Zee en Duin, overleden op donderdag 30 augustus 1973 te Beverwijk; beroep: veehouder en groentenhandelaar. Hij trouwde voor de eerste maal op onbekende datum te Wijk aan Zee en Duin met Cornelia van der Klooster, geboren op vrijdag 22 augustus 1890 te Nieuwe Niedorp, overleden op maandag 10 juni 1929 te Beverwijk. Zij krijgen samen zes kinderen. Johannes J. trouwde voor de tweede maal op donderdag 12 februari 1931 te Wijk aan Zee en Duin met Johanna Catharina van Dessel, dochter van Franciscus van Dessel en Helena van Balen, geboren op vrijdag 16 november 1906 te Beverwijk, overleden op zaterdag 19 november 1988 te Beverwijk. Ze kregen samen vier kinderen, zie aldaar.

  2. Josephus Johannes, geboren op zondag 20 april 1890 te Wijk aan Zee en Duin, vroeg overleden op woensdag 11 februari 1891 te Wijk en Zee en Duin.

  3. Josephus Johannes, geboren als één van een tweeling op zaterdag 11 juli 1891 te Wijk aan Zee en Duin, twee weken later reeds overleden op zaterdag 25 juli 1891 te Wijk aan Zee en Duin.

  4. Margaretha H.J. (Hendrica Johanna?), geboren als één van een tweeling op zaterdag 11 juli 1891 te Wijk aan Zee en Duin, vroeg overleden op maandag 7 december 1891 te Wijk aan Zee en Duin.

  5. Hendrika W(ilhelmina?), geboren op zaterdag 10 juni 1893 te Wijk aan Zee en Duin. Verdere gegevens zijn niet bekend.

  6. Johanna Maria, geboren op maandag 4 december 1899 te Wijk aan Zee en Duin. Verdere gegevens zijn niet bekend.

  7. Maria H(endrika?), geboren op zaterdag 23 maart 1901 te Wijk aan Zee en Duin. Verdere gegevens zijn niet bekend.

  Rudolphus (Roelof) Baltus, zoon van Joannes (Jan) Baltus en Grietje van Til, geboren op zondag 31 juli 1864 te Heemskerk, overleden op zaterdag 29 januari 1916 te Heemskerk, zie hier zijn bidprentje; beroep: landbouwer / tuinder. Hij trouwde op donderdag 29 november 1888 te Heemskerk met Margaretha (Grietje) Stet, dochter van Reinier Stet en Helena Bakkum, geboren op dinsdag 22 november 1864 te Egmond-Binnen, overleden op woensdag 25 november 1925 te Heemskerk, zie hier haar bidprentje. Er worden uit dit huwelijk acht kinderen geboren, t.w.:

  1. Joannes, geboren op maandag 11 november 1889 te Heemskerk, overleden op donderdag 15 maart 1945 te Heemskerk; beroep: tuinder. Hij trouwde op dinsdag 4 februari 1913 te Heemskerk met Alida Anna Vromestijn, dochter van David Vromestijn en Anna Stuijt, geboren op vrijdag 18 augustus 1893 te Zaandam, overleden op donderdag 24 september 1970 te Beverwijk.

  2. Helena Maria, geboren op woensdag 19 augustus 1891 te Heemskerk, overleden op vrijdag 15 mei 1959 te Uitgeest. Zij trouwde op woensdag 18 augustus 1915 te Heemskerk met Simon Duinmaijer, zoon van Simon Duinmaijer Sr. en Jannetje Kos, geboren op donderdag 23 april 1885 te Uitgeest, overleden op donderdag 26 november 1959 te Uitgeest; beroep: veehouder.

  3. Reinier, geboren op vrijdag 25 augustus 1893 te Heemskerk, overleden op vijfjarige leeftijd op zaterdag 8 oktober 1898 te Heemskerk.

  4. Margaretha, geboren op donderdag 29 juni 1899 te Heemskerk, overleden op zaterdag 28 november 1964 te Heemskerk. Zij trouwde op donderdag 9 juni 1921 te Beverwijk met Christiaan van Lieshout, geboren op vrijdag 15 juli 1898 te Beverwijk, overleden op vrijdag 1 juni 1951 te Heemskerk; zie hier zijn bidprentje.

  5. Reinier, geboren op vrijdag 17 april 1903 te Heemskerk, overleden, nog geen twee maanden oud, op zondag 14 juni 1903 te Heemskerk.

  6. Reinier Petrus, geboren op dinsdag 4 april 1905 te Heemskerk, overleden op vrijdag 7 februari 1986 te Haarlem; beroep: landbouwer. Hij trouwde op vrijdag 9 oktober 1936 te Haarlemmerliede met Maria Geertruida van Geldrop, dochter van Jacob van Geldrop en Klazina Vervoorn, geboren op dinsdag 1 november 1910 te Haarlemmerliede, overleden op dinsdag 1 november 1977 te Haarlemmerliede; zie hier hun grafsteen, waaruit blijkt dat er minstens een kind is.

  7. Petrus Adrianus, geboren op woensdag 9 januari 1907 te Heemskerk, overleden op donderdag 10 november 1977 te Heemskerk; beroep: tuinder. Hij trouwde op woensdag 25 april 1934 te Limmen met Maria Zonneveld, dochter van Job Zonneveld en Cornelia Nuijens, geboren op dinsdag 14 juli 1908 te Bakkum, overleden op 10 januari 1994; zie hier hun grafsteen, waaruit blijkt dat er minstens een kind is.

  8. Hendrika, geboren op woensdag 19 augustus 1908 te Heemskerk, overleden op woensdag 13 juni 1984 te Wormer. Zij trouwde op donderdag 11 april 1929 te Heemskerk met Theodorus van Duin, zoon van Dirk van Duin en Geertruida Nanne, geboren op zaterdag 15 juni 1907 te Castricum, overleden op vrijdag 4 juni 1965 te Castricum; beroep: groentenhandelaar; zie hier hun grafsteen, waaruit blijkt dat er kinderen en kleinkinderen zijn.

  Cornelis Baltus (Kees), zoon van Joannes (Jan) Baltus en Grietje van Til, geboren op dinsdag 1 januari 1867 te Heemskerk, overleden op zaterdag 9 juni 1945 te Heemskerk, zie hier zijn bidprentje; beroep: tuinder / veehouder / vrachtrijder. Hij trouwde op donderdag 19 januari 1893 te Beverwijk met Clasina (Gezina) van der Aar, dochter van Jan van der Aar en Trijntje Verduin, geboren op maandag 10 november 1862 te Egmond-Binnen, overleden op zondag 13 maart 1938 te Heemskerk (Clasina was weduwe van Gerardus (Gerrit) A. Aardenburg, geboren op 8 maart 1861 te Beverwijk, overleden op 21 oktober 1890. Zij trouwden op 1 juni 1887 te Wijk aan Zee en Duin. Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:1. Cornelis Antonius, geboren op 25 april 1888 te Wijk aan Zee en Duin. 2. Johannes, geboren op 3 oktober 1889 te Beverwijk 3. Gerardus Antonius, geboren op 8 april 1891 te Beverwijk.), zie hier haar bidprentje. Hier is een foto (van omstreeks 1935) van Cornelis Baltus, samen met Gezina en hun dochters Margaretha Catharina en Laura Klasina; het kind is de zoon van Laura, Mathieu Olgers. Er worden uit het huwelijk van Cornelis en Clasina acht kinderen geboren, t.w.:

  1. Johannes Petrus (Han), geboren op zaterdag 27 januari 1894 te Beverwijk, overleden op woensdag 2 februari 1966 te Heemskerk, zie hier zijn bidprentje; beroep: Tuinder. Hij trouwde op donderdag 5 juni 1919 te Heemskerk met Maria Geertruida Fatels, dochter van Gijsbertus Fatels en Grietje Veldt, geboren op zondag 15 december 1895 te Heemskerk, overleden op vrijdag 9 maart 1979 te Heemskerk. Het huwelijk bleef kinderloos.

  2. Margaretha Catharina (Greet), geboren op donderdag 13 juni 1895 te Heemskerk, overleden op vrijdag 14 januari 1949 te Heemskerk, zie hier haar bidprentje. Zij trouwde op donderdag 1 mei 1919 te Heemskerk met Pieter Bakker, zoon van Pieter Bakker (sr.) en Maartje Koedijk, geboren op zaterdag 17 maart 1894 te Egmond-Binnen, overleden op vrijdag 5 mei 1978 te Heemskerk; beroep: tuinder.

  3. Petrus (Piet), geboren op zondag 27 juni 1897 te Heemskerk, overleden op vrijdag 25 juni 1976 te Heemskerk; beroep: werknemer bij de Hoogovens (Corus), IJmuiden. Hij trouwde op donderdag 28 mei 1925 te Heemskerk met Christina E. van der Does, dochter van Jan van der Does en Aafje Kloes, geboren op zaterdag 24 september 1898 te Heemskerk, overleden op zondag 14 augustus 1988 te Heemskerk.

  4. Catharina Maria (Catharina), geboren op vrijdag 22 december 1899 te Heemskerk, overleden op zondag 8 april 1979 te Heemskerk. Zij trouwde op vrijdag 4 april 1924 te Heemskerk met Petrus (Piet) Kuijl, zoon van Nicolaas Kuijl en Jansje de Boer, geboren op donderdag 7 december 1899 te Heemskerk, overleden op dinsdag 25 juli 1967 te Heemskerk; beroep: fabrieksarbeider.

  5. Petrus, geboren op vrijdag 14 december 1900 te Heemskerk, overleden op woensdag 17 februari 1982 te Heemskerk; beroep: tuinder. Hij trouwde op dinsdag 9 juni 1931 te Heemskerk met Agatha (Aagje) Sinnege, dochter van Dirk Sinnege en Guurtje Kloes, geboren op maandag 4 mei 1903 te Heemskerk, overleden op vrijdag 30 september 1966 te Heemskerk.

  6. Wilhelmus Anthonius (Willem), geboren op vrijdag 22 augustus 1902 te Heemskerk, overleden op vrijdag 21 december 1984 te Beverwijk; beroep: portier. Hij trouwde op donderdag 27 december 1928 te Castricum met Agatha Maria (Aagje) Beentjes, dochter van Gerardus Beentjes en Catharina Morsch, geboren op dinsdag 29 maart 1904 te Castricum, overleden op zondag 28 november 1982 te Castricum. Verdere gegevens onbekend.

  7. Maria Elisabeth (Marie), geboren op woensdag 18 november 1903 te Heemskerk, overleden op donderdag 29 december 1988 te Bakkum. Zij trouwde op woensdag 4 mei 1927 te Castricum met Engelbertus (Engel) Nijman, zoon van Cornelis (Cor) Nijdam en Antje Engelsdr. (Anna) de Goede, geboren op zondag 10 december 1899 te Bakkum, overleden op maandag 23 september 1974 te Castricum; beroep: fabrieksarbeider / kelner / vertegenwoordiger. Zie hier hun grafsteen. Zie ook de kwartierstaat van Richard Numan.

  8. Laura Klasina (Nora), geboren op woensdag 29 april 1908 te Heemskerk, overleden op dinsdag 25 juni 1996 te Heemskerk. Zij trouwde op vrijdag 26 december 1930 te Heemskerk met Johannes Mattheus (Jan) Olgers, zoon van Mathias Olgers en Maria Jacoba de Weijer, geboren op vrijdag 17 juli 1908 te Castricum, overleden op donderdag 16 oktober 1986 te Heemskerk; beroep: melkslijter. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren: Mathieu en Ina Olgers. Zie ook de kwartierstaat van Richard Numan.

  Generatie 6 (Oudouders)

  Joannes (Jan) Baltus, zoon van Petrus Jansz (Pieter) Baltus en Catharina Hendriks (Trijntje) Berkhout, geboren op vrijdag 17 oktober 1834 te Heemskerk, overleden op zaterdag 11 december 1875 te Heemskerk; beroep: landbouwer. Hij trouwde op zaterdag 25 mei 1861 te Heemskerk met Grietje van Til, dochter van Roelof van Til en Maartje Jakobs Vis, geboren op maandag 25 juni 1832 te Heemskerk, overleden op dinsdag 25 maart 1873 te Heemskerk. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren, t.w.:
  1. Pieter, geboren op zondag 8 juni 1862 te Heemskerk, overleden op vrijdag 31 mei 1904 te Wijk aan Zee en Duin (zie bidprentje); beroep: tuinder. Hij trouwde op maandag 8 augustus 1887 te Wijk aan Zee en Duin met Catharina Schoonenberg, dochter van Joseph Schoonenberg en Hendrica van Zutphen, geboren op zondag 6 september 1863 te Wijk aan Zee en Duin, overleden op onbekende datum te Wijk aan Zee en Duin.
  2. Rudolphus (Roelof), geboren op zondag 31 juli 1864 te Heemskerk, overleden op zaterdag 29 januari 1916 te Heemskerk; beroep: landbouwer / tuinder. Hij trouwde op donderdag 29 november 1888 te Heemskerk met Margaretha (Grietje) Stet, dochter van Reinier Stet en Helena Bakkum, geboren op dinsdag 22 november 1864 te Egmond-Binnen, overleden op woensdag 25 november 1925 te Heemskerk.
  3. Cornelis, geboren op dinsdag 1 januari 1867 te Heemskerk, overleden op zaterdag 9 juni 1945 te Heemskerk; beroep: tuinder / veehouder / vrachtrijder. Hij trouwde op donderdag 19 januari 1893 te Beverwijk met Clasina (Gezina) van der Aar, dochter van Johannes (Jan) van der Aar en Trijntje Verduin, zie ook de kwartierstaat van Richard Numan, waarin deze personen ook worden genoemd (onder 30 en 31), geboren op maandag 10 november 1862 te Egmond-Binnen, overleden op zondag 13 maart 1938 te Heemskerk {Clasina (Gezina) was weduwe van Gerardus A. (Gerrit) Aardenburg, geboren op vrijdag 8 maart 1861 te Beverwijk, overleden op dinsdag 21 oktober 1890 te Beverwijk}.
  4. Maartje, geboren op dinsdag 6 juli 1869 te Heemskerk, overleden op onbekende datum te Castricum. Zij trouwde op donderdag 10 november 1892 te Castricum met Lourens (Lou) Nijman, zoon van Cornelis Nijdam en Antje Zonneveld, geboren op donderdag 26 maart 1863 te Castricum, overleden op onbekende datum te Castricum; beroep: arbeider. Verder geen gegevens bekend. Zie ook de kwartierstaat van Richard Numan, waarin deze personen ook worden genoemd (onder 24 en 25).

  5. Johannes, geboren op zondag 26 mei 1872 te Heemskerk. Verder geen gegevens bekend.

  De tak Pieter Baltus

  Generatie 3 (Grootouders)

  Petrus Mattheus Baltus, zoon van Jacob Baltus en Margaretha van der Himst, geboren op woensdag 3 september 1930 te Castricum; beroep: werknemer Hoogovens (Corus). Hij trouwde op woensdag 16 december 1959 te Castricum met Maria Dina Hassing, dochter van Arnoldus Johannes Hassing en Geertruida Maria Huttenhuis, geboren op maandag 6 september te Doetichem. Zij wonen te Castricum. Zij kregen twee kinderen, t.w.:

  1. Margaretha G. M., geboren op donderdag 12 januari 19** te Heemskerk. Zij trouwde op donderdag 20 oktober 1988 te Castricum met Johannes Petrus de Winter, zoon van Louis de Winter en Sjaan Liefting, geboren op zaterdag 9 juli 19** te Castricum; beroep: kok. Zij wonen te Castricum.

  2. Petrus A. J., geboren op vrijdag 21 oktober 19** te Heemskerk; beroep: offsetdrukker. Verdere gegevens ontbreken.

  Jacobus Gerardus Baltus, zoon van Jacob Baltus en Margaretha van der Himst, geboren op donderdag 26 januari 19** te Castricum; beroep: procesoperator Hoogovens (Corus). Hij trouwde op donderdag 2 april 1964 te Heemskerk met Cornelia Maria Geertruida van Duivenvoorde, dochter van Petrus van Duivenvoorde en Gertruda Molenaar, geboren op maandag 11 maart 19** te Heemskerk. Zij wonen te Heemskerk en kregen drie kinderen:

  1. Marco Jac. P., geboren op zondag 17 januari 19** te Heemskerk; beroep; inkoper bloemenveiling te Aalsmeer. Hij woont te Limmen. Verdere gegevens ontbreken.

  2. Ferdinand J. G., geboren op donderdag 27 januari 19** te Heemskerk. Ferdinand studeert culturele antropologie. Verdere gegevens ontbreken.

  3. Jacobus Th., geboren op maandag 21 juli 19** te Castricum; beroep: medewerker bloemenveiling te Aalsmeer. Verdere gegevens ontbreken.

  Theodorus W. B. Baltus, zoon van Jacob Baltus en Margaretha van der Himst, geboren op zondag 24 augustus 19** te Castricum; beroep: timmerman. Hij trouwde op donderdag 3 juni 1965 te Castricum met Jansje Cornelia Blom, dochter van Folker Blom en Leentje Bakker, geboren op woensdag 17 januari 19** te Zaandam. Zij wonen te Castricum en kregen twee kinderen, t.w.:

  1. Ronnie J. B. F., geboren op zondag 14 augustus 19** te Heemskerk; beroep: procesoperator. Hij trouwde op donderdag 17 mei 1990 te Heemskerk met Nellie Omen, dochter van Engelmundus Omen en Geertje Moleman, geboren op donderdag 28 maart 19** te Alkmaar. Zij wonen te Heemskerk. Verdere gegevens ontbreken.

  2. Frank Gerardus, geboren op maandag 27 maart 19** te Heemskerk; beroep: schilder, Verdere gegevens ontbreken.

  Johannes Petrus Baltus, zoon van Johannes Baltus en Wilhelmina Smit, geboren op woensdag 2 maart 1932 te Heemskerk, overleden op 23 oktober 2001, zie hier zijn grafsteen; beroep: grondwerker. Hij trouwde op donderdag 9 juni 1966 te Heiloo met Cornelia Catharina Kabel, dochter van Simon Albertus Kabel en Alida Maria Biermann, geboren op zaterdag 16 juli 1938 te Heiloo; beroep: hoofdverpleegkundige. Zij wonen te Heemskerk en kregen drie kinderen:

  1. Maria Chr., geboren op vrijdag 19 mei 19** te Heemskerk; beroep: verkoopster. Zij woont te Heemskerk. Verdere gegevens ontbreken.

  2. Gertrudis Joh., geboren op dinsdag 5 november 19** te Heemskerk. Zij trouwde op vrijdag 20 juli 1990 te Heemskerk met Anthonius Jacobus Th. Kossen, zoon van Theodorus Kossen en Margaretha Sap, geboren op maandag 4 april 19** te Heemskerk; beroep: metaalbewerker. Zij wonen te IJmuiden. Verdere gegevens ontbreken.

  3. Johannes P. J., geboren op donderdag 23 juli 19** te Heemskerk; beroep: timmerman. Verdere gegevens ontbreken.

  Cornelis Baltus, zoon van Cornelis Baltus en Catharina Valkering, geboren op vrijdag 5 november 19** te Limmen; beroep: bloemenhandelaar. Hij woont ongehuwd samen met Catharina Johanna Braber, dochter van Jozef Maria Braber en Catharina Johanna Teering, geboren op dinsdag 30 september 19** te Wageningen. Zij wonen te Limmen en kregen één kind:

  1. Cornelia Catharina Josefina, geboren op woensdag 18 mei 19** te Limmen. Verdere gegevens ontbreken.

  Simon Johannes Baltus, zoon van Cornelis Baltus en Catharina Valkering, geboren op zaterdag 7 juni 19** te Limmen; beroep: bloemenhandelaar. Hij trouwde op woensdag 9 december 1970 te Wageningen met Christina Maria Petronella van Uden, dochter van Petrus Adrianus van Uden en Theodora Theunisse, geboren op maandag 14 oktober 19** te Wageningen. Zij wonen te Castricum. Zij kregen twee kinderen, t.w.:

  1. Stefan, geboren op donderdag 2 augustus 19** te Castricum. Verdere gegevens ontbreken.

  2. Simone, geboren op dinsdag 2 augustus 19** te Castricum. Verdere gegevens ontbreken.

  Petrus Adrianus Baltus, zoon van Antoon Baltus en Adriana Hoogeboom, geboren op dinsdag 23 april 19** te Heemskerk; beroep: hoofdmonteur. Hij trouwde op vrijdag 28 augustus 1970 te Limmen met Anna Arnolda Maria Beentjes, dochter Bernardus Bancras Beentjes en Arnoldina Anna M. C. Veeken, geboren op dinsdag 21 december 19** te Limmen. Zij wonen in ’t Veld. Uit dit huwelijk komen twee kinderen voort, t.w.:

  1. Antonius Bancratius, geboren op zondag 11 juli 19** te Heemskerk. Verdere gegevens ontbreken.

  2. Anna Arnoldina Maria, geboren op dinsdag 27 februari 19** te Niedorp. Verdere gegevens ontbreken.

  Adrianus Antonius Baltus, zoon van Antoon Baltus en Adriana Hoogeboom, geboren op zondag 30 januari 19** te Heemskerk; beroep: kapper. Hij trouwde op vrijdag 18 april 1969 te Heemskerk met Jaqueline Engelina Helena Baltus, dochter van Johannes Baltus (geboren 1923) en Engelina A. J. Dekker, geboren op donderdag 9 september 19** te Egmond-Binnen. Zij wonen te Beverwijk en kregen twee kinderen:

  1. Nathaly E. A., geboren op donderdag 23 juli 19** te Heemskerk; beroep: activiteitenbegeleidster. Verdere gegevens ontbreken.

  2. Mark Ant. Joh., geboren op zaterdag 15 juli 19** te Heemskerk; beroep: kapper. Verdere gegevens ontbreken.

  Antonius Maria Baltus, zoon van Antoon Baltus en Adriana Hoogeboom, geboren op zaterdag 8 april 19** te Heemskerk; beroep: magazijnmedewerker. Hij trouwde op dinsdag 5 juni 1973 te Heemskerk met Anna Johanna Maria Schuijt, dochter van Jan Johannes Schuijt en Cornelia Maria Aardenburg, geboren op zaterdag 13 augustus 19** te Heemskerk. Zij wonen te Heemskerk en kregen twee kinderen, t.w.:

  1. Sebastiaan J.A., geboren op dinsdag 14 maart 19** te Heemskerk. Verdere gegevens ontbreken.

  2. Jeroen Corn. J., geboren op woensdag 20 augustus 19** te Heemskerk. Verdere gegevens ontbreken.

  Petrus Joseph Baltus, zoon van Petrus Baltus en Engelina van der Meulen, geboren op woensdag 13 april 19** te Amsterdam; beroep: chauffeur. Hij trouwde (voor de tweede maal) op donderdag 6 september 1984 te Beverwijk met Johanna van Rijssen, dochter van Wilhelmus van Rijssen en Siberta Gerrits, geboren op woensdag 28 november 19** te Beverwijk. Zij wonen te Heemskerk. Zij kregen drie kinderen (tegelijk), t.w.:

  1. Petrus Joseph, geboren op donderdag 28 september 19** te Utrecht. Verdere gegevens ontbreken.

  2. Mike Simon P., geboren op donderdag 28 september 19** te Utrecht. Verdere gegevens ontbreken.

  3. Antoinette A. M., geboren op donderdag 28 september 19** te Utrecht. Verdere gegevens ontbreken.

  Generatie 4 (Overgrootouders)

  Petrus Baltus, zoon van Petrus Baltus en Geertruida (Guurtje) Beentjes, geboren op donderdag 1 oktober 1896 te Heemskerk, overleden op dinsdag 2 januari 1962 te Heemskerk; beroep: grondwerker. Hij trouwde op donderdag 17 mei 1923 te Heemskerk met Johanna Maria de Ruijter, dochter van Cornelis de Ruijter en Janneke Scheerman, geboren op dinsdag 22 mei 1900 te Heemskerk, overleden op vrijdag 3 november 1967 te Heemskerk. Uit dit huwelijk wordt één kind geboren:

  1. Geertruida G. J. M., geboren op zaterdag 29 december 1923 te Heemskerk. Zij trouwde op maandag 9 juni 1952 te Heemskerk met Willem Vos, zoon van Jan Vos en Johanna van der Mast, geboren op dinsdag 25 juli 1916 te Velsen; beroep: garagehouder. Zij wonen te Castricum.

  Jacob Baltus, zoon van Petrus Baltus en Geertruida (Guurtje) Beentjes, geboren op zondag 26 september 1897 te Heemskerk, datum van overlijden onbekend.; beroep: stoker bij het Gasbedrijf. Hij trouwde op donderdag 12 april 1923 te Castricum met Margaretha van der Himst, dochter van Mattheus van der Himst en Gerarda M. Kneppel, geboren op dinsdag 17 december 1901 te Castricum, overleden op vrijdag 5 april 1968 te Castricum. Uit dit huwelijk worden zeven kinderen geboren, t.w.:

  1. Gerarda Maria, geboren op maandag 11 februari 1924 te Castricum. Zij trouwde op dinsdag 22 januari 1952 te Castricum met Barthelomeus Keuss, zoon van Barthelomeus M. Keuss en Maria Sant, geboren op dinsdag 5 augustus 1924 te Alkmaar; beroep: regiochef-advertenties bij Verenigde Noordhollandse Dagbladen (V.N.D.). Zij wonen te Den Helder.

  2. Cornelis, geboren op woensdag 23 juni 1926 te Castricum, als eerste van een tweeling, overleden op donderdag 14 augustus 1986 te Castricum; beroep: tuinder. Zie hier zijn grafsteen op het graf dat hij deelt met zijn ouders. Verdere gegevens onbekend.

  3. u, geboren op woensdag 23 juni 1926, als tweede van een tweeling, die echter dezelfde dag overleed te Castricum.

  4. Petrus Mattheus, geboren op woensdag 3 september 1930 te Castricum; beroep: werknemer Hoogovens (Corus).Hij trouwde op woensdag 16 december 1959 te Castricum met Maria Dina Hassing, dochter van Arnoldus Johannes Hassing en Geertruida Maria Huttenhuis, geboren op maandag 6 september 1937 te Doetichem. Zij wonen te Castricum.

  5. Cornelia G., geboren op maandag 26 september 1934 te Castricum. Zij trouwde op dinsdag 3 juni 1958 te Castricum met Arnoldus Wilhelmus de Jong, zoon van Wilhelmus de Jong en Johanna Hendrika Roosmalen, geboren op dinsdag 27 november 1934 te Delft; beroep: ambtenaar bij de Koninklijke Marine. Zij wonen in Den Helder.

  6. Jacobus Gerardus, geboren op donderdag 26 januari 19** te Castricum; beroep: procesoperator Hoogovens (Corus). Hij trouwde op donderdag 2 april 1964 te Heemskerk met Cornelia Maria Geertruida van Duivenvoorde, dochter van Petrus van Duivenvoorde en Gertruda Molenaar, geboren op maandag 11 maart 19** te Heemskerk. Zij wonen te Heemskerk.

  7. Theodorus W. B., geboren op zondag 24 augustus 19** te Castricum; beroep: timmerman. Hij trouwde op donderdag 3 juni 1965 te Castricum met Jansje Cornelia Blom, dochter van Folker Blom en Leentje Bakker, geboren op woensdag 17 januari 19** te Zaandam. Zij wonen te Castricum.

  Johannes Baltus, zoon van Petrus Baltus en Geertruida (Guurtje) Beentjes, geboren op maandag 20 mei 1901 te Heemskerk, overleden op zaterdag 16 juni 1984 te Heemskerk; beroep: tuinder. Hij trouwde op donderdag 1 mei 1930 te Heemskerk met Wilhelmina Smit, dochter van Jacobus Smit en Maria Agnes Brouwer, geboren op dinsdag 30 juli 1901 te Heemskerk, overleden op donderdag 18 juni 1981 te Heemskerk; zie hier hun grafsteen. Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren, t.w.:

  1. Geertruida, geboren op vrijdag 6 juni 1930 te Heemskerk, overleden op vrijdag 21 februari 1947 te De Bilt.

  2. Johannes Petrus, geboren op woensdag 2 maart 1932 te Heemskerk; beroep: grondwerker. Hij trouwde op donderdag 9 juni 1966 te Heiloo met Cornelia Catharina Kabel, dochter van Simon Albertus Kabel en Alida Maria Biermann, geboren op zaterdag 16 juli 1938 te Heiloo; beroep: hoofdverpleegkundige. Zij wonen te Heemskerk.

  3. Maria Geertruida, geboren op zondag 29 juli 1934 te Heemskerk. Zij trouwde op dinsdag 30 december 1958 te Heemskerk met Frederik Hollenberg, zoon van Johannes Hollenberg en Anna Sprenkeling, geboren op vrijdag 18 december 1931, overleden op donderdag 27 september 1990 te Castricum, zie hier zijn grafsteen; beroep: ploegleider – lasser. Zij woont te Castricum.

  4. Geertruida, geboren op vrijdag 21 juni 193* te Heemskerk, overleden op dinsdag 14 januari 1936 te Heemskerk.

  5. Petrus Johannes, geboren op dinsdag 19 december 1939 te Heemskerk, vier dagen later overleden op zaterdag 23 december 1939 te Heemskerk.

  6. Emma Geertruida, geboren op zondag 31 januari 19** te Heemskerk. Zij trouwde voor de eerste maal op dinsdag 15 augustus 1967 te Heemskerk met Petrus Cornelis T. Kabel, zoon van Simon Albertus Kabel en Alida Maria Biermann, geboren op zaterdag 19 augustus 1939 te Heiloo, overleden op donderdag 14 oktober 1971 te Alkmaar; beroep: administratief medewerker. Emma trouwde voor de tweede maal op vrijdag 24 augustus 1973 te Castricum met Hubertus Jan Horrocks, zoon van Jan Horrocks en Albinus Antoinette, geboren op maandag 23 september 19** te Malang (Indonesië); beroep: procesoperator. Zij wonen te Castricum.

  7. Petrus Johannes, geboren op zondag 1 december 1946 te Heemskerk, overleden op woensdag 18 december 1946 te Heemskerk.

  Cornelis Baltus, zoon van Petrus Baltus en Geertruida (Guurtje) Beentjes, geboren op donderdag 17 december 1903 te Heemskerk, overleden op zondag 11 maart 1984 te Limmen, enige weken na het overlijden van zijn echtgenote; beroep: tuinder. Hij trouwde voor de eerste maal op donderdag 4 mei 1933 te Limmen met Jacoba van der Molen, dochter van Engelbertus van der Molen en Helena Brakenhof (zie hier hun grafsteen, ze zijn samen met hun twee dochters - ook Jacoba - begraven), geboren op donderdag 27 maart 1902 te Egmond-Binnen, overleden op zaterdag 23 februari 1935 te Castricum. Cornelis trouwde voor de tweede maal op donderdag 11 juni 1936 te Limmen met Catharina Valkering, dochter van Jan Valkering en Maria Wokke, geboren op dinsdag 27 oktober 1903 te Limmen, overleden op woensdag 1 februari 1984. Zij liggen samen begraven op de R.K. Begraafplaats te Limmen.

  Uit het huwelijk van Cornelis en Jacoba van der Molen werd een dochter geboren:

  1. Lena Geertruida, geboren op zondag 11 november 1934 te Castricum. Zij trouwde op donderdag 26 november 1959 te Limmen met Hendrik Beentjes, zoon van Johannes Beentjes en Christina Castricum, geboren op zondag 12 juni 1932 te Heemskerk. Zij wonen te Heemskerk.

  Uit het huwelijk van Cornelis en Catharina Valkering worden zeven kinderen geboren, t.w.:

  1. Maria Jacoba, geboren op maandag 5 juli 19** te Castricum. Zij trouwde op donderdag 7 september 1961 te Limmen met Petrus Cornelis Nanne, zoon van Cornelis Nanne en Geertruida Druiven, geboren op zaterdag 18 april 19** te Castricum; beroep: chef A. G. F.

  2. Petrus Johannes, geboren op vrijdag 24 juni 19** te Castricum; beroep: tuinder. Hij is woonachtig te Limmen. Verdere gegevens onbekend.

  3. Geertruida J., geboren op zondag 16 juli 19** te Castricum. Zij trouwde op donderdag 22 oktober 1964 te Limmen met Franciscus Adrianus Glorie, zoon van Johannes Glorie en Guurtje van Twuijver (zie hier hun grafsteen), geboren op zaterdag 6 juli 19** te Castricum; beroep: timmerman. Zij wonen te Limmen.

  4. Johannes P., geboren op donderdag 8 augustus 19** te Limmen; beroep: bloemenhandelaar. Hij trouwde op woensdag 18 december 1968 te Heiloo met Catharina Johanna Groot, dochter van Wilhelmus Groot en Elisabeth Kamp, geboren op dinsdag 13 maart 19** te Alkmaar. Zij wonen te Limmen.

  5. Emma Rensia, geboren op dinsdag 15 september 19** te Limmen. Zij trouwde op woensdag 18 december 1968 te Limmen, op dezelfde datum als haar broer Johannes P., met Cornelis Simon Brakenhoff, zoon van Cornelis Brakenhoff en Petronella Catharina Boendermaker (zie hier hun grafsteen), geboren op zondag 17 september 19** te Castricum; beroep: tuinder. Zij wonen te Castricum.

  6. Cornelis, geboren op vrijdag 5 november 19** te Limmen; beroep: bloemenhandelaar. Hij woont ongehuwd samen met Catharina Johanna Braber, dochter van Jozef Maria Braber en Catharina Johanna Tering, geboren op dinsdag 30 september 19** te Wageningen. Zij wonen te Limmen.

  7. Simon Johannes, geboren op zaterdag 7 juni 19** te Limmen; beroep: bloemenhandelaar. Hij trouwde op woensdag 9 december 1970 te Wageningen met Christina Maria Petronella van Uden, dochter van Petrus Adrianus van Uden en Theodora Theunisse, geboren op maandag 14 oktober 19** te Wageningen. Zij wonen te Castricum.

  Antoon Baltus, zoon van Petrus Baltus en Geertruida (Guurtje) Beentjes, geboren op donderdag 8 augustus 1907 te Heemskerk; beroep: tuinder. Hij trouwde voor de eerste maal te Castricum (datum onbekend) met Johanna Stuifbergen, dochter van Jacob Stuifbergen en Hendrika Emke, geboren in 1912 te Castricum, overleden op woensdag 30 juni 1937 te Velsen. Antoon trouwde voor de tweede maal op donderdag 17 april 1941 te Beverwijk met Adriana Anna M. Hoogeboom, dochter van Cornelis Hoogenboom en Wilhelmina Schermer, geboren op vrijdag 21 mei 1909 te Tuitjehorn.

  Uit het huwelijk van Antoon met Johanna Stuifbergen werd een zoon geboren:

  1. Petrus J., geboren op zaterdag 4 januari 1936 te Heemskerk, overleden op dinsdag 19 mei 1936.

  Uit het huwelijk van Antoon met Adriana Hoogeboom werden vijf kinderen geboren, t.w.:

  1. Cornelis P., geboren op maandag 30 november 19** te Beverwijk. Hij woont te Heemskerk. Verdere gegevens onbekend.

  2. Geertruida W., geboren op vrijdag 23 juni 19** te Beverwijk. Zij trouwde op donderdag 31 augustus 1967 te Heemskerk met Johannes Anthonius Groeneveld, zoon van Hubertus Hendrikus Groeneveld en Francisca Duin, geboren op zondag 10 december 19** te Beverwijk; beroep: dragline-machinist. Zij wonen te Beverwijk.

  3. Petrus Adrianus, geboren op dinsdag 23 april 19** te Heemskerk; beroep: hoofdmonteur. Hij trouwde op vrijdag 28 augustus 1970 te Limmen met Anna Arnolda Maria Beentjes, dochter Bernardus Bancras Beentjes en Arnoldina Anna M. C. Veeken, geboren op dinsdag 21 december 19** te Limmen. Zij wonen in ’t Veld.

  4. Adrianus Antonius, geboren op zondag 30 januari 19** te Heemskerk; beroep: kapper. Hij trouwde op vrijdag 18 april 1969 te Heemskerk met Jaqueline Engelina Helena Baltus, dochter van Johannes Baltus (geboren in 1923) en Engelina A. J. Dekker (van een andere Baltus-tak, welke zelfs terug gaat naar een voorvader Jan, geboren omstreeks 1410 te Sint Pancras, zie pag. 213 van het boek “De familie Baltus” van Rob Baltus en Peter Baltus - Schoorl : Uitgeverij Pirola, juni 1992; het boek is daar te koop), geboren op donderdag 9 september 19** te Egmond-Binnen. Zij wonen te Beverwijk.

  5. Antonius Maria, geboren op zaterdag 8 april 19** te Heemskerk; beroep: magazijnmedewerker. Hij trouwde op dinsdag 5 juni 1973 te Heemskerk met Anna Johanna Maria Schuijt, dochter van Jan Johannes Schuijt en Cornelia Maria Aardenburg, geboren op zaterdag 13 augustus 19** te Heemskerk. Zij wonen te Heemskerk.

  Petrus Baltus, zoon van Johannes Baltus en Catharina (Trijntje) Castricum, geboren op zondag 15 januari 1905 te Heemskerk, overleden op zaterdag 6 maart 1982 te Heemskerk; beroep: tuinder. Hij trouwde op dinsdag 19 april 1932 te Heemskerk met Engelina van der Meulen, dochter van Eibren van der Meulen en Helena Hubeek, geboren op zondag 16 februari 1902 te Amsterdam, overleden op woensdag 15 juni 1983 te Heemskerk; zie hier hun grafsteen. Uit dit huwelijk worden zeven kinderen geboren, t.w.:

  1. Helena Marg., geboren op maandag 27 februari 1933 te Heemskerk. Zij trouwde op woensdag 27 november 1957 te Heemskerk met Gerardus Jacobus Koper, zoon van Petrus Koper en Johanna Wilhelmina Vendel, geboren op dinsdag 4 april 1933 te Heemskerk; beroep: bloemenkweker. Zij wonen in Heemskerk.

  2. Catharina M. G., geboren op maandag 20 augustus 1934 te Heemskerk. Zij trouwde op donderdag 29 december 1955 te Heemskerk met Simon Petrus Vonk, zoon van Anthonius Vonk en Jane Groot, geboren op woensdag 5 juni 1929 te Heemskerk; beroep: controleur. Zij wonen te Heemskerk.

  3. Margaretha A., geboren op zaterdag 19 oktober 1935 te Heemskerk, overleden op zaterdag 13 augustus 1983 te Castricum. Zij trouwde op dinsdag 21 november 1961 te Heemskerk met Johannes Nicolaas van der Lem, zoon van Nicolaas Anthonius van der Lem en Maria Elisabeth van der Wardt, geboren op dinsdag 30 april 19** te Beverwijk. Hij woont thans te Haarlem.

  4. N. N., levenloos kind gekregen op zaterdag 7 augustus 1937 te Heemskerk.

  5. Johanna Maria, geboren op 16 maart 1940 te Heemskerk, nog geen week later overleden op vrijdag 22 maart 1940 te Heemskerk.

  6. Johanna Maria, geboren op dinsdag 22 juli 19** te Heemskerk. Zij trouwde op vrijdag 30 november 1962 te Heemskerk met Leonardus Siverius Maria Wijnkoop, zoon van Martinus Wijnkoop en Clazina Steenvoorden, geboren op maandag 20 juni 19** te Beverwijk; beroep: controller. Zij wonen te Haarlem.

  7. Petrus Joseph, geboren op woensdag 13 april 19** te Amsterdam; beroep: chauffeur. Hij trouwde (voor de tweede maal) op donderdag 6 september 1984 te Beverwijk met Johanna van Rijssen, dochter van Wilhelmus van Rijssen en Siberta Gerrits, geboren op woensdag 28 november 19** te Beverwijk. Zij wonen te Heemskerk.

  Johannes Baltus, zoon van Johannes Baltus en Catharina (Trijntje) Castricum, geboren op maandag 20 februari 1911 te Heemskerk, overleden op dinsdag 10 april 1973 te Heemskerk; beroep: tuindersknecht. Hij trouwde op woensdag 24 april 1946 te Haarlem met Anna Maria Kuipers, dochter van Jacobus Johannes Kuipers en Anthonia Geertruida van Weel, geboren op dinsdag 1 januari 1907 te Haarlem. Zij woont te Heemskerk. Uit dit huwelijk komen twee kinderen voort, t.w.:

  1. Antonia G. M., geboren op vrijdag 26 september 19** te Heemskerk. Zij trouwde op vrijdag 26 juni 1970 te Heemskerk met Gerrit Vroemisse, zoon van Gerrit Vroemisse en Aaltje Kiffen, geboren op dinsdag 5 oktober 19**; beroep: productiemedewerker. Zij scheidde van Gerrit op donderdag 8 oktober 1987 te Heemskerk. Zij woont thans te Deventer. Verdere gegevens ontbreken.

  2. Catharina A. M., geboren op zaterdag 5 augustus 19** te Heemskerk. Zij trouwde op vrijdag 5 oktober 1973 te Heemskerk met Franciscus Joannes Gerardus Oorthuis, zoon van Gerrit Oorthuis en Marie Peekel, geboren op vrijdag 16 juni 19** te Velsen-Noord; beroep: magazijnmedewerker. Zij wonen te Castricum.

  Generatie 5 (Betovergrootouders)

  Hendrikvoor Baltus, zoon van Pieter Baltus en Antje Benning, geboren op zondag 17 maart 1867 te Heemskerk, overleden op zondag 4 februari 1923 te Heemskerk. Hij trouwde tweemaal. De eerste keer trouwde hij op woensdag 24 mei 1893 te Uitgeest met Aagje Daan, dochter van Gerrit Daan en Trijntje Brasser, geboren op vrijdag 16 april 1869 te Uitgeest, overleden te Heemskerk. De tweede maal trouwde hij met Mijntje Molenkamp, dochter van Klaas Molenkamp en Maria de Jong, geboren op vrijdag 1 mei 1874 te De Rijp, overleden op donderdag 15 oktober 1959 te Heemskerk. Mijntje Molenkamp was weduwe van Arie Mak. Van dit laatste huwelijk zijn geen kinderen bekend. Uit het eerste huwelijk van Hendrik werden zes kinderen geboren, t.w.:

  1. Petrus, geboren op zaterdag 31 maart 1894 te Heemskerk, overleden op woensdag 20 november 1918 te Heemskerk. Er is een bidprentje van hem.

  2. Catharina, geboren op zaterdag 28 maart 1896 te Heemskerk, overleden op woensdag 18 maart 1908 te Heemskerk.

  3. Gerrit, geboren op zaterdag 18 december 1897 te Heemskerk, overleden op zondag 23 februari 1913 te Heemskerk.

  4. Antje, geboren op maandag 17 april 1899 te Heemskerk. Zij trouwde op 15 April 1920 te Heemskerk met Simon Visser, zoon van Marinus Visser en Dieuwertje Klaver, dan 24 jaar, geboren omstreeks 1896 te Schermerhorn. Verdere gegevens ontbreken.

  5. Johannes, geboren op zondag 13 januari 1901 te Heemskerk, overleden op maandag 10 oktober 1966 te Heemskerk; beroep: landarbeider. Verdere gegevens ontbreken.

  6. Geertruida, geboren op zondag 13 juli 1902 te Heemskerk, overleden op zondag 19 april 1903 te Heemskerk.

  Petrus Baltus, zoon van Pieter Baltus en Antje Benning, geboren op dinsdag 21 april 1868 te Heemskerk (waarvan aangifte gedaan in Heemskerk), overleden op maandag 17 januari 1949 te Heemskerk; beroep: tuinder. Hij trouwde op woensdag 28 augustus 1895 te Heemskerk met Geertruida (Guurtje) Beentjes, dochter van Jacob Beentjes en Gertrudis Steenman, geboren op maandag 20 januari 1868 te Heemskerk, overleden op zaterdag 16 februari 1952 te Heemskerk. Zie hier een foto van het paar. Van beiden is ook nog een bidprentje beschikbaar: deze van Pieter, deze van Geertruida.
  Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren, t.w.:

  1. Petrus, geboren op donderdag 1 oktober 1896 te Heemskerk, overleden op dinsdag 2 januari 1962 te Heemskerk; beroep: grondwerker. Hij trouwde op donderdag 17 mei 1923 te Heemskerk met Johanna Maria de Ruijter, dochter van Cornelis de Ruijter en Janneke Scheerman, geboren op dinsdag 22 mei 1900 te Heemskerk, overleden op vrijdag 3 november 1967 te Heemskerk.

  2. Jacob, geboren op zondag 26 september 1897 te Heemskerk, overleden op zondag 1 augustus 1993; beroep: stoker bij het Gasbedrijf. Hij trouwde op donderdag 12 april 1923 te Castricum met Margaretha van der Himst, dochter van Mattheus van der Himst en Gerarda M. Kneppel, geboren op dinsdag 17 december 1901 te Castricum, overleden op vrijdag 5 april 1968 te Castricum. Zie hier hun grafsteen op het graf, dat zij delen met hun zoon Cornelis.

  3. N. N., levenloos geboren zoon op vrijdag 10 maart 1899 te Heemskerk.

  4. Geertje (Geertruida), geboren op maandag 22 januari 1900 te Heemskerk, overleden op dinsdag 21 april 1987 te Heemskerk. Zij ligt begraven op de begraafplaats van de Laurentiuskerk te Heemskerk, samen met haar zuster Anna. Zie hier hun grafsteen. Verdere gegevens ontbreken.

  5. Johannes, geboren op maandag 20 mei 1901 te Heemskerk, overleden op zaterdag 16 juni 1984 te Heemskerk; beroep: tuinder. Hij trouwde op donderdag 1 mei 1930 te Heemskerk met Wilhelmina Smit, dochter van Jacobus Smit en Maria Agnes Brouwer, geboren op dinsdag 30 juli 1901 te Heemskerk, overleden op donderdag 18 juni 1981 te Heemskerk; zie hier hun grafsteen.

  6. Cornelis, geboren op donderdag 17 december 1903 te Heemskerk, overleden op zondag 11 maart 1984 te Limmen, enige weken na het overlijden van zijn echtgenote; beroep: tuinder. Hij trouwde voor de eerste maal op donderdag 4 mei 1933 te Limmen met Jacoba van der Molen, dochter van Engelbertus van der Molen en Helena Brakenhof (zie hier hun grafsteen), geboren op donderdag 27 maart 1902 te Egmond-Binnen, overleden op zaterdag 23 februari 1935 te Castricum. Cornelis trouwde voor de tweede maal op donderdag 11 juni 1936 te Limmen met Catharina Valkering, dochter van Jan Valkering en Maria Wokke, geboren op dinsdag 27 oktober 1903 te Limmen, overleden op woensdag 1 februari 1984. Zij liggen samen begraven op de R.K. Begraafplaats te Limmen.

  7. Antoon, geboren op donderdag 8 augustus 1907 te Heemskerk; beroep: tuinder. Hij trouwde voor de eerste maal te Castricum (datum onbekend) met Johanna Stuifbergen, dochter van Jacob Stuifbergen en Hendrika Emke, geboren in 1912 te Castricum, overleden op woensdag 30 juni 1937 te Velsen. Antoon trouwde voor de tweede maal op donderdag 17 april 1941 te Beverwijk met Adriana Anna M. Hoogeboom, dochter van Cornelis Hoogeboom en Wilhelmina Schermer, geboren op vrijdag 21 mei 1909 te Tuitjehorn.

  8. Anna, geboren op maandag 4 oktober 1909 te Heemskerk, overleden op 14 oktober 1997. Zij ligt begraven op de begraafplaats van de Laurentiuskerk te Heemskerk, samen met haar zuster Geertje. Zie hier hun grafsteen. Verdere gegevens onbekend.

  9. Immetje, geboren op dinsdag 14 mei 1912 te Heemskerk, overleden op dinsdag 19 mei 1942 te Heemskerk. Verdere gegevens onbekend.

  Johannes Baltus, zoon van Pieter Baltus en Antje Benning, geboren op zondag 22 maart 1874 te Heemskerk, overleden op vrijdag 21 november 1947 te Alkmaar; beroep: tuinder. Hij trouwde op dinsdag 21 mei 1901 te Castricum met Trijntje Castricum, dochter van Jan Castricum en Jansje Zoontjes, geboren op vrijdag 6 mei 1870 te Castricum, overleden op maandag 11 juni 1951 te Schoorl. Er worden uit dit huwelijk worden zeven kinderen geboren, t.w.:

  1. Anna, geboren op zondag 25 mei 1902 te Heemskerk, overleden op dinsdag 16 augustus 1904 te Heemskerk.

  2. Jansje, geboren op maandag 14 september 1903, overleden op dinsdag 23 november 1999 te Schoorl. Zij trouwde voor de eerste maal op donderdag 24 mei 1928 te Heemskerk met Cees Denneman, zoon van Johannes Denneman en Columba van Duivenvoorde, geboren op zaterdag 14 september 1901, overleden op zaterdag 5 juni 1937 te Alkmaar; beroep: vrachtrijder. Jansje trouwde voor de tweede maal op donderdag 5 februari 1942 te Schoorl met Adrianus Praat, zoon van Klaas Praat en Maria Dekker, geboren op donderdag 4 oktober 1894 te Schoorl, overleden op maandag 4 september 1961 te Schoorl; beroep: veehouder. Zie hier hun grafsteen.

  3. Petrus, geboren op zondag 15 januari 1905 te Heemskerk, overleden op zaterdag 6 maart 1982 te Heemskerk; beroep: tuinder. Hij trouwde op dinsdag 19 april 1932 te Heemskerk met Engelina van der Meulen, dochter van Eibren van der Meulen en Helena Hubeek, geboren op zondag 16 februari 1902 te Amsterdam, overleden op woensdag 15 juni 1983 te Heemskerk; zie hier hun grafsteen.

  4. Johannes, geboren op woensdag 25 juli 1906 te Heemskerk, overleden op vrijdag 31 december 1909 te Heemskerk.

  5. Anna, geboren op maandag 23 december 1907 te Heemskerk, overleden op donderdag 5 juni 1997. Zij trouwde voor de eerste maal met Gerrit Haagman, geboren op zondag 10 maart 1907 te Bakkum, overleden op vrijdag 24 januari 1941 te Schoorl. Anna trouwde voor de tweede maal op donderdag 28 oktober 1943 te Schoorl met Petrus Ory, geboren op zondag 12 april 1903 te Schoorl, overleden op maandag 21 april 1975 te Groet. Zie hier hun grafsteen.

  6. Catharina, geboren op donderdag 9 december 1909 te Heemskerk, overleden op zaterdag 23 april 1910 te Heemskerk.

  7. Johannes, geboren op maandag 20 februari 1911 te Heemskerk, overleden op dinsdag 10 april 1973 te Heemskerk; beroep: tuindersknecht. Hij trouwde op woensdag 24 april 1946 te Haarlem met Anna Maria Kuipers, dochter van Jacobus Johannes Kuipers en Anthonia Geertruida van Weel, geboren op dinsdag 1 januari 1907 te Haarlem.

  Generatie 6 (Oudouders)

  Pieter Baltus, zoon van Petrus Jansz (Pieter) Baltus en Catharina Hendriks (Trijntje) Berkhout, geboren op maandag 24 september 1838 te Heemskerk, overleden op maandag 31 augustus 1903 te Heemskerk; beroep: dagloner, arbeider. Hij trouwde op zaterdag 26 mei 1866 te Heemskerk met Antje Benning, dochter van Hendrik Benning en Marijtje Gooijer, geboren op zondag 2 augustus 1840 te Heemskerk, overleden op vrijdag 31 maart 1911 te Heemskerk. Uit dit huwelijk werden dertien kinderen geboren, t.w.:

  1. Hendrik, geboren op zondag 17 maart 1867 te Heemskerk, overleden op zondag 4 februari 1923 te Heemskerk. Hij trouwde tweemaal. De eerste keer trouwde hij op woensdag 24 mei 1893 te Uitgeest met Aagje Daan, dochter van Gerrit Daan en Trijntje Brasser, geboren op vrijdag 16 april 1869 te Uitgeest, overleden te Heemskerk. De tweede maal trouwde hij met Mijntje Molenkamp, dochter van Klaas Molenkamp en Maria de Jong, geboren op vrijdag 1 mei 1874 te De Rijp, overleden op donderdag 15 oktober 1959 te Heemskerk. Mijntje Molenkamp was weduwe van Arie Mak.

  2. Petrus, geboren op dinsdag 21 april 1868 te Heemskerk, overleden op maandag 17 januari 1949 te Heemskerk; beroep: tuinder. Hij trouwde op woensdag 28 augustus 1895 te Heemskerk met Geertruida (Guurtje) Beentjes, dochter van Jacob Beentjes en Gertrudis Steenman, geboren op maandag 20 januari 1868 te Heemskerk, overleden op zaterdag 16 februari 1952 te Heemskerk.

  3. Catharina, geboren op donderdag 11 maart 1869 te Heemskerk, overleden op vrijdag 24 januari 1908 te Heemskerk. Zij trouwde op woensdag 30 januari 1895 te Heemskerk met Olof de Wit, zoon van Olof de Wit en Marijtje van Boven, geboren in 1857; beroep: landbouwer/tuinder.

  4. Johannes, geboren op dinsdag 8 februari 1870 te Heemskerk, overleden op maandag 1 mei 1871 te Heemskerk.

  5. Johannes, geboren op zaterdag 13 mei 1871 te Heemskerk, overleden op maandag 29 mei 1871 te Heemskerk.

  6. Maria, geboren op zondag 7 april 1872 te Heemskerk, overleden op dinsdag 1 oktober 1872 te Heemskerk.

  7. Maria, geboren op dinsdag 25 maart 1873 te Heemskerk, datum van overleden onbekend. Zij trouwde op woensdag 31 mei 1899 te Heemskerk met Johannes Termes, zoon van Jacob Termes en Dieuwertje de Zeeuw, geboren in 1870, overleden op vrijdag 15 april 1927 te Heemskerk.

  8. Johannes, geboren op zondag 22 maart 1874 te Heemskerk, overleden op vrijdag 21 november 1947 te Alkmaar; beroep: arbeider. Hij trouwde op dinsdag 21 mei 1901 te Castricum met Catharina (Trijntje) Castricum, dochter van Jan Castricum en Jansje Zoontjes, geboren op vrijdag 6 mei 1870 te Castricum, overleden op maandag 11 juni 1951 te Schoorl. Zie hier hun sobere grafsteen.

  9. Cornelia, geboren op vrijdag 26 februari 1875 te Heemskerk, overleden op dinsdag 5 november 1918 te Castricum; zie hier haar bidprentje. Zij trouwde op donderdag 12 januari 1899 te Castricum met Joannes (Jan) Zonneveld, beroep, arbeider, zoon van Arie Zonneveld, beroep: landbouwer, en Maartje Kortekaas, geboren in 1876 te Castricum, overleden op ?? te Castricum.

  10. Anna, geboren op vrijdag 11 februari 1876 te Heemskerk, overleden op maandag 4 juni 1877 te Heemskerk.

  11. Anna, geboren op woensdag 5 juni 1878 te Heemskerk, overleden op dinsdag 30 augustus 1904 te Heemskerk. Zij trouwde op woensdag 21 oktober 1903 te Heemskerk met Gerrit Kraakman, 27 jaar oud, zoon van Gerrit Kraakman en Trijntje Zijp, geboren in 1876 te Heemskerk, overleden te Heemskerk; beroep: tuinder.

  12. Maria, geboren op donderdag 22 april 1880 te Heemskerk, overleden op donderdag 16 december 1880 te Heemskerk.

  13. Johanna, geboren op zaterdag 6 mei 1882 te Heemskerk, overleden op zaterdag 7 oktober 1882.

  Familie Proost

  Joannes Proost, geboren te Bergen op Zoom. Joannes is overleden te ?.
  Notitie bij Joannes: bij huwelijk Weduwnaar van Johanna Smits.
  Hij trouwde omstreeks zondag 3 augustus 1760 te Bergen op Zoom met
  Dympna Knist, wellicht de dochter van Joannes Kniest en Catharina Claessen – verdere gegevens onbekend, ongeveer 17 jaar oud, geboren omstreeks 1743 te Bergen op Zoom. Dympna is overleden te ?. Uit dit huwelijk werd (onder meer?) een zoon geboren: Adrianus Proost.

  Adrianus Proost, geboren op maandag 1 mei 1780 te Bergen op Zoom, overleden op vrijdag 14 september 1832 te Bergen op Zoom, 52 jaar oud. Hij trouwde met Cornelia Peters, geen verdere gegevens bekend. Uit dit huwelijk werd (onder meer?) een zoon geboren: Petrus Proost.

  Notitie bij Adrianus: Misschien 14/9/1832 overleden. Naam Proost ook rond 1780 uit Gierle (B ) bij Turnhout naar Bergen op Zoom. Echter toen al Proosts in Bergen op Zoom ook in 1590 Gierle geplunderd door soldaten Bergen op Zoom. In 1663 Bergen op Zoom Johan Proost overl. heer van Wechel erzande Dympna Knist Moeder op maandag 1 mei 1780 Bergen op Zoom Dopeling: Adrianus Achternaam: Proost Voornaam vader: Joannes Achternaam vader: Proost Voornaam moeder: Dympna Achternaam moeder: Knist Voornaam getuige 1: Joannes Achternaam getuige 1: Proost Voornaam getuige 2: Adriana Achternaam getuige 2: Proost Gezindte: RK Inventaris: dtb-6 Doopdatum: 01-05-1780 Geslacht: m w/o w.

  Petrus Proost, geboren in 1813 te Bergen op Zoom, overleden op donderdag 20 maart 1884 te Zierikzee, beroep: koopman. Hij trouwde op donderdag 3 november 1842 te Bergen op Zoom met Maria Jaspers {dochter van de Rooms-Katholieke Johannes Cornelius Jasperse, geboren op zaterdag 19 mei 1781 te Bergen op Zoom, overleden op donderdag 30 juli 1863 te Bergen op Zoom, beroep: tuinier, en de Hervormde Jacoba Withagen, geboren op maandag 20 november 1780 te Bergen op Zoom, overleden op vrijdag 24 augustus 1832 te Bergen op Zoom – Johannes Cornelius (Joannis) Jasperse hertrouwde met Elisabeth Nuijts; hij had waarschijnlijk een broer Jan Jasperse, geboren op maandag 27 maart 1780}, geboren op zondag 29 december 1816 te Bergen op Zoom, overleden op woensdag 4 maart 1885 te Zierikzee. Uit dit huwelijk werd (onder meer) een dochter geboren: Cornelia Proost.

  Cornelia Proost, geboren op donderdag 23 mei 1839 te Bergen op Zoom, overleden op woensdag 26 maart 1879 te Zierikzee – slechts 39 jaar oud, tien dagen na de geboorte van een doodgeboren kind. Zij trouwde met Johannes Thomas Hofman, zoon van NN en Rosetta Hofman, wasvrouw, geboren op dinsdag 1 december 1840 te Zierikzee; beroep: smidsknecht. Uit dit huwelijk werd (onder meer) een dochter geboren: Maria Rozina Hofman. Een andere dochter werd non en noemde zich Zuster Secunda, zie afbeelding.

  Maria Rozina Hofman, geboren op donderdag 4 oktober 1866 te Zierikzee, overleden op woensdag 1 november 1950 te Egmond aan Zee. Zij trouwde op woensdag 7 juni 1893, op 23 jarige leeftijd, te Heemskerk met Wilhelmus Petrus Baltes, zie aldaar voor verdere gegevens, geboren op maandag 4 april 1870 te Heemskerk, overleden op zaterdag 28 maart 1953 te Egmond aan Zee, 82 jaar oud. Beroep: melkboer te Middelie/tuinder.


  Familie Twisk

  Floris Claesse Twisk. Hij trouwde op dinsdag 18 november 1732 te Heemskerk met Maert Jans Verhamme. Verdere gegevens onbekend. Uit dit huwelijk werd (onder meer?) een zoon geboren: Jan Twisk.

  Jan Twisk, geboren op vrijdag 4 september 1733 te Heemskerk, overleden in ?. Hij trouwde op zondag 26 augustus 1764, op 30 jarige leeftijd, met Grietje Ariensdr. Diependaal. Grietje Ariensdr is overleden in ?. Verdere gegevens onbekend.

  Uit dit huwelijk werd (onder meer?) een zoon geboren: Floor Twisk.

  Floor Twisk, geboren omstreeks 1764, overleden op woensdag 16 maart 1808 te Castricum. Hij trouwde op zondag 9 mei 1790 te Bakkum met Jannetje IJpelaan, geboren omstreeks 1763, overleden op zondag 19 maart 1815 te Castricum Jannetje was de dochter van Jacobus IJpelaan, geboren op dinsdag 4 november 1721 te Castricum, overleden op zondag 25 oktober 1767, en Trijntje Jacobsdr. Sop, verdere gegevens onbekend. Voor verdere gegevens verwijs ik naar de stamboom van de familie IJpelaan: http://www.ijpelaan.nl/Archief/IJpFrames-nl.html. Uit dit huwelijk werd (onder meer?) een zoon geboren: Willem Twisk.

  Willem Twisk, geboren op dinsdag 16 juli 1799 te Castricum, overleden op maandag 18 mei 1863 te Castricum, beroep: kleermaker. Hij trouwde op woensdag 14 februari 1827 te Castricum met Maartje Duijneveld, dan 25 jaar oud, geboren op dinsdag 24 november 1801 te Heilo, overleden op donderdag 2 augustus 1866 te Castricum. Uit dit huwelijk werd (onder meer?) twee dochters geboren: Johanna (Jannetje) Twisk en Aagtje Twisk.

  Johanna (Jannetje) Twisk, geboren op dinsdag 12 februari 1833 te Castricum, overleden op donderdag 20 september 1894 te Heemskerk, trouwde op zondag 3 februari 1856, zij is dan 22 jaar oud, met Antonius (Antonie) Baltes, zie aldaar.

  Aagtje Twisk, geboren op vrijdag 18 september 1829 te Castricum, overleden te Heemskerk (verdere gegevens ontbreken), trouwde op zondag 18 februari 1855 te Castricum, zij is dan 25 jaar oud, met Henricus Baltes, zie aldaar.


   

  Alle aanvullend materiaal / informatie is welkom !!

                                                                                                                   board_a_home.gif        

   

  Web Analytics